Cevap Yaz
7 Kasım 2022, 22:34 - Furkan Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları ATA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları ATA Yayıncılık 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 4. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden bildirebilirsiniz. Cevaplarına ulaşmak istediğiniz sayfa numarasına yada etkinlik ismine tıklayarak bağlantılara ulaşabilirsiniz.

4. Sinif Matematik Ders Kitabi ATA Yayincilik Cevaplari

4.Sınıf ATA Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 


İçindekiler

1. ÜNİTE:

 • 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar Etkinliği Sayfa 10-11-12-13 Cevapları
 • Yüzer ve Biner İleriye Doğru Sayma Etkinliği Sayfa 14-15-16 Cevapları
 • 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları ve Doğal Sayıları Çözümleme Etkinliği Sayfa 17-18-19-20-21-22-23 Cevapları
 • Doğal Sayıları Sıralama Etkinliği Sayfa 26-27-28-29 Cevapları
 • Sayı Örüntüleri Etkinliği Sayfa 30-31-32-33 Cevapları
 • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Etkinliği Sayfa 34-35-36-37-38-39 Cevapları
 • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Etkinliği Sayfa 40-41-42 Cevapları
 • Zihinden Çıkarma İşlemi Etkinliği Sayfa 43-44-45 Cevapları
 • 1. Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 46-47-48 Cevapları

2. ÜNİTE:

 • Zihinden Toplama İşlemi Etkinliği Sayfa 49-50-51-52-53-54 Cevapları
 • Toplama İşlemi ile İlgili Problemler Etkinliği Sayfa 55-56-57-58-59-60-61 Cevapları
 • Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme Etkinliği Sayfa 62-63-64 Cevapları
 • Toplama ve Çıkarma İşlemi ile İlgili Problemler Etkinliği Sayfa 65-66-67-68-69 Cevapları
 • 2. Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 70-71-72 Cevapları

3. ÜNİTE:

 • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Etkinliği Sayfa 73-74-75-76-77-78 Cevapları
 • Doğal Sayılarla Kısa Yoldan ve Zihinden Çarpma İşlemi Etkinliği Sayfa 79-80-81-82-83 Cevapları
 • Çarpma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme Etkinliği Sayfa 84-85-86 Cevapları
 • Çarpma İşlemi ile İlgili Problemler Etkinliği Sayfa 87-88-89-90 Cevapları
 • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Etkinliği Sayfa 97-98-99 Cevapları
 • Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme Etkinliği Sayfa 100-101-102 Cevapları
 • Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişki Etkinliği Sayfa 103-104-105-106-107 Cevapları
 • Bölme İşlemi ile İlgili Problemler Etkinliği Sayfa 112 Cevapları
 • İfadelerin Eşitlik Durumu Etkinliği Sayfa 117 Cevapları
 • 3. Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 118-119-120 Cevapları

4. ÜNİTE:

 • Basit, Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler Etkinliği Sayfa 122-123-124-125 Cevapları
 • Birim Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama Etkinliği Sayfa 129 Cevapları
 • Bir Çokluğun Belirtilen Bir Basit Kesir Kadarını Belirleme Etkinliği Sayfa 130-131-132 Cevapları
 • Paydaları Eşit Olan Kesirleri Karşılaştırma Etkinliği Sayfa 133-134-135-136 Cevapları
 • Paydaları Eşit Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Etkinliği Sayfa 141 Cevapları
 • Yıl-Ay-Hafta ve Ay-Hafta-Gün Arasındaki Dönüştürmeler Etkinliği Sayfa 146-147-148-149-150-151-152-153-154 Cevapları
 • Zaman Ölçme ile İlgili Problemler Etkinliği Sayfa 159 Cevapları
 • Sütun Grafiği Etkinliği Sayfa 160-161-162-163-164-165-166 Cevapları
 • Verilerin Farklı Gösterimler Etkinliği Sayfa 167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179 Cevapları
 • 4. Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 180-181-182-183-184-185-186 Cevapları

5. ÜNİTE:

 • Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Etkinliği Sayfa 194 Cevapları
 • Açınımı Verilen Küpü Oluşturma Etkinliği Sayfa 195-196 Cevapları
 • Çizimlere Uygun Yapılar Etkinliği Sayfa 199 Cevapları
 • Simetri Etkinliği Sayfa 216 Cevapları
 • Uzunlukları Ölçme Etkinliği Sayfa 221 Cevapları
 • Uzunluk Ölçülerini Tahmin Etme Etkinliği Sayfa 224 Cevapları
 • Uzunluk Ölçme Birimleri ile İlgili Problemler Etkinliği Sayfa 229 Cevapları
 • 5. Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 230-231-232-233-234 Cevapları

6. ÜNİTE:

 • Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları Etkinliği Sayfa 240 Cevapları
 • Kare ve Dikdörtgenin Alanı Etkinliği Sayfa 248-249-250-251 Cevapları
 • Tartma Etkinliği Sayfa 257 Cevapları
 • Tartma ile İlgili Problemler Etkinliği Sayfa 265 Cevapları
 • Sıvı Ölçme Etkinliği Sayfa 272 Cevapları
 • Bir Kaptaki Sıvının Miktarını Tahmin Etme Etkinliği Sayfa 275 Cevapları
 • 6. Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 281-282-283-284-285 Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 13. Sayfa Cevapları 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

4. Sınıf Matematik ATA Yayıncılık Sayfa 10 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik ATA Yayıncılık Sayfa 12 Ders Kitabı Cevapları

Bir ilçede, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak için yapılan etkinliğe 999 kişi katılmıştır. Etkinliğe 1 kişi daha katılırsa etkinlikte bulunan kişi sayısı üç basamaklı bir sayı olarak ifade edilebilir mi? Nedenini açıklayınız.
Cevap: O ilçedeki etkinliğe 1 kişi daha katılırsa o etkinliğe katılan kişi sayısı üç basamaklı bir sayı olmaz, dört basamaklı bir sayı olur. Çünkü 
999 + 1 = 1000 eder. 1000 sayısı da dört basamaklı bir sayıdır.

4. Sınıf Matematik ATA Yayıncılık Sayfa 13 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

Bir matbaada, 75 248 adet kitap basıldı. Matbaada basılan kitap sayısının kaç basamaklı bir doğal sayı olduğunu belirleyiniz. Doğal sayının okunuşunu yazınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

7 – 5 – 2 – 4 -8 sayıları toplam 5 basamaktan oluştuğu için 75 248 adet kitap 5 basamaklı bir doğal sayıdır.

75 248 sayısının okunuşu ise şudur: Yetmiş beş bin iki yüz kırk sekiz


2. Kutucuklarda bazı doğal sayılar verilmiştir. Altı basamaklı doğal sayıların bulunduğu kutucukları boyayınız.

4. Sınıf Matematik ATA Yayıncılık Sayfa 13 Ders Kitabı Cevapları


3. Engin Bey, beğendiği televizyonu aldı ve satıcıya ödeme yaptı. Yandaki görsele göre Engin Bey’in, satıcıya ödediği paranın kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz. Sayının okunuşunu yazınız.

4. Sınıf Matematik ATA Yayıncılık 13. Sayfa Ders Kitabı Cevapları

Cevap: 3.250 sayısı 3-2-5-0 rakamlarından oluştuğuna göre 4 basamaklı bir sayıdır. 
3250 sayısının okunuşu şudur: Üç bin iki yüz elli


4. Okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.

a) Elli bin iki: 50.002
b) Üç yüz on üç bin iki yüz dört:  313.204
c) Dokuz bin üç yüz kırk iki: 9342
ç) Beş yüz bin: 500.000
d) Altmış üç bin sekiz yüz elli bir: 63.851
e) İki bin altı yüz on sekiz: 2618
f) Yirmi yedi bin altmış iki: 27.062
g) Altı yüz sekiz bin iki yüz bir: 608.201


5. Doğal sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

a) 1386 : Bin üç yüz seksen altı
b) 5603 : Beş bin altı yüz üç
c) 86 312 : Seksen altı bin üç yüz on iki
ç) 50 867 : Elli bin sekiz yüz altmış yedi
d) 500 269: Beş yüz bin iki yüz altmış dokuz
e) 128 040: Yüz yirmi sekiz bin kırk

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 14-15-16. Sayfa Cevapları 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar

4. Sınıf Matematik ATA Yayıncılık Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik ATA Yayıncılık Sayfa 14 Ders Kitabı CevaplarıAyşe, annesine sınıfta yaptığı ritmik saymayı anlattı. Ayşe, 1000’den sonra ritmik saymaya devam etseydi ilk olarak hangi sayıyı söylerdi? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Ayşe 100’den 1000’e doğru yüzer ileriye doğru saymışsa 1000’den sonra ilk söyleyeceği sayı 1100 olurdu.

4. Sınıf Matematik ATA Yayıncılık Sayfa 16 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda, bazı yüzer ve biner saymalar verilmiştir. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

a) 7600 7700 7800 …7900… 8000 …8100… …8200…
b) 3200 3300 3400 …3500… …3600… …3700… 3800
c) 6100 6200 6300 …6400… …6500… 6600 …6700…
ç) 3000 4000 5000 …6000… 7000 …8000… …9000…
d) 1000 2000 3000 …4000… …5000… …6000… 7000
e) 2700 2800 2900 3000 …3100… …3200… …3300…

 


4. Sınıf Matematik ATA Yayıncılık Sayfa 16 Ders Kitabı Cevapları

 

2.Bir mağazada, her ay 1000 toka satılıyor. Mağazada 8 ay boyunca satılan aylık toka sayısının toplamını, biner ileriye doğru sayarak bulunuz.
Cevap:

1. Ay ==> 1000 
2. Ay ==> 2000 
3. Ay ==> 3000
4. Ay ==> 4000 
5. Ay ==> 5000
6. Ay ==> 6000 
7. Ay ==> 7000
8. Ay ==> 8000

Mağaza 8 ay sonunda toplam 8000 tok satmıştır.


3. Bir fabrikada, önceden 3700 bisiklet üretilmişti. Fabrikada her gün 100 bisiklet daha üretildiğine göre 1 hafta boyunca, her günün sonunda fabrikada üretilen toplam bisiklet sayılarını, yüzer ileriye doğru sayarak bulunuz.
Cevap: 

1. Gün ==> 3800
2. Gün ==> 3900
3. Gün ==> 4000 
4. Gün ==> 4100 
5. Gün ==> 4200 
6. Gün ==> 4300
7. Gün ==> 4400

Fabrika bir hafta boyunca toplam 4400 bisiklet üretmiştir.

 

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları ve Doğal Sayıları Çözümleme

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

• Üç basamaklı bir doğal sayı yazalım.
Cevap: Üç basamaklı doğal sayımız 120

• Doğal sayının basamaklarını ve sayıdaki rakamların basamak değerlerini yazalım.
Cevap:

1 => Yüzler Basamağı => Basamak Değeri => 100
2 => Onlar Basamağı => Basamak Değeri => 20
0 ==> Birler Basamağı => Basamak Değeri => 0

Doğal sayıda bir rakam daha olsaydı sayı kaç basamaklı olurdu?
Cevap: Doğal sayıda bir rakam daha olsaydı sayımız 4 basamaklı olurdu.

Doğal sayıdaki en büyük basamağa ne ad verilebilirdi? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Doğal sayıdaki en büyük basamağa binler basamağı denir.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Verilen basamak tablolarını tamamlayınız.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

2. Belirtilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.

a) Binler bölüğünde 602, birler bölüğünde 18 olan altı basamaklı doğal sayı: 602 018

b) Yüzler basamağındaki rakamının basamak değeri 700, on binler basamağında 9 rakamı olan beş basamaklı en küçük doğal sayı: 90 700

c) Binler basamağındaki rakamının basamak değeri 8000, birler bölüğünde 562 sayısı olan dört basamaklı doğal sayı: 8 562

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

3. Erdinç Bey, kendisine ait turizm şirketinden geçen yıl 75 900 TL kazanç elde etti. Erdinç Bey’in geçen yıl elde ettiği kazancın bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirleyiniz.
Cevap: 

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık 23. Sayfa Ders Kitabı Cevapları

4. Verilen çözümlemelerdeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

6344 = (6 x 1000) + (3 x 100) + (4 x 10) + (4 x 1)
18 007 = (1 x 10 000) + (8 x 1000) + (7 x 1)
146 402 = (1 x 100 000) + (4 x 10 000) + (6 x 1000) + (4 x 100) + (2 x 1)
4028 = (4 x 1000) + (2 x 10) + (8 x 1)

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 26-27-28-29. Sayfa Cevapları Doğal Sayıları Yuvarlama

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 24 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) Serpil bu hafta 8633 saniye boyunca ödevlerini kontrol etti. Serpil’in ödevlerini kontrol ettiği süreyi, saniye biriminde en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız.

8633 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali ? 8630
8633 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali ? 8600


2-) Verilen doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız.

a) 6328 ==> 6330
b) 997 ==> 1000
c) 1941 ==> 1940

ç) 4645 ==> 4650
d) 7762 ==> 7760
e) 2613 ==> 2610

f) 874 ==> 870
g) 5736 ==> 5740
ğ) 3719 ==> 3720


3-) Verilen doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız

a) 8209 ==> 8200
b) 7650 ==> 7700
c) 1748 ==> 1700

ç) 6372 ==> 6400
d) 5519 ==> 5600
e) 4337 ==> 4300

f) 2797 ==> 2800
g) 763 ==> 1000
ğ) 9602 ==> 9600


4-) Şemadaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 24 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 29 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) Selma Hanım, Melek Hanım, Kemal Bey ve Osman Bey, şirketlerinin yıllık kazançlarını hesapladılar. Selma Hanım, yıllık kazancının 86 340 TL, Melek Hanım 675 000 TL, Kemal Bey 240 000 TL ve Osman Bey 512 000 TL olduğunu gördü. Hesaplanan yıllık kazançları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 675 000 > 512 000 > 240 000 > 86 340


2-) Sıralamalar doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

a) [D] 286 128 > 104 340 > 98 999
b) [Y] 1918 < 25 348 < 8640 < 198 610
c) [Y] 521 412 > 58 408 > 90 000 > 318
ç) [Y] 52 063 < 98 613 < 128 440 < 600 000


3-) Verilen doğal sayıları, küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

a) 328 440, 56 400, 912 325, 6612, 824
Cevap: 912 325 < 328 440 < 56 400 < 6612 < 824

b) 990 099, 999 000, 99 090, 99 999, 9909
Cevap: 999 000 < 990 099 < 99 999 < 99 090 < 9909

c) 712, 808 610, 1986, 138 246, 2093
Cevap: 808 610 < 138 246 < 2093 < 1986 < 712

ç) 100 248, 19 613, 86 326, 24 640, 962 307

Cevap: 962 < 100 248 < 86 326 < 24 640 < 19 613


4-) 42 603 < 348 410 < 326 300 < 186 240 < 960 007

Yukarıdaki sıralamada hangi iki doğal sayının yerleri değiştirildiğinde sıralama doğru olur?
Cevap:
186 240, 348 410

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 30-31-32-33. Sayfa Cevapları Sayı Örüntüleri

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 30 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Sayılar arasındaki ilişkiyi belirlerken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız.
Cevap: Sayılar arasındaki ilişkiyi belirlerken düzen içinde olan sayılar olmasına dikkat ederim.


Sayı örüntüsünün kuralını bulunuz.
Cevap: Sayı örüntüsünün kuralı 4’er artan sayılardan oluşmaktadır.


Sayı örüntüsünün kuralını bulurken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız.
Cevap: Sayı örüntüsünün kuralını bulurken aralarındaki sayı miktarına dikkat ederim.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 33 Ders Kitabı Cevapları

1. Verilen sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız.

a) 10’ar artan sayılardan oluşmaktadır.
b) 3’er artan sayılardan oluşmaktadır.
c) 20′ şer azalan sayılardan oluşmaktadır.
ç) 20’şer artan sayılardan oluşmaktadır.
d) 14’er azalan sayılardan oluşmaktadır.


2. Kareli alanda, azalan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayı örüntüsünün kuralını açıklayınız.
Cevap: 55-50-45-40-35-30-25 : 5’er azalan sayılardan oluşmaktadır.


3. Kareli alanda, artan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayı örüntüsünün kuralını açıklayınız.
Cevap: 25-50-75-100-125-150: 25’er artan sayılardan oluşmaktadır.


4. Semra, yukarıdaki sayı örüntüsünü oluşturdu. Sayı örüntüsüne göre aşağıdaki ifadede verilen noktalı yere “artan” veya “azalan” kelimelerinden uygun olanı yazınız.
Semra’nın oluşturduğu sayı örüntüsü, ..12’şer artan.. bir sayı örüntüsüdür.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 46-47-48. Sayfa Cevapları 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 46 Ders Kitabı Cevapları

1. Okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.

a) 6349
b) 7616
c) 42313
ç) 65508
d) 210840
e) 900099


2. Aşağıda, yüzer ve biner saymada söylenen bazı sayılar verilmiştir. Boş kutucuklara uygun sayıları yazınız.
Cevap:

1600- 1700- 1800- 1900- 2000- 20100
8900- 9000- 9100- 9200- 9300- 9400
2000- 3000- 4000- 5000-6000- 7000
5000-6000-7000-8000-9000-10000


3. Öğrencilerin belirttiği doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını belirleyiniz. Sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız.
Cevap: 

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 46 Ders Kitabı Cevapları


4. Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz.
Cevap: 
a) 1348 : (1* 1000) + (3 * 100) + (4 * 10) + (8 * 1)
b) 9063 : (9 * 1000) + (6 * 10) + (3*1)
c) 12 008 : (1 * 10 000) + (2 * 1000) + (8 * 1)
ç) 125 070 : (1 * 100 000) + (2 * 10 000) + (5 * 1000) + (7 * 10)

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

5. Aşağıdaki doğal sayıları, en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayılarla tabloyu doldurunuz.
Cevap: 

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları


6. Akademisyen Sedat Bey 137 026, Melahat Hanım 2613, Engin Bey 699, Sevim Hanım 68 208 ve Nil Hanım 26 300 sayfa kitap okumuştur. Akademisyenlerin okuduğu sayfa sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap: 137026>68208>26300>2613>699


7. Sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız.
Cevap: 
a) 8’er azalan sayılardan oluşmaktadır.
b) 21’er artan sayılardan oluşmaktadır.
c) 10’ar azalan sayılardan oluşmaktadır.


8. Aşağıdaki sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız. Sayı örüntülerinin artan mı, azalan mı olduğunu belirleyiniz.
Cevap: 

a) artan sayılar
b) artan sayılar
c) azalan sayılar


9. Toplama işlemlerinin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 

a) 6332
b) 3900
c) 6772
ç) 7330
d) 4848
e) 4580
f) 7562
g) 9199


10. Toplama işlemlerinde, sembollerin yerine yazılması gereken rakamları bulunuz.
Cevap: 

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

11. Çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

a)4752
b) 3380
c) 4796
ç) 3694
d) 8082
e) 0408
f) 180
g) 4772
ğ) 1004
h) 2498
ı) 4860
i) 2702


12. Çıkarma işlemlerini zihinden yapınız. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 34 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik
Cevap: ((Bu etkinliği siz yapınız))

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 39 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Taban blokları ile modellenen toplama işlemini yazınız.
Cevap: 3625 + 2030 + 429 = 6084


2. Şemadaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap: 1. çıkış


3. Toplama işlemlerindeki sembollerin yerine uygun rakamları yazınız.
Cevap:

a) 5841
1328
 +____
7169

b) 3608
1727
+_____
 5337

c) 6793
453
+_____
 7246

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 40 Ders Kitabı Cevapları

Serpil, yaz tatili boyunca 2000 soru çözmeyi planladı. Serpil, 1205 soru çözdü. Serpil, yaz tatili boyunca kaç soru daha çözmesi gerektiğini belirlerken hangi işlemi yapmalıdır? Açıklayınız.
Cevap: Serpil yaz tatili boyunca çözmesi gereken soru sayısını bulmak için 2000 ile 1205’i çıkarma işlemi yaparak bulması gerekmektedir.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Çıkarma işlemlerindeki sembollerin yerine uygun rakamları yazınız.
Cevap: 

a) 8204
6916
 -____
1288

 b) 7246
1009
-_____
6237

c) 3403
3641
-_____
 5762


2. İşlemlerin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.

a) 6597 b) 4246 c) 7628
3069 1628 2209
 -____ -_____ -____
3528 2618 5419


3. Şemadaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap: 2. çıkış


4. Yandaki tabloda bazı işlemler verilmiştir. İşlemleri zihinden yaparak işlem sonuçlarını tablodaki uygun yerlere yazınız.
Cevap:

 1. 493 – 60 = 433
 2. 580 – 90 =490
 3. 993 – 100 =893
 4. 647 – 500 =147

5. Kutucuklardaki işlemleri zihinden yapınız.
Cevap: 

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları 2. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

Toplama İşleminin Sonucunu Tahmin Etme ve Zihinden Toplama İşlemi

Akademisyen Hamza Bey, Osmanlı İmparatorluğu padişahlarının hayatlarını araştırıyor.Araştırmasını yaparken geçen ay 1746, bu ay 900 sayfa kitap okudu. Hamza Bey’in araştırmasını yaparken okuduğu sayfa sayısı;
Tahmin edilirken nasıl bir yol izlenebilir?
Cevap: Bir kitabın sayfa sayısı 300 olsa geçen ay toplam sayfa sayısı 1746 x 30= 52380 sayfa okumuş olur.Ortalama bir değer bulunabilir. 


Zihinden işlem yapılarak bulunabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Zihinden işlem yapıldığında yaklaşık değer bulunur.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

Şemalarda belirtilen işlemleri zihinden yapalım. Boş kutucuklara uygun sayıları yazalım.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

Kutucuklardaki işlemleri zihinden yaparak noktalı yerlere uygun sayıları yazalım.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Tablodaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerin sonuçlarını bularak tahminlerinizi, işlem sonuçları ile karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız. Tahmin yöntemlerinizi açıklayınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları


2. “Dört basamaklı, rakamları farklı en küçük çift sayı ile 100’ün 5 katını zihinden topladım”.Eren’in belirttiği zihinden toplama işlemini yapınız.
Cevap: 1024 + 500=1524


3. Toplama işlemlerini zihinden yapınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 55-56-57-58-59-60-61. Sayfa Cevapları Toplama İşlemi ile İlgili Problemler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 55 Ders Kitabı Cevapları

Bir okulda 1237 öğrenci vardı. Okula, önce 117, sonra 52 öğrenci daha geldi. Son durumda okuldaki öğrenci sayısı bulunurken nasıl bir yol izlenmelidir? Açıklayınız.
Cevap: Problemi anlamalıyız.Problemde okulda olan öğrenci sayısı verilmiş ve okula gelen öğrencileri ekleyerek en son okulda kaç kişi olduğunu soruyor.Problemi anladıktan sonra çözüm planı yapmalıyız.Okulda olan öğrenci sayısının üzerine okula eklenen öğrenci sayısını toplamalıyız.

Çözüm: 1237 + 117 + 52 = 1406

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Dört basamaklı ve üç basamaklı, rakamları farklı en küçük iki doğal sayının toplamının 5642 fazlası kaçtır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:
1023 + 102=1125
1125 + 5642=6767


2. Bir müzeyi, hafta içi sırasıyla günlük 2530, 1340, 678, 2647 ve 1004 kişi ziyaret etmiştir.Müzeyi hafta içi toplam kaç kişi ziyaret etmiştir? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 2530 + 1340 + 678 + 2647 + 1004=8199


3.
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları
Yukarıda görseli verilen vitrinden birer ütü, buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon alan bir kişi, aldıkları için toplam kaç TL öder? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 2399 + 3250 + 1050 + 740=7439


4.
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları 2.resim
Yukarıda verilenleri kullanarak toplama işlemi ile çözülebilen bir problem kurunuz.Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:
Soru: Vatan İlkokulundaki kızlar ile 24 Kasım İlkokulundaki erkekler birer takım olacak olsalar bu takım kaç kişi olur?
Çözüm: 1028 + 826=1854 kişilik bir grup olur.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 62-63-64. Sayfa Cevapları Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

Bekir dede, evinden camiye 613 adımda gidebilmektedir. Evinden, camiye gitmek için çıkan Bekir dede, 522 adım attı. Bekir dedenin, camiye varmak için kaç adım daha atması gerektiği nasıl tahmin edilebilir? Açıklayınız.
Cevap: 613 – 522 = 91 adım kalmıştır.Tahmini olarak 610-520=90

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 64 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Tablodaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi, işlem sonuçları ile
karşılaştırarak tabloyu tamamlayınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 64 Ders Kitabı Cevapları2. Tahtadaki çıkarma işleminin sonucunu tahmin ediniz.Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
Cevap: Tahmin: 5840 – 2920 = 2920 Onluk kısmını yuvarlayarak tahminde bulundum.

5841
2917
– ____
2924

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 65-66-67-68-69. Sayfa Cevapları Toplama ve Çıkarma İşlemi ile İlgili Problemler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 65 Ders Kitabı Cevapları

Mehmet Bey’in aylık maaşı 2350 TL’dir. Mehmet Bey, maaşının 600 TL’sini kira için, 450 TL’sini faturalar için kullanıyor. Gıda, eğitim ve ulaşım masrafları için de 1000 TL ayırıyor. Mehmet Bey, kalan parası ile vitrindeki bulaşık makinesini almak istiyor. Mehmet Bey, kalan parası ile vitrindeki bulaşık makinesini alabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: 2350 – ( 600 + 450 + 1000 ) = 300 TL si kalır. Kalan para ile bulaşık makinesini alamaz.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 69 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1.Bir kayak merkezindeki 9680 kişinin 4822’si erkektir. Kayak merkezinde kaç kadın
vardır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 9680 – 4822 = 4858 kadın vardır.


2. Rakamları farklı dört basamaklı en büyük tek doğal sayı ile rakamları farklı dört basamaklı en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 9875 – 1024 = 8851 dir.


3. Güler Hanım, Gülten’den 29 yaş büyüktür. Murat Bey ise Güler Hanım’dan 5 yaş
küçüktür. Gülten, 2007 yılında doğduğuna göre Murat Bey kaç yılında doğmuştur?
(Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:
Gülten Hanımın yaşı + 29 =
Güler Hanımın yaşı
Güler Hanımın yaşı – 5 = Murat Beyin yaşı
2007 – 29 = 1978 yılında Güler hanım doğmuştur.
1978 + 5 = 1983 yılında Murat Bey doğmuştur.


4. Görselde verilenleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemleri ile çözülebilecek bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

Soru: Metin’in cebinde 1600 TL’ si bulunmaktadır. Kazak ve monta ihtiyacı vardır. Eğer bunları alırsa takım elbiseyi de almak istese ne kadar paraya ihtiyaç duyar?
Çözüm: 

1600 – ( 520 + 68 ) = 1012
1450 – 1012 = 438 Türk lirası olursa takım elbiseyi alabilir.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 69 Ders Kitabı Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 70-71-72. Sayfa Cevapları 2. Ünite Değerlendirmesi

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 70 Ders Kitabı Cevapları

1. Şemalarda belirtilen işlemleri zihinden yapınız. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 70 Ders Kitabı Cevapları


2. Tahtadaki işlemin sonucunu tahmin ediniz. Tahmininizi, işlem sonucu ile karşılaştırınız. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 70 Ders Kitabı Cevapları
Cevap: 2692 + 3759 = 6451


3. Bir ilçede 2640 yetişkin erkek, 2228 yetişkin kadın, 3020 çocuk yaşamaktadır. İlçede toplam kaç kişi yaşamaktadır?
Cevap: 2640 + 2228 + 3020 = 7888 ilçedeki toplam kişi


4. Nergis Hanım, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde yapılan, İstanbul’daki Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Yıldız Sarayı ile ilgili araştırma yapıyor. Araştırmasını yaparken üç ay boyunca sırasıyla aylık 1471, 2604 ve 3028 sayfa kitap okudu. Nergis Hanım, üç ay boyunca toplam kaç sayfa kitap okumuştur?
Cevap: 1471 + 2604 + 3028 = 7103 sayfa kitap okumuştur.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 71 Ders Kitabı Cevapları

5. Tabloda verilen çıkarma işlemlerinin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak tahminlerinizle, işlem sonuçlarını karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 71 Ders Kitabı Cevapları


6. Dört basamaklı bir sayının binler basamağındaki rakam 3 artırılıp birler basamağındaki rakam 7 azaltılırsa sayı kaç artar?
Cevap:
Sayımız örneğin 2984
Yeni oluşacak sayı 5977
5977 – 2984 = 2993 artar.


7. (25 – 2890 – 1320- meyve – muz- kivi)
Yukarıda verilenleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemleri ile çözülebilecek bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap: ” Bir manav toptancıdan 825 kg kivi ve bir miktar muz almıştır. Toplam 1320 kg meyve alan manav kaç kg muz almıştır? ”
1320 – 825 = 495 kg muz almıştır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

Eğlence Zamanı

Verilen kelimeleri bulmacada boyayınız. Boyanmayan harfleri şifre kutucuklarına yan yana yazarak şifreyi bulunuz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Defterimize iki çarpanı bulunan bir çarpma işlemi yazalım. Çarpma işleminin sonucunu bulunuz ve not ediniz.
Cevap: 25 x 6 = 150


Çarpma işlemindeki çarpanların yerlerini değiştirelim ve yeni bir çarpma işlemi elde edelim. Elde ettiğiniz yeni çarpma işleminin sonucunu bulunuz ve not ediniz.
Cevap: 6 x 25 = 150


Belirlediğiniz ilişkiye göre çarpanları yer değiştirilen çarpma işlemlerinin sonuçları ile ilgili genel bir ifade yazınız.
Cevap: Çarpma işleminde çarpanların yerleri değişse de sonuç aynı kalır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Çarpma işlemlerini yapınız.
Cevap:

a) 140 x 28 = 168
b) 250 x 13 = 263
c) 628 x 33 = 20,724
ç) 712 x 12 = 8544
d) 603 x 21 = 12,663
e) 814 x 19 = 15,466


2. Yandaki kutucuklarda verilen sayılara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları
a) A ile C kutucuklarındaki sayıların çarpımı kaçtır?

Cevap: 186 x 41 =7626


b) B kutucuğundaki sayı ile hangi kutucuktaki sayının çarpımı 1200’dür?
Cevap: 1200 ÷ 20 = 60
60 E kutusunda.


c) D ile F kutucuklarındaki sayıların çarpımı kaçtır?
Cevap: 53 x 204 = 10,812


3. Her bir seçenekteki işlemlerin sonuçları eşittir. Buna göre noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları


4. Şemadaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap: 4. çıkış
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Kısa Yoldan ve Zihinden Çarpma İşlemi

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

Defterimize, sıfırdan büyük bir rakam yazalım. Rakamı 10 ile çarpınız ve sonucu not ediniz.
Cevap: 3 x 10 =30


Rakamın sağına 1 adet 0 (sıfır) yazalım ve yeni bir sayı elde edelim.
Cevap: 30


Elde ettiğiniz sayı ile not ettiğiniz sonuç arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Belirlediğiniz ilişkiye göre bir doğal sayıyı kısa yoldan 10 ile çarpma işlemi ile ilgili genel bir ifade yazınız.
Cevap: Eğer çarpanlardan biri 10 ve 10 un katı ise diğer çarpanın sağına 0 ekleriz. Bu sayede uzun uzun işlem yapmamıza gerek kalmaz.


Rakamı sırasıyla 100 ve 1000 ile çarpınız ve rakamın sağına sırasıyla 2 ve 3 adet 0 (sıfır) yazarak etkinliği tekrarlayınız.
Cevap:

3 x 100 = 300 3 x 1000
300 3000

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. İşlem sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları2


2. Kara yolu işçileri, günde 200 m yol yapıyorlar. Buna göre kara yolu işçileri, 86 günde kaç m yol yaparlar? Kısa yoldan çarpma işlemi yaparak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 200 x 86 = 17,200 m yol yaparlar.


3. Bir okulda, yardıma ihtiyacı olan çocuklar için kampanya yapılmıştır. Okuldaki 40 sınıfın her birinden, kampanya için 27 TL toplanmıştır. Okulda, yardım için toplanan parayı kısa yoldan çarpma işlemi yaparak bulunuz.
Cevap: 40 x 27 = 1080 TL 


4. Yandaki tabloda, bazı çarpma işlemleri verilmiştir. Çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Tablodaki renkli bölgelere uygun sayıları yazınız.
Cevap: 
24 x 5 =120
76 x 25 =1900
48 x 50 = 2400


5. Tablodaki çarpma işlemlerini zihinden yaparak tabloyu uygun sayılarla doldurunuz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları


6. Şemalarda belirtilen işlemleri zihinden yapınız. Pembe kutucuklara uygun sayıları yazınız.
Cevap: 
146 x 10 = 1,460 
910 x 100 = 91,000
513 x 1000 = 513,000

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 84-85-86. Sayfa Cevapları Çarpma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Defterimize, çarpanları bir basamaklı olan iki çarpanlı bir çarpma işlemi yazalım. Çarpma işleminin sonucunu tahmin edelim.
Cevap:
Tahmin: 9 x 8 = 100

Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
Cevap: Her iki çarpanı da en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edebiliriz.


İşlem sonucunu bularak tahmininizi, işlem sonucuyla karşılaştırınız.
Cevap:
Tahmin: 100
Sonuç: 72
28 fazla

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Tablodaki işlemlerin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlem sonuçlarını bulunuz. Tahminlerinizi, işlem sonuçları ile karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları


2. Tahtadaki çarpma işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
Cevap: 
Tahmin: 750
Yöntem: İki çarpanı da en yakın onluğa yuvarlıyoruz. Daha sonra çarpıyoruz.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 87-88-89-90. Sayfa Cevapları Çarpma İşlemi ile İlgili Problemler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 90 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Gülsüm Hanım, pastanesinde öğleden önce 27, öğleden sonra 38 yaş pasta sattı. Pastaların tanesi 45 TL olduğuna göre Gülsüm Hanım, yaş pasta satışından kaç TL kazanmıştır?
Cevap:
27 + 38 = 65 tane yaş pasta
65 x 45 = 2925 TL kazanmıştır.


2) Ender’in kumbarasında 20 adet 25 kr. ve 80 adet 10 kr. vardır. Buna göre Ender’in kumbarasında toplam kaç kr. vardır?
Cevap: 
20 x 25 = 500 kr.
80 x 10 = 800 kr.
800 + 500 = 1300 kr. vardır.


3. Serkan’ın bir adımı 22 cm’dir. Serkan, evi ile market arasındaki mesafeyi 140 adımda gidiyor. Buna göre Serkan’ın evi ile market arasındaki mesafe kaç cm’dir?
Cevap: 140 x 22 = 3080 cm’ dir.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 90 Ders Kitabı Cevapları


4) Yukarıda verilenlere göre çarpma işlemini gerektiren bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap: ” Bakkal, sepeti 10 TL olan elmalardan 20 sepet, sepeti 20 TL olan armutlardan 53 sepet almıştır. Buna göre toplam kaç TL tutmuştur?”
20 x 10 = 200 TL elma
20 x 53 =1060 TL armut
1060 + 200 = 1260 TL tutmuştur.

 

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 97-98-99. Sayfa Cevapları Zihinden Bölme İşlemi

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Bölme işlemlerindeki bölümün basamak sayısını, işlemleri yapmadan belirleyiniz.
İşlemleri yaparak belirlediğiniz basamak sayılarının doğruluğunu kontrol ediniz.
Cevap: 
a) Basamak sayısı: 3
613 ÷ 4 = 153,25
3 basamaklı

b) Basamak sayısı: 2
620 ÷ 20 = 31
2 basamaklı

c) Basamak sayısı: 2
552 ÷ 55 =10,…
2 basamaklı


2. Bölme işlemlerindeki kalanların alabileceği en büyük doğal sayı değerlerini bulunuz.
Cevap: 

a) Kalan en büyük 13 
b) Kalan en büyük 21 
c) Kalan en büyük 8 


3. Bölme işlemlerini yapınız.
Cevap: 
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları


4. Özenç Bey, fiyatları aynı olan 4 adet televizyonu 4840 TL’ye satmıştır. Buna göre 1 adet televizyonun fiyatı kaç TL’dir? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 4840 ÷ 4 = 1210 TL


5. Bölme işlemlerini zihinden yapınız. İşlemlerin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 

a) 7000 ÷ 10 = 700
b) 20 000 ÷ 10 = 2000
c) 30 000 ÷ 100 = 300
ç) 8000 ÷ 100 = 80
d) 90 000 ÷ 1000 = 90
e) 4000 ÷ 1000 = 4

 

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 100-101-102. Sayfa Cevapları Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Defterimize, bölünen sayı iki, bölen sayı bir basamaklı olan bir bölme işlemi yazalım.
Cevap: 36 ÷ 6 = 6


Bölme işlemindeki bölümü tahmin edelim.
Cevap: 40 ÷ 10 = 4


Bölümü tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
Cevap: Bölüneni ve böleni en yakın onluğa yuvarlayıp böldüm.


Bölümü bularak tahmininizi, işlem sonucuyla karşılaştırınız.
Cevap: Tahmin, gerçek sonuçtan 2 eksiktir.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Tablodaki bölme işlemlerinin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra, işlem sonuçlarını bulunuz. Tahminlerinizi, işlem sonuçları ile karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

2. Yandaki tahtada verilen bölme işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
Cevap: 4000 ÷ 10 = 400
Tahmin ederken böleni ve bölüneni en yakın onluğa yuvarladım.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 103-104-105-106-106-107. Sayfa Cevapları Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişki

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 103 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Defterimize, kalansız bir bölme işlemi yazalım. Bölme işlemini yapalım.
Cevap: 25 ÷ 5 = 5

Bölme işlemindeki bölünen, bölen ve bölümü not ediniz.
Cevap:
25 : Bölünen
5 : Bölen
5 : Bölüm

Bölme işlemindeki bölen ile bölümü çarpalım.
Cevap: 5 x 5 = 25

Çarpım ile bölünen arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Belirlediğiniz ilişkiye göre kalansız bir bölme işlemi ile çarpma işlemi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Bölen ve bölümü çarptığımızda bölüneni bulmuş oluruz. Bu sayede bölme ve çarpma işleminin birbirleriyle bağlantılı olduğunu anlarız.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Bölme işlemlerini yapınız. Yaptığınız bölme işlemlerinin doğruluğunu, çarpma ve toplama işlemlerini kullanarak kontrol ediniz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

2. 198 adet poşet dosya, on sekizerli gruplara ayrılıyor. Kaç grup poşet dosya elde edileceğini bulunuz. Poşet dosya grubu sayısını bulurken yaptığınız işlemin doğruluğunu kontrol ediniz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 198 ÷ 18 = 11 grup poşet dosya elde edilir.
18 x 11 = 198

 

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 112. Sayfa Cevapları Bölme İşlemi ile İlgili Problemler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Bir bölme işleminde kalan, en fazla 18 olabiliyor. Bölme işleminde bölüm 30 ise bölünen sayı en çok kaç olabilir?
Cevap:
Kalan en fazla 18 ise bölen en fazla 19 dur.
19 x 30 = 570
570 + 18 = 588 bölünen


2) Onur, 144 bilyesini sekizerli gruplara ayırdı. Bir grup bilyeyi arkadaşına, bir grup bilyeyi ise kardeşine verdi. Onur’un kaç bilyesi kaldı?
Cevap:
144 ÷ 8 = 18 grup bilye var.
18 – 2 = 16 grup bilye kaldı.
16 x 8 = 128 tane bilyesi kaldı.


3) Ecem, 720 sayfalık bir kitabı günde 16 sayfa okuyarak bitiriyor. Ecem, kitabını kaç günde bitirmiştir?
Cevap: 720 ÷ 16 = 45 günde bitirmiştir.


4) Yukarıda verilenlere göre bölme işlemini gerektiren bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap: “840 kg kömür taşıyacak olan Ahmet Amca toplam 35 paket taşımıştır. Buna göre 1 paket kömür kaç kg’dir?”
840 ÷ 35 = 24 kg

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 117. Sayfa Cevapları İfadelerin Eşitlik Durumu

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki teraziler dengededir. Belirtilen kütlelere göre siyah ve mor cisimlerin kütlelerini bulunuz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları
10 = 4 + siyah cisim
siyah cisim = 6
7 = 4 + mor cisim
mor cisim = 3


2. Eşitliklerdeki ? sembolünün içine uygun sayıları yazınız. Eşitliklerin sağlandığını gösteriniz.
Cevap:
a. 15 x 5 = ? + 42 ==> ? = 33
b. 86 – ? = 63 ÷ 3 ==> ? = 65

c. 18 x 43 = 900 – ? ==> ? = 126
ç. 869 – ? = 216 +317 ==> ? = 336


3. Her bir seçenekteki matematiksel ifadelerin eşit olup olmadığını belirleyiniz. Noktalı yerlere = veya ? sembollerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

a) 3 x 5 = 19 – 4
b) 6 x 2 ? 24 – 14
c) 18 ÷ 2 7 + 3
ç) 9 x 4 = 32 + 4
d) 40 + 4 = 49 – 5
e) 30 ÷ 3 ? 19 – 11


4. Verilen kütlelere göre terazilerin dengede olması için yapılması gerekenleri açıklayınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları 2.resim
a)
3 + 2+ 1 = 2 + 2 +cisim
6 = 4 + cisim
cisim = 2, yeşil cisim sağ kefeye konulmalıdır.

b)
2 + 1 + 1 + cisim = 3 + 3 + 1
4 +cisim = 7
cisim = 3, pembe cisim sol kefeye konulmalıdır.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 118-119-120. Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme Soruları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

1. Çarpma işlemlerini yapınız.
Cevap:

a) 184 x 62= 11408

b) 328 x 44= 14432

c) 251 x 73= 18323

ç) 320 x 23= 7360

d) 990 x 34= 33660

e) 785 x 24= 18840


2. Kutucuklardaki işlemlerin sonuçları eşittir. Buna göre noktalı yere kaç yazılmalıdır?
Cevap:
(86 x 22) x 9= 17028
… yerine 9 gelmelidir.


3. Çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
Cevap:

a) 8 x 2000= 16000

b) 71 x 800= 56800

c) 782 x 60= 46920

ç) 66 x 50=3300

d) 88 x 25=2200

e) 42 x 5= 210


4. İşlemleri zihinden yapınız. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları

5. Damla, yandaki çarpma işleminin sonucunu, aşağıdaki gibi tahmin etmiştir. Damla’nın, çarpma işleminin sonucunu tahmin ederken kullandığı yöntemi açıklayınız. İşlem sonucunu bularak Damla’nın tahminini, işlem sonucu ile karşılaştırınız. (91 x 9 = ?)
Cevap: Damla 9 sayısını yuvarlayarak tahmin etmiştir. Tam sonuç ise 91 x 9= 819’dur. Tahmini sonuç tam sonuçtan 81 fazladır.


6. Dilek, uzunluğu 400 m olan daire şeklindeki koşu pistinin etrafında 38 tur koşuyor. Buna göre Dilek, toplam kaç metre koşmuştur?
Cevap: 400 x 38= 15200 m koşmuştur.


7. Şemadaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları


8. Bölme işlemlerini yapınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


9. Bölme işlemlerini zihinden yapınız. Bölümleri noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları 3.resim

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları

10. Yanda verilen bölme işlemindeki bölümü öğrenciler, aşağıdaki gibi tahmin ettiler. Hangi öğrencinin tahmini, işlem sonucuna diğerlerinden daha yakındır?

Soru: 888/11= ?
Ayşe: Bence 80’dir.
Selim: Bence 85 olmalı.
Pınar: 75’tir.
Akın: Tahminim 90’dır.
Cevap: İşlem sonucu 80,72 ‘dir. En yakın cevabı 80 diyerek Ayşe vermiştir.


11. 760 metre uzunluğundaki bir yola yirmişer metre aralıklarla elektrik direkleri dikilecektir. Buna göre kaç elektrik direğine ihtiyaç vardır?
Cevap: 760/20 = 38 elektrik direğine ihtiyaç vardır.


12. Bölme işlemlerini yapınız. Yaptığınız bölme işlemlerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Cevap: Doğruluğunu tespit etmek için bölme işleminin tersi olan çarpma işlemi yapılır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

13. Yandaki çözüme uygun bir problem kurunuz.
Cevap: Bir tavuk çiftliğinde 22 tavuk vardır. 2 haftada toplam 572 yumurta vermektedir. Tavuk başına yumurta sayısı eşittir. Çiftlik sahibinin elinde 83 yumurta var ve bir tavuğun bütün yumurtalarını alıyor. Buna göre elinde toplam kaç yumurta olmuştur?


14. İfadelerdeki ? yerine uygun sayıları yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları 3.resim


15. Aşağıdaki ifadelerin eşitlik durumunun sağlanabilmesi için yapılabilecek işlemleri belirtiniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları 4.resimdüzenlendi

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları Basit, Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 122 Ders Kitabı Cevapları

Basit, Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 122 Ders Kitabı Cevapları (1)

Hülya Öğretmen, Şevket’ten tahtaya üç kesir yazmasını istedi. Şevket, tahtaya üç farklı kesir yazdı. Şevket’in yazdığı kesirlerdeki farklılıklar nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: 1 tam 7/10; tam sayılı kesirdir. 2/7; basit kesir, 6/5; bileşik kesirdir.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Lahmacunlarla modellenen kesirleri, kesirlerin okunuşlarını ve çeşitlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları


2. Kesirlerin çeşitlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
a) 12/11 => Birleşik kesir
b) 3(1/4) => Tam sayılı kesir

c) 1(2/9) => Tam sayılı kesir
ç) 19/23 => Basit kesir
d) 15/15 => Tam sayı
e) 3/5 => Basit kesir


3. Modellenen kesirleri ve kesirlerin çeşitlerini belirleyiniz. Kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 129. Sayfa Cevapları Birim Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 129 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Noktalı yerlere “<”, “>” veya “=” sembollerinden uygun olanı yazarak birim kesirleri karşılaştırınız.
Cevap:

a) 1/5 < 1/3

b) 1/2 > 1/12

c) 1/4 = 1/4

ç) 1/7 > 1/10

d) 1/17 < 1/7

e) 1/6 < 1/3

f) 1/13 = 1/13

g) 1/11 = 1/11

ğ) 1/10 > 1/20

2. 1/6, 1/3, 1/4, 1/11 ve 1/8 birim kesirlerini sayı doğrularında gösteriniz. Birim kesirleri, büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 129 Ders Kitabı Cevapları

3. 1/20, 1/14, 1/9 birim kesirlerini modelleyiniz. Birim kesirleri, küçükten büyüğe doğru sıralayınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 129 Ders Kitabı Cevapları

4. Engin, Selim, Sena ve Melek, kartonlarına eş bütünler çizdiler. Engin, bütününü 7, Selim 3, Sena 9 ve Melek 19 eş parçaya böldü. Her biri, bütünlerinin birer eş parçasını boyadı. Engin, Selim, Sena ve Melek’in modellediği birim kesirleri, büyükten küçüğe doğru sıralayınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 1/3 > 1/7 > 1/9 > 1/19

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 130-131-132. Sayfa Cevapları Bir Çokluğun Belirtilen Bir Basit Kesir Kadarını Belirleme

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları

Erman’ın çok sevdiği 7 kedisi var. Kedilerinden, paydası 7 olan birim kesir kadarını ayırdı ve diğer kedilerini yıkadı. Erman’ın kaç kedisini yıkadığı bulunurken nasıl bir yol izlenmelidir? Açıklayınız.
Cevap: Birim kedi miktarı 1/7 olur. Buradan devam edecek olursak Erman yedi kediden birisini kenara ayırmıştır ve diğer kedileri yıkamıştır. Bu durumda Erman 6 kedisini yıkamıştır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları
1. Davut ve arkadaşları, 150 cm uzunluğundaki bir ipin 2/5 ’lik kısmını kestiler. Davut ve arkadaşları, ipin kaç cm’lik kısmını kesmiş oldular? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 150 cm’nin 2/5′ sini hesaplamak için 150 sayısını 2/5 ile çarparız. Bu durumda,
150 x (2/5) = 60 cm’lik kısmını kesmişlerdir.


2. İfadeler ile sayıları eşleştiriniz. Hangi sayı açıkta kaldı?
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


3. Bekir’in cebinde 240 TL vardı. Bekir, cebindeki paranın 5/6 ’ini harcadı. Bekir, kaç TL harcamıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: Bekir’in harcadığı parayı bulmak için 240 ile 5/6′ i çarpmak gerekir.
240 x(5/6)= 200 TL harcamıştır.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 133-134-135-136. Sayfa Cevapları Paydaları Eşit Olan Kesirleri Karşılaştırma

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 133 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 133 Ders Kitabı Cevapları
Filiz, tahtaya üç farklı kesir yazdı. Öğretmeni, Filiz’den kesirleri birbirleriyle karşılaştırmasını istedi. Filiz, kesirleri karşılaştırmadan önce modellemek istiyor. Sizce Filiz, kesirleri karşılaştırmadan önce neden modellemek istemiş olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Büyüklük sıralaması yapabilmek için önce modelleyip görsel olarak arasındaki büyüklükleri anlamak istemiştir.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 136 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Noktalı yerlere “<, > veya =” sembollerinden uygun olanı yazarak kesirleri karşılaştırınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 136 Ders Kitabı Cevapları


2. Anneleri; Eren, Elif ve Tuana’ya birer eş pizza yaptı. Eren, Elif ve Tuana pizzalarını dörder eş parçaya böldüler. Eren 3, Elif ve Tuana ise ikişer parça pizza yedi. Buna göre çocukların yedikleri pizzaları belirten kesirleri birbirleriyle karşılaştırınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

Eren: 3/4
Elif: 2/4
Tuana: 2/4
3/4 > 2/4 = 2/4


3. 3/8 kesrini, sayı doğrusunda sıfır, yarım ve bütün ile karşılaştırınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 136 Ders Kitabı Cevapları 2.resim düzenlendi

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 141. Sayfa Cevapları Paydaları Eşit Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 141 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini noktalı yerlerde yapınız.
Cevap: 

a) 6/21 + 2/21 + 5/21 = 13/21

b) 8/3 – 1/3 = 7/3

c) 3 tam 2/5 + 2/5 = 3 tam 4/5

ç) 7/6 – 5/6 = 2/6

d) 1/4 + 1/4 + 3/4 = 5/4

e) 8/15 – 2/15 = 6/15


2. Şemada belirtilen işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 141 Ders Kitabı Cevapları


3. İşçiler, örecekleri duvarın ilk gün 3/10’ünü, ikinci gün 1/10’ini ördüler. İşçiler, iki gün boyunca duvarın kaçta kaçını ördüler? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

3/10 + 1/10 = 4/10’ünü ördüler.


4. Verilen işlemleri sayı doğrularında gösteriniz. İşlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 141 Ders Kitabı Cevapları (1)

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 146. Sayfa Cevapları Kesirlerle İlgili Problemler ve Zaman-Ölçü Birimleri

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 146 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. 11/9 kesrinin 2/9 fazlasının 7/9 eksiği hangi kesre eşit olur? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

11/9 + 2/9 = 13/9
13/9 – 7/9 = 6/9


2. Yonca, bir kutu sütün önce 3/7’ünü, sonra 2/7’sini içiyor. Buna göre kutuda, sütün kaçta kaçı kalmıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

3/7 + 2/7 = 5/7’i içti.
7/7 – 5/7 = 2/7’si kaldı.


3. Bir kasa üzümün 4/15’ü satılırsa kasada üzümün kaçta kaçı kalır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

15/15 = kasanın tamamı
15/15 – 4/15 = 11/15’i kalır.


4. Bir sınıftaki öğrencilerin 4/10’ü erkektir. Buna göre sınıftakilerin kaçta kaçı kız öğrencidir? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

10/10 – 4/10 = 6/10’sı kız öğrencidir.


5. Bir terzi, üç gün boyunca bir top kumaşın sırasıyla günlük 5/13, 2/13 ve 3/13’ünü kullandı. Terzi, üç gün boyunca kumaşın toplam kaçta kaçını kullanmıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

5/13 + 2/13 + 3/13 = 10/13’unu kullanmıştır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Eşit olan süreleri eşleştiriniz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları


2. Dönüştürmelerdeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
Cevap: 

a) 511 sn. = 8 dk. 41 sn.
b) 6 dk. 42 sn. = 402 sn.
c) 426 dk. =
7 sa. 6 dk.
ç) 4 sa. 21 dk. = 261 dk.


3. Hasan Bey, çalıştığı şirkette yaptığı sunumu önceden söz verdiği gibi 3 saat 50 dakikada tamamlamıştır. Buna göre Hasan Bey, sunumu kaç dakikada tamamlamıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

3 saat = 180 dakika
180 + 50 = 230 dakikada tamamlamıştır.


4. Zeynep Hanım, çok sevdiği annesi ile telefonda 7 dakika 25 saniye konuştu. Zeynep Hanım, annesi ile telefonda kaç saniye konuşmuştur? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

7 dakika = 420 saniye
420 + 25 = 445 saniye konuşmuştur.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Eşit olan süreleri eşleştiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları


2. Şemadaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları (1)


3. Şengül Hanım, 2018 yılı boyunca ve 2019 yılının Ocak ayında Ankara’da yaşadı. Buna göre Şengül Hanım, kaç gün boyunca Ankara’da yaşamıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

1 yıl = 365 gün
1 ay = 30 gün
365 + 30 = 395 gün Ankara’da yaşamıştır.


4. 2 yıllık süre, 100 haftalık süreden kaç gün fazladır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

1 yıl = 365 gün
365 x 2 = 730 gün
100 hafta = 700 gün

730 – 700 = 30 gün fazladır.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 159. Sayfa Cevapları Zaman Ölçme ile İlgili Problemler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 159 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Bugün, günlerden 13 Nisan ise 15 gün önceki tarih, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: C) 29 Mart


2. Yasemin Hanım, 17 Kasım 2017’de 1 koli makarna aldı. Makarnanın son kullanma tarihi 17 Kasım 2019 olduğuna göre Yasemin Hanım, makarnayı kaç ay içinde tüketmelidir? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

2019 – 2017 = 2 yıl
1 yıl = 12 ay
12 x 2 = 24 ay içinde tüketmelidir.


3. Zaman yönetimine çok dikkat eden Fuat Bey’in toplantısı saat 14.30’da başlamıştır. Fuat Bey’in toplantısı 1 saat 45 dakika sürdüğüne göre toplantı saat kaçta bitmiştir? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

14.30 + 1.45 = 16.15’de bitmiştir.


4. 16.03.1981’de doğan bir kişi, 16.03.2019’da kaç yaşında olur? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

2019 – 1981 = 38 yaşında olur.


5. Müteahhit Mehmet Bey, 16 Eylül 2016 tarihinde bir apartmanın yapımına başladı. Apartmanı, müşterilerine söz verdiği süre olan 2 yıl 6 ayda tamamladı. Mehmet Bey, apartmanı hangi tarihte tamamlamıştır?
Cevap: 16 Mart 2018 tarihinde apartmanı tamamlar.

2016 + 2 = 2018 yılı
Eylül ayı = 9. aydır.
6 ay sonra mart ayı olur.


6. Yanda verilenlere göre bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 

” Mehmet, 18 ay taksitle bir bilgisayar almıştır. Her ay 200 TL verecek olan Mehmet, ilk taksiti şubat ayında verecektir. Buna göre Mehmet’in bilgisayarın taksitini hangi ayda bitirir? “

Şubat ayı = 2. aydır.
İlk taksiti verince 17 ay taksiti kalır.
Taksit temmuz ayında biter.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 195-196. Sayfa Cevapları Açınımı Verilen Küpü Oluşturma

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 195 Ders Kitabı Cevapları

Oyun küpü ve zekâ küpü, çocukların ilgi gösterdiği oyuncaklardandır. Oyun küpünde 6 adet harf, zekâ küpünde ise 6 farklı renk bulunmasının sebebi ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Küpün 6 tane yüzü olduğundan dolayı olabilir.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 196 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Açınımlardan, bir küpe ait olmayanları işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 196 Ders Kitabı Cevapları

2. Yandaki açınımın bir küpe ait olması için eksik olan kareyi uygun yere çiziniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 196 Ders Kitabı Cevapları (1)

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165-166. Sayfa Cevapları Sütun Grafiği

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

Bilimsel bir çalışmaya katkıda bulunmak isteyen Ceren, hayvanat bahçesini gezerken hayvanların sayılarını not etti. Ceren, not ettiği hayvanlar ve sayılarıyla bir grafik oluşturmak istiyor. Sizce Ceren, hangi grafiği oluşturmalıdır? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Hayvan sayıları ile ilgili bir sütun grafiği oluşturabilir.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Bir pilotun, yaptığı 3 seferde uçakta taşıdığı yolcu sayılarıyla aşağıdaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Sütun grafiğini yorumlayınız. Pilotun yapacağı 4. seferde uçakta taşıyacağı yolcu sayısını tahmin ediniz.
Cevap: Her uçulan seferde yolcu sayısı 50 kişi artmaktaktadır. Bu yüzden 4.seferde yolcu sayısı 450 kişi olur.


2. Bir akademisyen, yaptığı bilimsel araştırmada, bir şehirde yaşayan insanların kan grupları ile ilgili bir sütun grafiği oluşturdu. Siz de çevrenizdeki 20 kişiye kan gruplarını sorunuz. Elde ettiğiniz cevaplarla aşağıdaki kareli alanda bir sütun grafiği oluşturunuz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 167-178-179. Sayfa Cevapları Verilerin Farklı Gösterimi

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 167 Ders Kitabı Cevapları

Sedat, bazı gazete ve dergilerdeki bilimsel araştırma sonuçlarını inceledi. Bilimsel araştırma sonuçlarının genellikle tablo veya grafiklerle gösterildiğini fark etti. Sedat, neden tablo ve grafiklerin kullanıldığını merak etti. Sizce araştırma sonuçları neden tablo ve grafiklerle gösteriliyor olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Bazı grafikler farklı verilerin karşılaştırılması için kullanılırken bazı grafikler de zamana göre bilgi vermek için kullanılır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Bir otopark görevlisi, otoparka gelen araçların renklerini kullanarak yandaki çetele tablosunu oluşturdu. Çetele
tablosundaki verileri sıklık tablosunda ve şekil grafiğinde gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:
Sarı: 10
Yeşil: 7
Mavi: 10
Beyaz: 18
Siyah: 14


2. Doğan’ın oyuncaklarının türleri ve sayıları, yandaki sıklık tablosunda belirtilmiştir. Sıklık tablosuna göre Doğan’ın
toplam kaç oyuncağı vardır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 102 + 58 + 13 + 2 = 175 oyuncağı vardır.


3. Bir okuldaki öğrencilere, “Gezi amacıyla en çok hangi şehre gittiniz?” sorusu soruldu. Öğrencilerin verdikleri cevaplarla yandaki şekil grafiği oluşturuldu. Şekil grafiğine göre İstanbul ile Van’a giden öğrenci sayıları arasındaki fark kaçtır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: Antalya için 5 x 15= 75, İzmir için 4 x 15= 60, Van için 3 x 15= 45, İstanbul için 8 x 15= 120
İstanbul ile Van’a giden öğrenci sayıları arasındaki fark 120 – 45= 75

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

4. Bir sınıftaki öğrencilere, “En sevdiğiniz meyve hangisidir?” sorusu soruldu. Öğrencilerden 7’si çilek, 4’ü muz, 6’sı portakal ve 5’i elma cevabını verdi.
a) Öğrencilere sorulan soru, veri toplamaya uygun mudur?
Cevap: Evet, uygundur.

b) Öğrencilerin verdikleri cevapları bir nesne grafiğinde gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları


5. Semih, girdiği üç deneme sınavında cevapladığı soruları kontrol etti. Deneme sınavlarında sırasıyla 12, 18 ve 15 matematik sorusunu doğru cevapladığını fark etti. Semih’in doğru cevapladığı soru sayılarını bir sütun grafiğinde gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


6. Eda’nın bir yıl boyunca okuduğu kitap türleri ve sayıları, aşağıdaki nesne grafiğinde belirtilmiştir. Nesne grafiğine göre Eda, kaç kitap daha okusaydı bir yılda toplam 50 kitap okumuş olurdu? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: Roman: 8, Şiir: 4, Masal: 12, Hikaye: 10
8 + 4 + 12 + 10= 34
50 – 34= 24 kitap daha okusaydı bir yılda toplam 50 kitap okumuş olurdu.


Yukarıdaki sütun grafiği, bir ailenin 5 aylık mutfak giderlerini göstermektedir. Grafiğe
göre;
a) Ailenin 5 aylık mutfak giderleri toplamı kaç TL’dir?
Cevap: 700 + 900 + 800 + 700= 3100 TL

b) Bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: Nisan ve Mayıs ayında mutfak geliri ne kadardır?
900 + 700= 1600 TL dir.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 180-181-182-183-184-185-186. Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme Soruları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

1. Modellenen basit, bileşik ve tam sayılı kesirleri noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları


2. Şemadaki karşılaştırmalar ve sıralamalar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


3. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları 3.resim

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 181 Ders Kitabı Cevapları

4. Aşağıdaki sayıların belirtilen basit kesir kadarını bulunuz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 181 Ders Kitabı Cevapları


5. 4/A sınıfındaki yazı tahtasının 6/15’sını öğretmen, 8/15’ini öğrenciler kullandı. Bu durumda yazı tahtasının kaçta kaçı kullanılmamıştır?
Cevap: (15/15) – (6/15) – (8/15) = 1/15


6. Bir okul bahçesinin 1/20’ine çam, 3/20’üne akasya, 5/20’ine gül fidanı dikilecektir. Buna göre bahçenin kaçta kaçına, belirtilen fidanlardan dikilecektir?
Cevap: (1/20) + (3/20) + (5/20) = 9/20

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları

7. Dönüştürmelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları


8. Şemadaki dönüştürmeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


9. 125 dakika süren bir sinema filmi saat 17.30’da bitti. Buna göre film, saat kaçta başlamıştır?
Cevap: Film, 15.25 ‘te başlamıştır.


10. Üniversite okumak için ailesinin yanından İstanbul’a giden Murat, 4 yıl 5 hafta 3 gün sonra üniversiteden mezun oldu. Murat, ailesinin yanından İstanbul’a gittikten kaç gün sonra üniversiteden mezun olmuştur?
Cevap: 4 x 365 = 1460, 5 x 7= 35,
1460 + 35 + 3 = 1498 gün sonra üniversiteden mezun olmuştur.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları

11. Bir öğrencinin, katılacağı turnuva için beş gün boyunca yaptığı antrenman süreleri ile yandaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Sütun grafiğini yorumlayınız. Öğrencinin, cumartesi günü yapacağı antrenmanın süresini tahmin ediniz.
Cevap: Yaklaşık 68 saat çalışır.


12. Bir bölgedeki bazı taraftarların sayıları ile yandaki sıklık tablosu oluşturulmuştur. Sıklık tablosundaki verilerle bir sütun grafiği oluşturunuz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları


13. Bir bölgedeki okul türleri ve sayıları ile yandaki çetele tablosu oluşturulmuştur. Çetele tablosundaki verilerle bir sütun grafiği oluşturunuz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları

14. Yandaki sütun grafiği, bir manavda satılan sebzelerin miktarlarını göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) En fazla satılan sebze hangisidir?
Cevap: En fazla satılan sebze patlıcandır.

b) Toplam kaç kg domates ve patlıcan satılmıştır?
Cevap: 60 + 70 = 130 kg

c) Toplam kaç kg sebze satılmıştır?
Cevap: 20 + 30 + 40 +60 + 70= 220 kg

ç) En az satılan sebze hangisidir?
Cevap: En az satılan sebze bamyadır.


15. Bir spor merkezindeki üyelerin sayısı, yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablodaki verileri sütun grafiğinde gösteriniz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları


16. Dört kardeşin bahçelerinden topladıkları şeftalileri belirten sepet sayıları, yandaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre dört kardeş, bahçelerinden toplam kaç sepet şeftali toplamıştır?
Cevap: 20 + 18 + 36 + 24= 98 sepet şeftali toplamıştır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları

17. Bir ailenin dört ay boyunca yaptığı ulaşım harcamaları, yandaki sütun grafiğinde belirtilmiştir. Sütun grafiğine göre ailenin ocak ve şubat aylarındaki toplam harcama miktarı ile mart ve nisan aylarındaki toplam harcama miktarı arasındaki fark kaç TL’dir?
Cevap: 500 + 700 = 1200, 600 + 400 = 1000, 1200 – 1000= 200 TL dir.


18. Bir saatçide satılan saat türlerive sayılarıyla yandakinesne grafiği oluşturulmuştur. Grafiğe göre en çok ve en az satılan saat türlerini belirleyiniz. En çok ve en az satılan saat türlerinin sayıları arasındaki fark kaçtır?
(Her görsel 2 saati göstermektedir.)
Cevap: En çok kol saati satılırken en az dijital saat satılmıştır.16 – 6= 10 tane kadar fark vardır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları

19. Manav Basri Bey, sattığı kavun, karpuz ve kivi sayıları ile yandaki çetele tablosunu oluşturdu. Çetele tablosundaki verilere göre aşağıdaki sıklık tablosu ve nesne grafiğini tamamlayınız.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları


20. 4/A sınıfındaki öğrencilere, “En çok hangi dersi seviyorsunuz?” sorusu soruldu. Öğrencilerin verdikleri cevaplarla yandaki sıklık tablosu oluşturuldu.
a) Öğrencilere sorulan soru, veri toplamaya uygun mudur?
Cevap: Evet, uygundur.

b) Sıklık tablosundaki verileri şekil grafiği ile gösteriniz.
Cevap:
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 194 Sayfa Cevapları Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 194 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Yukarıdaki üçgen, dikdörtgen ve karenin önce köşelerini, sonra kenarlarını isimlendiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 194 Ders Kitabı Cevapları (2)

2. Geometri tahtasında lastikle oluşturulan yandaki şeklin kenar özelliklerini belirtiniz.
Cevap: 4 kenarı ve 4 köşesi vardır ve bütün kenarları eşittir.

3. Geometri çubukları ile oluşturulan yandaki şeklin kenar özelliklerini belirtiniz.
Cevap: 4 kenarı ve 4 köşesi vardır ve karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir.

4. Kareli, noktalı ve izometrik kâğıtta verilen üçgenleri inceleyiniz. Noktalı yerlere, üçgenlerin kenar uzunluklarına göre çeşidini yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 194 Ders Kitabı Cevapları (1)

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 199. Sayfa Cevapları Çizimlere Uygun Yapılar

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. İzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıları birim küplerle oluşturunuz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

2. Kareli kâğıtta önden görünümleri verilen yapıları birim küplerle oluşturunuz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 201. Sayfa Cevapları Düzlem

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 201 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Düzlem modelleri bulunan görseli boyayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 201 Ders Kitabı Cevapları

2. Yandaki yapboz parçalarının düzlem modeli oluşturabilmeleri için yapılması gerekeni açıklayınız.
Cevap: Yapboz parçasını yerine koymamız gerekir.

 

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 210. Sayfa Cevapları Açılar

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1.Verilen açıların köşeleri ile kenarlarını belirleyiniz. Açıları isimlendiriniz ve sembolle gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları

2.PRS açısını, verilen boyalı standart olmayan ölçme birimleri ile ölçülmüştür. Hangi ölçümün diğerinden daha büyük olduğunu belirleyiniz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: PRS açısı; 4 pembe birim, 2 mor birimdir.

3.Yukarıdaki kareli kâğıtta verilen açıların ölçülerini, açıölçer yardımıyla bulunuz. Bulduğunuz açı ölçülerine göre noktalı yerlere açıların çeşidini yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları

4. İzometrik kâğıda, ölçüsü 60°, 90°, 120° ve 180° olan açıları çiziniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 216. Sayfa Cevapları Simetri

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 216 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilenlerden simetrik olanları işaretleyiniz. Simetrik olanların birer simetri
doğrusunu çiziniz.
Cevap
:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 216 Ders Kitabı Cevapları

2. Noktalı ve kareli kâğıtlarda verilen şekillerin simetriklerini, verilen doğrulara göre çiziniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 216 Ders Kitabı Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 224. Sayfa Cevapları Uzunluk Ölçülerini Tahmin Etme

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Tablodaki çizgilerin uzunluklarını önce, tahmin ediniz. Sonra, çizgilerin uzunluklarını cetvelle ölçünüz. Tahminlerinizi, ölçme sonuçlarıyla karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları

2. Görseldeki ağacın uzunluğu 2 m’dir. Buna göre evin yüksekliğini tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: Ağacın uzunluğu 2 m ise ev de yaklaşık 5 m olmalıdır. Ağacı üst üste koyduğumuzu hayal ettiğimizde tam 6 m değil, 5 m olarak gözükmektedir.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 221. Sayfa Cevapları Uzunlukları Ölçme

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 221 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Eşit olan uzunlukları eşleştiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 221 Ders Kitabı Cevapları

2. Şemadaki dönüştürmeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 221 Ders Kitabı Cevapları

3. Uzunluğu milimetre ile belirtilen nesneyi işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 221 Ders Kitabı Cevapları

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 229. Sayfa Cevapları Uzunluk Ölçme Birimleri ile İlgili Problemler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 229 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Boyu 17 cm olan mum yakılıyor. Yakılan mumun boyu, her saat 15 mm kısalıyor. Buna göre mum yakıldıktan kaç saat sonra boyu 8 cm olur? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

17-8=9 cm
9 cm= 90 mm
90/15= 6 saat

2. Atletizm sporcusu Atilla, sağlıklı ve güçlü bir vücuda sahip olmak için her gün 1 km 400 m uzunluğundaki pistte 2 tur koşuyor. Atilla, 10 günde toplam kaç km koşmuş olur? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

1 km = 1000 m
1400 m x 2= 2800 m
2800 x 10 = 28000 m
28000 m = 28 km koşmuştur.

3. Bir bambu ağacı, günde ortalama 90 cm uzamaktadır. Buna göre bambu ağacı 1 haftada toplam kaç m kaç cm uzar? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

90 cm x 7 = 630cm
630 cm = 6m 30 cm
bambu ağacı 1 haftada toplam 6 m 30 cm uzamıştır.

4. Terzi Mustafa Bey, 9 m uzunluğundaki kumaşın önce 3 m 45 cm’lik, sonra 4 m 2 cm’lik kısmını kullandı. Mustafa Bey’in kaç m kaç cm’lik kumaşı kaldı? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

3 m 45 cm + 4 m 2 cm = 7 m 47 cm
9 m – 7 m 47 cm = 2m 53 cm
Mustafa Bey’in 2m 53 cm kumaşı kaldı.

5. Eskişehir ile Ankara arasındaki mesafe 234 km’dir. Ankara’dan Eskişehir’e doğru hareket eden Zeliha Hanım, 108 000 m yol gitti. Zeliha Hanım, Eskişehir’e varmak için kaç km daha yol gitmelidir? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

108 000 m = 108 km
234 – 108 = 126 km
Zeliha Hanım, Eskişehir’e varması için 126 km yol kalmıştır.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 230-231-232-233-234. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirilmesi

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 230 Ders Kitabı Cevapları

1. Şekiller ile şekillere ait olan kenarları eşleştiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 230 Ders Kitabı Cevapları

2. Yukarıdaki kare ve dikdörtgenin köşelerini isimlendiriniz ve kenar özelliklerini belirleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 230 Ders Kitabı Cevapları

3. Verilen ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Kenar uzunlukları 2 cm, 5 cm, 4 cm olan üçgen, çeşitkenar üçgendir.

(Y) Bir üçgen hem çeşitkenar, hem de eşkenar olabilir.

(D) Kenar uzunlukları 7 cm, 7 cm, 7 cm olan üçgen, eşkenar üçgendir.

(Y) Üç kenar uzunluğu eşit olan üçgene ikizkenar üçgen denir.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 231 Ders Kitabı Cevapları

4. Yanda açınımı verilen küp oluşturulduğunda ev resminin karşısında hangi resim bulunur?
Cevap: Küp oluşturulduğunda ev
resminin karşısında araba resmi bulunur.

5. Yandaki yapının izometrik kâğıttaki çizimini boyayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 231 Ders Kitabı Cevapları

6. Yandaki tangramın düzlem modeli olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap: Düzlemdir.

7. Yukarıda verilen açılara göre tabloyu tamamlayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 231 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 232 Ders Kitabı Cevapları

8. Yandaki A açısı, aşağıdaki standart olmayan birimlerden hangisi ile ölçülürse ölçme sonucu, diğerlerinden daha fazla olur? Şeklin altındaki boş kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 232 Ders Kitabı Cevapları

9. Aşağıdaki kareli kâğıtta verilen açıların çeşitlerini altlarındaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 232 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 233 Ders Kitabı Cevapları

10. Noktalı kâğıda, ölçüsü 30°, 45°, 90°, 135° ve 180° olan birer açıyı açıölçer (iletki) yardımıyla çiziniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 233 Ders Kitabı Cevapları

11. Aşağıdakilerden simetrik olanları boyayınız. Simetrik olanların simetri eksenlerini çiziniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 233 Ders Kitabı Cevapları

12. Merve, bir şeklin verilen doğruya göre simetriğini yandaki gibi çizdi. Buna göre Merve, hangi renkli kutucuğun simetriğini yanlış çizmiştir? Rengin altındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 233 Ders Kitabı Cevapları

13. Uzunluğu “mm” ile belirtilen nesneyi yuvarlak içine alınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 233 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 234 Ders Kitabı Cevapları

14. Karşılaştırmalardaki boş kutucuklara “<, >, =” sembollerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

a) 5000 m (=) 5 km
b) 12 km (>) 1200 m
c) 3 cm 4 mm (<) 344 mm
ç) 1 km 13 m (<) 1130 m
d) 150 cm (>) 500 mm
e) 400 cm (=) 4 m

16. Bir tırtıl, dakikada 7 cm yol gidiyor. Buna göre tırtıl, aynı hızla 1 saatte kaç m kaç cm yol gider?
Cevap:

1 saat = 60 dk
7 x 60 = 420 cm
420 cm = 4 m 20 cm

17. Bir sınıfta 28 öğrenci vardır. Her bir öğrenci, sınıfa 42 mm uzunluğunda birer kurdele getirdi. Kurdelelerden 3’ü yıpranmış olduğu için kenara ayrıldı. Kalan kurdeleler uç uca eklenirse kaç mm’lik bir kurdele elde edilir?
Cevap:

28 – 3 = 25
25 x 42 = 1050 mm

18. Şermin Hanım, her gün 3 km’lik yolda yürüyüş yapmaktadır. Şermin Hanım, önce yolun 1 km 250 m’lik bölümünü, sonra ise 1 km 75 m’lik bölümünü yürüdü. Bu durumda Şermin Hanım’ın yürüyüşünü tamamlaması için kaç m daha yürümesi gerekmektedir?
Cevap:

1 km 250 m + 1 km 75 m = 2 km 325 m
3 km – 2 km 325 m = 675 m

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 240. Sayfa Cevapları Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 240 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Kare ve dikdörtgenler ile çevre uzunluklarını eşleştiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 240 Ders Kitabı Cevapları

2. Çevre uzunlukları eşit olan şekilleri aynı renge boyayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 240 Ders Kitabı Cevapları (1)

3. Uzun kenarının uzunluğu 7 cm, çevre uzunluğu 22 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç cm’dir? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

kısa kenar = a 

7 + 7 + a + a = 22
2a = 8
a = 4 cm

4. Çevre uzunluğu 320 m olan kare biçimindeki arsanın bir kenarının uzunluğu kaç m’dir? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap:

bir kenar uzunluğu = a 

a + a + a + a = 320
4a = 320
a = 80 m

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 245. Sayfa Cevapları Çevre Uzunluğu ile İlgili Problemler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 245 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Tabanı dikdörtgen biçiminde olan odanın duvarlarına tek sıra şerit çekilmek isteniyor. Tabanın uzun kenarı 400 cm, kısa kenarı 320 cm uzunluğunda olduğuna göre kaç cm şeride ihtiyaç vardır?
Cevap:

400 + 400 + 320 + 320 = 1440 cm

2. Zeynep, projesi için sarı kartondan bir dikdörtgen, mavi kartondan bir kare kesti. Kestiği kartonları bir araya getirerek yukarıdaki şekli oluşturdu. Zeynep, oluşturduğu şeklin çevresini bir sıra iple çevirmek istiyor. Zeynep’in kaç cm’lik ipe ihtiyacı vardır?
Cevap:

20 + 10 + 10 + 10 + 20 + 10 = 80 cm

3. Kenar uzunluğu 2 cm olan eş karelerden 6 tanesi yan yana getirilerek yukarıdaki gibi bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap:

14 x 2 = 28 cm 

4. Yukarıdaki görselde verilenleri kullanarak çevre uzunluğu ile ilgili bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap: Resimde verilen parkın kenarlarına çit yapılacaktır. Kaç m çit kullanılmalıdır?

100 + 30 + 50 + 20 + 50 + 50 + 50 + 30 = 380

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 248-249-250-251. Sayfa Cevapları Alan ile Birimkare İlişkisi

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 248 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Kareli kâğıtta verilen yandaki cüzdanın üst yüzünün alanının kaç adet mavi şeklin alanına eşit olduğunu bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 6×8=48 mavi şeklin alanına eşittir.


2. Kareli kâğıtta, çevre uzunlukları eşit olan bazı şekiller verilmiştir. Şekillerin alanlarını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 248 Ders Kitabı Cevapları


3. Noktalı kâğıtta verilen yaprak şeklinin alanını yaklaşık olarak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: Yaklaşık 49’dur.


4. Kareli kâğıttaki evi inceleyiniz. Evin pencerelerinin ve kapısının alanlarının toplamını, bu alanları kaplayan birimkarelerin sayısını belirleyerek bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 4 birimkare

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 251 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Kareli kâğıtta verilen kare ve dikdörtgenler ile alanları eşleştiriniz.
Cevap: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 251 Ders Kitabı Cevapları


2. Noktalı kâğıttaki pembe karenin alanını, tekrarlı toplama işlemi yaparak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 5+5+5+5+5=25


3. Nevin, geometri tahtasında, lastikle yandaki gibi bir dikdörtgen oluşturdu. Nevin’in geometri tahtasında oluşturduğu dikdörtgenin alanını, çarpma işlemi yaparak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 3×5=15

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 257. Sayfa Cevapları Ton ve Miligramın Kullanıldığı Yerler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 257 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Dilek Hanım, aktardan yarım kilogram ıhlamur, çeyrek kilogram tarçın aldı. Dilek Hanım, aktardan kaç gram ıhlamur ve tarçın almıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 500 gram ıhlamur ve 250 gram tarçın almıştır.


2. Melih Bey, tatlıcıdan 3 kg tatlı istedi. Tatlıcı, kutuya 100 g fazla tatlı koydu. Melih Bey, almayı kabul ederse kaç kg kaç g tatlı almış olur? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 3 kilogram 100 gram tatlı almış olur.


3. Kütlesi ton ile belirtilen varlığın altındaki kutucuğu maviye, miligram ile belirtilen varlığın altındaki kutucuğu sarıya boyayınız.
Cevap:4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 257 Ders Kitabı Cevapları (1)

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 260. Sayfa Cevapları Tartma Birimleri Arasındaki İlişkiler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 260 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Değerleri eşit olan tartma ölçülerini eşleştiriniz.
Cevap: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 260 Ders Kitabı Cevapları


2. Oduncu Hüsnü Bey, 7 t 287 kg odun satmıştır. Buna göre Hüsnü Bey, kaç kg odun satmıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 7287 kg odun satmıştır.


3. Nazlı’nın köpeğinin kütlesi 7620 gramdır. Buna göre Nazlı’nın köpeğinin kütlesi kaç kg kaç g’dır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 7 kg 620 g’dır. 


4. Bir madde, hassas tartı ile tartılıyor. Tartı, 5 g 18 mg’ı gösteriyor. Buna göre tartılan maddenin kütlesi kaç mg’dır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 5018 mg’dır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 265 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Bir yük treninin 6 vagonu vardır. Her bir vagonun taşıma kapasitesi 10 ton olduğuna göre yük treninin taşıma kapasitesi kaç kg’dır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 10×6= 60 ton taşıma kapasitesi vardır.


2. Mavi maddenin kütlesi; yeşil maddenin kütlesine eşit, mor maddenin kütlesinden 7 mg azdır. Mavi madde, 25 mg olduğuna göre üç maddenin kütleleri toplamı kaç mg’dır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 25+25+18= 68 mg’dır.


3. Osman Bey, marketten aldığı 7 kg toz şekerin 2 kg 100 gramını hoşaf, 1 kg 200 gramını kek ve 700 gramını tatlı yaparken kullandı. Buna göre Osman Bey’in kaç kg toz şekeri kalmıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: 7kg= 7000g
7000-2100-1200-700=3000g 

3000g = 3kg toz şekeri kalmıştır.


4. Yukarıda verilenleri kullanarak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: Furkan 40, Özge 18, İrem 30 ve Davut 25 kg’dır. Verilenlere göre dört arkadaşın toplam ağırlıklarını bulalım.
40+18+30+25= 113 kg’dır.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 272. Sayfa Cevapları Litre ve Mililitreyi Bir Arada Kullanma

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 272 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Ölçüsü, mL ile belirtilen sıvının altındaki kutucuğu boyayınız.
Cevap: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 272 Ders Kitabı Cevapları


2. Dönüştürmelerdeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
a) 8 L = ….8000…. mL
b) 64 000 mL = ..64… L
c) 5 L 245 mL = ..5245… mL
ç) 6583 mL = …..6….. L ….583…. mL
d) 7 L 127 mL = ..7127… mL
e) 7000 mL = …7.. L
f) 5000 mL = …..5…… L
g) 7077 mL = ……7….. L ….77.. mL
ğ) 3 L 413 mL = ….3413…. mL
h) 2 L 42 mL = ….2402… mL


3. Şemadaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap: 3. çıkışa ulaştım.


4. Karşılaştırmalardaki noktalı yerlere “<”, “>” veya “=” sembollerinden uygun olanı yazınız.
a) 8 x 50 mL …<… 2 L
b) 2000 mL ..>… 1 L
c) 1265 mL ..<.. 2 L 650 mL
ç) 3 L ..>… 10 x 200 mL
d) 16 x 250 mL ..>.. 4 L
e) 4 x 350 mL …=… 1 L 400 mL

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 281-282-283-284-285. Sayfa Cevapları 6. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 281 Ders Kitabı Cevapları

1. Kare ve dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
a) 10 cm
b) 16 cm
c) 12 cm


2. Çevre uzunlukları verilen kare ve dikdörtgenlerin verilmeyen kenar uzunluklarını bulunuz.
Cevap:
a) 7 birim
b) 6 birim
c) 2 birim


3. Bir dikdörtgen ile kenar uzunluğu 7 cm olan bir karenin çevre uzunlukları eşittir. Dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm uzunluğunda olduğuna göre kısa kenarı kaç cm uzunluğundadır?
Cevap:
4 x 7 = 28
28 – 20 = 8 
8 \ 2 = 4 cm dir.


4. ABCD karesinin kenar uzunluğu 2 cm artırılırsa çevre uzunluğu kaç cm artar?
Cevap: 4 x 2 = 8 cm artar.


5. Kareli kâğıttaki kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını bulunuz.
Cevap:
Kare: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 br
Dikdörtgen: 7 + 7 + 44

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 282 Ders Kitabı Cevapları

6. İzometrik kâğıda, çevre uzunluğu 20 birim olan dört farklı şekil çiziniz.
Cevap: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 282 Ders Kitabı Cevapları


7. Servet Bey, dikdörtgen biçimindeki bir parkın etrafında her sabah 8 tur yürüyüş yapmaktadır. Parkın uzun kenarı 40 m, kısa kenarı 14 m uzunluğunda olduğuna göre Servet Bey, her sabah kaç m yürüyüş yapmaktadır?
Cevap: 40 + 14 + 40 + 14 = 108
108 x 8= 864 m’dir.


8. Görselde verilenleri kullanarak çevre uzunluğu ile ilgili bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap: Verilen görseldeki ayçiçeği tarlasının ve domates tarlasının çevre uzunluğunun toplamını hesaplayınız.
Çözüm: 10+10+10+10=40 Domates tarlası
10+10+10=30 Açiçek tarlası
30+40=70 Toplam çevre

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 283 Ders Kitabı Cevapları

9. Noktalı kâğıtta verilen mavi şeklin alanını, kapladığı birimkarelerin sayısını belirleyerek bulunuz.
Cevap: 30 birimkaredir.


10. Yukarıdaki kare ve dikdörtgenlerin alanlarını; birimkareleri sayarak, tekrarlı toplama işlemi ve çarpma işlemi yaparak ayrı ayrı bulunuz.
Cevap: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 283 Ders Kitabı Cevapları


11. Verilen kütlelere göre noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. 
Cevap: 4. Sınıf Mateamatik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 283 Ders Kitabı Cevapları


12. Bir horozun kütlesi 3 kg 400 gramdır. Buna göre horozun kütlesi kaç gramdır?
Cevap: 3400 gramdır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 284 Ders Kitabı Cevapları

13. 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 284 Ders Kitabı Cevapları


14. Şemadaki dönüştürmeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?
Cevap: 3. çıkışa ulaştım.


15. 6 ton odun, 100 kg’lık çuvallara konuluyor. Buna göre kaç çuval odun elde edilir?
Cevap: 6 ton= 6000 kg
6000\100 = 60 çuval odun elde edilir.


16. 9 kg 300 g peynirin 820 gramı satılmıştır. Buna göre satılmayan kaç gram peynir kalmıştır?
Cevap: 9 kg 300 g = 9300 g 
9300 – 820 = 8480 g peynir kalmıştır.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 285 Ders Kitabı Cevapları

17. Verilenlere göre bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap: Ali amcanın 20 ağaçlık zeytin tarlası vardır. Bu tarladan her yıl 7 ton zeytin almaktadır. Her tondan 500 kilogram yağ elde edilmektedir. Litresi 4 TL olan zeytin yağından ne kadar kazanç elde edilir? 
Cevap: 7 ton= 7000 kg zeytin
3500 kilo zeytin yağı elde edilir.
3500 x 4 = 14000 TL kazanç elde edilir.


18. Yandaki kutucuklarda, bazı sıvı ölçüleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Hangi kutucuklardaki sıvı ölçüleri eşittir?
b) 3 L’lik sıvı ölçüsü hangi kutucukta verilmiştir?
c) “Bir bardakta 250 mL su varsa bu bardağa eş olan 10 bardakta bulunan suyun miktarı kaç L kaç mL dir?” probleminin sonucu hangi kutucukta verilmiştir?
ç) Hangi kutucuktaki sıvı ölçüsüne 1 L 500 mL eklenirse toplam sıvı ölçüsü 4 L olur?
Cevap: 
a) C ve B kutuları eşit
b) D kutusu
c) A kutusu
d) A kutusu


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 285 Ders Kitabı Cevapları


20. Eş kaplardaki mavi sıvının ölçüsü 200 mL’dir. Buna göre yeşil sıvının ölçüsünü tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
Cevap: Görünüm olarak yarısı olarak görüntülenmektedir. Bu nedenle 400 mL dir.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 275. Sayfa Cevapları Bir Kaptaki Sıvının Miktarını Tahmin Etme

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 275 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Tablodaki kapların kapasiteleri altlarında verilmiştir. Buna göre kapların içindeki sıvı miktarlarını tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız. Tabloyu tamamlayınız.
Cevap: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 275 Ders Kitabı Cevapları


2. Yandaki küçük kabın içinde 2 L su vardır. Buna göre büyük kaptaki suyun miktarını tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız. (Çözümü defterinize yapınız.)
Cevap: Yandaki tam dolu hali 2 L olan kap büyük olan kabın sıvı miktarı ile aynı hizaya denk gelmektedir. Yani bu nedenle büyük kaptaki su miktarı 2 L’dir.

4.Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 280. Sayfa Cevapları Litre ve Mililitre ile İlgili Problemler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 280 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Annesi, Bahar için her sabah portakal sıkıyor. Bir portakaldan ortalama 50 mL portakal suyu elde ediyor. Her sabah 200 mL’lik bardakla 2 defa portakal suyu içen Bahar için annesi kaç tane portakalı sıkmıştır?
Cevap: 200 x 2 = 400 mL
400 / 50 = 8 adet portakal sıkmıştır.


2. Nejla Hanım ve ailesi, 1 haftada 2 damacana su tüketiyorlar. 1 damacana su, 19 L olduğuna göre Nejla Hanım ve ailesi, 10 haftada kaç L su tüketirler?
Cevap: 2 x 19 = 38 bir haftadaki litre
10 x 38 = 380 litre su tüketirler.


3. Yusuf hastalanınca annesi, Yusuf’u doktora götürdü. Doktor, Yusuf’a içmesi için şurup verdi ve şuruptan 4 gün boyunca günde üç ölçek içmesini söyledi. Bir ölçek şurup 15 mL olduğuna göre Yusuf, 4 günün sonunda toplam kaç mL şurup içmiştir?
Cevap: 15 x 3 = 45ml bir günde
45 x 4 = 180 ml şurup içmiştir.


4. Mehmet, akvaryumunu temizlerken 5 L 200 mL su kullanıyor. Mehmet, akvaryumunu 5 kez temizlerse kaç L su kullanır?
Cevap: 5200 x 5 = 26000 ml = 26 litre su kullanmıştır.


5. Bir kan bankasında, her gün 1000 L kan toplanıyor. 15 gün boyunca kan bankasında toplam kaç L kan toplanır?
Cevap: 15 x 1000 = 15000 L kan toplanır.


6. Verilenleri kullanarak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap:

Pazartesi günü 1L salı günü 130mL sıvı tüketen Ali toplam kaç mL sıvı tüketmiştir? 

Cevap: Toplam 1130mL sıvı tüketilmiştir.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.