Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 14:18 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 234-235-236. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 234-235-236. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları gibi çeşitli edebiyat konularını barındıran 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 234-235-236 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 234-235-236. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 234-235-236. Sayfa Cevapları 7. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları MEB Yayınları

1-4. soruları Oktay Akbal’ın “Om Mani Padme Hum” adlı yazısından alınan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 

1. Metinden hareketle Asaf Halet Çelebi’nin kişilik özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Asaf Halet Çelebi umutlu, hayal kurmayı seven bir kişiliktir. 


2. Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Metnin türü anıdır. Metin üçüncü kişi ağzıyla yazılmıştır. Nesnellik işlenmiştir. Sanatçıdan alıntılar yapılmıştır. 


3. Metinde anlamına, yapısına, yükleminin yerine ve türüne göre cümle çeşitlerine birer örnek bularak bunların metindeki işlevlerini belirleyiniz.
Cevap:

Anlamına göre:

 • Soru cümlesi: …kim bilir?
 • Ünlem cümlesi: Kendisi ölse de eşi, çocuğu vardı ya!..
 • Olumlu cümle: Şiir tıpkı hayatta olduğu gibi müşahhas malzeme ile mücerred bir âlem yaratmaktır!”
 • Olumsuz cümle: Çünkü şiir kelimelerin bir araya gelmesinden hasıl olan büyük bir kelimeden başka bir şey değildir.

Yapısına göre:

 • Bağlı cümle: O ne ağaç ne tohum
 • Basit cümle: Toprağın değeri azıcık artmıştı.
 • Birleşik cümle: Şiirde bazı kelimelerin lügat manalarını aramak bence lüzumsuzdur.
 • Sıralı cümle: “He”, “Lâmelif” adıyla yayımlanan kitapları “Om Mani Padme Hum”da topladı 1953’te, bir daha da basılmadı, tükendi gitti, kayboldu kitaplık rafla ında…

Yüklemin yerine göre:

 • Kurallı cümle: Toprağın değeri azıcık artmıştı.
 • Devrik cümle: 15 Ekim 1958’de öldü Asaf Halet Çelebi.
 • Eksiltili cümle: Beylerbeyi sırtlarındaki topraklarının günden güne değerlendiğini görmek…

Yüklemin türüne göre:

 • Fiil cümlesi: Kırk elli bin verdiler sanırım.
 • İsim cümlesi: Şiirde bazı kelimelerin lügat manalarını aramak bence lüzumsuzdur.

4. Metinde kullanılan eğik çizgilerin kullanım amacını belirleyiniz.
Cevap: Şiirin yan yana yazılmış dizelerini ayırmak için kullanılmıştır. 


5.  Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
Cevap: B) (?) (,) (?) (.)


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları

6. Yukarıdaki şiirde anı türünün hangi özelliği ağır basmaktadır?
Cevap: C) Yaşanmışlıklar karşısındaki duyguların paylaşılması 


7. Falih Rıfkı Atay ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: E) Eserlerinde yalınlıktan uzak bir dil ve anlatım tutumu sergilemiştir. 


8. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Cevap: E) V. cümle, yüklemi emir kipiyle çekimlenmiş olumsuz bir cümledir. 


9. “Bir müsvedde yazacağı zaman kâğıdı dizinin üzerine dayar, kalemi eline alır, bir hâfız gibi sallanır dururdu.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: D) Olumlu, kurallı, fiil, sıralı 


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

10. Aşağıdakilerden hangisinde anı türünde yazılmış eser ve yazarı birlikte verilmemiştir?
Cevap: D) Anadolu Notları-Reşat Nuri Güntekin 


11. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.
Cevap: 

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.