Cevap Yaz
29 Mayıs 2023, 11:03 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 198-203-204-205-206-207. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 198-203-204-205-206-207. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ateşten Gömlek hakkında çeşitli bilgilerin bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 198-203-204-205-206-207 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 198-203-204-205-206-207. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 198-203-204-205-206-207. Sayfa Cevapları Ateşten Gömlek

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. İnsanın, ideallerine kavuşmak için neler yapabileceği ile ilgili görüşlerinizi paylaşınız.
Cevap: İnsan, ideallerine kavuşmak için kararlı, planlı, azimli olmalı ve çok çalışarak yılmamalıdır. 


2. Millî konuların edebî eserlerde işlenmesi sizce o eserin değerini arttırır mı? Düşüncelerinizi nedenleriyle paylaşınız.
Cevap: Milli konuların edebi eserlerde işlenmesi o eserin değerini arttırmaz. Çünkü önemli olan edebi eserin konusunun nasıl işlendiğidir. 


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları MEB Yayınları

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Salime Hanım ile Ayşe ilk karşılaştıklarında Salime Hanım’ın tepkisi ne olmuştur?
Cevap: Selime Hanım Ayşe’yi ilk gördüğünde güzelliğini ve masumiyetini övmüştür. 


2. Mister Cook ve Salime Hanım’ın konuşmaları karşısında Ayşe nasıl bir cevap vermiştir? Ayşe’nin bu cevabıyla ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Ayşe ”İngilizler aflarını talep edenlere versinler” şeklinde cevap vermiştir. Ayşe’nin cevabını doğru buluyorum. Çünkü Türkler kimseden af dilemezler.


3. Ayşe’nin yaptığı açıklamalardan sonra çevredekiler ona nasıl davranmışlardır?
Cevap: Çevredekiler, Ayşe’nin cevabından gurur duyarak kılıçlarını çekip havaya kaldırmış ve tebrik etmişler.


4. Okuduğunuz metinde geçen kişileri belirleyerek kişilerin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz.
Cevap: 

Peyami: Varlıklı bir ailenin züppe çocuğudur. Duygusaldır. Hariciye memurluğu yapmaktadır. Ayşe’ye aşıktır. Roman sonunda vatansever birine dönüşür. 

Ayşe: Hırslı, etrafındakileri etkileyebilecek güzelliğe sahiptir. Kocası ve oğlunu kaybetmiştir. Milli mücadelede hemşirelik yapmıştır. Sakarya muharebesinde vefat etmiştir.

İhsan: Peyami’nin yakın arkadaşıdır. Ayşe’ye aşıktır. Kurtuluş Savaşında yer almıştır. Sakarya Muharebesinde vefat eder ve Ayşe ile yan yana gömülürler. 

Cemal: Milli mücadelede yer almıştır. 

Mehmet Çavuş: Rumeli’de çetelerle mücadele etmiştir. Padişahtan nefret ettiği için milli mücadeleye katılır. Kezban’a aşık olarak kaçırır. Kezban İhsan’a aşık olduğu için kabullenemez ve İhsan’a tuzak kurar. Kurduğu tuzakta başarısız olarak yakalanır ve idam edilir. 

Kezban: Yeşil gözlü, güzel köylü bir kızdır. Ailesi Yunanlılar tarafından katledilir. İhsan’a aşıktır ve bu yüzden milli mücadeleye katılır. Ayşe’yi kıskanır, İhsan’a yardım etmede canını hiçe sayacak kadar fedakardır.

Salime Hanım: Peyami’nin annesidir. Şişli’de oturmaktadır. Sözü geçen kudretli bir kadındır. İngiliz manda ve himayesini desteklemektedir.


5. Olayın gerçekleştiği zaman ve mekân unsurlarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Olaylar birinci dünya savaşının sona erdiği yıllarda başlayarak İstanbul’da yaşanmıştır. 


6. Metindeki temel çatışmayı belirleyiniz. Bu çatışmadan hareketle temayı bulunuz.
Cevap: Metinde Kurtuluş Savaşına katılan insanların birbirleriyle ilişkisini ve milli duygularını konu alınmıştır. 


7. Metinde anlatıcı kimdir? Anlatıcı hangi bakış açısını kullanmıştır?
Cevap: Metinde anlatıcı yazardır ve kahraman bakış açısı kullanılmıştır. 


8. Okuduğunuz metinde kullanılan anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.
Cevap: 

Anlatım Biçimleri: Betimleyici ve öyküleyici anlatım yolları öne çıkmıştır.

Düşünceyi Geliştirme Yolları: İstatistiki verilerden ve tartışma yöntemlerinden faydalanılmıştır.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları MEB Yayınları

9. Metinde dönemin tarihî, sosyal ve siyasi yapısıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Metin Kurtuluş Savaşı döneminde yazılmıştır. Diğer romanlardan ayrı tutulan en belirgin özelliği Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmasıdır. 


10. Okuduğunuz metin “Millî Edebiyat” anlayışıyla yazılmış eserlerden biridir. Bu bilgiden hareketle Millî Edebiyat anlayışıyla yazılmış eserlerin özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.
Cevap: 

 • Milli temalar işlenmiştir.
 • Anadolu, Batılılaşma sonrasında yaşanan sorunlar, halkın sorunları, yapılan inkılapların halka benimsetilmesi gibi konular işlenmiştir.
 • Toplumsal fayda sağlamak için yazılmıştır.
 • Eserlerde Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile etkileri konu edilmiştir.
 • Batı-Doğu çatışması da eserlerde ön plana çıkarılmıştır.
 • Yanlış Batılılaşma eleştirilmiştir.
 • Dil konuşma diline yaklaştırılmıştır.

11. Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı’na bizzat katılması, sizce anlatımı nasıl etkilemiştir?
Cevap: Halide Edip Adıvar2ın Kurtuluş Savaşı’na katılması canlı gözlem yapabilmesini sağlamıştır ve bu da eserin gerçekçiliğini kuvvetlendirmiştir.


12. Yazarın dünya görüşü ve edebî anlayışı esere nasıl yansımıştır? Metinden örneklerle açıklayınız.
Cevap: Yazar, İngiliz Mandasına karşı bir düşünceye sahiptir ve eserinde de Ayşe karakteriyle bunu ”İngilizler kendilerinden af dileyenlere af ihsan etsinler” sözleriyle belirtmiştir.


DİL BİLGİSİ

1. Aşağıdaki parçada yer alan cümleleri anlamları yönünden inceleyiniz. İncelediğiniz cümlelerin anlamlarına göre türlerini söyleyiniz.
Cevap: 

 • Odaya dönünce genç askerleri Ayşe’nin sandalyesi etrafında diz çökmüş buldum.: Olumlu
 • Haşmet Bey ve ihtiyar Sabri Paşa da dahil olduğu hâlde, İzmir kızına kılıçlarını vakfediyorlardı.: Olumlu
 • İhsan’ın biraz kısık sesini duydum: Olumlu
 • Her azamız kopuncaya kadar İzmir yolunda kılıcımızı kınına koymayacağız.: Olumsuz
 • Deminki kavi, muzaffer Ayşe, âciz bir çocuk gibi, zavallı bir ana gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.: Olumlu
 • Ne oluyorsunuz, dedim.: Olumlu, soru
 • Milletin bizim gibi gayri müsellâh kısmı kılıçlılardan daha çok.: Olumlu
 • Harp bitti. : Olumlu
 • Medenî sulhün nimetini bize Mister Cook anlattı.: Olumlu
 • Bunun üstüne çay içmez misiniz?: Olumsuz, soru

2. Aşağıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Metinde yer alan noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını belirleyiniz.
Cevap: 

 • üstünden bakarak:→ İki nokta: Yapılacak konuşmayı belirtmektedir.
 • ‒ Monşer Cemal Bey Uzun çizgi: Konuşmanın başladığını göstermektedir.
 • Hatta İzmir’deKesme işareti: Özel ismi gelen ekten ayırmak için kullanılmıştır. 
 • Ayşe Hanım ona gördüklerini anlatacak. Nokta: Cümlenin bitimine konur. 

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları MEB Yayınları

SIRA SİZDE

Aşağıda verilen metin parçalarını dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarınızı sınıfta sözlü olarak paylaşınız.
Cevap: 

 • 1. Metinde kapalı, yoğun bir anlatımla yazılmıştır. Tahlillere ve betimlemelere yer verilmiştir. 
 • 2. Metinde sade bir dil kullanılmıştır. Somut ifadelerle olaylar ön plandadır. 

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları MEB Yayınları

b) Uygulama

Aşağıda verilen uygulamalardan birini seçerek yazınızı yazınız.
Cevap: 

• Okuduğunuz romanın bir kesitini diyalog hâlinde yazınız.

“Küçük Ağa başını kaldırdı ve soran gözlerle baktı. Doktor çevik bir davranışla ayağa kalkmıştı. Gidecekti artık. Onun hâlâ soran gözlerine dost gözlerle bakarak:
-Çünkü, dedi. Küçük Ağa’nın siz oluşu… yani… nasıl söylemeli?.. Anlıyor musunuz veya anlatabiliyor muyum bilmem… Sizin gibi genç, güçlü, kuvvetli… ve bilhassa bilgili, akıllı biri oluşu… Kısacası işte siz oluşunuz benim için hususî bir kıymet ve ehemmiyet taşıyor.”
(Tarık Buğra, Küçük Ağa)


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları MEB Yayınları

b) Uygulama

Türk ve dünya edebiyatından sinemaya uyarlanmış bir romanın filmini izleyiniz ve izlediğiniz film ile ilgili yorum yapınız (Yorum içeren konuşmanızı yapmadan önce aşağıda verilen bilgileri göz önünde bulundurunuz.)
Cevap: Yaprak Dökümü dizisini izledim. Yaprak Dökümü dizisindeki aile özellikle ailenin babası gelenek ve göreneklerine hakim, benimsemiş bir insanken diğer aile üyeleri batı özentiliğine kendini kaptırmış ve bir çatışma içerisindedir. Baba ailesini düzeltmeye çalışırken ailenin diğer üyeleri benliklerini kaybederek batı özentiliğini sürdürmekten vazgeçmiyordu. Bence işlenmesi en iyi konulardan birisi tercih edilmiş.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.