Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 1:44 - Zülal Güneş Yazdı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 12-13-14-16-18-20-23-24. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf Tarih Ders Kitabı 12-13-14-16-18-20-23-24. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde lise son sınıfa yaklaşan 11. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-16-18-20-23-24 Cevapları konusunu paylaştık. Uzun Savaşlardan Diplomasiye konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 12-13-14-16-18-20-23-24. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 12-13-14-16-18-20-23-24. Sayfa Cevapları Uzun Savaşlardan Diplomasiye

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

1. Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda hangi devletlerle mücadele etmiştir?
Cevap: Safevi, Lehistan, Avusturya gibi devletler ile mücadele etmiştir. 

2. Avrupa’daki mezhep savaşlarının, Osmanlı Devleti’nin Batı siyasetine etkileri nelerdir?
Cevap: Batılı devletlerin iç sorunlar ile uğraşırken dış sorunlara vakit ayıramadıkları için Osmanlıyı olumlu anlamda etkilemiştir. 

3. Sömürgeciliğin ortaya çıkışına etki eden unsurlar nelerdir?
Cevap: 

⇒ Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan hammadde ihtiyacı
⇒ Coğrafi keşifler;
⇒ Kar amacıyla köle çalıştırmanın mantıklı olması
⇒ Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği

4. Osmanlı ve Safevi Devleti arasındaki mücadelelerin nedenleri nelerdir?
Cevap: Sunni- Şii mücadelesi olarak bilinmektedir. İki devlette sınırlarını koruyup genişlemeyi hedeflediği için aralarında mücadele olmuştur. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin stratejik rakipleri kimler olabilir?
Cevap: İran, Avusturya-Macaristan, Lehistan, Rusya ve Venedik

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasında etkili olan politikalar neler olabilir?
Cevap: 16. Yüzyılda Balkanlarda ve Anadolu’da siyasi birlik bulunmaması. Fethettiği yerlerde hoşgörü politikası ile ilerlemesi. İskan siyaseti, Gaza ve cihad politikası. Coğrafi konumu. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’nin askerî yönden zayıflamasının diplomasiye olan etkileri neler olabilir?
Cevap: Askeri alanda zayıfladığı zaman güçlü devletler tarafından zayıf hale gelecektir. Bu da diplomatik olarak eş,t şartlarda barış antlaşmaları imzalamak zorunda kalacaktır. Zayıf olduğunu gören devletler ittifak kurarak Osmanlıyı ele geçirmeye çalışacaktır. 


Avusturya ile Osmanlılar arasında yaşanan uzun savaşların Osmanlı Devleti’nin dış siyasetine etkileri nelerdir?
Cevap: Osmanlı’nın eski gücünün olmadığını zayıflamaya başladığını gösterir. BU da diğer devletler için avantaj haline gelir. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

Safevilerle uzun süren savaş döneminde, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya karşı uyguladığı siyasetin genel özellikleri nelerdir?
Cevap: Batı ile savaştan kaçınan ve uzlaşmacı politika izlenmiştir. Ordunun Doğu ile uğraşırken Batıya bölmek istememiştir. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

II. Osman’ın tahttan indirilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Yeniçeri Ocağını kaldırmak istemesi üzerine Yeniçeriler tarafından tahtan indirilerek öldürülmüştür. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları

Karlofça Antlaşması’nın Osmanlı diplomasisine etkileri nelerdir?
Cevap: Bu zaman kadar güçlü olan Osmanlı ilk kez bir masa başı diplomasisi ile tanışmıştır. Bu antlaşma ile diğer devlet ile eşit bir duruma gelmiştir. Bu da Osmanlı’nın zayıflamaya başladığını göstermektedir. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlere karşı izlediği siyasetin genel özellikleri nelerdir? Elde ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Kaybettiği toprakları geri almak doğrultusunda bir politika izlemiştir. Bu doğrultuda Rusya, Avusturya, Venedik ve İran ile savaşlar yapmıştır. Bu savaşlar sonucunda toprak alamamış toprak kaybetmiştir. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.