Cevap Yaz
8 Mayıs 2023, 21:01 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 122-123-124-125-126-127. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 122-123-124-125-126-127. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Saving The Planet ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125-126-127 Cevapları konusunu paylaştık. Saving The Planet ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 122-123-124-125-126-127. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 122-123-124-125-126-127. Sayfa Cevapları Saving The Planet

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 Pasifik Yayınları

1. Look at the pictures. Choose the correct headline and write it in the box. 
Çeviri: Resimlere bakın. Doğru başlığı seçip kutuya yazın.
Cevap: c. Save the Planet! 


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Pasifik Yayınları

2. Before you listen, answer the questions: Do you plant trees? Why/Why not? 
Çeviri: Dinlemeden önce şu sorulara cevap verin: Ağaç diker misiniz? Neden/Neden olmasın?

Cevap: Yes, I plant trees. Because we humans and the world need trees. (Evet ağaç dikerim. Çünkü biz insanların ve dünyanın ağaçlara ihtiyacımız var.)


3. Listen to the dialogue and answer the question: What do Mary and Charles decide to prepare? (Track 29) 
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve soruyu yanıtlayın: Mary ve Charles ne hazırlamaya karar veriyor? (Parça 29)

Cevap: They decide to prepare a poster about saving our planet. (Gezegenimizi kurtarmakla ilgili bir poster hazırlamaya karar verirler.)


4. Who suggests what? Listen to track 29 again. Read the sentences. Write “M” for Mary, “C” for Charles. 
Çeviri: Kim ne öneriyor? 29. parçayı tekrar dinleyin. Cümleleri oku. Mary için “M”, Charles için “C” yazın.

Cevap: 

(C) 1. Stop air and water pollution.
(M) 2. Stop noise pollution.
(M) 3. Don’t throw rubbish on the ground.
(C) 4. Don’t drop litter.
(C) 5. Save energy.
(M) 6. Turn off the lights.
(M) 7. Use less water and energy.
(C) 8. Don’t cut down trees.
(M) 9. Recycle.
(C ) 10. Don’t harm the animals.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 Pasifik Yayınları

5. What can you do to protect the environment? Work in pairs. Look at the pictures and the keywords. Ask and answer questions and give each other suggestions. 
Çeviri: Çevreyi korumak için ne yapabilirsiniz? Çiftler halinde çalışın. Resimlere ve anahtar kelimelere bakın. Sorular sorun ve cevaplayın ve birbirinize önerilerde bulunun.

Cevap: 

A: What we can do to protect the environment? (Çevreyi korumak için neler yapabiliriz?)

B: We can reduce the waste of the water. (Su israfını azaltabiliriz.)

A: Yes. Close the tap after you finish washing your hands. (Evet. Ellerinizi yıkamayı bitirdikten sonra musluğu kapatın.)

B: We should not use too much water while we take a shower. (Duş alırken çok fazla su kullanmamalıyız.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125 Pasifik Yayınları

6. Before you read, answer the question: What do you do to protect the environment in your daily life? 
Çeviri: Okumadan önce şu soruya cevap verin: Günlük yaşamınızda çevreyi korumak için neler yapıyorsunuz?

Cevap: I try not to throw garbage on the ground, not to pollute the nature and not to waste water. (Yerlere çöp atmamaya, doğayı kirletmemeye ve suları israf etmemeye çalışıyorum.)


7. Read the instructions and match them with the pictures. 
Çeviri: Talimatları okuyun ve resimlerle eşleştirin.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125 Pasifik Yayınları


8. Read the instructions again and write true (T) or false (F). 
Çeviri: Talimatları tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

Cevap: 

(F) 1. It’s not important to unplug electrical devices at night.
(F) 2. We should cut down the tress to use them.
(T) 3. We should seperate our garbage.
(T) 4. We can do a lot of things to save the environment.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126 Pasifik Yayınları

9. Work in pairs. Prepare a poster to protect the environment and save our planet. Write simple sentences. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Çevreyi korumak ve gezegenimizi kurtarmak için bir poster hazırlayın. Basit cümleler yazın.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126 Pasifik Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 Pasifik Yayınları

10. Before you listen, answer the questions: Do you recycle? Why/Why not? 
Çeviri: Dinlemeden önce şu soruları yanıtlayın: Geri dönüşüm yapıyor musunuz? Neden/Neden olmasın?

Cevap: I put my wastes into recycle bins because it is helping our planet. (Atıklarımı geri dönüşüm kutularına atıyorum çünkü bu gezegenimize yardım ediyor.)


11. What materials can you recycle? Listen to the dialogue and put a tick ( √ ). (Track 30) 
Çeviri: Hangi malzemeleri geri dönüştürebilirsiniz? Diyaloğu dinleyin ve bir işaret koyun ( √ ). (Parça 30)

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 Pasifik Yayınları


12. Listen to track 30 again and answer the questions. 
Çeviri: 30. parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. How can we save energy?
Çeviri: Nasıl enerji tasarrufu yapabiliriz?
Cevap: We can save by reducing using and stop wasting.
(Kullanımı azaltarak tasarruf edebilir ve israfı durdurabiliriz.)


2. What should we do first to recycle?
Çeviri: Geri dönüşüm için ilk önce ne yapmalıyız?
Cevap: We should first sort out the rubbish.
(Önce çöpleri ayırmalıyız.)


3. How can we sort out our rubbish?
Çeviri: Çöplerimizi nasıl ayıklayabiliriz?
Cevap: We should put glass, plastic, paper and metal in different bags.
(Cam, plastik, kağıt ve metali farklı torbalara koymalıyız.)


4. Does Jim know the colours of the recycling bins?
Çeviri: Jim geri dönüşüm kutularının renklerini biliyor mu?
Cevap: No, he doesn’t know.
(Hayır, bilmiyor.)

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 122-123-124-125-126-127. Sayfa, Saving The Planet Ünitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.