Cevap Yaz
29 Kasım 2022, 23:45 - Zülal Güneş Yazdı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 202-204-207-208-209. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf Tarih Ders Kitabı 202-204-207-208-209. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 11. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konularının bulunduğu 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 202-204-207-208-209 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 202-204-207-208-209. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 202-204-207-208-209. Sayfa Cevapları 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları MEB Yayınları

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ekonomik alanda Avrupa devletleri ile rekabet edememesinin nedenleri nelerdir
Cevap: Osmanlı Devleti her alanda çağdaş ülkelere göre geri kalmış durumdadır. Bunu sonradan farkeden Osmanlı bu alanlarda yenilikler yapmaya çalışsa da geç kaldığı için başaramamıştır. Toprak parçalanması, iç isyanlar bunlar için harcanan paralar gücünün zayıflamasına neden olmuştur. Bundan dolayı XIX. yüzyılda ekonomik alanda Avrupa devletleri ile rekabet edememiştir. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları MEB Yayınları

II. Abdülhamid’in mali reformlar istemesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Mali alanda reform istemesinin nedenleri çağdaş ülkelerine göre ekonomik alanda çok zayıflamıştır. Bunun önüne geçmek ve yeniden güçlenmek istemesi üzerine çalışamalar yapmak istemiştir. 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Endüstrileşme: Tarım, sanat gibi alanlarda başka devletlere muhtaç kalmadan kendi kendine yetebilmek adına fabrikalar yapılması. 

Sömürgecilik: Bir ülkenin başka ülkeyi sosyal, siyasal ekonomik olarak egemenliği altına almaktır. 

Sanayi Devrimi: XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa’da başlayan makineleşmeye geçiş dönemi.

Balta Limanı Antlaşması: İngiltere ve Osmanlı arasında olan limanlar hakkında bir antlaşmadır. 

Düyûn-ı Umûmiye İdaresi: Osmanlı İmparatorluğunun iç ve dış borçlarını denetleyen kuruma denir. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Sanayi Devrimi sonrasında, üretimde ne gibi değişiklikler olmuştur?
Cevap: Üretimde makine gücüne geçilmiştir. Üretim iki grup olarak sınıflandırılmıştır. 

2. Osmanlı Devleti ne zaman ve niçin dış borç almıştır?
Cevap: Kırım savaşı nedeni ile 1854 yılında İngiltere’den alınmıştır. 

3. Sanayi Devrimi’yle beraber ulaşım alanında meydana gelen değişimler nelerdir?
Cevap: Buharlı makine gücüne geçildiği için demiryollaır bu yönde yapılmaya başlanmıştır. 

4. Esham-ı Cedide nedir?
Cevap: İç borçlanma çeşididir. 

5. Osmanlı Devleti, dış ticarette bağımsızlığını hangi olayla kaybetmiştir?
Cevap: Duyun-u Umumiye’nin kurulması ile kaybetmiştir. Burada çalışanların çoğu yabancılardan oluşmaktadır. 

6. Millî İktisat Politikası’nın uygulanma amaçları nelerdir?
Cevap: Gelir dağılımını eşitlemek ve büyüme oranını değiştirmek. 


C. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. Osmanlı hükûmetinin tütün ekiminin yarı hissesini, 1884 yılında Fransız Reji şirketine vermesinin ekonomik nedenleri neler olabilir?
Cevap:Bu dönemde ülke çökmeye girmiştir. Eline  para geçmesi için kapitülasyonlar vermiştir. 

2. Fransız Reji şirketinin fabrikalarını İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana’da kurmasının gerekçeleri nelerdir?
Cevap:Ürüne yakınlık ve çalışma gücünün yüksek olmasıdır. 

3. Kolcu ne demektir?
Cevap: Bir şeyi korumak için gezen. 

4. Türküde geçen “ciğerime ateş saldı” ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?
Cevap: Vurulduğu için kurşunun yaptığı yaranın acısını anlatmıştır. 

5. Türkülerin ortaya çıkmasında sosyo-kültürel faktörlerin etkileri nelerdir?
Cevap: O dönemde yaşayan insanların sosyal ve kültürel hayatlarını bu türkülerde görebiliriz. 

6. Çökertme türküsü gibi hikayesi olan türkülere örnekler veriniz?
Cevap: Kara Tren Gecikir, Hastane Önünde İncir Ağacı gibi örnekler verebiliriz. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. Daha alt halklar derken kimler kastedilmiştir?
Cevap: Sömürdükleri siyahi halktan bahsedilmiştir. 

2. İngilizler, sömürgeci rakipleri olan Fransızları ve İspanyolları nasıl geçmiş olabilir?
Cevap: İngilizler kendinden altı olarak gördüğü ırkı kendi çıkarları doğrultusunda eğiterek daha çok verim almayı hedeflemişlerdir. 

3. İngilizlerin, egemenliği altındaki toplulukları sömürmek için kullandıkları bahaneler nelerdir?
Cevap: Ülkenin kendi kendini yönetemediğini, bilim ve teknik konusunda cahil olduklarını  öne sürerek manda ve himaye adı altında sömürgelerini yapmıştır. 

4. Emperyalist ne demektir?
Cevap: Bir ülkeyi kendi himayesi altına sokarak o ülkeyi sömürme sistemidir. 

5. İngiltere’nin sömürgeler bakanlığı kurmasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Geniş alanlara sömürge yaptığı için böyle bir bakanlık kurup denetlemesi gerekmektedir. 


Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. Sanayi Devrimi’nin üretime olan etkileri nelerdir?
Cevap: Daha çok üretim  olmaya başlamıştır. El işi ile yapılan ürüne verilen değer fiyatın fazla olmasından dolayı azalmıştır. 

2. “Sermaye akışkanlığı” hangi anlamlara gelmektedir?
Cevap: Yüksek güce ve paraya sahip olan insanalar parasının değerini kaybetmesini önlemek amacı ile sürekli paranın yerini değiştirmesidir. 

3. Komprador ne demektir?
Cevap: Sömürge olan halk ile sömürgeciler arasında olan ilişkilerde ticari işlerde aracı olan kişiye denir. 

4. Balta Limanı Antlaşması’nın Osmanlı ekonomisine etkileri nelerdir?
Cevap: Bu antlaşma ile Osmanlı ekonomisi olumsuz etkilenmiştir. İngilizlerden gümrük vergisi düşük alınmıştır. Bundan dolayı olumsuz etkilenmiştir. 

5. Millî ekonominin korunmasıyla ilgili alınması gereken tedbirleri belirttiğiniz bir mektup yazarak Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığına gönderiniz.
Cevap:

Sayın ilgiliye,
Ben Merve Yıldız, Türkiye ekonomisini geliştirmeye, düzeltmeye ve daha ileriye yönlendirmek amacıyla bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Ülke ekonomisini canlı tutmak için ilk olarak üretimde verimliliği arttırmamız gerekmektedir. İthalatı azaltıp ihracatı arttırarak ekonominin canlı kalmasını sağlayabiliriz. Ülkeyi yerli malı kullanımına teşvik etmeli ve dış alımı azaltmalıyız. Bu konuda önerilerimi dikkate alıp değerlendirirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. (…) durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Cevap: E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi İttihak ve Terakki Fırkası’nın koruyucu dış ticaret politikası uygulamalarından değildir?
Cevap: D) Düyûn-ı Umûmiye’yi kaldırma

3. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: E) Osmanlı Devleti’nin ihracatı teşvik ettiğine

4. Osmanlı Devleti’nin sanayileşme politikalarının başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Cevap: C) Hammadde eksikliği

5. Osmanlı Devleti’nde ilk kez hangi padişah döneminde dış borç alınmıştır?
Cevap: C) Abdülmecid 

6. (…) durumlarından hangileri olduğu söylenebilir?
Cevap: D) II ve III

7. (…) durumlarından hangilerine neden olmuştur?
Cevap: E) I, II ve III

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.