Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 1:28 - Zülal Güneş Yazdı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 44-45-46-47. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf Tarih Ders Kitabı 44-45-46-47. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde lise son sınıfa yaklaşan 11. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 44-45-46-47 Cevapları konusunu paylaştık. 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 44-45-46-47. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 44-45-46-47. Sayfa Cevapları 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız
Cevap:

Zitvatorok Antlaşması: Osmanlı ve Avusturya arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. 

Karlofça Antlaşması: Osmanlının gücünü kaybetmeye başladığını gösteren bir barış antlaşmasıdır. 

Westphalia Antlaşması: Otuz yıl Savaşları sonunda imzalanan barış antlaşmasıdır. 

Çeşme Baskını: Osmanlı ve Rusya arasında olan bir muharebe sonucunda Rusya’nın Osmanlı donanmasını yakması. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Zitvatorok Antlaşması’nın, Osmanlı Devleti’nin Batı siyasetinde meydana getirdiği etkiler nelerdir?
Cevap: Bu antlaşma ile Osmanlı’nın Batıda olan egemenliği zayıflama sürecine girmiştir. Bundan önce Avusturya kralının Osmanlı sadrazamına denk sayılması değişmiş Avusturya Kralı Osmanlı Padişahına denk sayılmıştır. 

2. Karlofça Antlaşması, Osmanlıların siyasetinde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?
Cevap: Bu antlaşma ile Osmanlı devleti diğer devletler tarafından zayıf görülmeye başlamıştır. BU antlaşma ile gerileme dönemine giriş yapmışızdır. 

3. Sömürgeciliğin yaygınlaşmasında etkili olan gelişmeler nelerdir?
Cevap: Sanayi devrimi, ülkelerin çıkarları doğrultusunda pazar arayışları. 

4. Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden elde ettiği çıkarlar hangileridir?
Cevap: Osmanlı bu antlaşma ile tarihte ilk kez savaş tazminatı ödemiştir. Karadeniz Türk Gölü özelliğini yitirmiştir. Ruslara kapitülasyonlar verilmiştir. 


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. (…) durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Cevap: D) I ve II

2. (…) Bu durumun yaşanmasında aşağıdaki devletlerden hangisi etkili olmuştur?
Cevap: B) Safevi

3. Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda diplomatik düzeyde ilişki kurduğu devletlerden biri değildir?
Cevap: A) İsveç

4. (…) durumlarından hangilerini uygulamıştır?
Cevap: E) I, II ve III


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları

5. (…) durumlarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?
Cevap: C) I ve III

6. Osmanlı ordusunun II. Viyana Kuşatması’nda bozguna uğramasında aşağıdaki durumlardan hangisi etkili olmamıştır?
Cevap: E) Kutsal İttifak’ın kurulması

7. Aşağıdakilerden hangisi Westphalia Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
Cevap: C) Kutsal Roma İmparatorluğu hukuken parçalanmıştır

8. (…) Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlere girişen devletlerden biri değildir?
Cevap: D) Venedik

9. (…) durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Cevap: E) II ve III

10. (…) yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: E) I, II ve III


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız

1. Yazar hangi antlaşmadan bahsetmektedir?
Cevap: Karlofça Antlaşmasından bahsetmektedir. 

2. Bu antlaşmanın sadece Osmanlı’nın değil Avrupa tarihinin en önemli antlaşmalarından biri olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Karlofça Antlaşması ile güçlü Osmanlı zayıflamaya başlamıştır. Diğer devletler için de bu durum avantaj haline gelmiştir. 

3. Antlaşmanın yapıldığı Sremski Karlovci’deki büyük çadırın yerine bir kilise inşa edilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: İslamiyet’in oraya gelmeyeceğini vurgulayarak dünyanın gücü Hristiyanlık olarak göstermek istemişlerdir. 

4. Çadırın yerine yapılan kilisenin doğu kapısının örülerek Türklerin bir daha bu kapıdan girmemesinin niyaz edilişinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Türklerin Avrupa’da atılarak İslamiyet’in buraya gelmeyeceğini göstermek amacı ile örülmüş olabilir. 

5. Yazar seyahate çıkarken kitap bavulunu niçin götürmüş olabilir?
Cevap: Türk tarihini öğrenmek istediği için bu topraklar hakkında bilgi edinme amacı ile yanında bir bavul kitap ile gitmiştir. 

6. Yazar Saraybosna’yı niçin Bursa’ya benzetmiş olabilir?
Cevap: Burası da Bursa gibi yemyeşil ve tarihi güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Bundan dolayı Bursa’ya benzetmiştir. 

7. Sırbistan’ın, Osmanlı tarihinin en muhteşem sahifeleri ile dolu olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Bu topraklarda Osmanlı izleri bulunmaktadır. Birçok Türk komutan bu topraklar altında bulunmaktadır. 

8. Yazarın Tuna Nehri’ni çağdaş Türk tarihinin akıp geçtiği önemli bir podyuma benzetmesinin gerekçeleri neler olabilir?
Cevap: Bu nehirde yıllar önce Türklerin verdiği mücadele birikimleri ve kahramanlık hikayelerini barındırmaktadır. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. IV. Murad’ı diğer padişahlardan farklı kılan özellikler nelerdir?
Cevap: İyi bir at binicisi olup, zalim ve baskıcı bir padişah olarak tanınmaktadır. 

2. “Musikişinas” ne demektir?
Cevap: Musiki ile uğraşan sanatçılara denir. 

3. IV. Murad’ın vesayet altında bulunmasının sebepleri neler olabilir?
Cevap: Yaşı küçük olmasından kaynaklı annesi Kösem Sultan ile yönetimi gerçekleştirmiştir. 

4. Bu dönemde çok sayıda âlim, şair ve tarihçi gibi şahsiyetlerin yetişmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Bu dönemde sanata ve sanatçıya büyük önem verilmiştir. Maddi yönden desteklenmişlerdir. 

5. İradesi kuvvetli devlet yöneticilerinin devletin bekasına etkileri neler olabilir?
Cevap: İyi bir yönetimde bulunup, doğru kararlar verebilirler. Millet bu yöneticilere değer verir ve destekler.


Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Köprülü Mehmed Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi, hangi yönden daha önce benzeri görülmemiş bir olaydır?
Cevap: İlk defa bir sadrazam şart sunarak bu mevkiye gelmiştir. 

2. Köprülü’den önceki sadrazamların görevlerini tam olarak yerine getirememesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Askerin, sarayın müdahalesi, kendi çıkarları doğrultuda hareket ettikleri için görevlerini yerine getirememişlerdir. 

3. Köprülü Mehmet Paşa’nın tayin ve azilleri kendisinin yapmak istemesinin nedenleri nelerdir
Cevap: Güvendiği kişiler ile iyi bir kadro oluşturmak ve dışarıdan gelen emirleri dinlemeyerek sadece kendi emirlerini yerine getiren bir takım olması için bu şartta bulunmuştur. 

4. Selef ne demektir?
Cevap: Bir makamda kendinden önce bulunan kişiye denir. 

5. “Padişah, sadrazamla ilgili olumsuz söylentilere itibar etmeyecek.” şartının ileri sürülmesinin sebebi nedir?
Cevap: Bundan önceki sadrazamlarda dışarıdaki söylemler üzerine görevinden alınarak idam ettirilmiştir. Bundan dolayı böyle bir şart sunmuştur. 

6. Osmanlı Devleti zamanında sadrazamlığa getirilmek isteseydiniz şartlarınız neler olurdu?
Cevap: Yapacağım işlere karışılmaması, verdiğim kararların sorgulanmamasını isterdim. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.