Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 15:18 - Zülal Güneş Yazdı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 69-71-74-75-76-78-82. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf Tarih Ders Kitabı 69-71-74-75-76-78-82. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 11. sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyabileceği önemli konular arasında bulunan ve içerisinde 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 69-71-74-75-76-78-82 Cevapları konusunu paylaştık. Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları konusu içerisindeki cevaplarla alakalı eksik veya hatalı olabileceğini düşündüğünüz kısımları yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 69-71-74-75-76-78-82. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 69-71-74-75-76-78-82. Sayfa Cevapları Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları MEB Yayınları

Yeni Çağ Avrupası’nda meydana gelen gelişmeler, Osmanlı devlet idaresinde ve toplum düzeninde ne gibi değişikliklere sebep olmuştur?
Cevap: Milliyetçilik akımı ortaya çıkması, sanayi devrimi gibi gelişmeler sonucunda Osmanlı devleti olumsuz etkilenmiştir. Yeni ticaret yollarının bulunması ile İpek yolu ve Baharat yolu önemini kaybettiği için ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya başlamıştır. 


• Balkanlardaki nüfus artışının Anadolu’ya göre daha fazla olmasının sebepleri neler olabilir?
Cevap: Tarımsal ve ticari faaliyetler burada daha iyi işlenmesi, göçler gibi unsurlardan dolayı nüfus artış göstermiştir. 

• Anadolu ve Balkanlarda görülen nüfus artışının, Osmanlı Devleti’nin sosyo ekonomik yapısına etkileri neler olabilir?
Cevap: Temel ihtiyaçlarda artış başlamıştır. Göçten dolayı kültürel etkileşim doğmuştur. 

• Orta Batı Anadolu ve İç Anadolu karşılaştırıldığında nüfus artış hızında görülen farklılığın nedenleri neler olabilir
Cevap: İsyanlardan dolayı insanların farklı yerlere göçü, ekonominin bozulması, savaşların yaşanması. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları MEB Yayınları

Celâli İsyanlarının, Avusturya ve İran’la yapılan savaşlar (Görsel 2.28) üzerinde etkileri nelerdir?
Cevap: Bu isyanlar ile büyük kaçgun yaşanmış ve kentlere göç başlamıştır. Tımar sistemi bozulmuştur. Bu da devleti kötü etkilemiştir. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

Âsafnâme’ye göre devletin eski gücüne ulaşması için yapılması gerekenler nelerdir?
Cevap: Devlet yöneticileri adaletli olması gerekmektedir. Ancak devlet bu sayede toparlanabilir.


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

Layiha yazarlarının, devlet düzenindeki bozulmalarla ilgili tespitlerinde yapmış oldukları hatalar nelerdir?
Cevap: Bu yazarlar sadece devlet içi değişimler üzerine gittikleri için eksik kalmışlardır. Bunun yanında Avrupa’da olan olaylar üzerine de yoğunlaşmaları gerekirdi. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’nde yenileşme çabalarının bir halk hareketi olmamasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Avrupa’da meydana gelen değişmeler ve yenileşmeler sonucunda Avrupa ileriye gitmeye başlamıştır. Osmanlı geri kaldığını 18. yy.da fark etmeye başlamış ve bu konuda çalışmalar yapmaya çalışmışlardır. Halk bu konuda geri planda olduğu için bu konuda hareket göstermemişlerdir. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Lale Devri’nde, hangi alanlarda ıslahatlar yapılmıştır?
Cevap: Sanat ve edebiyat ön plana çıkmıştır. Mimari, sosyal alanda ıslahatlar yapılmıştır. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

Bir ülkede ilmî faaliyetlerin artırılması için yapılması gereken çalışmalar neler olabilir
Cevap: Medreselere daha kaliteli müderrislerin yetiştirilmesi, imkanların bu doğrultuda arttırılması gibi çalışmalar yapılabilir. 


Kâtip Çelebi’nin, yaşadığı dönemde en önemli üç âlimden biri sayılmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Coğrafi, tarihi, tıp, tasavvufi alanlarında birçok eser vermiştir. Bu eserler farklı dillere de çevrilmiştir. Onu diğer alimlerden ayrılan özelliği eser dili ayırt etmeden okuma yapmasıdır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.