Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 15:25 - Betül Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 6. sınıf ingilizce ders kitabı weather and emotions ünitesine ait bir takım çalışmaları cevaplamış bulunuyoruz. Bu çalışmalar ile öğrencilerimiz hava durumları ve hareketler ile ilgili bir takım ingilizce kazanımlar elde edeceklerdir. Bu çalışmalar içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşırsanız bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları Weather And Emotions

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52 Pasifik Yayınları

Follow the lines and learn the weather words. Then listen and repeat. (Track 15)
Çeviri: Çizgileri takip edin ve hava durumu kelimelerini öğrenin. Sonra dinleyin ve tekrarlayın. (Parça 15)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 Pasifik Yayınları

Before you listen, answer the question: What do you need on a rainy day?
Çeviri: Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Yağmurlu bir günde neye ihtiyacınız var?
Cevap: I need an  umbrella and a hooded jacket. (  Bir şemsiyeye ve kapüşonlu bir cekete ihtiyacım var. )

Listen and answer the question: What’s the weather like in Mary and Charles’ town? (Track 16)
Çeviri: Dinleyin ve soruyu yanıtlayın: Mary ve Charles’ın kasabasında hava nasıl? 
Cevap: It’s cloudy and warm. (Bulutlu ve sıcak. )

Guess the meanings of the words about emotions. Match them with their definitions. There’s one extra.
Çeviri: Duygularla ilgili kelimelerin anlamlarını tahmin edin. Onları tanımlarıyla eşleştirin. Bir tane daha var.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 Pasifik Yayınları

Listen to track 16 again and draw weather conditions and emoticons for these places.
Çeviri: Parça 16’yı tekrar dinleyin ve bu yerler için hava koşulları ve ifadeler çizin.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 Pasifik Yayınları

Choose two of these places. Ask and answer about the weather and your feelings.
Çeviri: Bu yerlerden ikisini seçin. Hava durumu ve hisleriniz hakkında soru sorun ve cevaplayın.
Cevap:

What is the weather like in İstanbul?
It’s snowy.
How do you feel?
I feel tired and sleepy.

What is the weather like in Miami?
It’s sunny and hot
How do you feel?
I feel happy and energetic.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 Pasifik Yayınları

Before you read, answer the question: Do your emotions change according to the weather? Describe.
Çeviri: Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Duygularınız havaya göre değişir mi? Betimlemek.

Look at the photo, read the dialogue and answer the question: What is the girl afraid of?
Çeviri: Fotoğrafa bakın, diyaloğu okuyun ve soruyu cevaplayın: Kız neden korkuyor?
Cevap: She is afraid of the sound of storm.

Read the dialogue again and write true (T) or false (F).
Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

Cevap:
1. The girl isn’t scared of the sound. (T) (1. Kız sesten korkmuyor.)

2. The weather is rainy.(F) (2. Hava yağmurlu.)

3. The girl knows the meaning of “thunder”.(F) ( Kız “gök gürültüsü”nün anlamını biliyor.)

4. It’s the sound of thunder.(T) (4. Gök gürültüsünün sesi.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 Pasifik Yayınları

10 What are they saying? Look and say. Use the words below.
Çeviri:   Ne diyorlar? Bak ve söyle. Aşağıdaki kelimeleri kullan.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 Pasifik Yayınları2 (1)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 Pasifik Yayınları

Before you listen, answer the questions: How do you feel in rainy weather? Why?
Çeviri: Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Yağmurlu havalarda kendinizi nasıl hissedersiniz? Niye ya?

Cevap: I feel happy. Because I love getting wet. (Mutlu hissediyorum. Çünkü ıslanmayı seviyorum. )

Listen to Ayşe and write words for the weather conditions in four seasons in her hometown. (Track 17)
Çeviri: Ayşe’yi dinle ve memleketinde dört mevsim hava durumu için kelimeler yaz. 

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 Pasifik Yayınları (1)

Listen to track 17 again and answer the questions.
Çeviri: Parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. How does Ayşe feel in rainy weather? (1. Ayşe yağmurlu havalarda kendini nasıl hisseder?)
Cevap: She feels happy. ( Mutlu hissediyor.)

2. Does Ayşe like snowy weather? (2. Ayşe karlı havayı sever mi?)
Cevap: She likes snowy weather. (Karlı havayı sever.)

3. How does Ayşe feel in autumn? (3. Ayşe sonbaharda kendini nasıl hissediyor?)
Cevap: She feels moody. ( Karamsar hissediyor.)

4. How is the weather in Ayşe’s hometown in summer? (4. Ayşe’nin memleketinde yazın hava nasıl olur?)
Cevap: It ıs very hot. (Çok sıcak.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 Pasifik Yayınları

How is the weather in your hometown in four seasons? How do you feel? First take notes on the pictures. Then describe them briefly.
Çeviri: Dört mevsim memleketinizde hava nasıl? Nasıl hissediyorsun? Önce resimlere not alın. Ardından bunları kısaca açıklayın.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 Pasifik Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 52-53-54-55-56-57-58. Sayfa, Weather and Emotions ünitesi içerisinde eksik veya hatalı bir durum ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.