Cevap Yaz
21 Nisan 2024, 22:33 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 284-285-286-287. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 284-285-286-287. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 8. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 284-285-286-287 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 284-285-286-287. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 278-280-281-282. Sayfa Cevapları 8. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 284 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
Cevap: 

1. Bir olay ve bir olgu üzerine edinilen bilgiye ….haber.., bu bilgilerin gazete, dergi gibi yayın organları ya da televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıyla topluma duyurulması için hazırlanan yazılı metinlere ise ..haber metni…. denir. Haber metnini yazan kişi anlatılanlar karşısında …tarafsız… olmalı, konu …sıradışı… olmalıdır. Haber metinlerinin …toplumu ilgilendiren…, …önemli…, ….güncel.. gibi özellikte olmasına önem verilir. Bu metinler …anlaşılır… bir dille yazılır.


B) Aşağıda numaralar ile verilen terimleri harf ile verilen tanımlarla eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Cevap: 

(c) 1. Tekzip
(ç) 2. Spot
(a) 3. Tiraj
(b) 4. Manşet
(d) 5. Sansasyonel


C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

3. Bu parçadan hareketle haber yazıları ile ilgili çıkarımlarınızı yazınız.
Cevap: 

  • Haberler toplumun genelini ilgilendirmelidir.
  • Haberler sağlam kaynaklardan alınmış olmalıdır.
  • Haberler doğru olmalıdır.
  • Haberlerde insan mahremiyetine dikkat edilmelidir.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 285 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki kutucuklarda “HABER METNİ” ünitesi ile ilgili 4-9. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)
Cevap: 

4. Yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri temel habercilik terimlerindendir? →(C, D, G, H)

5. Yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri haber metinlerinin özelliklerindendir? →(B, Ç, E, Ğ)

6. Yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri haber yazma tekniklerindendir? →(A, İ)

7. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri “yalan haber” anlamına gelen terimlerdendir? →(C)

8. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri “bir ajansa bağlı kalarak haber toplayan” kişilere verilen isimlerdendir? →(F)

9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri “radyo ve televizyonlarda haber sunan” kişilere verilen isimlerdendir? →(I)


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 286 Cevapları MEB Yayınları

10-12. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

10. Metinde geçen “iş birliği, beyan etti” kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle belirleyip aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: 

İş birliği: Birlikte hareket etmek, birlikte yapmak.
Beyan etmek: Söylemek, bildirmek, anlatmak.


11. Metindeki “Cengiz Aytmatov, eserleri 170’den fazla dile çevrilmiş ve yazdıklarıyla okuyan herkesin gönlünde taht kurup gönülleri titretmiş olan çok büyük bir yazarımızdır.” cümlesinde geçen deyimleri bularak bu deyimin anlamını cümlenin bağlamından hareketle açıklayıp aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: 

Gönlünde taht kurmak: Bir kişi veya kişilerce saygı duyulmak, sevilmek, sayılmak.
Gönülleri titretmek: Acıları derinden hissetmek.


12. Okuduğunuz metne haber metinlerinin özelliklerinden hangileri yansımıştır? Çıkarımlarınızı aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: 

  • Günlük ve önemli olması,
  • Doğru olması,
  • Anlaşılır, akıcı olması,
  • Toplumun geneline hitap etmesi yansımıştır.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 287 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

14. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçadaki düşünceleri destekler niteliktedir?
Cevap: D) Basılı gazete ve dergilerin güvenilirliği genel ağ haberciliğinden fazladır. 


15. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Cevap: E) öznel 


16. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerdeki virgüllerin kullanım amaçları ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
Cevap: E) V


17. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: D) IV. cümle anlamına göre olumsuz bir cümledir. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.