Cevap Yaz
16 Mart 2023, 2:06 - Furkan Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Kitabı 20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 20-21-22-23-24 Sayfa Cevapları Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. Kütüphanelerde kitapların çeşitli ölçütlere göre gruplandırılması, bize ne gibi kolaylıklar sağlayabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Kütüphanelerdeki kitapların gruplandırılması içerisinde bulunan binlerce kitabın arandığı zaman rahatlıkla bulunabilmesini sağlar. Örneğin büyük bir kütüphanede tarih konulu bir kitap ararken tek tek bakmak yerine “Tarih” kategorisine bakarak kitap arayabiliriz.

2. “Hayatımın dönüm noktaları” dediğiniz olayları neye göre tespit edersiniz? Düşüncelerinizi sözlü olarak paylaşınız.
Cevap: Hayatımın dönüm noktaları dediğim olaylar benim üzerimde büyük bir etki bırakmış olmalı. O olaydan önceki önemli sayılacak fikir ve düşüncelerimin çoğunun değişmiş olması gerek. O olaydan önceki insan ile sonraki insan arasında fark olmalı.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1.

• Toplum hayatındaki bu değişiklikler bir süre sonra edebiyatı da etkilemiş; gazeteler, Batı edebiyatından yapılan çeviriler, uyarlamalar, Türk edebiyatına bu doğrultuda yön vermiştir.
Cevap: Uyarlama kelimesinin TDK’daki anlamı “Bir eserin yaşadığımız topluma göre düzenlenmesi ve çevrilmesi” anlamlarına gelmektedir.

• Böylece Batı kültürüyle yetişen yeni kuşak sanatçıları, Batı edebiyatı yolunda yeni bir çığır açmışlardır.
Cevap: “Çığır açmak” kelime grubunun TDK’daki anlamı “yeni bir yol, yeni yöntem” anlamına gelir.


2. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri metinden hareketle söyleyiniz.
Cevap: Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının ölçütleri bazı önemli olaylar sonucu gerçekleşmiştir. Bunlar Türk’lerin islamiyeti kabul etmesi, coğrafi konumlarının değişmesi vb. olaylardır.


3. Metinde geçen “Geçiş Dönemi” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Geçiş döneminden henüz yeni bir döneme geçilmemiş, eski ve yeni bir dönem arasında gidip gelmek veya iki döneminde özelliklerini taşınarak eser verilmesi anlamlarını çıkarıyorum.


4. İslami Dönem’deki ürünlerde Arapça-Farsça kelimelerin fazlaca kullanımını neye bağlıyorsunuz? Metinden hareketle cevaplayınız.
Cevap: İslami Dönem’de Türkler islamiyetin kabulü sebebiyle Araplar ve Farslarla kültür alış-verişinde bulunduğu için bazı Arapça-Farsça kelimelere rastlanabilir.


5. Metnin dil ve anlatım özelliklerinin temaya olan katkısını söyleyiniz.
Cevap: Metinde geçen açık ve yalın anlatım temanın somutlaştırılmasını sağlamış ve anlatılan şeylerin daha anlaşılır olması sağlanmıştır.


6. Metinde kullanılan anlatım biçimiyle düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
Cevap: Anlatım Biçimi olarak açıklayıcı analtım, düşünceyi geliştirme yolları olarak Örneklendirme ve karşılaştırma kullanılmıştır.


7. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının oluşumunda hangi tarihî olay etkili olmuştur?
Cevap: Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının oluşumunda 1839 yılında Osmanlı Devleti’nde ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın büyük bir etkisi olmuştur.


8. Öğrendiğiniz bilgilerden hareketle aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

DİL BİLGİSİ

1. Okuduğunuz metinden alınan “İslamiyet’in Türkler arasında yayılması X. yüzyılda gerçekleşmiştir.” cümlesinde rakamdan sonra kullanılan noktanın kullanım amacını belirtiniz.
Cevap: Cümlede noktanın kullanım amacı “ıncı, inci, uncu, üncü” eklerinin yerine kullanılmasıdır.


2. Okuduğunuz metinden büyük harflerin farklı kullanım amaçlarına örnek olabilecek cümleler bulunuz.
Cevap: 
” …kanıtlanan ilk ve en eski dönem İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı Dönemi’dir”


3. Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 24 Ders Kitabı Cevapları


SIRA SİZDE

Öğrendiğiniz bilgilerden hareketle aşağıdaki parçaların Türk edebiyatının hangi ana dönemine ait olduklarını söyleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 24 Ders Kitabı Cevapları (1)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.