Cevap Yaz
27 Nisan 2023, 9:49 - Betül Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 6. sınıf ingilizce ders kitabı cevaplarını paylaştık. Konu içerisinde Downtown ünitesine ait bir takım çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların cevapları detaylıca ve çevirileri yapılmış şekilde paylaşılmıştır. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları Downtown

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Pasifik Yayınları

Work in pairs. Which one is better? Downtown or uptown? Make dialogues and compare them. You can use the keywords.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Hangisi daha iyi? Şehir merkezi mi, şehir merkezi mi? Diyaloglar yapın ve karşılaştırın. Anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz.

You:: Which one is quiet ? Uptown or downtown? (Hangisi sessiz? Şehir içi mi şehir merkezi mi?)

Your friend: Uptown is quiet than downtown. (  Yukarı şehir, şehir merkezinden daha sessiz.)

You:  Are crowded  dowtown? ( Şehir merkezinde kalabalık mısınız?)

Your friend: Yes, they are  crowded  downtown. ( Evet, şehir merkezinde kalabalıklar.)

Read the information and draw a picture. Then colour it.
Çeviri: Bilgileri okuyun ve bir resim çizin. Sonra renklendirin.

There is a man and a woman. The man is taller than the woman. The woman is fatter than the man. Draw a brown dog and a black dog near them. The black dog is bigger than the brown dog.
Çeviri: Bir erkek ve bir kadın var. Adam kadından daha uzun. Kadın erkekten daha şişmandır. Yanlarına kahverengi bir köpek ve siyah bir köpek çizin. Siyah köpek, kahverengi köpekten daha büyüktür.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Pasifik Yayınları

Look at the picture and listen to Mary. Write the names. (Track 13)
Çeviri: Resme bakın ve Mary’yi dinleyin. İsimleri yaz. (Parça 13)
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Pasifik Yayınları

18 Listen to track 13 again and answer the questions.
Çeviri: 18 Parça 13’ü tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. Is Kelly feeding her dog? ( Kelly köpeğini besliyor mu?)
Cevap: Yes,Kelly is feeding her dog. (Evet,Kelly köpeğini besliyor.)

2. Is John playing with a ball? (John bir topla mı oynuyor?)
Cevap: He isn’t.He is swimming. ( O değil. O yüzüyor.)

3. What are Mark and Ken doing? ( Mark ve Ken ne yapıyor?)
Cevap:Mark and Kend are talking. (Mark ve Kend konuşuyorlar.)

Look at the pictures. What are these people doing? Use the keywords and say.
Çeviri: Resimlere bakmak. Bu insanlar ne yapıyor? Anahtar kelimeleri kullanın ve söyleyin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Pasifik Yayınları
1: He is selling ( O satıyor)
2: They are rideing. ( Biniyorlar.)
3: They are walking. (Yürüyorlar.)
4: They are feeding. (Besleniyorlar)
5: They are waitng. (Bekliyorlar)
6: She is studying. ( O okuyor.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Pasifik Yayınları

Before you read, answer the question: What is your favourite activity in the park?
Çeviri: Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Parkta en sevdiğiniz aktivite nedir?

Cevap: My favorite activity in the park is cycling.


Read the sentences, look at the pictures and write children’s names.
Çeviri: Cümleleri okuyun, resimlere bakın ve çocukların isimlerini yazın.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Pasifik Yayınları

Read the sentences in activity 21 again and answer the questions.
Çeviri:  Aktivitedeki cümleleri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What is Selin doing? ( Selin ne yapıyor?)
Cevap: Selin is skipping rope. ( Selin ip atlıyor.)

2. Who is playing badminton? ( Kim badminton oynuyor?)
Cevap: Mark is playing Badminton. ( Mark Badminton oynuyor.)

3. What is Mary doing? ( Meryem ne yapıyor?)
Cevap: Mary is flying a kite. (Mary uçurtma uçuruyor.)

23 Look at five friends in your class. What are they doing? Describe.
Çeviri:  Sınıfınızdaki beş arkadaşınıza bakın. Onlar ne yapıyor? Betimlemek.

Cevap:

1: Ahmet is listening to our teacher. ( Ahmet hocamızı dinliyor.)
2: Ayşe is taking notes. ( Ayşe not alıyor.)
3: Halil is looking  at the board. ( Halil tahtaya bakıyor.)
4: Emine is talking to Meryem. ( Emine, Meryem ile konuşuyor.)
5: Samet is sleeping. (Samet uyuyor.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48 Pasifik Yayınları

Before you listen, answer the questions: Is there a square in your city/ town? What is its name?
Çeviri: Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Şehrinizde/kasabanızda meydan var mı? Onun adı ne?

Cevap:  Yes ,there is a square. It is callet the city center.

Listen to the dialogue and answer the question: What is there in Monument Square? (Track 14)
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve soruyu cevaplayın: Anıt Meydanı’nda ne var? (Parça 14)

Listen to track 14 again and write true (T) or false (F).
Çeviri:  Parçayı tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

1. Jenny is taking care of her sister. ( Jenny kız kardeşine bakıyor.)

2. Susan and Kate are listening to their favourite band right now. (2. Susan ve Kate şu anda en sevdikleri grubu dinliyorlar.)

3. Kelly is feeding the street cats at the moment. ( Kelly şu anda sokak kedilerini besliyor.)

4. Danny isn’t enjoying himself. (Danny eğlenmiyor.)


Work in pairs. Choose a place like a park/café/school/concert, etc. One of you is at home and the other is at that place with friends. Make a telephone conversation as in activity 25. Ask about people and what they are doing.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Park/kafe/okul/konser gibi bir yer seçin. Biriniz evde, diğeriniz o yerde arkadaşlarla. 25. aktivitedeki gibi bir telefon görüşmesi yapın. İnsanlara ve ne yaptıklarına dair sorular sorun.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 Pasifik Yayınları

Write the new words in your visual dictionary. Draw or stick pictures for them.
Çeviri: Yeni kelimeleri görsel sözlüğünüze yazın. Onlar için resimler çizin veya yapıştırın.

Soru: Think about a morning in your neighbourhood. What are the people doing? Draw or take a picture of your street and describe the people.
Çeviri: Mahallenizdeki bir sabahı düşünün. İnsanlar ne yapıyor? Sokağınızın resmini çizin veya çekin ve insanları tanımlayın.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50 Pasifik Yayınları

 Prepare a poster. Compare your hometown and another city in your country.
Çeviri: 

My city is more crowded than Batman. (Benim şehrim Batman’dan daha kalabalık.)

My city is more warmer than Batman. (Benim şehrim Batman’dan daha sıcak.)

My city is more beatiful than Batman. (Benim şehrim Batman’dan daha güzel.)

My city is more greener than Batman. (Benim şehrim Batman’dan daha yeşil.)

My city is noisier than Batman. (Benim şehrim Batman’dan daha gürültülü.)

My city is more dangerous than Batman. (Benim şehrim Batman’dan daha tehlikeli.)


6. Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 44-45-46-47-48-49-50. Sayfa, Downtown Ünitesi Etkinlik Çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durum ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.