Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 16:54 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 208-209-210-211-212-213. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 208-209-210-211-212-213. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları hakkında çeşitli bilgilerin bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 208-209-210-211-212-213 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 208-209-210-211-212-213. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 208-209-210-211-212-213. Sayfa Cevapları 5. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
Cevap: 

1. Halit Ziya Uşaklıgil eserlerinde ……realizm…… akımının özelliklerini yansıtırken Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerinde …romantizm… akımının özellikleri göze çarpar.

2. Tanzimat Dönemi’nde ……Doğu-Batı çatışması…., ……alafrangalık…, ……yanlış batılılaşma…… gibi konular işlenmiştir.

3. Tanzimat ve Servetifünun dönemlerinde roman türünde olayların geçtiği mekân …İstanbul… iken Millî Edebiyat Dönemi’ndeki romanlarda mekân …Anadolu… olmuştur.

4. Türk edebiyatında roman türünün Batılı anlamda ilk örnekleri ….Servetifünun… Dönemi’nde verilir.


B) 5. Aşağıda numaralar ile verilen yazar isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Cevap: 

(c) 1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
(d) 2. Hüseyin Cahit Yalçın
(ç) 3. Halit Ziya Uşaklıgil
(a) 4. Kemal Tahir
(b) 5. Mehmet Rauf


C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

6. Yukarıda verilen parçadan hareketle roman türünün özelliklerinden ikisini yazınız.
Cevap: 

  • Genellikle ayrıntılı betimlemeler yapılır.
  • Söyleyici genelde ilahi bakış açısına sahiptir. 

7. Yukarıda kısaca tanıtılan Millî Edebiyat Dönemi sanatçısının adını yazınız.
Cevap: Halide Edip Adıvar.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları MEB Yayınları

8. I. Metin ve II. Metin parçalarını aşağıda verilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız.
Cevap: 

I. Metin
Tema: Vatan aşkı.
Anlatım Bilgisi: Öyküleme
Anlatıcı: Kahraman.
Bakış Açısı: İlahi bakış açısı
Üslup: Epik bir anlatım vardır.

II. Metin
Tema: Vatan aşkı.
Anlatım Bilgisi: Diyalog
Anlatıcı: Üçüncü tekil şahıs
Bakış Açısı: Gözlemci bakış açısı.
Üslup: Diyaloglar halinde yazılmış.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki kutucuklarda “ROMAN” ünitesi ile ilgili 9-16. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)
Cevap: 

9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri roman türünün dünya edebiyatındaki temsilcilerindendir? (E)

10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Tanzimat Dönemi sanatçılarının etkilendiği edebî akımlardandır? (C, İ)

11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Tanzimat Dönemi eserlerindendir? (A, Ğ)

12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Tanzimat Dönemi sanatçılarındandır? (I)

13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Servetifünun Dönemi sanatçılarındandır? (G)

14. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarındandır? (B, Ç, D)

15. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Millî Edebiyat Dönemi eserlerindendir? (H)

16. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Servetifünun Dönemi eserlerindendir? (F)


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları MEB Yayınları

17-21. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

17. Metinde geçen “namı sönmek, siyasetini çakmak, yeni bir âlem doğması” kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle belirleyip aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: 

namı sönmek: Unutulmaya başlamak.
yeni bir alem doğması: Yeni bir dünya kurulması
siyasetini çakmak: Kendi görüşünü anlatmak.


18. Metinde Efruz Bey sunulurken anlatıcının tutumu konusundaki düşüncelerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: Metinde, Efruz Bey’i alaycı bir üslupla ve bir şey bilmediği halde çok şey biliyormuşçasına anlatılmıştır. 


19. Okuduğunuz metinden olumlu ve olumsuz cümleye örnek bulunuz. Bulduğunuz örnekleri aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
Cevap: 

Olumlu:

  • Her ne kadar Türkçülük mahfiline yeni girmişse de, korkunç mucit zekâsı sayesinde yine onların siyasetini çakmıştı.

Olumsuz:

  • Amma epey zamandan beri Efruz Bey hiçbir tarafta görünmüyordu.

20. Metnin dil ve anlatımıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: Metin, sade halk diliyle yazılmış ve yalın bir anlatımı vardır. Metinde öyküleme tekniği kullanılmıştır. 


21. Bu metinden hareketle Ömer Seyfettin’in hangi dönemin anlayışıyla eser verdiğini dayanak noktalarınızı belirterek yazınız.
Cevap: Ömer Seyfettin Türkçülük akımıyla eser vermiştir.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

22. Mutluluk paylaşılınca artar, dertler paylaşılınca azalır.  Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: D) Zarf-fiil vardır. 


23. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu cümledir?
Cevap: A) Eleştirileri olgunlukla karşıladığın dikkatimi çekmedi değil. 


24. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?
Cevap: A) I ve II 


25. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Cevap: C) Birleşik isim 


26. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Roman 


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları MEB Yayınları

27. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Cevap: C) Benzetme 


28. Yukarıdaki Millî Edebiyat Dönemi romanları ile ilgili verilen numaralandırılmış ifadelerden hangileri yanlıştır?
Cevap: B) I ve IV 


29. Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?
Cevap: D)


30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
Cevap: E) Misafir on kısmetle gelir( ) birini yer, dokuzunu bırakır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.