Cevap Yaz
9 Ocak 2024, 19:50 - Zülal Güneş Yazdı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf Tarih Ders Kitabı 84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 11. sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyabileceği önemli konular arasında bulunan ve içerisinde 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87 Cevapları konusunu paylaştık. 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusu içerisindeki cevaplarla alakalı eksik veya hatalı olabileceğini düşündüğünüz kısımları yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 84-85-86-87. Sayfa Cevapları 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Hümanizm: İnsancılık.
Mukataa: Devlete ait olan araziyi kiraya vermek. 
Ekber ve Erşed: Osmanlı soyundan tahta en büyük olan kişinin geçmesi sistemi
Kâtip Çelebi: Coğrafya, tarih, biyografya, bibliyografya gibi çalışmalar yapan Osmanlı-Türk bilim insanıdır. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Orta Çağ Avrupası’nda bilimin gelişmemesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Dinsel bakış ön plana çıkmasıdır. Bilimsel çalışmalardan çok kilisenin kuralları ön plana çıkmaktadır.

2. Ulus devletler, mali sorunlarını çözmek için hangi politikaya yönelmiştir?
Cevap: Dış ve iç borçlar başlamış, vergiler arttırılmıştır. 

3. Avrupa’nın askerî gücünü yakalamak için Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu çalışmalar hangileridir?
Cevap: Yeniçeri ocağı kaldırılmış ve yerine Nizam-ı Cedid ordusu kurulmuştur. Askerlik 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. Ordular 5 bölüme ayrılmış ve buna uygun eğitim verilmiştir. 

4. Celâli İsyanlarının çıkmasında etkili olan nedenler nelerdir?
Cevap: Vergilerin artması ile köylüler borca girmeye başlamıştır. Toprakları işleyememişlerdir. Tımar sistemi bozulmuştur. Bu nedenlerden dolayı Celali isyanları çıkmıştır. 

5. Osmanlı Devleti’nde, Lâle Devri’nde gerçekleştirilen yenilikler nelerdir?
Cevap: Çiçek aşısı bulunmuştur. Matbaa getirilmiştir. Sanat ve edebiyata önem verilmiştir. Mimari eserler yapılmıştır. 


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. (…) durumlarından hangileri söylenemez?
Cevap: A) Yalnız I

2. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasının nedenlerinden biri değildir
Cevap: D) Tımarların özel mülke dönüştürülmesinin önlenmesi

3. (…) durumlarından hangilerine neden olmuştur?
Cevap: E) I, II ve III

4. (…) durumlarından hangilerine neden olmuştur?
Cevap: C) I ve III 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

5. Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların verilme nedenlerinden biri değildir?
Cevap: A) Osmanlı’daki tüccarların, tekelci uygulamalarını önlemek

6. (…)durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Cevap: E) I, II ve III

7. (…) yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Cevap: A) Yalnız I

8. (…) Bu düşünceler dikkate alındığında aşağıdaki bilim insanlarından hangisine
değinilmemiştir?

Cevap: C) T. Moore

9. (…) Yukarıda ifade edilen sınıf hangisidir?
Cevap: A) Burjuvazi

10. (…) durumlarından hangileri ortaya çıkmıştır?
Cevap: E) I, II ve III


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları grafikten hareketle cevaplayınız.

1. 1592-1598 yıllarında giderlerde artış görülmesinin (Grafik 2.3) sebepleri nelerdir?
Cevap: İsyanların çıkması, fetihlerin durması, vergilerin artmasından dolayı giderler de artış göstermiştir. 

2. XVII. yüzyılın ilk yarısında devlet birçok problem yaşarken devletin gelirlerinde belirgin bir artış görülmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Tarhuncu Ahmet Paşa’nın hazırladığı bir bütçe ile gelirde artış görülmüştür. 

3. XVI. yüzyılda gelir ve giderlerin birbirine en yakın olduğu yıl aralığı hangisidir?
Cevap: 16. yy da 1585-1586 yılları arasında gelir ve giderler birbirine en yakındır.


Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. Batılı seyyahların Türklere karşı ne gibi ön yargıları olabilir?
Cevap: Barbar oldukları, görüş olarak geri olduklarını, yeme yeme gibi görgü kuralları bakımından ön yargılı yaklaşmaktadırlar. 

2. Muhakeme ne demektir?
Cevap: İki taraflı dinleme ile bir sonuca varma.

3. Montagu, Türk kadınıyla ilgili hangi bilgileri yazmıştır?
Cevap: Kadınların bağımsız özgür tavırlarından bahsetmiş, Osmanlının kadınlara verdiği haklardan bahsetmiştir. 

4. Mektuplar, Avrupa’da hangi alanlarda faydalı olmuştur?
Cevap: Sanatçılar, bilim adamları, bu mektuplardan yararlanarak Doğu’ya olan bakışları değişmiş tanıma şansı elde etmişlerdir. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. İbrahim Müteferrika’nın matbaanın faydaları ile ilgili görüşleri nelerdir?
Cevap: Önemli bilgiler içeren kitapların basılması ve çoğaltılması ile halk ve aydınların bu bilgilerden yararlanılması sağlanacak, kültür seviyesi artış gösterecektir. 

2. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin büyükelçi olarak görevlendirilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Gelişen Avrupa hakkında gözlem yaparak bu konuda bilgileri ülkeye getirme amaçlı görevlendirilmiştir. 

3. “Risale” ne demektir?
Cevap: Kitapçık olarak geçmektedir. Mektuplar ve belli konular hakkında küçük  eserler için kullanılan bir terimdir. 

4. Sizce, matbaanın bilimin gelişmesine olan etkileri nelerdir?
Cevap: Matbaa ile bilgi dolu kitaplar çoğaltılarak daha fazla insanın eline ulaşması sağlanmış ve inanlar bu sayede kendini geliştirip araştırmacı bir yapıya bürünmüşlerdir. 

5. Günümüzde matbaa fuarlarında hangi tür etkinlikler yapılabilir?
Cevap: Yeni piyasaya sürülen kitaplar tanıtılabilir. Yazarlar ile sohbetler edilebilir. Matbaa hakkında bilgiler verilebilir. 


Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. Copernicus’un en önemli özellikleri nelerdir?
Cevap: Dünya’nın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafında döndüklerini kanıtlamıştır. 

2. Batlamyus’a ait olan Evren Modeli ile Copernicus Teorisi arasındaki farklılıklar nelerdir?
Cevap: Batlamyus’a göre Dünya merkezde ve hareketsizdir. Diğer her şey Dünya etrafında döndüğü görüşünü öne sürmüştür. Copernicus ise Dünya dahil diğer gezegenlerin de Güneş etrafında döndüğü bir sistem olduğunu öne sürmüştür. 

3. Copernicus’un teorisini ömrünün son yıllarında dile getirmesinin gerekçeleri nelerdir?
Cevap: O zamanlar ön planda olan kilisenin tepkisinden çekinmesinden ve kendinden emin olduğu zaman o yıllar olmasından kaynaklı son zaman da söylemiştir. 

4. Hangi bilim insanıyla ilgili bir doodle yapmak isterdiniz? Neden?
Cevap: Kadir İnancık ilgili bir doodle yapmak isterdim. Çünkü Türk tarihini ve Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir yere sahip Tarih Profesörüdür. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.