Cevap Yaz
18 Ağustos 2023, 12:23 - Sena Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 34-35-36. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı 34-35-36. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Değerlendirme konusunun bulunduğu 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34-35-36 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı 34-35-36. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 34-35-36. Sayfa Cevapları 1. Ünite Değerlendirme

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıda verilen sayılardan hangileri aralarında asaldır?
Cevap: A) 25 ve 34

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


2. 420 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır?
Cevap: C) 4

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları1


3. (…) Köşelere de birer gül fidanı gelecek şekilde en az kaç gül fidanı gerekmektedir?
Cevap: B) 14 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları2


4. (8⁴ . 16²) ÷ 4⁸ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 16

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları3


5. ((-5 +29) . 10-⁸) ÷ ((-3-2+17) . 10-⁹) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 20

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


6. (…) Dükkandaki papatyaların sayısının 80’den fazla olduğu bilindiğine göre tüm papatyaların sayısı en az aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 86 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları1


7. (…) ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
Cevap: B) 2 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları2


8. Aşağıdaki sayılardan hangisi farklıdır?
Cevap: D) 36 . 10²

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


9. (2-² + 5-¹)-² işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları2


10. (…) olduğuna göre ab işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D)-125

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları3


11. 6 . 10¹ + 2 . 10-¹ + 4 . 10-² + 7 . 10-³ şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 60,247

60 + 0,2 + 0,04 + 0,007 = 60,247


12. (4⁰ + 2² + 2⁴) ÷ (3² – 2¹) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 3

(1 + 4 + 16) ÷ (9 – 2) = 21 ÷ 7 = 3


13. 210 nanometrenin kaç milimetre olduğunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 2,1 . 10⁻⁴

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları


14 . x . 10-⁷ = 1,23 . 10-⁴ ifadesine göre x aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 1230

Başlık 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları1


15. (…) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuyla aynıdır?
Cevap: A) (-1)²

(-1) . (-1) . 1 . (-1) . (-1) = 1 . 1 . 1 = 1


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

16. x = 1, y = -1 ise (x-y)x-y ÷ x-y ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
D) 2

2² ÷ 2 = 4 ÷ 2 = 2;
x – y = 1 – (-1)
= 1 + 1
= 2


17. 7² + (3³ + 1) . 4 – (2⁶ + 5²) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
B) 72

49 + (27+1) . 4 – (64 + 25)
49 + 28 . 4 – 89
49 + 112 – 89 = 72


18. 15 · (10⁴ . 10³) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
D) 15 · 10⁷

15 . (10⁴+³)
15 . 10⁷


19. (4³ – 3²) ÷ (3² – 2²) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
C) 11

(64 – 9) ÷ (9 – 4)
55 ÷ 5 = 11


20. Uranüs gezegeninin Güneş’e uzaklığı yaklaşık 2 871 000 000 km’dir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: 

= 2871 . 10⁶
= 2,871 . 10⁹


21. Altuğ’un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11’dir. Buna göre Altuğ’un aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: D) 275

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları


22. Bir merdivenin basamakları üçer üçer veya dörder dörder inildiğinde her seferinde 1 basamak artıyor. Buna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır?
Cevap: B) 13

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları1


23. 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren  üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
Cevap: B) 113

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları3


24. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere A = 2x · 5y dir.
Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D) 60

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları4


25. 3a iki basamaklı bir sayıdır.
3a ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduğuna göre a’nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
Cevap:
C) 13

3a;
31 ile 6 aralarında asaldır
35 ile 6 aralarında asaldır
37 ile 6 aralarında asaldır
a = 1, 5, 7
1 + 5 + 7 = 13


26. 1/1024 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: D) 4-⁵

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları5


27. 3¹² adet cevizi 9 kardeş aralarında eşit olarak paylaşırsa her bir kardeşe kaç adet ceviz düşer?
Cevap:
B) 3¹°

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları6


28. 1/6⁻² sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap:
D) 36

1/6-² = 6² = 36


29. 5⁻⁴ sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: C) 0,0016

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları7


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

30. Emir Bey, atölyesinde ürettiği kalemlerden sekizde birini her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak için ayırmaktadır. Atölyede her yıl 62,24 · 104 tane kalem üretilmektedir. Bu durumda 3 yılda öğrencilere dağıtacağı kalem sayısının bilimsel gösterimini aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları


31. 46,58 ondalık ifadesi için aşağıdaki verilen basamak değerlerinin eşitlerini 10’un kuvvetlerini kullanarak yanlarındaki boşluklara yazınız.
Cevap:

4 sayısının basamak değeri 4 · ..10¹..
6 sayısının basamak değeri 6 · ..10°..
5 sayısının basamak değeri 5 · ..10-¹..
8 sayısının basamak değeri 8 · ..10-²..


32. Aşağıda numaralandırılmış ifadelerin eşitlerini yanlarında harflerle verilmiş sayılarla eşleştiriniz.
Cevap: 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları1


33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D” ve yanlış olanların başına “Y“ yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları3

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.