Cevap Yaz
20 Mart 2023, 15:16 - Beyza Sultan Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5.Sınıf Anıttepe Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları DEPREM

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıdaki görsellerden doğal afetler sonucu oluşanları belirleyip işaretleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık

2. Araştırmanızda deprem sırasında yapılması gerekenler ile ilgili neler öğrendiniz?
Cevap: Deprem sırasında sakin olmalı, paniğe kapılmamalı, sakince yere çömelmeli ve ellerimizle başımızı korumalıyız.

3. Kobe ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:17 Ocak 1995 yılında Japonya’da bulunan Kobe yerleşim biriminde gerçekleşen 7,2’lik büyük bir depremdir. 1,5 milyon nüfüsulü şehirde 6200 kişi öldü ve on binlerce ev deprem sonrası çıkan yangınlarda yandı. Bu deprem Japonya ekonomisini çok kötü bir şekilde etkilemiştir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 88 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

Anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını yazınız. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz. Bunları öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız. Öğrendiğiniz kelimeleri kendi oluşturduğunuz sözlüğünüze de yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1) Yazarın babası deprem sırasında ne yapmıştır?
Cevap: Yazarın babası, el feneriyle gelip onları mutfağa masanın yanına götürmüştür.

2) Yazarın babasıyla gurur duymasını sağlayan olay nedir?
Cevap: Yazarın babasıyla gurur duymasının sebebi göçük altında kalan komşularını kurtarmıştır.

3) Deprem sonrasında yazar ve ailesi nerede kalmıştır?
Cevap: Deprem sonrasında yazar ve ailesi babasının çalıştığı fabrikadır.

4) Yazarın babasının böyle bir felaket sonrasında diğer insanların yardımına gitmesini nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Böyle bir durumda insanların yardıma ihtiyacı olur gayet güzel bir davranış.


3. Etkinlik

Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz.

OLAY: Kobe’de yaşayan çocuğun deprem zamanında yaşadıkları

METİNDEKİ KAHRAMANLAR: Çocuk, annesi, babası, arkadaşları, görevliler

YER: Kobe
ZAMAN: Belirtilmemiş.

ANLATICI: Çocuk


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 89 Ders Kitabı Cevapları

4. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Alelacele evden çıkarken üzerimize bir şeyler almamıştık ama en azından güvende olduğumuz için mutluydum.
Hatta deprem diye bir şeyin olduğuna bile inanmıyordum fakat artık inanıyorum.

a) Altı çizili kelimeler cümleye nasıl bir anlam katmıştır, cümlenin anlamında bir değişikliğe sebep olmuş mudur? Yazınız.
Cevap: Farklı düşünceleri ifade etmek için kullanılmıştır.

b) Okuduğunuz metinde yönlendirici ifadelerin olduğu cümleleri yazınız. Bu cümlelerdeki yönlendirici ifadeleri işaretleyiniz.
Cevap: Bütün bunlarda yetmiyormuş gibi canavar kükremesine benzer korkunç bir ses kulaklarımda çınlamaya başladı.


5. Etkinlik

Aşağıdaki grafiği inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 89 Ders Kitabı Cevapları

1) Grafik ne hakkında bilgi vermektedir?
Cevap: 2021 yılı Türkiye ve yakın çevresindeki deprem hareketliliği hakkında bilgi vermiştir.

2) Grafiğe göre deprem en çok hangi ayda olmuştur?
Cevap: Grafiğe göre deprem en çok ağustos ayında olmuştur.

3) Grafiğe göre deprem en az hangi ayda olmuştur?
Cevap: Grafiğe göre deprem en az kasım ayında olmuştur.

4) Depremin en çok olduğu ay ile en az olduğu ay arasındaki aylar hangileridir?
Cevap: Depremin en çok olduğu ay ağustos, en az olduğu ay ise kasımdır. Bu aylar arasında “eylül, ekim” ayları bulunur.

5) Temmuz ayında kaç deprem olmuştur?
Cevap: Temmuz ayında 26 tane deprem olmuştur.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 90 Ders Kitabı Cevapları

b) Grafiği örnek alarak siz de okuduğunuz kitapların sayısını aylara göre gösteren bir grafik çiziniz.
Cevap:
5.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-Anittepe-Yayincilik-Sayfa-90-Ders-Kitabi-Cevaplari 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

6. Etkinlik

Aşağıdaki cümleler neden–sonuç bildirmektedir. Cümlelerin neden ve sonuç bölümlerini yazınız.
Cevap: 

• Bu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi çünkü Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir.
Neden: Kobe çok sağlam ve güzel şehir
Sonuç: Bu tatbikatlar bana hep sıkıcı geldi.

• Daha beş yaşında olduğu için çok korkmuştu.
Neden: Daha beş yaşında olduğu için
Sonuç: çok korkmuştu.
• Çok aç olduğumdan yemeğin ne olduğu umrumda değildi.
Neden: Çok aç olduğumdan
Sonuç: Yemeğin ne olduğu umrumda değildi

• Evimize gitmemiştik çünkü ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz.
Neden: Ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz
Sonuç: Evimize gitmemiştik.


7. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Konuşma sırasında bu ifadeleri, hangi duygularınızı anlatmak için kullanırsınız? Açıklayınız.
Cevap: 

  1. Görsel: Düşünme
  2. Görsel: Üzülme
  3. Görsel: Bilmemek
  4. Görsel: Sevinme
  5. Görsel: Onaylama

b) Yukarıdaki görsellerden istediğiniz birini seçiniz. Beden dilinizi kullanarak bu ifadeye uygun kısa bir konuşma yapınız.
Cevap: Düşünme olayı felsefe alanına girer. Dünyada ilk bilinen bilim dallarından biri felsefedir. Yani insanların ilk yaptığı şey düşünmektir. İnsanlar düşünerek yeni şeyleri keşfetmiştirler. Günümüzde bile düşünme devam ederek problemlere yeni çözümler üretiyoruz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 91 Ders Kitabı Cevapları

8. Etkinlik

Aşağıdaki köklere, verilen ekleri getiriniz. Oluşan kelimeyi tekrar yazınız ve bu ek sayesinde yeni kelime türeyip türemediğini işaretleyiniz.

Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 91 Ders Kitabı Cevapları

 


9. Etkinlik

Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Japonya’da çok fazla deprem olduğunu biliyordum.

a) Bu cümlede kesme işareti niçin kullanılmıştır?
Cevap: Özel isimlere geken ekler kesme işareti ile ayılır.

b) Aşağıdaki kesme işaretinin kullanım alanları ile bunlara verilen örnek cümleleri eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 92 Ders Kitabı Cevapları

10. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere kesme işareti koyunuz. Cümleleri yeniden yazınız.

Denilir ki Karacaoğlanın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.
Cevap: Denilir ki Karacaoğla’nın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.

Bursaya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.
Cevap: Bursa’ya yapılacak gezimiz 27 Nisan’a ertelendi.

Çocuklar bugün TBMMyi ziyaret etti.
Cevap: Çocuklar bugün TBMM’yi ziyaret etti.

Okulumuz yarışmada 2nci oldu.
Cevap:Okulumuz yarışmada 2’nci oldu.


11. Etkinlik

Aşağıdaki giriş bölümünün bir kısmı verilen hikâyeyi siz tamamlayınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız.

KARDELEN

Karla kaplı dağlarda, yaylalarda kar üstünü delerek çıkan bu çiçek ne kadar da güzeldir. Zor şartlarda yetişen, dirençli ve bir o kadar da narin olan kardelenin hikayesini öğrenince ona hayran kalacaksınız.

Bir zamanlar dağların en çıkılmaz noktalarında her zorluğa karşı yağmur, çamur, kar demeden açarmış. Bir gün dağcı dağa tırmanırken tam pes etmek üzereyken bu çiçeği görür. Bu çiçeğin her koşulda nasıl da açtığını nasıl da gökyüzünü görmek için uğraştığını görür. Ve hemen kendine gelip tırmanışını tamamlar.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 93 Ders Kitabı Cevapları

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Ağaçların önemi ile ilgili atasözü ve özdeyişler bulunuz. Bunların anlamlarını öğreniniz.
Cevap: “Ağaç kesen baş keser”, “İyi bir ağaca sarılan, gölgesiz kalmaz.”
2. “Tohumlar Fidana” şarkısını dinleyiniz. Şarkının sözlerini ezberleyiniz.
Cevap:

3. Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden “Geleceğe Nefes” kampanyasını araştırınız. Bakanlığın internet sitesinin adresini defterinize not alınız.
Cevap:Kampanyada fidan sahiplenme ve fidan bağışı yapılmaktadır.Geleceğe nefes, dünyaya nefes sloganıyla kampanya yürütülmektedir.
4. İstediğiniz bir ağaçla ilgili kitap ya da dergiden bilgi toplayınız. Araştırmanızda kaynak olarak kullandığınız yayının künyesini (kitabın yazarının soyadı, adı, kitabın adı, yayınevi, yayın yeri, yayın yılı) defterinize not alınız.
Cevap: Ceviz ağacı yaprakları şekli yayvan, ağaçların kökleri kazık köklüdür.Tüm iklimlere uyum sağlar.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.