Cevap Yaz
19 Mart 2023, 13:59 - Betül Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 171-172-173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 171-172-173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ünite Değerlendirme konularının bulunduğu 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171-172-173 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 171-172-173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

6.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 171-172-173. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171 Ders Kitabı

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

1) Ses bir madde ile karşılaştığında hangi durumlar meydana gelir?
Cevap: Ses bir madde ile karşılaştığında yansıyabilir, geçebilir ve soğurulabilir.

2) Güneş ışınlarını her gün gördüğümüz halde Güneş’te meydana gelen patlamaları niçin duyamıyoruz? Açıklayınız.
Cevap: Güneş ışınlarını her gün gördüğümüz halde Güneş’te meydana gelen patlamaları duyamamamızın sebebi sesin boşlukta yayılmıyor olmasıdır.

3) Aşağıdaki şekillerden hangisi veya hangilerinde ses iletilir? Açıklayınız.
Cevap: 1. ve 2. şekillerde ses iletilir.

4) Umut, ses yalıtımının evlerdeki önemini göstermek için bir ev modeli yapmıştır. Umut, yaptığı ev modelinde hangi ses yalıtım malzemelerini kullanmış olabilir?
Cevap: Umut ses yalıtımında köpük, sünger ve keçe gibi malzemeler kullanmış olabilir.

B. Ses aşağıdaki ortamlarda bulunan maddelerle karşılaştığında daha çok hangi durum ortaya çıkar? Uygun kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:
6.-Sınıf-Fen-Bilgisi-Ders-Kitabı-Sayfa-171-Cevapları-Meb-Yayınları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.
Cevap:

(Y) Ses en hızlı gazlarda yayılır.
Doğrusu: Ses en hızlı katılarda yayılır.

(D) Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir.

(D) Işık sesten daha süratlidir.

(D) Ses yalıtımında boşluklu ve yumuşak malzeme tercih edilmelidir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 172 Ders Kitabı

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Aynı sıcaklıkta fakat farklı hallerde bulunan K, L ve M maddelerinde sesin yayılma süratleri büyükten küçüğe doğru sırasıyla “K>L>M” şeklindedir. K bakır, M helyum gazı olduğuna göre L maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: C) Su


2) I. Sesin yayılma hızı, hava ortamında su ortamına göre daha fazladır.
II. Yoğunluk, sesin yayılma hızına etki eder.
III. Sesin hızı ışığın hızından büyüktür.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap:B) Yalnız II


3) Okullarda ses yalıtımını sağlamak için
I. Pencerelerde çift cam kullanmak
II. Duvarları cam yünü ile kaplamak
III. Sınıfları ahşap ile kaplamak
İşlemlerinden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?
Cevap: C) I ve II


4) “Ses kaynağının değişmesi sesin farklı işitilmesine sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgiyi doğrulamaz?
Cevap: C) Bağlama ve gitar sesi birbirinden çok farklıdır.


5) Serhat Öğretmen Fen Bilimleri dersinde sesin yayılması konusunu işlemektedir. Öğrencilerinin arasından Beril, öğretmene: “Öğretmenim karlı günlerde sokaktan evimize daha az ses geliyor, bunun sebebi nedir?“ diye sorar. Serhat Öğretmen’in bu soruya cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: D) Kar dışarıdaki sesleri soğurduğu için


6) 6. Sınıfta okuyan Ali akşamları gitar çalar fakat komşuları çıkan sesten rahatsız olmaktadır. Ali bunun üzerine evdeki yumurta kolilerini kullanarak duvarları kaplamıştır. Ali’nin bunu yapma amacı nedir?
Cevap: D) Ses yalıtımını sağlamak


7) Akustik teknolojisi, bazen bir ortamdaki gürültüyü engellemek amacıyla bazen de sesin daha uzak noktalara yayılması amacıyla uygulanır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde akustik mimarinin yapımında “gürültüyü engellemek” amaçlanmıştır?
Cevap: A) Ses kayıt odası


8) Ayşe ve Aylin okula giderken yürüdükleri toprak zeminde ve okula girdikten sonra koridordaki mermer zemin üzerinde farklı seslerin çıktığını gözlemliyor.

Buna göre;
I. Farklı ses kaynaklarından farklı sesler çıkar.
II. Sesin türünü ses kaynağı belirler.
III. Farklı şiddetlerde vurulan ses kaynağından farklı büyüklükte ses çıkar. yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: B) I ve II

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 173 Ders Kitabı

9) Aşağıda maddelerin eşit hacimdeki tanecik miktarları, sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Bu maddeler kullanılarak yapılan malzemelerle ilgili aşağıdaki yorumlar yapılıyor.

Yukarıda verilen yorumlardan hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II


10) “Farklı ses kaynaklarına aynı cisimle vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı olur.” Verilen bilgiyi doğrulamak isteyen Ayşe, aşağıdaki düzeneği kullanarak deney tasarlıyor. Buna göre Ayşe, aşağıdakilerden hangisini yaparak çıkan sesleri dinlerse amacına ulaşabilir?
Cevap: B) Tahta kaşıkla her iki tabağa da ayrı ayrı vurmalıdır.


6.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 171-172-173. Sayfa, Ünite Değerlendirme Soruları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.