Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 17:09 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 168-169-170-171-172-173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 168-169-170-171-172-173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları hakkında çeşitli bilgilerin bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 168-169-170-171-172-173 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 168-169-170-171-172-173. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 168-169-170-171-172-173. Sayfa Cevapları 4. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
Cevap: 

1. …Destanlar… bir milletin yaşantısında derin izler bırakan olayları veya kahramanlıkları konu edinen ürünlerdir.

2. Bilinen bir yazarı olmayan ve sözlü kültürde ortaya çıkan olayları konu alan destanlara …doğal destan…, yazarı belli olan ve daha yakın dönemde ortaya çıkan destanlara ise …yapma destan….. denir.

3. Dünyanın en uzun destanı olarak bilinen ……Manas…. destanı Kırgızlara aittir.

4. Destanlar ……kopuz….. eşliğinde; şaman, ……kam……, ……ozan…… gibi adlarla anılan kişilerce söylenerek yayılmıştır.

5. Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyelerine ……efsane….. adı verilir.

6. Halk hikâyeleri, ……efsaneler…., ……destanlar…… vb. halkın sözlü geleneğinde ortaya çıkan ürünlerdir.


B) 7. Aşağıda numaralar ile verilen destan isimlerini harf ile verilen millet isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Cevap: 

(d. Yunan) 1. İlyada-Odysseia
(c. Japon) 2. Şinto
(e. Rus) 3. İgor
(b. Göktürk) 4. Bozkurt
(a. Saka) 5. Şu
(ç. Sümer) 6. Gılgamış


C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

8. Bu parçadan hareketle destan türüyle ilgili iki özellik yazınız.
Cevap: 

 • Destanlarda olağanüstü olaylar olur.
 • Destanlar anonimdir.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları

9. I. Metin ve II. Metin parçalarını aşağıda verilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız.
Cevap: 

1. Metin
Tema: Bir yer adının nereden geldiği ile ilgili bir efsane anlatılmıştır.
Anlatım Biçimi: Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
Anlatıcı: Anlatıcı yazardır.
Bakış Açısı: Hakim bakış açısı vardır.
Üslup: Destansı anlatım hakimdir.

2. Metin
Tema: Bir savaşta yaşanan olaylar anlatılmış.
Anlatım Biçimi: Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
Anlatıcı: Anlatıcı yazardır.
Bakış Açısı: Hakim bakış açısı vardır.
Üslup: Destansı anlatım hakimdir.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki kutucuklarda “DESTAN/EFSANE” ünitesi ile ilgili 10-16. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)
Cevap: 

10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk ve dünya edebiyatındaki yapma destan örneklerindendir? (B, E, İ) 

11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk ve dünya edebiyatındaki doğal destan örneklerindendir? (A, C, Ç, D, F, G, Ğ, I) 

12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanlarındandır? (Ç, D, Ğ) 

13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk destanlarındandır? (A,F) 

14. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Kök Türklere ait destanlardandır? (D) 

15. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Sakalara ait destanlardandır? (Ç) 

16. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Sözlü Edebiyat Dönemi ürünlerindendir? (Ç, D, Ğ, H)


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları

17-21. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

17. Okuduğunuz metin bir yapma destan örneğidir. Metinden hareketle yapma destan türüyle ilgili çıkarımlarınızı yazınız.
Cevap: 

 • Yazarı bellidir.
 • Yazılı destan türüdür.
 • Yakın zamanda yer alan olaylar ele alınır.
 • Olağanüstü olaylara ve kahramanlara az yer verilir.

18. Okuduğunuz metinde hangi tarihî gerçeklikler anlatılmıştır? Verilen boşluklara yazınız.
Cevap:  Metinde Kurtuluş Savaşında yaşananlar ve mücadeleler anlatılmıştır.


19. Metinde “kayık”, “selâm durması” yönüyle kişileştirilmiştir. Siz de metinde kişileştirilen diğer varlıkları bulup yazınız.
Cevap: 

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
Dağlar alçaldı yol vermeğe
Irmaklar suyundan faydalattı,


20. Okuduğunuz metin ait olduğu toplumun millî ve manevi değerlerini yansıtmakta mıdır? Düşüncelerinizi nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Metin ait olduğum toplumun milli ve manevi değerlerini yansıtmaktadır. Çünkü vatanın kurtuluşunu ve mücadelesini konu almıştır.


21. Metinde geçen söz sanatlarına örnekler bularak aşağıda verilen boşluklara yazınız.
Cevap: 

Benzetme:

 • Sarılan anayurda
 • Kemal Paşanın kollarıydı.
 • Bir selâm gibi gitti Erzurum’a,
 • Bin selâm gibi geldi Sivas’a Erzurum’dan

 Kişileştirme:

 • Dağlar alçaldı yol vermeğe,

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

22. Destanla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Her milletin geçmişini aydınlatacak bir doğal destanı vardır. 


23. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanları için söylenemez?
Cevap: D) Destanlarda yavaş yavaş yabancı dillerin etkisi görülmeye başlanmıştır.


24. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır?
Cevap: B) Evimiz çıkmaz sokağın sonunda yeşil boyalı bir evdi. 


25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden yanlıştır?
Cevap: B) Ünlü Ressam; İstanbul’a gelerek resim sergisinin açılışında konuştu. 


26. Bu parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir?
Cevap: C) Efsane 


27. Aşağıda verilen destanlardan hangisi oluştuğu dönem yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Cevap: D) Manas Destanı 


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları MEB Yayınları

28. Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği millete ait değildir?
Cevap: A) Gılgamış-Yunan 


29. Bu parçada efsanelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Cevap: E) İnsan zihninin hayalî konularda efsane oluşturduğuna


30. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Cevap: A) bireysel 


31. Bu parçada “bu ürünler” diye bahsedilen tür, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: E) Yapma destan 


32. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Cevap: D) İsim-fiil 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.