Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 17:12 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 159-162-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 159-162-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Üç Şehitler Destanı  hakkında çeşitli bilgilerin bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 159-162-163-164 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 159-162-163-164. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 159-162-163-164. Sayfa Cevapları Üç Şehitler Destanı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. Yahya Kemal Beyatlı’nın “Türkler destan yapmaktan destan yazmaya fırsat bulamamışlardır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap: Türklerin her zaman büyük, unutulmayacak zaferler, acılar, ölümler destanlara konu olacak şeyler yaşadığını ve yaşadıkları bu büyük olaylardan yazmaya fırsatları olmadığını anlıyorum.


2. Siz bir destan yazmak isteseniz hangi olayı ya da kişiyi konu edinirsiniz? Niçin?
Cevap: Ben bir destan yazmak istersem Hz. Muhammed’imizi konu alırdım. Çünkü insanlığa örnek yüce bir insandır. 


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları MEB Yayınları

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Okuduğunuz metinde geçen bu cümlelerdeki altı çizili ifadelerin cümlelere kattıkları anlamları söyleyiniz.
Cevap: 

Zaar: Olasılıkla, herhalde, öyledir. 
Kimse ayaklı, elli değil: Herkesin vücudunda veya aklında az da olsa bir eksikliği vardır.


2. Okuduğunuz metinden alınan yukarıdaki dizelerde anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Yukarıdaki dizelerde kahramanlarımızın canı pahasına savaştığı ve Kurtuluş savaşında çarpışmaların olduğu yerler verilmiştir. 


3. Bu dizelerdeki mecazlı ifadeye benzer ifadeleri bulunuz. Bunların metnin anlatımına katkısını belirtiniz.
Cevap: 

Korkak boşluğa : Gecenin korkak olduğu söylenmektedir. 

 • Nazlıdır Dursunbey köyünün aklığı
 • Toprak bizi tanımakta, sevmekte,
 • Çoluğunu çocuğunu yaşamak tenha tenha,

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları

4. Bu dizeleri dönemin tarihî gerçekliğini göz önünde bulundurarak yorumlayınız.
Cevap: İçimizdeki, aramızdaki düşmanların asıl hain oldukları anlatılmıştır.


5. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir destan kahramanı gibi anlatıldığı bölümlerin destan türüyle bağlantısını söyleyiniz.
Cevap: Destanlarda kahramanlar olağanüstü özelliklerle anlatılır. Mustafa Kemal’den bahsedilirken de abartmalara başvurulmuştur. 

Gülümserdi denizden fazla,
Susardı deniz kadar.

Daralmış gönlümde ben de düştüm peşine,
Bir açıklığı vardı herkese, uçsuz bucaksız.


6. Okuduğunuz destanda ahengi sağlayan ögeleri belirleyiniz.
Cevap: 

 • yüzü/gündüzü: ü’ler redif üz’ler tam kafiyedir.
 • haksız/bucaksız: sız’lar redif ak’lar tam kafiyedir.

7. Fazıl Hüsnü Dağlarca Türk ordusunda uzun süre görev almıştır. Şairin bu durumunun şiirin dil ve anlatımını etkilediğini söyleyebilir misiniz? Neden?
Cevap: Şairin bu durumu şiirin dil ve anlatımını etkilemiştir. Savaşta yaşanan fedakarlık ve vatanseverliklere en yakından görerek şiirinde anlatması en iyi göstergedir.


8. Metinde sizi etkileyen dizeler hangileridir? Nedenleriyle söyleyiniz.
Cevap: Bu dizelerde Mustafa Kemal Atatürk’ün zekasından ve vatanımızı kurtarma mücadelesi anlatıldığı için çok etkilendim.

Ben Samsun’da buldum onu, bir kuşluk vakti,
Kocaman oldu günüm, geldi artık köyüm dar.
Gülümserdi denizden fazla,
Susardı deniz kadar.

Daralmış gönlümde ben de düştüm peşine,
Bir açıklığı vardı herkese, uçsuz bucaksız.


9. Okuduğunuz metinde yer alan söyleyicileri belirleyiniz.
Cevap: Metindeki anlatıcı şair olsa da bazı yerlerde başkasının ağzından söyletmiştir.


10. Üç Şehitler Destanı’nı doğal destan örnekleriyle karşılaştırdığınızda bulduğunuz benzerlikleri ve farklılıkları aşağıdaki şemalara yazınız.
Cevap: 

Farklılıklar:

 • Üç Şehitler Destanı’nın yazarı belli, öncekilerin yazarı belli değildir. 
 • Üç Şehitler Destanı’nın dili şairane ve mecaz anlatıma sahiptir.

Benzerlikler:

 • Bütün destan örneklerinde abartmaya ve sanata yer verilmiştir.
 • Millet ve milletin yaşam mücadelesini konu almışlardır.
 • Kahramanlık teması işlenmiştir.

11. Metindeki mekân ve zaman unsurlarını belirleyerek bunların metnin türüne katkısını açıklayınız.
Cevap: 

Mekan:

 • Ben Samsun’da buldum onu, bir kuşluk vakti,
 • Ben Erzurum’da buldum onu, böyle bir geceydi,
 • Ben Ankara’da buldum onu, yirmi yaşındaydı zaar

Zaman:

 • Tâ derinlerden yanardı gündüzü.
 • Ben Erzurum’da buldum onu, böyle bir geceydi,
 • Girmişiz ovalarca, tepelerce sipere,

12. Okuduğunuz metinden yola çıkarak temel çatışmayı belirleyiniz. Bu çatışmanın temaya nasıl bir katkısı olduğunu açıklayınız.
Cevap: Metinde zor zamanlardan kurtulmak ve vatanı müdafaa etmek için izlenecek yollar konusunda çatışmalar olmuştur. 


13. Metinde anlatılan dönemin sosyal ve kültürel yaşamına ait unsurları belirleyiniz.
Cevap: Metinde anlatılanlara göre savaş zamanı olduğu için sosyal hayatta insanlar birbirine kenetlenmiş ve düşmana karşı birlik olmuşlardır. Kültürel olarak şiirde halk dili kullanılarak milli benliğimize dikkat çekilmiştir.


14. “Türkçem benim ses bayrağım” diyen Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın dil konusundaki tutumunu okuduğunuz metinden örneklerle açıklayınız.
Cevap: Fazıl Hüsnü Dağlarca bu sözüyle dil tutumunda Türkçemizin özgürlüğümüzdeki en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulamıştır. Dilimizin bozulması durumunda özgürlüğümüzü kaybedeceğimizi anlatmak istemiştir.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları

DİL BİLGİSİ

1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki dizelerde geçen sıfat tamlamalarını bulunuz. Bulduğunuz tamlamaların altını çiziniz.
Cevap: 

Heyulâlar yıldızlarla yükselirler lâcivert karanlıkta,
Uzanırlar korkak boşluğa sere serpe
Civar arazinin sultanları
Metris tepe, Kanlı sırt, Adsız tepe.
Sanki dünyanın ilk gecesi, soğuk mu soğuk
İklimler yeni doğmuş, rüzgârlar körpe.
Karın beyazlığıyla daha da kocaman
Metris tepe, Kanlı sırt, Adsız tepe.


2. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçada geçen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.
Cevap: 

Neydi bu tepenin ardı?Soru işareti: Soru anlamı olduğu için kullanılmıştır. 

Yeryüzüne kadar bir şey vardı. → Nokta: Biten cümle sonuna kullanılmıştır.


SIRA SİZDE

Aşağıda verilen parçayı Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın okuduğunuz Üç Şehitler Destanı ile tema ve şekil özellikleri yönünden karşılaştırınız.
Cevap: İki metinde de Anadolu ve Milli mücadele işlenmiştir. İki eserde şiir ve dizelerde sade halk dili kullanılmıştır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.