Cevap Yaz
23 Mart 2023, 17:54 - Beyza Sultan Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5.Sınıf Anıttepe Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Kilim

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Türk halı ve kilim kültürü hakkında neler düşünüyorsunuz?
Cevap: Türk halı ve kilimleri kullanışlı aynı zamanda da estetik bir görünüme sahiptir. Halı ve kilim üzerindeki motiflerden anlaşılacağı üzere Orta Asya’dan gelen atalarımız hayvancılıkla uğraşırlardı. Hayvanlardan elde ettikleri yün ve iplerle de halı ve kilim dokurlardı. Bu yüzden atalarımızdan kalan bir yadigar olarak düşünüyorum.


2. Türk halı ve kilimlerinde kullanılan başlıca motifler nelerdir? Araştırma sonucu getirdiğiniz motifleri arkadaşlarınıza gösteriniz.
Cevap: Genelde o zamanlar hayvancılıkla uğraşıldığı için hayvanlar motif olarak kullanılmıştır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

a) Şiirden alınan kelimeler, harfleri karıştırılarak verilmiştir. Bu kelimeleri belirleyiniz. Anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları


b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Sır: Sır tutmayı bilen bir dost bulmak gerekir.
Şikayet: Ufak tefek şeyler için şikayet ediyordu.
Sermek: Yolda yaşlı bir adam boylu boyunca yere serilmişti.
Davet: Sizi bir gün yemeğe davet edeceğim.
Yetinmek: Elindeki ile yetinmesi gerektiği küçük yaşta öğretilmişti.
Dergah: Dergahta güzel sohbetler için gidilmez de ne için gidilir.
Nakış: Nakışlı bir elbise giymiş bir kadındı.
Eren: Geçmiş zamanlarda daha çok erenlerle karşılaşılırdı.
Kilit: O anahtar bu kilide uymuyor.
Töre: Törelerine bağlı bir halktır.
Çağrı: Çağrıyı duymayan kimse kalmamıştı.
İlim: Bu işin ilmini en iyi o bilir.


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1) Şiire göre sevdiğine sözü olan ne yapar?
Cevap: Sevdiğine kilim dokur.


2) Şiire göre hangi duygular kilim ile anlatılmıştır?
Cevap: Sevgi, hasret, aşk, üzüntü ve istek duyguları ile anlatılmıştır.


3) Kilimlerde kullanılan renkler ne ifade etmektedir?
Cevap: Kimisi şikayeti kimisi hasreti ifade eder.


4) Şiire göre kilim ne demektir?
Cevap: Sevda, dert, istek, ilim ve özlem demektir.


5) “Aşkı dokudum kilime.” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?
Cevap: Kilimi ilmek ilmek dokuduğum gibi aşkı da sıkı bir şekilde ilmek ilmek, ince ince dokudum demek istiyor.


6) Bu şiire farklı hangi başlıklar yazılabilir?
Cevap: Sevgiliye Kilim

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

a) Şiirde kilim nelere benzetilmiştir?
Cevap: Kalbin aynasına, gönlün sesine, sevgiliye çağrıya, aşka davete ve bir duygunun ifadesine benzetilmiştir.


b) Siz olsaydınız kilimi nelere benzetirdiniz? Neden?
Cevap: Naftalin kokusuna benzetirdim. Çünkü naftalin eskilerin çürümemesi için kullanılır. Kilim de bizim ülkemizde eski ama hala yerini koruyan bir kültür timsalidir. 

4. Etkinlik

Aşağıdaki metin ile okuduğunuz metni tür ve biçim özellikleri yönünden karşılaştırınız.

Cevap: Okuduğumuz metin şiir iken yukarıdaki metin bir düz yazıdır. Biçim olarak okuduğumuz metinde duygu ön plandadır, bu metin ise denemedir.


5. Etkinlik

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçasını örnekteki gibi daire içine alınız.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları akkak


b) Daire içine aldığınız bu kelimelere örnekteki gibi farklı ekler getiriniz. Yeni oluşturduğunuz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:
sır -daş: Sen benim hayattaki tek sırdaşımsın.
sev
-inç: Sevincimi sadece onunla paylaşabilirim.
duy -um: Onun hakkında bir sürü duyum aldım.
öz -gür: Özgür bir şekilde dolaşmak herkesin hakkı.
yol -cu: Bir yolcu vedalaşmasını bilmeli.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

6. Etkinlik

a) Türkiye’nin Dünya Mirası listesinde yer alan bazı eserleri aşağıda tanıtılmıştır. Bu tanıtımlarda boş bırakılan yerleri http://www.kultur.gov.tr/ adresinden araştırarak doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları
b) http://www.kultur.gov.tr/ adresinden Dünya Miras Listesi’ne alınan kültürel miraslarımızdan iki tanesini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları 1.resim
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


c) http://www.kultur.gov.tr/ adresinden aldığınız bilgilere güveniyor musunuz? Neden?
Cevap: Güveniyorum. Çünkü uzantısı gov olan siteler devlete aittir.


ç) Sizler hangi sitelerden araştırma yapıyorsunuz?
Cevap: Uzantısı gov ya da edu olan sitelerden yapıyorum.


d) Bilimsel araştırmalarda “edu ve gov” uzantılı sitelerin güvenirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevap: İki sitenin de güvenilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada genellikle kesin ve doğru bilgiler bulunmaktadır.


7. Etkinlik

Aşağıdaki kutularda verilen metinleri inceleyiniz.

a) Sizce bu metinlerin ortak özelliği nedir?
Cevap: İki metnin içerisinde de o metne bağlı başka metinler bulunmaktadır. ve ikisi de bilgi metnidir.


b) Metinlerin bu şekilde düzenlenme sebebi ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Diğer bilgilere erişim kolay olması için bu şekilde yapılmış olabilir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

8. Etkinlik

“Anadolu’da kilim demek, özlemi, inancı, sevgiyi ilmik ilmik dokumak demektir.” sözünden yola çıkarak bir konuşma yapınız.
Cevap: Anadolu, bünyesinde her türlü acıyı, sevgiyi, özlemi barındırmış bir bölgedir. Acı çeken milletimiz kendisine Anadolu’nun bağrından kopup geldiklerini yüzlerindeki esmerliğin topraktan geldiğini söylerler. Yüzlerinde çaresizliği kabul etmiş, gözlerinde ise aşkı barındıran bir ışıltı bulundururlar. Anadolu insanı sessizdir. Kilim dokuyan Anadolu halkı her acısını, ızdırabını, aşkını, sevgisini, dolu bir şekilde kimselere aktaramadıkları için bunları ancak kilim, halı dokuyarak halıya kilime işlerler. 


9. Etkinlik

Şiirden alınan aşağıdaki dizeleri okuyunuz.
“Kilim kalbin aynasıdır, gönlün sesidir;
Her nakışı bir duygunun ifadesidir.”

a) Yukarıdaki dizede noktalı virgül niçin kullanılmıştır?
Cevap: Ögeleri arasında virgül bulunuyor ve sıralı bir cümledir. Bu yüzden sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.


b) Noktalı virgülü bu dizedekiyle aynı görevde olacak şekilde cümlede kullanınız.
Cevap: Doluya koydum, almaz; boşa koydum, dolmaz.


c) Aşağıdaki cümleleri noktalı virgülün kullanım alanıyla eşleştiriniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları


10. Etkinlik

Kültürümüzde kilimin yerini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


Bir Sonraki Derse Hazırlık

Gazete ve dergilerden vatan sevgisini anlatan resim, fotoğraf ve haberler bulunuz. Araştırma sonucu elde ettiklerinizi sınıfa getiriniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları 3.resim
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları 4.resim

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.