Cevap Yaz
3 Aralık 2022, 1:44 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 29-31-32. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 29-31-32. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 29-31 ve 32’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 29-31-32. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık konusu içerisinde DNA’nın yapısı başlıklı konunun cevaplarını paylaştık.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 29-31-32. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8.Sınıf Adım Adım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 28-29-30. Sayfa Cevapları DNA’nın Yapısı

8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 29Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Sonuca Varma

1. Yaptığınız DNA modelindeki pipet, ataş ve raptiye hangi yapıları temsil etmektedir?
Cevap: 

Pipet: Şeker fosfat gövdesi
Ataş: Baz çifti
Raptiye: DNA zincirleri


2. Yaptığınız DNA modelinde karşılıklı gelen raptiyelerin renklerine dikkat etmenizin sebebi nedir?
Cevap: Raptiyelerin renklerine dikkat etmemizin sebebi; bazlar çiftler halinde A=T, G=C nükleotidleri şeklinde eşleşmektedir. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 31 Ders Kitabı Cevapları

29. sayfadaki etkinlikte yaptığınız DNA modeli üzerinde DNA’nın kendini nasıl eşlediğini arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: DNA’nın eşleşmesinde ikili sarmal yapısı açılır. Bunu DNA’daki bütünleyici bazlarını bir arada tutup, hidrojen bağlarını kıran helikaz enzimi gerçekleştirmektedir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 32Ders Kitabı Cevapları

1. BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Mahallelerin ilçeleri, ilçelerin illeri, illerin de ülkeleri oluşturduğunu biliyorsunuz. Bir ülke ve onu oluşturan yerleşim birimlerinin (mahalle, ilçe, il) büyüklükleri ile kalıtsal özelliklere etki eden yapıların büyüklüklerini eşleştirerek aşağıya yazınız.
Cevap:
8. Sınıf Fen Bilimleri Adım Adım Yayınları Sayfa 32Ders Kitabı Cevapları


B. Aşağıdaki tabloda DNA’yı oluşturan yapılar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak soruları
cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
Cevap:

a. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek adenin nükleotidi oluşturur?
Cevap: 1, 4, 5


b. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek timin nükleotidi oluşturur?
Cevap: 1, 5, 6


c. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek sitozin nükleotidi oluşturur?
Cevap: 1, 3, 5


ç. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek guanin nükleotidi oluşturur?
Cevap: 1, 2, 5


d. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bütün nükleotidlerde bulunur?
Cevap: 1, 5


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. DNA kendini nasıl eşler?
Cevap: Nükleotidler arasındaki hidrojen bağı kopar. Birbirinden ayrılan zincirler iki tamamlayıcı zincir sentezinde kalıp gibi rol oynarlar ve daha sonra kendini eşlerler.


2. Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Neden?
Cevap: Canlıların gelişmişlik düzeyi ile kromozom sayıları arasında bir ilişki yoktur. Kromozom yarısını anneden yarısını babadan alır.


3. DNA’nın yapısı nasıldır?
Cevap: DNA yapısı birbirine sıkıca sarılı bir çift molekülden oluşur. Bu iki uzun iplik birbirine sarılarak bir çift sarmal oluşturur. 


4. Bir DNA molekülünde adenin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?
Cevap: DNA molekülünde adenin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid Timindir. A=T


5. Bir DNA molekülünde guanin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?
Cevap: DNA molekülünde guanin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid Sitozindir. G=C


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 29-31-32. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 29-31-32. Sayfa DNA’nın Yapısı konusu içerisinde karşılaşacağınız eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.