Cevap Yaz
23 Şubat 2024, 2:00 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 142-143-144. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 142-143-144. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Şahmeran Ve Lokman Efsanesi hakkında çeşitli bilgilerin bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 142-143-144 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 142-143-144. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 142-143-144. Sayfa Cevapları Şahmeran Ve Lokman Efsanesi

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. Yaşadığınız yer ile ilgili okuduğunuz veya büyüklerinizden dinlediğiniz bir efsane anlatınız.
Cevap: 

Yusufçuk Kuşu Efsanesi


2. “Efsane” kelimesinin size çağrıştırdıklarını sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Efsane; eski çağlarda yaşanan, olağanüstü kişiler, yerler ve olaylar barındıran hayali hikayelerdir.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları MEB Yayınları

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Metinde geçen “Çünkü öldüğü duyulursa dünyadaki bütün yılanlar insanlardan öç almaya kalkacaklardır.” cümlesinde altı çizili kelime grubunun anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlüğünden kontrol ediniz.
Cevap: Öç almak: Kendisine yapılan kötü bir davranış veya haksızlık karşısında hesap sorma veya aynısını yapmak.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları

2. Şahmeran’ın, misafir ettiği kişinin elinden öleceğini bile bile ona karşı iyi niyetli olmasının sebebi ne olabilir?
Cevap: Şahmeran’ın misafir ettiği kişinin onu öldüreceğini bile bile iyi niyetli olmasının nedeni güvenmesidir.


3. Metindeki hangi unsurlar masallarla benzerlik göstermektedir? Açıklayınız.
Cevap: 

 • Olağanüstü durumların bulunması.
 • Metnin kahramanlarından birinin hayvan olması.
 • Padişahın bir ülkesinden bahsetmesi.

4. Okuduğunuz metinde olağanüstü unsurları belirleyerek bunların metnin türüne katkısını açıklayınız.
Cevap: 

 • Kahramanlardan birinin yılan olması.
 • Kahramanın vücudunun pul pul olması.
 • Kahramanın kaynatılan suyu içmesi ile ”Lokman Hekim” olması.

5. Okuduğunuz metinde geçen kişilerin özelliklerini söyleyiniz.
Cevap: 

Şahmeran: Kadın başlı, yılan vücutlu, iyi niyetli, insanoğlunun iyiliği için kendini feda eden bir varlık.

Padişah: Sadece adı geçmiştir ve tek dileği kızının iyileşmesidir. 

Padişahın Kızı: Hasta ve iyileşmesi Şahmeran’ın ölmesine bağlı olan kişi. 

Vezir: Kötü niyetli, hasta olan padişahın kızını iyileştirerek onunla evlenmek ve ülkeyi yönetmek isteyen biri.

Yılanlar: Yer altında yaşayan, Şahmeran’a bağlı olan varlıklar.


6. Metindeki temel çatışmadan hareketle metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
Cevap: Metnin teme ve konusu iyilik yapanın iyilik bulacağıdır.


7. Metnin olay örgüsünü olayların gerçekleşme sırasına göre belirleyiniz.
Cevap: 

 • Binlerce yılanın yaşadığı mağaraya bir adam girer. Yılanlar o adamı yakalayarak Şahmeran’a götürür. 
 • Şahmeran’ı gören adam kendisini öldürmemesi için yalvarır. Şahmeran adamı öldürmeyeceğini ancak buradan da çıkaramayacağını söyler. 
 • Şahmeran ve adam uzun bir süre çok iyi geçinse de adam çok sıkılır ve biraz dışarı çıkmak ister. Şahmeran izin verse de yerini kimseye söylememesini ve vücudu pul pul döküleceği için kimseye göstermemesini söyler.
 • Dışarı çıkıp eski yaşamına devam eden adam padişahın kızının hastalandığını ve ancak Şahmeran’ı öldürürlerse iyileşeceğini öğrenir. Bu sırada padişahın kızıyla evlenmek isteyen vezir vücudu pul pul olan kişileri arar. En sonunda adam yakalanır. Şahmeran’ın yanına gelerek olayı anlatır. 
 • Şahmeran ölümünün bu adamın elinden olacağını önceden bildiğini, Kendisini öldürdükten sonra kuyruğunu kaynatıp vezire içirmesini, gövdesini kaynatıp hasta kıza içirmesini ve başını kaynatıp kendisinin içmesini  söyler.
 • Şahmeran’ın söylediklerini yapan adam ”Lokman Hekim” olur, kız iyileşir ve vezir ölür.

8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini söyleyiniz. Seçilen bakış açısının metnin dil ve anlatımını nasıl etkilediğini belirtiniz.
Cevap: Metinde hakim bakış açısı vardır. Anlatıcı olacakları önceden bilmektedir. 


9. “Efsaneler oluştuğu toplumun yaşamından, inanışlarından, gelenek ve göreneklerinden izler taşır.” Bu bilgiye göre, okuduğunuz metinde toplumun sosyal ve kültürel yaşamıyla ilgili hangi unsurlara rastlıyorsunuz?
Cevap: Metin sayesinde yasakları, o dönemin hastalıklarda kullanılan tedavi yönlerini öğrenmiş oldum.


10. Metnin anlatıcısı siz olsaydınız metinde hangi kişileri veya olayları değiştirmek isterdiniz? Düşüncelerinizi nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Anlatıcı ben olsaydım Şahmeran’ın ölmesini değiştirirdim. Çünkü insanlığı önemseyen fedakar biridir.


DİL BİLGİSİ

1. Aşağıdaki parçada geçen sıfat tamlamalarını bularak tamlamaların altını çiziniz. Bunların parçadaki kullanım işlevlerini belirleyiniz.
Cevap: Bu sıfatlar belirli bir sayı ve miktarı belirtmektedir.

Bu arada padişahın kızı hasta olmuş, tedavisi için bütün ülke seferber edilmiştir. Kızın iyileşmesini en çok isteyenlerden biri de vezirdir. Gerçek amacı kızla evlenip oğlu olmayan padişahın yerine ülke yönetimini ele geçirmek olan vezir, bütün büyücüleri toplayarak bu hastalığa çare bulmalarını ister. Büyücülerden birisi Şahmeran’ın bulunup öldürülmesi ve vücudundan alınacak bazı parçaların kaynatılıp içirilmesi durumunda kızın iyi olacağını söyler. Şahmeran’ı bulabilmek için de vücudu pullu kişilerin aranması gerektiğini ekler.


2. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçada geçen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.
Cevap: 

Şahmeran’ı→ Kesme işareti→ Özel isimlere gelen eki ayırır.

Adam baskı kurar, → Virgül→ Sıralı iki cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

“Ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordum”→ Tırnak işreti→ Birinin söylediği sözü anlatırken kullanılır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.