Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 0:24 - Zülal Güneş Yazdı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 184-185-186-187. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf Tarih Ders Kitabı 184-185-186-187. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 11. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 184-185-186-187 Cevapları konusunu paylaştık. 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 184-185-186-187. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 184-185-186-187. Sayfa Cevapları 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Fransız İhtilali: Bu ihtilal ile milliyetçilik akımı yayılmıştır. 
Kanun-i Esasi: Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasasıdır. 
31 Mart Vakası: Yönetime karşı yapılan bir darbedir. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Fransız İhtilali’nin imparatorlukların siyasi hayatlarına etkileri nelerdir?
Cevap: Fransız ihtilali ile milliyetçilik akımı yayılmıştır. Bu da imparatorlukların yıkılıp küçük devletler kurulmasına neden olmuştur. 

2. Sanayi İnkılabı’yla birlikte işçi sınıfının karşılaştığı sorunlar nelerdir?
Cevap: Yeni fabrikalar kurulmuş ve burada çalıştırılacak işçi sınıfı oluşmuştur. El emeği ile yapılan ürünlerin değeri azalma göstermiştir. Kente göçler başlamıştır. 

3. Modern ideolojilerin ortaya çıkmasındaki etkenler nelerdir?
Cevap: Fransız ihtilali, soysuzlaşma, yozlaşma, hükümet darbesi, ayaklanma gibi etkenlerdir.

4. Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Çağın gerisinde kalması. Devlet için tehlikeli bir grup olması. Bu sistemin bozulması. İsyanlar çıkarmaları.

5. III. Selim zamanında yapılan yeniliklere Nizam-ı Cedit denmesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: Yeni düzen anlamını taşımaktadır. III. Selim her alanda yenilik yaptığı için yeniliklerine bu isim verilmiştir. 

6. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine etki eden gelişmeler nelerdir?
Cevap: 

⇒ Fransız ihtilalinin etkisini azaltmak
⇒ Londra Boğazlar sözleşmesinde Avrupa’nın desteğini almak
⇒ Gayrimüslim halkı devlete bağlamak
⇒ Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını engellemek.

7. 1913 Bâbıâli Baskını’nın siyasi hayata etkileri nelerdir?
Cevap: İktidara karşı olan bir darbedir. Bu olay sonucunda iktidarı İttihat ve Terakki almıştır. Bu olay sonucunda devletin gücünü yitirdiği gözlemlenmiştir. 


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Aşağıdakilerden hangisi bu isyanlardan biri değildir?
Cevap: C) Mısır İsyanı

2. Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Mahmud’un Sened-i İttifak’ı onaylamasının nedenlerinden biri değildir?
Cevap: B) Meşruti yönetime geçmek istemesi

3. (…) Aşağıdakilerden hangisi bu sistemi hazırlayan gelişmelerden biridir?
Cevap: A) Avrupa’da burjuvazi sınıfının yükselişi

4. Aşağıdakilerden hangisi 1876 Darbesi’ni hazırlayan gelişmelerden biridir?
Cevap: B) Genç Osmanlıların çalışmaları


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları MEB Yayınları

5. (…) durumlarından hangilerinin uygulanması beklenir?
Cevap: E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin demiryoluna olan ilgisinin nedenlerinden biri değildir?
Cevap: A) Avrupalı devletlerin ülkedeki ekonomik etkinliğini kırmak

7. Tanzimat Fermanı’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi liyakatin önemini göstermektedir?
Cevap: E) Rüşvetin önlenmesi amacıyla etkili bir kanun hazırlanması

8. Aşağıdakilerden hangisi 1909 Darbesi’nin sonuçlarından biridir?
Cevap: A) Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi ulus devlet anlayışıyla oluşan modern eğitim sisteminin özelliklerinden biri değildir?
Cevap: C) Eğitim programlarının kilisenin denetimine alınması

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda Türkçülük fikrinin gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?
Cevap: E) Tanzimat sonrası bir Osmanlı toplumu oluşturulmaya çalışılması


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. Hicaz Demiryolu Projesi’nin amaçları nelerdir?
Cevap: Hac yolunu kısaltmak, ticareti hızlandırmak amacı ile yapılmıştır. 

2. Tren yolu inşaatı Medine’ye yaklaştığında rayların altına keçe döşenmesinin gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Peygamber efendimizin maneviyatını rahatsız etmemek adına rayların altına keçe döşenerek gürültü çıkarması engellenmiştir. 

3. Muktedir ne demektir?
Cevap: Bir işi yapmaya, başarmaya gücü yeten. 

4. Hicaz Demiryolu Projesi’nin Mekke’ye ulaşamamasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Şeyh Hüseyin ve onun kışkırtmış olduğu bedevilerin çıkardıkları isyanlar doğrultusunda bu proje devam ettirilememiştir. 

5. Hicaz demiryolu günümüzde hangi ülkelerin sınırları içerisinden geçmektedir?
Cevap: Türkiye, Irak, Suriye, Kudüs, Lüban ve Suudi Arabistan

6. Demiryollarının Osmanlı Devleti’ne hangi alanlarda katkı sağladığı söylenebilir?
Cevap: Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi alanlarda katkı sağlamıştır. 

7. İslam dünyasını birleştirmeye yönelik günümüzde başka hangi projeler yapılabilir?
Cevap: Bütün İslam ülkelerinden geçen hızlı tren projesi yapılabilir. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. “Batı’ya açılan bir pencere” ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?
Cevap: Batı yönünde yapılan yenilikler olduğu için bu ifade kullanılmıştır. 

2. Tanzimat Dönemi’nde yapılan yeniliklerin siyasi hayata etkileri nelerdir?
Cevap: Demokrasinin temelleri atılmaya başlanmıştır. Halkında doğrudan söz sahibi olma yolu açılmıştır.

3. Parlamenter demokrasi ne demektir?
Cevap: Yasam ve yürütme organı olan demokratik bir yönetim sistemidir. 

4. Tanzimat ve Islahat fermanlarının Fransız İnsan Hakları Bildirisi’nden etkilenmesinin gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Fransız ihtilali ile milliyetçilik eşitlik, adalet fikirleri de yayılmıştır. Bu konuda halk da etkilenmesi yapılan yeniliklerin buna göre olması gerekmektedir. 

5. Günümüzde meşrutiyetle yönetilen devletler hangileridir?
Cevap: İngiltere, Danimarka, İspanya, Japonya, Norveç örnek gösterilebilir. 


Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sınırların korunması konusundaki söz birliğinin Yunan İsyanı sonrası unutulmasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Devletler ilk olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Yunan isyanından sonra diğer devletler de kendi çıkarlarını düşündükleri için bu sözü çiğnemişlerdir. 

2. Mürur tezkeresi nedir?
Cevap: Osmanlı Devleti’nde geçiş ve seyahat etmek için geçerli olan izin belgesi. 

3. Osmanlı Devleti’nin 1848 Avrupa İhtilalleri sırasında özellikle Balkanlarda önlem almasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Balkanlarda bulunan halk Türk olmadığı için ve Avrupa’ya olan yakınlıkları göz önüne alındığı zaman  milliyetçilik akımı burada daha çabuk yayılma gösterecektir. Bundan dolayı önlem alınmıştır. 

4. Osmanlı Devleti tarafından çıkarılan emirlerde neler istenmektedir?
Cevap: Bölge idarecilerinin dikkat etmelerini istemiş. Herkesin yanında mürur belgesi taşıma zorunluluğu getirilmiştir. 

5. Devletimizin güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirleri belirttiğiniz bir maili İçişleri Bakanlığına gönderiniz
Cevap:  Bölgelerde herhangi bir karışıklık çıkmasını önlemek amacı ile şehirlerdeki suç aktivitelerinin yüksek olduğu bazı kritik noktalarda Emniyet Genel Müdürlüğüne ait ekiplerin bu bölgelerde devriyelerini arttırılmasını önemle arz ederim. 

Alıcı: İç İşleri Bakanlığı
Gönderici: xxx

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.