Cevap Yaz
29 Kasım 2022, 23:41 - Zülal Güneş Yazdı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 223-224-225. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf Tarih Ders Kitabı 223-224-225. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 11. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 223-224-225 Cevapları konusunu paylaştık. 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 223-224-225. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

11.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 223-224-225. Sayfa Cevapları 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Modernleşme: Çağdaş ülkeler düzeyinde olmak. 

Kamuoyu: Bir sorun hakkında halkın düşüncesi.

İhtisab Nezareti: Yeniçeri ocağının kaldırılması ile günümüzde belediye işlerinden sorumlu kişilerdir. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda “mürur tezkiresi”ni uygulamasının amacı nedir?
Cevap: Mürur tezkeresi Osmanlı Devlet’inde seyahat izin belgesidir. Şehirlere olan göçü önlemek ve iç güvenliği sağlamak amacı ile mürur tezkeresini uygulamıştır. 

2. Tanzimat Dönemi’nde kamuoyu kavramı niçin önem kazanmıştır?
Cevap: Tanzimat Dönemi ile halkta yönetime katılacağı için kamuoyu büyük önem kazanmış ve yönetime ses çıkmaya başlamıştır. 

3. “İnsan tüketirken tükenir.” sözünü popüler kültür anlayışıyla açıklayınız.
Cevap: Yeni ürünlerin çıkması ile insanlar ihtiyacı olmasa bile tüketmeye alıştıklarından dolayı çıkan ürünleri de almak için çabalayacaklardır. Bu tüketim böyle devam edeceği için insanlar bir süre sonra tüketecek bir şey bulamadığı zaman kendini tüketmiş olarak bulacaktır. 

4. İstanbul’un XIX. yüzyılda büyük değişimler yaşamasının sebepleri nedir?
Cevap: Bu dönemde mimariye büyük önem verilmiştir. Yeniçeri ocağı kaldırılması ile sosyal yaşam artmıştır. Yollar, kent planlaması ile ilgili yönetmelikler ve anıtsal meydanlar oluşturulmuştur. 

5. Balta Limanı Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin Batı’ya bağımlı hâle gelmesinin nedenleri nedir?
Cevap: Balta Limanı Antlaşması ile ekonomik açıdan zayıflamaya başlamışızdır. Bundan dolayı dış devletlerin desteğine ihtiyaç duymuşuzdur. 


C. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. Selanik’in seçkin bir kültür merkezi olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Selanik çok uluslu bir yapıya sahip şehirdir. Farklı inançlara ve kültürlere saygı duyan bir şehirdir. Farklı dilden gazete, dergi ve kitapların basılması ile zengin bir kültürel ortam oluşmuştur. 

2. Selanik’in Türk siyasi tarihindeki önemi nedir?
Cevap:  Selanik kültürel zenginliği ile Osmanlı’nın modernleşmesinin merkezi konumundadır. Jöntürk hareketinin gelişmesinde, İttihat ve Terakki Cemiyetinin merkezi olması büyük önem taşımaktadır. 

3. Selanik’i konu alan romanlar hangileridir?
Cevap:

Cahit Uçuk → Bir İmparatorluk Çökerken
Yahya Kemal Beyatlı → Çocukluğum
Tuna Kiremitçi → Selanik’te Sonbahar

4. “Atatürk’e adanmış” ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?
Cevap: Atatürk’e armağan edilmiş anlamına gelmektedir. 

5. Övünç ne demektir?
Cevap: Bir kişinin takdir edilmesi, övülmesine vesile olan başarıdır. 

6. Hangi şehirle ilgili bir roman yazmak isterdiniz? Neden?
Cevap: Ben İstanbul ile ilgili bir roman yazmak isterdim. Çünkü birçok milleti gören, birçok tarihi eserleri barındıran bir yapısı olduğu için İstanbul hakkında bir roman yazmak isterdim. 

7. Seçtiğiniz şehrin önemli özelliklerini belirttiğiniz kısa bir roman özeti yazınız
Cevap: İstanbul içinde birçok kültürü, dili, insanı yaşanmışları barındıran dünyanın harikası konumunda bir şehir özelliği taşımaktadır. Dünya üzerinde iki kıtada toprağı bulunan şehir Roma, Latin, Doğu Roma ve Osmanlı gibi devletlere başkentlik yapmış ve bu devletlerden izler bırakan bir şehirdir İstanbul. 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metin ve tablodan hareketle cevaplayınız.

1. Anadolu’ya gelen muhacirlerin, ilk olarak Batı Anadolu’ya yerleşmelerinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Dil ve kültür olarak  Batı Anadolu kısmı ile  daha çok yakındır. Bundan dolayı ilk olarak buraya yerleşmişlerdir. 

2. Gayrimenkul ne demektir?
Cevap: Değerli ve herhangi bir taşınmaz yapı. 

3. Osmanlı Devleti, göçmenlerin iskân edilmesi için ne gibi çalışmalar yapmıştır?
Cevap: Bölgelerde müstakil göçmen mahallelerine yerleştirilmişlerdir. Göç eden insanlara yeni araziler verilmiş, göç ettikleri zaman yol güvenlikleri sağlanmıştır. 


4. Tabloda verilen yerleşim birimlerinin hangilerinin Batı Anadolu’da olduğunu işaretleyiniz.
Cevap:

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları

 

 

 

 

 


5. Günümüzde Suriye’den gelen muhacirlerin hangi yerleşim birimlerine yerleştirildiğini gösteren bir tablo hazırlayınız.
Cevap: 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları

 

 

 

 

 


11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. (…) durumlarından hangileri yaşanmıştır?
Cevap: C) I ve III

2. (…) tedbirlerinden hangileri alınmıştır?
Cevap: E) I, II ve III

3. (…) olaylardan hangileri etkili olmuştur?
Cevap: C) I ve II 

4. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisinden sonra Avrupa’da toprak kaybetmeye başlamıştır?
Cevap: A) Karlofça

5. (…) Buna göre İzmir’in önemli bir şehir hâline gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Cevap: E) Kapitülasyonlar nedeniyle yatırımların artması

6. Aşağıdakilerden hangisi İhtisab Nezareti’nin görevleri içerisinde değildir?
Cevap: B) Hükûmet denetimi

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.