Cevap Yaz
1 Kasım 2023, 11:04 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 306-307-308-309. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 306-307-308-309. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 9. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 306-307-308-309 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 306-307-308-309. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 306-307-308-309. Sayfa Cevapları 9. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 306 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
Cevap: 

1. Bir yazarın çeşitli sebeplerle yurt içinde ve yurt dışında gittiği yerlerdeki …gözlem…, tespit, deneyim ve yorumlarını birçok anlatım biçiminden faydalanarak canlı ve etkileyici bir dille aktardığı yazı türüne …gezi yazısı… denir. Bu türe aynı zamanda …seyahatname… adı verilir. Gözlem, tespit ve değerlendirmeler edebî bir dille aktarılırken diyaloglar, rivayetler, …atasözleri…, efsaneler, anılar, …masallar… ve deyimlerden faydalanılması bu türün önemli özelliklerindendir.


B) Aşağıda numaralar ile verilen yazar isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Cevap: 

(c) 1. Cenap Şehabettin
(d) 2. Seydi Ali Reis
(ç) 3. Ahmet Haşim
(a) 4. Yusuf Ziya Ortaç
(b) 5. Bedri Rahmi Eyüboğlu


C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

3. Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar kimdir?
Cevap: Reşat Nuri Güntekin.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 307 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki kutucuklarda “GEZİ YAZISI” ünitesi ile ilgili 4-11. soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak soruları cevaplayınız. (Soruların birden fazla cevabı olabileceğini göz önünde bulundurunuz.)
Cevap: 

4. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri divan edebiyatı nesir türlerindendir? →(G, H)

5. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Cumhuriyet Dönemi gezi yazarlarındandır? →(B, Ğ)

6. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri divan edebiyatı gezi eserlerindendir? →(A, F)

7. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri divan edebiyatı gezi yazarlarındandır? →(Ç)

8. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri gezi yazısının dünya edebiyatındaki temsilcilerindendir? →(D)

9. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Cumhuriyet Dönemi’nde gezi türünde yazılmış eserlerdendir? →(E, İ)

10. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri Cumhuriyet’ten önce gezgin ifadesinin yerine kullanılırdı? →(I)

11. Yukarıda harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri gezi yazılarında kullanılan anlatım biçimlerindendir? →(C)


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 308 Cevapları MEB Yayınları

12-15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

12. Metnin gezi yazısı olduğunu metinden hareketle ispatlayınız.
Cevap:  Gezi yazılarında kronolojik sıralama olur. Gezi yazılarında önceden yazılanlardan bağımsız olunmalıdır. Yazar yazılarını görsellerle desteklemeli ve anlattıkları mantık çerçevesinde olmalıdır. Metin bu şartların hepsini karşılamaktadır.


13. “Nehirler madem ki canlıdır. Onların da bizler gibi bahtiyarı ve bahtsızı var.” cümlesindeki gibi mecazlı ifadeler metnin anlatımını nasıl etkilemiştir?
Cevap: Mecazlı ifadeler cümlenin anlamını kuvvetlendirmiştir.


14. Okuduğunuz metinde geçen Tuna ile ilgili betimleyici ifadelerin metne katkısını belirterek aşağıdaki boş bırakılan yere yazınız.
Cevap: Metindeki Tuna ile ilgili betimlemeler okurun duyguları daha iyi yaşamasını sağlar.


15. Siz bir gezi eseri yazsaydınız eserinizde hangi anlatım tekniklerini kullanırdınız? Açıklayınız.
Cevap: Ben bir gezi eseri yazsaydım eserimde betimleme, açıklama, tanımlama kullanırdım.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 309 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

16. Aşağıdakilerin hangisi farklı türde bir eserdir?
Cevap: D) Ateş ve Güneş 


17. Yukarıdaki metinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabına ulaşılamaz?
Cevap: C) Gezi yazılarında hangi anlatım biçimlerinden yararlanılır? 


18. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
Cevap: E) V


19. Yukarıda yay ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Cevap: C) (:) (“) (,) (!) (”)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.