Cevap Yaz
20 Şubat 2024, 21:56 - Furkan Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 116-117. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 116-117. Sayfa Cevapları MEB Yayınları” 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 7. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116 ve 117’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 116-117. Sayfa Cevapları MEB Yayınları konusu içerisinde Kendimizi Değerlendiriyoruz başlıklı Ünite Sonu Çalışmalarını cevapladık.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 116-117. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap


7.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 116-117. Sayfa Cevapları Kendimizi Değerlendiriyoruz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

KENDİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
Cevap:

1. (Y) Türkiye’de nüfus artış hızı her dönem aynıdır.
Cevap: Türkiye’de nüfus artışı gelişen olaylar nedeniyle her dönem aynı değildir.

2. (Y) Nüfus yoğunluğu Türkiye’nin iç kesimlerinde daha fazladır.
Cevap: Nüfus yoğunluğu iç kesimlerde değil, kıyı kesimlerinde daha fazladır.

3. (D) Seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ile insanlar birçok sorun yaşarlar.
4. (Y) Kutuplara yakın yerler ve çöller yerleşmenin en yoğun olduğu alanlardır.
Cevap: Kutuplara yakın yelrer ve çöller insanların yaşamı için uygun olmadığı için en elverişsiz bölgelerdir.

5. (D) Türkiye’de göç, sanayi ve turizmin geliştiği bölgelere doğru yapılmaktadır.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

1. ….İstanbul…. ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirdir.
2. Türkiye’de sanayileşmeyle ….kent…. nüfusu artmış, ….kır…. nüfusu azalmıştır.
3. İnsanlar, ….tarım…. yapmaya başlayınca yerleşik hayata geçmiş ve ilk köy yerleşmelerini kurmuştur.
4. Bir ülkede ….sanayi…. sektörü ile ….hizmet…. sektöründe çalışanların oranı fazla ise o ülke gelişmiş olarak kabul edilir.


C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

1. Sorunun Cevabı C) Şıkkıdır.

2. Sorunun Cevabı A) Şıkkıdır.

3. Sorunun Cevabı D) Şıkkıdır.

4. Sorunun Cevabı A) Şıkkıdır.


E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız. 

Soru:  A şehrinin nüfusu B şehrinin iki katıdır.
A şehrinin yüz ölçümü B şehrinin yüz ölçümü kadardır.

Yukarıdaki duruma göre A ve B şehirlerinin nüfus yoğunluklarını karşılaştırınız.
Cevap: A şehrinin nüfus yoğunluğu daha fazlayken B şehrinin nüfus yoğunluğu daha azdır.


F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizdeki iç göçün sebepleri nelerdir?
Cevap: Ülkemizde iç göç ekonomik sıkıntılar, coğrafi koşullar, sosyal nedenler, sağlık sorunları nedeniyle gerçekleşebilmektedir.

2. 15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının fazla olması, ülkeye hangi katkıları sağlar?
Cevap: 15-64 yaş nüfus grubunun toplam nüfusta fazla olması ülkenin ekonomik anlamda kalkınmasını sağlar. Çünkü bu yaş grubu doğrudan ülke için çalışan grup olduğu için çok önemlidir.

3. Türkiye’de erkek okuryazar oranının kadın okuryazar oranına göre fazla olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Eski zamanlarda kız çocuklarını ev işleriyle ilgilendirip okul şartları zor olduğu için sadece erkek çocukları yollanırdı. Bu nedenle erkek okuryazar daha fazladır ancak günümüzde nerdeyse bu durum eşitlenmek üzeredir.

4. Yaşadığınız şehrin fiziki ve beşerî özelliklerini araştırınız. Buna göre;

a) Yaşadığınız şehir göç alan bir şehir mi, göç veren bir şehir mi?
Cevap: Yaşadığımız şehir göç alan bir şehirdir. 

b) Şehrinizin göç almasında veya vermesinde etkili olan beşerî ve fiziki faktörler nelerdir?
Cevap: Şehrimizin göç almasıınn sebebi yeni fabrikalar kurulması ve ekonomik anlamda iyi bir şehir olmasıdır. Bu şehirde daha fazla iş imkanı bulunmaktadır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 116-117. Sayfa Cevapları MEB Yayınları” 2023-2024

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.