Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 17:13 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 152-157-158. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 152-157-158. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Battal Gazi Destanı  hakkında çeşitli bilgilerin bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 152-157-158 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 152-157-158. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 152-157-158. Sayfa Cevapları Battal Gazi Destanı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. “Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Atılgan insanların bakışlarından hareketlerine kadar her şeyleri caydırıcı bir duruşa sahiptir ancak korkak insanlarda bunlar bulunmaz. Elinde ne kadar güç olursa olsun korktuğundan gücünü gösteremez.


2. Milletlerin tarihinde “destan” kavramı sizce ne kadar önemlidir?
Cevap: Her milletin kendisine ait destanları vardır. Bu destanlar o toplumun kültürü, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verir. Olağanüstü durumlar barındırsa da her toplum için önemli bir yeri vardır.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları MEB Yayınları

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Metinde geçen yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarının anlamlarını cümlelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlüğünden kontrol ediniz.
Cevap: 

Korku düşmek: Endişe duymak, korkmak.

Tarumar etmek: Dağıtmak, karıştırmak, bozmak.

Ah etmek: İçini çekmek.


2. “Yüzünün suyunu yere döktü.” cümlesini metnin bağlamından hareketle açıklayınız.
Cevap: Çok fazlaca yalvarmak.


3. Metinde Kayser’in elinden kurtulan Ahmed-i Tarran ve Mumlan-ı Gazi’nin, Seyyid Battal Gazi’yi görünce şaşırmalarının sebebini söyleyiniz.
Cevap: Battal Gazi’nin öldüğünü sandıkları için görünce şaşırmışlardır. 


4. Okuduğunuz metnin anlatıcısını ve anlatıcının bakış açısını metinden örnek cümlelerle belirtiniz.
Cevap: Metinde üçüncü tekil şahıs kullanılmıştır. Anlatıcı hakim bakış açısına sahiptir. 


5. Metindeki kişilerin özelliklerini belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.
Cevap: 

Seyyid Battal Gazi: Yiğit, zeki, akıllı ve kılıktan kılığa girebilen biri.

Bizans Kayseri: Hain, korkak, akılsız biri. 

Ahmed-i Tarran: Yiğit ve uludur.

Mumlan-ı Gazi: Gazi unvanı almış yiğit bir savaşçıdır. 

Emir Ömer: Battal Gazi’nin emirliğini yapmış yiğit bir asker.


6. Metinden alınan yukarıdaki cümlelerden hareketle metinde dinî değerlere ne şekilde yer verildiğini açıklayınız.
Cevap: Metinde Battal Gazi’nin Müslümanlar için önemli biri olması ve İslam için savaştığından bahsedilmiştir.


7. Okuduğunuz metinden o dönemin siyasi ve tarihî ögelerinin yansımaları ile ilgili çıkarımlarda bulununuz.
Cevap: 

  • Metin Battal Gazi’nin kahramanlıklarını barındırmaktadır.
  • Battal Gazi, Emevilerin Anadolu’ya açtığı savaşta ”Battal” ismi ile ün kazanmış ve tanınmıştır. 
  • Battal Gazi Müslüman Arap kumandanıdır.
  • Battal Gazi’nin asıl adı Abdullah’tır.
  • Battal Gazi 11. yüzyıldan itibaren rağbet görmüş bir kahramandır. 
  • Kahramanlıklarından dolayı destan haline gelmiştir.

8. Metinde geçen zaman ve mekân ifadelerini belirleyiniz.
Cevap: 

Mekan: Malatya. 

Zaman: Gece vakti.

Mekan: Kayserin çadırında. 


9. Metinde yararlanılan anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını bularak aşağıdaki şemalara yazınız.
Cevap: 

Anlatım Biçimleri: Öyküleyici ve betimleyici kullanılmıştır.

Düşünceyi Geliştirme Yolları: Örnekleme ve karşılaştırma kullanılmıştır.


10. Metnin dil ve anlatım özelliklerini metinden hareketle belirtiniz.
Cevap: Metinde günlük halk dili sade ve yalın bir şekilde kullanılmıştır.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları MEB Yayınları

DİL BİLGİSİ

1. Aşağıda, okuduğunuz metinden bir parça verilmiştir. Bu parçada yer alan sıfatları belirleyiniz. Belirlediğiniz sıfatların altını çiziniz.
Cevap: 

Seyyid Battal bunları hemen alıp o iki gaziyi kâfirlerin arasından dışarı çıkardı, bir tenha yere götürdü. İkisinin de ellerini çözdü ve Ahmed-i Tarran’a: “Benim yüzüme dikkatli bak!” dedi. Ahmed- i Tarran bir kez Seyyid’in mübarek yüzüne baktı. Orada ah edip aklı başından gitti. Bir süre sonra gözünü açıp: “Ey âlemin sultanı! Bu gördüğüm rüya mıdır, yoksa hayal midir?” dedi. Seyyid hazret: “Ya Ahmed! Aklını başına getir. Ben Seyyid Battal Gazi’yim. Ölmedim, o dağdan inip bu denli hünerler gösteren benim.” dedi.


2. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçadaki tırnak işaretinin kullanım amacını belirterek metinden buna benzer örnekler bulunuz.
Cevap: Vurgulanmak istenen sözlerden önce ve sonra kullanılmıştır. 

  • “İmkan yoktur. Benden başka kimse Battal’ı öldüremez.” dedi.
  • Bir kez çağırıp: “Hey! Ne oluyor. Hiç korkmayın, Battal’ın ölümü bugün benim elimdedir. İsa Ruhullah öyle buyurdu.”
  • “Tariyun onu Harcın’da ateşte yaktı.” dedi

SIRA SİZDE

Aşağıda Hıdırellez ile ilgili verilen efsaneyi Battal Gazi Destanı’yla tema, dil ve anlatım yönüyle karşılaştırınız.
Cevap: 

Battal Gazi: Metinde kahramanlık işlenmiştir. Sade ve öykü dili kullanılmıştır. 

Hıdırellez: Metinde ölümsüzlük suyu arayışı anlatılmıştır. Sade ve öyküleyici bir dil kullanılmıştır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.