Cevap Yaz
23 Mart 2023, 18:32 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5.Sınıf Anıttepe Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Mustafa Kemal’in Kağnısı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 40 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor?
Cevap: Kurtuluş Savaşı bana ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığını kazanmak için 7’den 70’e herkesin savaştığı bir savaş olarak çağırıştırıyor.

2. “Millî Mücadele’de kahramanlık gösteren Türk kadınları”yla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: ((Resimleri paylaştığımız konuya aşağıdaki bağlantıdan gidebilirsiniz.))

www.forumsinif.com/5-sinif-turkce-ders-kitabi-28-29-30-31-32-33-sayfa-cevaplari-anittepe-yayincilik.html

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 42 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

kağnı: c
ulu: ç
nazar: e
cephe: a
yas: d
mahzun:b
çarık: f


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirine göre cevaplayınız.

1. Elif, kağnısına hangi ismi vermiştir?
Cevap: Elif, kağnısına Mustafa Kemal’in Kağnısı ismini vermiştir.

2. Elif, kağnısı ile ne taşımaktadır?
Cevap: Elif, kağnısı ile cepheye mermi taşımaktadır.

3. Elif, asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır?
Cevap: Elif, askerler içerisinde iri oluşuyla, kuvvetli oluşuyla, elma yanaklılığı ve üzüm üzüm gözleriyle nam salmıştır.

4. Kocabaş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır?
Cevap: Kocabaş yere yığıldığı zaman ona yalvarmıştır daha sonra Kocabaş’ın yerine kendisi çeker kağnıyı.
5. Şiirde geçen “İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Dağın ardında ne yaşanmaktadır?
Cevap: Dağın ardında Türk askeri şehit ve gazi olmaktadır. Top ve tüfek sesleri duyulmaktadır.

6. Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız zorluklara nasıl çözümler üretiyorsunuz?
Cevap: Günlük hayatta bir zorlukla karşılaşırsam bu işi bilen birinden ya da ailemden yardım alırım.


3. Etkinlik

 

a) Okuduğunuz şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları yazınız.

Şiirin çağrıştırdığı kavramlar:

  • Vatanseverlik
  • Vatan Mücadelesi
  • Milli Mücadele
  • Kahramanlık
  • Türk Kadını

Şiirin hissettirdiği duygular:

  • Gurur
  • Azim
  • Öfke
  • Vatan Sevgisi
  • Fedakarlık

b) Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.

Şiirin ana duygusu, kendini hiçe sayıp vatan uğruna çalışmak bu şiirin ana duygusudur.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 43 Ders Kitabı Cevapları

4. Etkinlik

Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fiziksel ve kişilik özelliklerini şiire göre belirleyerek ilgili yerlere yazınız.

Şiirin Kahramanı: Elif Bacı

Fiziksel Özellikleri: İri yapılı, kuvvetl, elma yanaklı, üzüm gözlü ve kınalı eli vardır.

Kişilik Özellikleri: Vatansever, çalışkan, azimli, fedakar bir insandır.


5. Etkinlik

Elif’in yerinde siz olsaydınız Kocabaş öldükten sonra ne yapardınız?
Cevap: Elif’in yerinde ben olsaydım bende Kocabaş’ı bırakıp kağnıyı kendim çekerdim. Çünkü asker mermi bekler ve bunun için en kısa sürede cepheye gitmek gerekir.


6. Etkinlik

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Cevap: Evden acele bir şekilde çıktı.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
Cevap: Sürekli bir koşuşturmaca içerisindeydik.

Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,
Cevap: Irakta bir yerde bizi bekleyen biri olduğuna eminim.

Nam
salmıştı asker içinde.

Cevap: Adamın ünü tüm diyara yayılmıştı.

Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
Cevap: Derse herkesten önce girmeyi her defasında başarıyor.

Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,
Cevap: Evin önünden geçen yaşlı adamları izlemeye dalmışım.


7. Etkinlik

Şiirde geçen “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair, bu şekilde niçin kullanmış olabilir?
Cevap: “iyceden iyceden” ifadesi günümüzde yavaş yavaş anlamına gelmektedir. Şair o zamanlarda konuşulan halk diline dikkat çekmek için kullanmış olabilir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 44 Ders Kitabı Cevapları

8. Etkinlik

Şiirden alınmış aşağıdaki dizeleri okuyunuz.

a) Bu dizelerde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız.

İnsana ait davranış gösteren varlıklar: Toprak ve Rüzgar
Gösterdikleri davranışlar: Toprağın gülümsemesi ve Rüzgar’ın geçmesi


b) Siz de aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleler kurunuz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 44 Ders Kitabı Cevapları

9. Etkinlik

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

1. Görsellerde dikkatinizi neler çekmiştir?
Cevap: Görsellerde zor zamanlarda bulunan insanlar dikkatimi çekmiştir.

2. Görsellerle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Görsellerde Türk kadını ön plana çıkmıştır. Mustafa Kemal’in Kağnısı şiirindeki Elif Bacı’yı hatırlatıyor.

3. Görsellerden ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının fedakârlıklarını ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yapınız.
Cevap: Türk kadını gerek Kurtuluş Savaşında gerek 1. Dünya Savaşı’nda varını yoğunu harcayıp devlet için geleceğini ve kendini feda edebilecek kadar cesur kadınlardı. Onlarca kiloda mermiyi cepheye kadar taşıyacak güce, tüm altınlarını satıp Rusya’ya esir düşmüş Türk askerinin fidyesini ödeyecek kadar fedakarlardı. 

Kısaca Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Türk kadının yeri çok fazladır. Türk kadını Kurtuluş Savaşı’nın arka planında çalışmış kahramanlardır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanılma sebebi nedir?

Nazar mı değdi göklerden, ne?

Cevap: Yukarıdaki dizenin sonunda soru işareti kullanılmıştır. Bu işaretin kullanım sebebi cümlenin soru bildiriyor olmasıdır.


b) Aşağıdaki cümleleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Soru işaretinin kullanım özelliklerini dikkate alarak ilgili açıklamayla eşleştiriniz.

1. Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadının payı nedir? (c)

2. Cephedeki asker başını kaldırdı:
— Adınız?
— Erzurumlu Seher. (a)

3. Şerife Bacı (? -1921) Kurtuluş Savaşı’nda yaşlı kadın ve erkekler ile birlikte İnebolu’da bulunan cephanelerin Ankara’ya götürülmesinde çocuğu ve kağnısıyla yer aldı. (b)


11. Etkinlik

Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikâyeleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Atatürk’ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız.
Cevap: “Âcizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.” -M. Kemal Atatürk

2. “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız. 
Cevap: Milli Mücadele döneminde yaşamış olsaydım cepheye giderdim. Cephede fikirler üretip yeni taktikleri komutanlarıma bildirirdim. Bu taktiklerin işe yarayacağını onlara ikna ettirir ve yapmalarını sağlardım. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.