Cevap Yaz
5 Nisan 2023, 16:14 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 244-245-246-247. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 244-245-246-247. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 244-245-246-247 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 244-245-246-247. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 244-245-246-247. Sayfa Cevapları 6. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
Cevap: 

1. Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro örneği, …Şinasi… tarafından yazılan …Şair Evlenmesi… adlı eserdir. Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro eseri, …Namık Kemal…. tarafından yazılan …Vatan Yahut Silistre… adlı eserdir.

2. Tanzimat Dönemi tiyatrosunda …Ahmet Vefik İPaşa… ve …Direktör Ali Bey… yaptıkları uyarlamalar ve çeviriler ile tanınmışlardır.

3. Tanzimat Dönemi tiyatrosunda …vatan…, …yanlış batılılaşma… gibi temalar eserlerde işlenmiştir.

4. Metinsiz, suflörsüz, ezbersiz bir şekilde “palanga” denilen meydanda oynanan ….orta oyunu.., geleneksel Türk tiyatrosunun nükte ve cinasa çok önem veren bir türüdür.

5. Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türü olan Karagöz; …giriş…, …muhavere…, …fasıl…, …bitiş… bölümlerinden oluşur.


B) Aşağıda numaralar ile verilen özellikleri harf ile verilen tip isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Cevap: 

(ç) 1. Okumamış adam tipi
(b) 2. Zengin adam ve mirasyedi tipi
(c) 3. Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı
(a) 4. Pineklemekle ömür geçiren tip
(d) 5. Görgü kurallarına uygun davranan, öğrenim görmüş tip


C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

7. Bu parçada meddah ile verilen bilgilerden yola çıkarak meddahlık geleneği ile orta oyununun benzer ve farklı yönlerini yazınız.
Cevap: 

Benzer Yönler:

 • İkisi de güldürü amacı ile yapılmıştır.
 • İkisi de halkın sorunlarını konu edinmişlerdir.
 • İkisi de bir topluluğa karşı sergilenir.
 • İkisi de sade ve gösterişsizdir. 
 • İkisinde de şive ve ağız taklitleri yapılır.

Farklı Yönler: 

 • Meddah tek kişilik, orta oyunu çok kişi ile oynanır.
 • Meddah sandalye üzerinde oturarak sanatını icra ederken, orta oyunu seyircilerle çevrili bir alanda sergilenir.
 • Meddahta bir mendil ve bir sopa kullanılırken orta oyununda oyunun konusuna göre dekor ürünleri kullanılır. 

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki kutucuklarda “TİYATRO” ünitesi ile ilgili 8-14. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)
Cevap: 

8. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerindendir? (B, Ç, F, İ)

9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri gölge oyununun sergilendiği perdeye verilen isimlerdendir? (E)

10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Karagöz ve orta oyunundaki bölümlerdendir? (H, I)

11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarındandır? → (D, G)

12. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk tiyatrosunda Batılı anlamda yazılan ilk tiyatro örneğidir? →(A)

13. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Karagöz oynatanlara verilen adlardandır? →(Ğ)

14. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri orta oyununda mekân olarak kullanılan yerlerdendir? →(C)


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları MEB Yayınları

15-16. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

15. Okuduğunuz metin, Tanzimat Dönemi’ne ait bir tiyatro metnidir. Bu bilgiden hareketle metinden Tanzimat Dönemi tiyatrolarıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz.
Cevap: 

 • Tanzimat Dönemi tiyatrolarında tarihi ve sosyal konular işlenmiştir.
 • Tanzimat Dönemi tiyatro çalışmaları tercüme, telif ve adaptasyon olmak üzere üç grupta toplanır. 
 • Tanzimat Dönemi tiyatrolarında komedi türünde eserler yazılmış ve oynanmıştır.

16. Okuduğunuz metni, bugünün tiyatro anlayışı ile benzerlikler ve farklılıklar bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: 

Benzer Yönler

 • Oyuncular tarafından sahnelenir. 
 • Güldürü öğelerine yer verilmiştir.

Farklı Yönler

 • Bir metni yoktur.
 • Ses taklitleri vardır.
 • Çok fazla dekor yoktur. 
 • Çok fazla oyuncusu yoktur.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

17. Bu parça aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam ettirilirse bilgi yanlışı olur?
Cevap: C) Bu oyun gölge oyunu olarak da adlandırılmıştır. 


18. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: E) Ögelerin dizilişine göre devrik cümledir. 


19. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A) Tanımlamanın olduğu 


20. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Cevap: E) V 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.