Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 16:57 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 190-195-196-197. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 190-195-196-197. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Mai ve Siyah hakkında çeşitli bilgilerin bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-197 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 190-195-196-197. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 190-195-196-197. Sayfa Cevapları Mai Ve Siyah

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. Edebî türlerden hangisinin bir insanın iç dünyasını yansıtmada daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi nedenleriyle paylaşınız.
Cevap: Edebi türlerden şiirin bir insanın iç dünyasını yansıtmada daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiirler duygulara, düşüncelere ve yaşananlara göre şekillenmektedir.


2. Yahya Kemal Beyatlı’nın “İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar.” sözüyle ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Bir insanın hayattan zevk alabilmesi, yaşama sevincinin olabilmesi için daima peşinden koşacağı hayalleri, hedefleri olması gerekir. Hedefi olan insan hayat dolu, çok çalışır, azimli ve çok çalışan bir kişiliğe sahip olur.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları MEB Yayınları

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Metinden alınan “Öyle bir gece ki gökler bütün kandillerini söndürerek denizlere gayp âleminin gizli şeylerini dökmek için hazırlanmış gibiydi.” cümlesinde altı çizili kelimenin benzetme yoluyla hangi varlığın yerine geçtiğini söyleyiniz.
Cevap: Altı çizili kandil kelimesi yıldızların yerine kullanılmıştır. 


2. Okuduğunuz metinden Ahmet Cemil’in iç dünyasını yansıtan bölümleri tespit ediniz.
Cevap: 

  • Ahmet Cemil bir şairdir ve, hayalleri, karamsar düşünceleri,  ağdalı dili, süslü anlatımı,  içine kapalı oluşu, maddi âlemden kaçıp, hayallere dalmayı seven marazi ruh yapısı, İstanbul’dan kaçıp, hayalindeki bir şehre yerleşmeye çalışması ile Servet-i Funun şairlerini temsil etmektedirler.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları MEB Yayınları

3. Okuduğunuz metinden yola çıkarak Servetifünun Dönemi’nde yazılan romanların Tanzimat Dönemi romanlarından ayrılan yönleri neler olabilir? Belirtiniz.
Cevap: 

  • Tanzimat‘ta rağbet görmüş olan metafizik ve sosyal konular Servet-i Fünûn’da önemli bir yer tutmaz.
  • Tanzimat Edebiyatında dil ve üslup, Servet-i Fünûn’a göre daha sade ve anlaşılırdır.
  • Tanzimatçılar “toplum için sanat” görüşünü benimserken, Servet-i Fünûncular “sanat için sanat” görüşünü benimsemişlerdir.
  • Servet-i Fünûn Edebiyatı Tanzimat‘a göre halktan uzaklaşmıştır. Çünkü, Servet-i Fünûn aydın kesime hitap eder.
  • Tanzimatçılar realizm ve romantizme önem verirken, Servet-i Fünûncular parnasizm ve sembolizme önem vermişlerdir.

4. Metinden hareketle metnin anlatıcısı ve anlatıcının bakış açısını bulunuz.
Cevap: Metindeki anlatıcı yazardır. Yazar metni üçüncü tekil şahıs ile anlatmıştır. İlahi bakış açıcı hakimdir.


5. Metinde işlenen temel çatışmayı belirleyerek bu çatışmanın temaya etkisini açıklayınız.
Cevap: Metinde hayaller ile gerçekler arasındaki çatışma anlatılmıştır. Bu çatışmalar bazı yerlerde kahramanların hayallerine yer vererek, bazı yerlerde de hayallerin gerçekleşmemesiyle oluşan hayal kırıklıklarına yer vererek  temayı şekillendirir. 


6. Metnin olay örgüsünü olayların gerçekleşme zamanına göre belirleyiniz.
Cevap: 

  • Orta halli bir ailenin üyesi olan Ahmet Cemil, babasının ölümünden sonra ailenin geçimini üstlenir.
  • Kitap  çevirileri yaparak ve aynı zamanda roman yazarak para kazanır.
  • Yazdığı romanın çok tutulacağını, çok para kazanacağını, maddi durumunu üst seviyelere çıkararak sevdiği Lamia ile evleneceğinin hayallerini kurar ancak beklentileri karşılanmayınca yıkıma uğrar. 
  • Kurduğu hayallerin yıkımına uğrayınca annesini de alarak İstanbul’u terk eder.

7. Metinde geçen mekân ve zaman unsurlarıyla ilgili hangi sonuçlara ulaşabilirsiniz?
Cevap: Metindeki olaylar 1896-1901 yılları arasında İstanbul’da yaşanmıştır. 


8. Okuduğunuz metinde kullanılan anlatım biçimleri ile tekniklerini bularak aşağıdaki şemalara yazınız.
Cevap: 

Anlatım Biçimleri: Öyküleyici ve Betimleyici anlatım.

Anlatım Teknikleri: Karşılaştırma, örneklendirme kullanılmıştır.


9. Metinde “mai” ve “siyah” neyi ifade etmektedir?
Cevap: Metinde mai hayallerini, siyah ise gerçekleri temsil etmektedir.


10. Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah romanının dilinin Cumhuriyet Dönemi’nde sadeleştirmiş olmasından yola çıkarak dil-toplum ilişkisi konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Diller, toplumları birleştiren, bağ kurmasına yardımcı olan en önemli unsurdur. Yapılan eserler ne kadar toplum dilinde olursa o kadar çok benimsenir ve yazarıyla bağı kuvvetlenir.


11. Okuduğunuz metinde dönemin sosyal ve kültürel özellikleriyle ilgili unsurları belirleyiniz.
Cevap: Yazar metinde batılılaşmayı konu almıştır. Kahramanları yaşadığı çevreden seçmiş ve hastalıklı tipleri işlemiştir. 


12. Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah her köşeden bakılarak didiklenmiş olan ve edebiyat tarihiyle iştigal edenlerce muhakeme olan eserlerden biri olmuştur. Bunun yegâne sebebi bizde roman ve lisan tekâmülünün bir dönemeç noktasına tesadüf etmiş olmasıdır.” cümlelerinden ve okuduğunuz metinden yola çıkarak sanatçı ve eser arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Cevap: Yazar, metinde toplumu ve toplumdakilerin hayallerini, hayal kırıklıklarını inceleyen bir bakış açısı kullanmıştır. 


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları MEB Yayınları

DİL BİLGİSİ

1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre inceleyiniz.
Cevap: 


2. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçada geçen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını aşağıdaki şemalara yazınız.
Cevap: 

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.