Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 17:13 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 145-150-151. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 145-150-151. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Oğuz Kağan Destanı  hakkında çeşitli bilgilerin bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 145-150-151 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 145-150-151. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 145-150-151. Sayfa Cevapları Oğuz Kağan Destanı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. Destanların edebiyatımız ve tarihimiz açısından nasıl bir önem taşıdığını düşünüyorsunuz?
Cevap: Destanlar önemli konular hakkında, milletlerin tarihi geçmişi, inançları ve dilleri hakkında bilgi verirler. 


2. Dünyada pek çok millet bulunmasına karşın hepsinin kendilerine ait doğal birer destanlarının olmamasının nedeni sizce ne olabilir?
Cevap: Milletlerin kendilerine ait doğal birer destanlarının olması yaşanılan kayıplar, kıtlıklar, doğal afetler, hastalıklar, göçler gibi nedenlerdir.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Metnin başkahramanı olan Oğuz Kağan nasıl biri olarak tasvir edilmiştir?
Cevap: Oğuz Kağan; ela gözlü, kaşları kara, ayakları öküz ayağı gibi, omuzları samur omuzu gibi, göğsü ayı göğsü gibi, yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl perilerden güzel biri olarak tasvir edilmiştir.


2. Oğuz Kağan’ın, doğadaki varlıkların adlarını çocuklarına ad olarak vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: İslamiyet’ten önce çocuklara doğadaki varlıkların isimlerinin verilmesi doğaya verilen önemi temsil etmektedir. Bunun İslam’dan önce doğanın kutsal sayılmasından dolayı yapılması bana mantıklı ve hoş geldi.


3. Destanda geçen kahramanları ve bu kahramanların özelliklerini belirtiniz.
Cevap: 

Oğuz Kağan: Güçlü, kuvvetli, cesur bir kişidir.
Uruz Bey: Oğuz Kağan’a bağlı biridir.
Uluğ Ordu Bey: Akıllı, yiğit biridir.


4. Metinde olayın geçtiği zaman ve mekân unsurları ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.
Cevap: Metindeki olaylar İslamiyet’in kabulünden önce yaşanmıştır. Türkler o dönemde Orta Asya’da yaşamaktadır.


5. Metinde yer alan olağanüstülükler nelerdir? Bu olağanüstülükler metnin türüne ve temasına nasıl bir katkı sağlamıştır?
Cevap: Metindeki olağanüstülükler; çocuğun et, çorba istemesi, konuşması, kırk gün sonra büyümesi, yürüyüp, oynaması, göğsünün ayı göğsü gibi, belinin kurt beli gibi ve omuzlarının samur omzu gibi olmasıdır. Bu olağanüstülükler metnin anlatımını güçlendirmiş ve daha kolay hayal etmemizi sağlamıştır.


6. Metnin olay örgüsünü kronolojik işleyişi göz önünde bulundurarak aşağıdaki şemalara yazınız.
Cevap: 

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları


7. Okuduğunuz metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Metninde yalın ve açık bir dil kullanılmıştır. Orta Asya Türkçesi ile yazılmıştır. 


8. Metinde Türk destanlarında yer alan motiflerden hangileri kullanılmış ve bu motifler hangi özellikleri yönüyle metne konu edilmiştir?
Cevap: Metinde kurt, ağaç ve ışık motifleri kullanılmıştır. 


9. Oğuz Kağan Destanı dilimiz, edebiyatımız ve tarihimiz açısından nasıl bir önem taşımaktadır? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Oğuz Kağan Destanı Türk edebiyatının ilk destanlarındandır. O dönemin dil özellikleri ve Mete Han’ın hayatı hakkında bilgi verir.


10. Oğuz Kağan Destanı’ndan hareketle dönemin sosyal, kültürel, siyasi ve dinî hayatıyla ilgili çıkarımlarınızı aşağıdaki şemalara yazınız.
Cevap: 

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları MEB Yayınları1


11. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
Cevap: Metinde Oğuz Kağan’ın kahramanlıkları ve hayatı anlatılmaktadır.


12. Okuduğunuz metinde millî ve manevi değerlerden hangilerine ulaşabilirsiniz?
Cevap: 

 • O dönemde yaşamın çadırda sürdürüldüğüne,
 • O dönemde avcılık yapıldığına,
 • Devletin boylar tarafından yönetildiğine,
 • Madenciliğin olduğuna,
 • Devleti yöneten birinin olduğuna ve tüm yetkilere sahip olduğuna,
 • O dönemin savaş malzemelerinin ok, yay, kargı, kalkan olduğunu,
 • Devlette askeri sistemin olduğunu,
 • Haberleşmede elçilerden yararlanıldığına ulaşabiliriz.

13. Okuduğunuz metni destan yapan özellikler nelerdir?
Cevap: 

 • Olağanüstü olaylar içermesi.
 • Kahramanlıklara yer verilmesi.
 • Yaratılış ile ilgili bilgilere yer verilmesi.
 • Efsane ve mitolojilere yer verilmesi.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları MEB Yayınları

DİL BİLGİSİ

1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki parçada geçen sıfat tamlamalarını bularak tamlamaların altını çiziniz. Kullanılan sıfat tamlamalarının metinde nasıl bir işlevi olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Bu sıfatlar ismi nitelemek ve belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Yine söylenmeden kalmasın ve belli olsun ki, Oğuz Kağan’ın yanında ak sakallı, kır saçlı, uzun tecrübeli bir ihtiyar vardı. O, anlayışlı ve asil bir adamdı. Oğuz Kağan’ın nâzırı idi. Adı Ulug Türük idi. Günlerden bir gün uykuda bir altın yay ve üç gümüş ok gördü. Bu altın yay gün doğusundan ta gün batısına kadar ulaşmıştı ve bu üç gümüş ok şimale doğru gidiyordu. Uykudan uyanınca düşte gördüğünü Oğuz Kağan’a anlattı ve dedi ki: Ey kağanım, senin ömrün hoş olsun; ey kağanım, senin hayâtın hoş olsun. Gök Tanrı düşümde verdiğini hakikate çıkarsın. Tanrı bütün dünyayı senin uğruna bağışlasın!


2. Okuduğunuz metinde geçen “görmeğe, yollıyarak” gibi kelimeler döneme özgü kullanımlardır. Bunların günümüzdeki kullanım farklılıklarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Günümüzde ” ‘görmeğe’ kelimesi ‘görmeye’ şeklinde ‘yollıyarak’ kelimesi ‘yollayarak’ şeklinde kullanılmaktadır. ”


3. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde yer alan noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.
Cevap: 

Virgül: Sıralı cümleleri ve kelimeleri ayırmak için kullanılmıştır.

İki Nokta: Konuşmalar öncesinde açıklama yapmak için kullanılmıştır.

Noktalı virgül: Cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

Nokta: Cümlenin bittiğini belirtmek için kullanılır.


SIRA SİZDE

Okuduğunuz Oğuz Kağan Destanı’nı aşağıda bir parçası verilen halk hikâyesi ile tema, dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: 

Oğuz Kağan: İslamiyet öncesinin en önemli destanıdır. Destan türünün özelliklerini taşır.

Köroğlu Destanı: İslam dönemi destanlarındandır. Hem destan hem de halk hikayesi özelliklerini taşır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.