Cevap Yaz
5 Nisan 2023, 16:03 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 264-265-266-267. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 264-265-266-267. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 264-265-266-267 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 264-265-266-267. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 264-265-266-267. Sayfa Cevapları 7. Ünite ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 264 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
Cevap:

1. Anı türünün Batılı anlamda ilk örnekleri …Servetifünun… Dönemi’nde verilmiştir. Bu dönemde yazılan anılarda konu olarak …amaçları…, ….aydın çatışması.., …Servetifünun sanatçılarının bir araya gelişleri… işlenmiştir. Dönemin anı türündeki önemli sanatçıları arasında …Hüseyin Cahit Yalçın…, ….Halit Ziya Uşaklıgil.., …Mehmet Rauf… sayılabilir. Anı türünde yazı yazan kimi sanatçılar, gerçeğe bağlı kalmak kaygısıyla anılarında …mektup…, ….fotoğraf.., …günlük…, …gazete… gibi kaynaklardan yararlanmışlardır.


B) Aşağıda numaralar ile verilen yazar isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Cevap:

(d) 1. Mehmet Rauf
(ç) 2. Falih Rıfkı Atay
(b) 3. Yusuf Ziya Ortaç
(c) 4. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
(a) 5. Refik Halit Karay
(e) 6. Yahya Kemal Beyatlı


C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

3. Yukarıda kısaca tanıtılan sanatçının adını yazınız.
Cevap: ”Falih Rıfkı Atay”


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 265 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki kutucuklarda “ANI” ünitesi ile ilgili 4-10. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)
Cevap:

4. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Servetifünun Dönemi’nde anı türünde eser vermiş sanatçılarındandır? →(A,G)

5. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Türk edebiyatında anı türünün ilk örneğidir? →(B)

6. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Tanzimat Dönemi Edebiyatı öncesinde anı türünün yerini tutmuştur? →(C, H)

7. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Cumhuriyet Dönemi’nde anı türünde eser veren sanatçılardandır? →(F, Ğ)

8. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Servetifünun Dönemi’nde anı türünde yazılmış eserlerdendir? →(Ç, E, I)

9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Cumhuriyet Dönemi’nde anı türünde yazılmış eserlerdendir? →(D, İ)

10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Batılı anlamda anı türünün ilk örneklerindendir? →(Ç)


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları MEB Yayınları

11-15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

11. Metinde geçen “tahlil etmek, hâsıl olmak” kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle belirtip aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: 

tahlil etmek: Analiz etmek, anlaşılır hale getirmek. 
hasıl olmak: ortaya çıkmak, türemek, oluşmak.


12. Okuduğunuz metinde geçen “Boğaziçi’nin bu terk edilmiş köşesinde sanki bu toprağa köklenmiş, güya bu sularda filizlenmiş olan yalı, bir kenarda bütün bir varlığın esrarıyla bir nilüfer gibi açılmıştı.” cümlesinde yazarın anlatmak istediği nedir?
Cevap: Bahsettiği tarihi yapıda geçmişte ne sevinçlerin, ne üzüntülerin yaşandığını vurgulamaktadır.


13. Metnin dilini göz önünde bulundurarak metnin yazıldığı dönem ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: Metnin yazıldığı dönemde nezaket, saygı, hoşgörü ön plandadır. O dönemdeki köşk yaşamı ön planda tutulmuştur.


14. Metinden kişileştirme ve benzetme sanatlarına örnek cümleler bularak bu cümlelerin metnin anlatımına katkısını belirtiniz.
Cevap:

Benzetme:

  • Ben onu akan suların önünde daha yavaş geçen bir çiçek gibi duyuyordum. (Yazar kendisini çiçeğe benzetmektedir.)
  • Geçmiş bir zamanın asil kalıntısı gün görmüş ve geçirmiş yalı, geçen zamana yüksekten bakan mağrur, olgun, üstat bir kişizade gibi idi.
    (Bina kişizadeye benzetilmiştir.)

 

Kişileştirme:

  • Bundan dolayıdır ki bu yalı, içindeki insanların fevkinde, hâliyle, sükûtuyla, vakarıyla, bana bir şiir söyleyen, bir ders veren bir üstat oluyordu.
    (Yalıya üstat gibi düşünülmüş insan özellikleri yüklenmiştir.)

15. Okuduğunuz metin farklı bir bakış açısıyla yazılmış olsaydı eşyalara yönlendirilen duygularda nasıl bir değişiklik olurdu?
Cevap: Metin farklı bir bakış açısıyla yazılmış olsaydı farklı benzetmeler ve dil özellikleri kullanılırdı.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

16. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
Cevap: D) Edebî metinler içinde anı türünde yazılanlar, daha önemli bir yer tutar. 


17. Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi imla ve noktalama yönünden yanlıştır?
Cevap: A) Kısa cümlelerin -peşpeşe gelmesi- romanın okunmasını kolaylaştırıyor, dedi. 


18. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle yapısı bakımından özdeş değildir?
Cevap: E) Yazarlar günün şartlarına göre anılarını değiştirebilir, onlara yeni yorumlar ve bakış açıları getirebilirler. 


19. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Cevap: D) tarihî

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.