Cevap Yaz
16 Mart 2023, 2:04 - Beyza Sultan Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5.Sınıf Anıttepe Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları BU NEHİR BİZİM


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 68 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.

TEMA: Tema kuruluşunun nedeni toprağın öneminin farkına varılmasını sağlamak ve toprapğa sahip çıkmaktır.

TÜÇEV: Tüçevin kuruluşunun amacı çavreyi korumaktır. İnsanı insan sağlığını, çevrenin temizliğini korumak ve iyileştirmek amaçlarıdır.

ÇEVKO: Ambalaj atıklarının geri dönüşümünü yani geri kazanımı hedef alır.


2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl kirlettiklerini kısaca anlatınız.
Cevap: Evet var. Fabrika atıkları çevreye ciddi anlamda zarar vermektedir.
3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir?
Cevap:

  • Fabrikaların kaliteli filtre kullanması gerekir
  • Çöpleri çöp kutularına atmalıyız.
  • Plastik atıkları geri dönüşümde kullanmalıyız.
  • Soba kullanımı azaltmalı doğal gazı tercih etmeliyiz.

4. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üzerine tartışınız.

Cevap: Gazete haberini şu konuda paylaştık: https://www.forumsinif.com/5-sinif-turkce-ders-kitabi-59-60-61-sayfa-cevaplari-anittepe-yayincilik.html


1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?
Cevap: Güvenlik görevlisi, Furkan, Furkan’ın arkadaşları, imza toplamak için kapılarını çaldıkları kişiler, Fabrika sahibinin oğlu Sinan,Ömer
2. Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?
Cevap: Metindeki olaylar çocukken yüzdükleri nehrin etrafında, fabrika sahibinin evinin önünde ve fabrikada

3. Olaylar nasıl başlamıştır?
Cevap: Olaylar fabrika atıklarının çevreyi kirletmesinden dolayı Furkan ve arkadaşlarının imza toplamaya başlaması ile başlamıştır.

4. Olaylar nasıl sonuçlanmıştır?
Cevap: Olaylar Furkan ve arkadaşlarının imza başlatmasını haber yapan Sinan’ın fabrika sahibinin oğluna güvenmesi ile sonuçlanmıştır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamı aşağıda verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.
Cevap:

1. Görmezlikten gelmek, hoş görmek. (…a..)
2. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. (..f…)
3. Duyarlı olmayan. (…b..)
4. İnceleme. (…e…)
5. Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. (…ç…)
6. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış; artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. (..c..)


2. Etkinlik

Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?
Cevap: Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için yaşadıkları yerdeki insanların kapılarını çalarak imza toplarken onları bilinçlendiriyorlar.

2. Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, herkes tarafından kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?
Cevap: Evet güzel uygulama.Herkesten imza toplayıp bilinçlendiriyorlar. Furkan ve arkadaşları imza toplamasa insanların belki de haberi olmaycaktı. 

3. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Bence yaptıkları yaşadıkları yeri daha yaşanabilir hale getirmek doğayı korumaya çalışıyorlar.

4. Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor?
Cevap: Medyaya imza topladıklarının haberini veriyor. Ve medya nuolayı haber yapıyor.

5. Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı olmuştur?
Cevap:Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini doğayı korumak istediği için ve o da küçükken o nehirde yüzdüğü için kazanıyor.


3. Etkinlik

Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.

Cevap: Bu dünyayı daha çok yaşanabilir hale getirmek için çaba harcamalıyız. Yalnız bunu yapmak için herkesin bilinçli davranması etrafındaki insanları bilinçlendirmesi gerekir. Ancak bu şekilde doğayı koruyabiliriz. Etrafı kirleten insanları uyarmalı bu doğanın bizden sonraki nesle kalabilmesi bu şekilde mümkün olabilir. Lakin bazı insanlar çok duyarsız ve düşüncesiz olduğu için onlar buna dikkat etmeyecektir. Ama bizler yılmadan onları uyarmaya dikkat edeceğiz. Doğanın kıymetini herkesin bilmesi gerekir fakat bilmeyen insanlara da bunu kaba olmadan anlatmalıyız.


4. Etkinlik

Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız.

Cevap: 

  • Furkan: Doğayı seven biri
  • Ömer: Şüpheci biri
  • Sinan Bey: Sözünde duran biri

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

5. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

a) Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor?
Cevap: Okuduğum metinde olay anlatılıyor .

b) Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?
Cevap: Evet olabilir. Günümüzde çevreyi kirleten fabrikalar var.

c) Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır?
Cevap: Okuduğum metinde anlatılanlar bence yazarın kurduğu bir olaydır.

• Okuduğum metnin türü: Hikayedir.


6. Etkinlik

Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğunuz metinle ilgilidir? İşaretleyiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 74


7. Etkinlik

Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle açıklayınız.
Cevap: Bu metni beğendim. Çünkü metinde doğayı kirletenlerle mücadeleyi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma düşüncesi işlenmiş.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

8. Etkinlik

Aşağıda verilenleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

a) İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?
Cevap: Evet güvenebiliriz. Çünkü Tema yıllardır toprakları korumak için çalışmıştır.

b) Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?
Cevap: Güvenilir sitelerden yararlanıyorum.Google gb

c) Yararlandığınız internet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarsınız?
Cevap: Diğer sitelerle karşılaştırırım.


9. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

a) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?
Cevap: 1.2.3 nesneldir.

b) Bu cümlelerden hangileri kişisel görüş içerir?
Cevap: 4ve 5. cümleler kişisel görüş içerir.

c) “Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız.
Cevap:

  • Elindeki kağıda baktı, toplam beş imza alabilmişti.
  • Fabrika on yıldır buradaydı.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

10. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz.

Galiba haklı çıkacak.
Boruları fabrikaya kadar takip ettik, güvenlikle görüştük.
Onlar sadece bir gazeteci gelir diye düşünüyorlardı.
a) Altı çizili kelimelerin anlamlı en küçük parçaları nelerdir? Yazınız.
Cevap: hak,güven,gazete

b) Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.
Cevap:Bu kavramlar türetilebilir kelimelerdir.


11. Etkinlik

Aşağıdaki cümleyi okuyarak soruları cevaplayınız.

O da “Artık güvenebiliriz.” dedi. Birlikte güldüler…

a) Bu cümlede neden üç nokta kullanılmıştır? Yazınız.
Cevap: Cümlenin devam edeceğini gösterir.

b) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki üç noktaları, kullanım özelliği ile eşleştiriniz.
a) Hoca Ali… Nereye böyle?
b) Çok zaman sonra…
c) Onunla S…’de bir daha görüşmeyelim.
ç) …ve birden kar, fırtına…

1) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
2) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime
ve bölümlerin yerine konur.
3) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.
4) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

1) b 2) c 3) ç 4) a


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

12. Etkinlik

a) Aşağıdaki parçada ÇEVKO hakkında bilgi verilmiştir. Parçayı okuyunuz.

Cevap: (Bu kısım öğrenci tarafından yapılacaktır.)


b) Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikâye yazınız.

DOĞAYI SEV ÇEVRENİ KORU

Kulüp yeni açılmış olmasına rağmen herkes elinden gelen farkındalığı yaratmak için çok uğraşıyordu.

Bir gün aramızdaki bir arkadaşımız insanlar bizim yeterince farkımızda değil bu kulübü yeterince bilmiyorlar. “Bir şeyler yapmalıyız”. Dedi. Kulüpteki herkes düşünmeye başladı ve aklımıza çevre temizliğiyle ilgili bir kamp kurabileceğimiz ve ormanlık alanları temizleyebileceğimiz fikri geldi. Kamp kurmak için gerekli izinleri aldıktan sonra etrafımızdaki kişilere ailelerimize durumu bildirdik. Ve onlardan da arkadaşlarına iletmelerini istedik. Haftasonu kamp yapacağımız alana gittiğimizde gelen insan sayısına çok şaşırdık. Çünkü çok fazla insan gelmişti. O haftasonu hem kamp yaptık hem de ormanı temizledik.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 78 Cevapları

c) Kurduğunuz kulübe üye olmak için gerekli form aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarınızdan birini, kurduğunuz kulübe üye yapınız. Arkadaşınızdan bu formu doldurmasını isteyiniz. Kulübe bir isim veriniz.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 78 Cevapları


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görseller ile destekleyiniz.
Cevap: Ben köklü bir tarihi olan İstanbul’u sizlere tanıtmak istiyorum. İlk olarak Bizans, Konstantiniye ve İstanbul olarak tarihsel süreçte ismi değişmiştir. Şehir içinde pek çok tarihi eserler ve yaşanmışlıklar bulunmaktadır. Bu eserlere örnek verecek olursak Galata Kulesi, Yerebatan Sarnacı, Süleymaniye Cami, İstanbul Surları, Kapalı çarşı, Kız Kulesi gibi eserleri bulunmaktadır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.