Cevap Yaz
16 Mart 2023, 18:59 - Furkan Yazdı

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayınclık

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Dünya’nın Katmanları

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 18 Cevapları

Düşünelim- Cevaplayalım

… geminin önce direklerini ve bacasını, ardından burnunu ve üst kısmını, sonra da geminin gövdesini görür. Bu durumun sebebi nedir? Düşüncelerinizi noktalı yere yazınız.
Cevap: Bu durum dünyanın yuvarlak olmasından kaynaklanır. Eğer dünyamız düz olsaydı gemiyi hiç bir zaman gözden kaybetmezdik. Ancak dünya yuvarlak olduğu için önce ön kısmını görüyoruz.
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 21-22 Cevapları

DÜNYA’NIN KATMAN MODELİNİ OLUŞTURALIM DENEYİ

Neler Gözlemlediniz?

1. Dünya’nın hangi katmanlarını temsil ettiğinizi aşağıdaki tabloya yazınız.

Oyun hamurunun rengi // Hangi katmanı temsil eder?

Sarı: manto
Kırmızı: çekirdek
Mavi: su küre
Beyaz: hava küre

2. Yaptığınız modelde kullandığınız mavi oyun hamurları, niçin beyaz renk oyun hamurunun üzerinde birleştirildi?
Cevap: Çünkü hava küre en dış katmandır. En dış katman olduğu için su kürenin üstüne koyduk.

3. Yaptığınız modelde kürenin etrafına poşet sarmanızın sebebi nedir?
Cevap: Dünyamızın etrafını saran ozon tabakasını belli etmek için.

Bahsedilen olayın cevabı dünyanın yuvarlak olmasından kaynaklanır. Dünya yuvarlak olduğu için bize doğru çok uzaktan gelen bir şeyin önce tepesini sonra yavaş yavaş aşağısını görürüz.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 24-25-26-27. Sayfa Cevapları 2. BÖLÜM: Dünya’nın Yapısı

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 24 Cevapları

2. BÖLÜM: DÜNYA’NIN YAPISI

Hazırlık Sorusu

Uzaydan çekilen fotoğraflarda Dünya’nın büyük bir kısmının mavi görülmesinin sebebi nedir?
Cevap: Uzaydan çekilen Dünya’mızın fotoğrafının mavi görünmesinin sebebi, dünyada karadan çok su bulunmasından dolayıdır.
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 26 Cevapları

KARALAR VE SULAR DENEYİ

Neler Gözlemlediniz?

Yaptığınız modelde mavi ve kahverengi oyun hamuruyla kapladığınız alanlar hangi katmanları göstermektedir?
Cevap: Yaptığımız modelde mavi alanlar denizleri, kahverengi alanlar kara parçalarını göstermektedir.
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 27 Cevapları

SÖNEN BALONLA SERİNLEYELİM DENEYİ

Neler Gözlemlediniz?

Balonun ağzını yüzünüze doğru tuttuğunuzda serinlik hissetmenizin sebebi nedir?
Cevap: Balonun ağzının açılmasıyla birlikte içeride rüzgar etkisi oluşmuştur. Hava balonun açılmasıyla hareket ettiği için serinlemiş ve rüzgar etkisiyle yüzümüzü serinletmiştir.

Uzaydan çekilmiş fotoğraflarda dünyamız genellikle mavi olduğu görülür. Yanlış değil çünkü Dünya’mızın diğer adı mavi gezegendir. Maviden kasıt denizdir. Dünya’mızın çoğunluğunu denizler yani su kaplamaktadır.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 28-29. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik?

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 28 Cevapları

NELER ÖĞRENDİK?

A.) Bu özellikleri, katmanların isimlerinin yazılı olduğu zarflarla eşleştiriniz.

Kara katmanı: 1, 6, 7, 10
Su katmanı: 4, 5, 9
Hava katmanı: 2, 3, 8
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 29 Cevapları

B.) … hangisinin kara, hava veya su katmanı olduğunu noktalı yerlere yazarak belirtiniz.

1-) Hava Katmanı
2-) Kara katmanı
3-) Su Katmanı

C.) Dünya’nın hangi katmanında olduklarını altlarında verilen noktalı yerlere yazınız.

1-) Kara Katmanı
2-) Hava katmanı
3-) Su Katmanı

Hava, kara ve su katmanları çok değerleri katmanlardır. Hepsi bizim için hayati öneme sahiptir. Kara katmanı olmazsa yaşayacak yerimiz, su ve hava olmazsa yaşatacak vücudumuz olmaz.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 32-33-34. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Soruları

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 32 Cevapları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A) Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki parantezin içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. D
 2. Y
 3. D
 4. D
 5. Y
 6. Y
 7. D
 8. D

2. ifade yanlış çünkü dünyamızın şekli küreye benzer.
5. ifade yanlış çünkü dünya yüzeyinin büyük bir kısmı suyla kaplıdır.
6. ifade yanlış çünkü karada ve suda yaşayan her canlının suya ihtiyacı vardır.
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 33-34 Cevapları

B.) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 1. A
 2. C
 3. B
 4. B
 5. B
 6. C
 7. B
 8. A

Dünyamız uzaydan çekilmiş fotoğraflar ve dünyada yapılan gemi deneyleri ile küreye benzediği herkesçe kabul edilmiştir. Bir gemi dümdüz hiç bir yere sapmadan giderse yine başlangıç noktasına ulaşır.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43. Sayfa Cevapları Varlıkların Hareket Özellikleri

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 38 Cevapları

DUYU ORGANLARI VE GÖREVLERİ

Hazırlık Sorusu

Çevrenizi tanımak için hangi organlarınızı kullanırsınız?
Cevap:: Çevremizi tanıtmak için duyu organlarımızdan yararlanırız. Bunlar göz, burun, kulak, deri olabilir.
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 39 Cevapları

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar, derenin kıvrıldığını ve gülün kırmızı olduğunu hangi organıyla algılar?
Cevap: Yazar derenin kırvılıp gülün kırmızı olduğunu duyu organlarından göz ile algılar.

2. Yazar, gülün kokusunu hangi organıyla algılar?
Cevap: Yazar, gülün kokusunu duyu organlarından burun ile algılar.

3. Yazar, çilli horozun sesini hangi organıyla algılar?
Cevap: Yazar, çilli horozun sesini duyu organlarından kulak ile algılar.

4. Yazar, pınardan akan suyun soğuk olduğunu hangi organıyla algılar?
Cevap: Yazar, pınardan akan suyun soğuk olduğunu duyu organlarından deri ile algılar.

5. Yazar, elmanın tadının ekşi olduğunu hangi organıyla algılar?
Cevap: Yazar, elmanın tadının ekşi olduğunu duyu organlarından dil ile anlar.
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 42-43 Cevapları

BİLGİ KARTLARI HAZIRLAYALIM

Neler Gözlemlediniz?

Bilgi kartlarındaki organların adlarını ve görevlerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Duyu organının adı / / Duyu organının görevi

Göz: Işık ile oluşan görüntüleri algılamak.
Dil: Ağza gelen maddelerin tadını algılamak.
Kulak: Ortamda bulunan sesleri algılamak.
Deri: Vücutla temas eden herhangi bir şeyi algılamak.
Burun: Ortamdaki kokuyu algılar.


Araştıralım- Anlatalım

Koku ve tat alma duyularımız arasında bir ilişki var mıdır?
Cevap: Koku ve tat alma duyuları ilişkili olabilir. Mesela bir yemeğin tadını kokusundan dolayı sevip tadınında güzel olduğunu düşünebiliriz. Aynı şekilde bir peynir küflenmişse onu kokusundan anlayıp yemekten vazgeçebiliriz.

Çevremizi tanımak için duyu organlarımızdan yararlanmamız gerekir. Görmek için göze, koklamak için buruna, duymak için kulağa, tatmak için dile, hissetmek için deriye ihtiyacımız vardır.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 52-53-54-55-56. Sayfa Cevapları Varlıkların Hareket Özellikleri

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 52 Cevapları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

Yalçın’ın, altı çizilerek numaralandırılmış durumlarda duyu organlarından hangisini kullandığını aşağıya örnekteki gibi yazınız.

 1. Deri
 2. Kulak
 3. Burun
 4. Kulak
 5. Göz
 6. Dil

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 53 Cevapları

B. Bu numaraları örnekteki gibi kutucuklara yazarak resimler ile eşleştiriniz.

Göz: 1, 5
Burun: 6
Kulak: 2, 7
Dil: 3, 4
Deri: 8
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 54 Cevapları

C. Aşağıdaki çizelgede organlarla ilgili verilen soruyu örnekteki gibi cevaplayınız

 1. Göz: Duyu Organı mıdır? : EVET
 2. Kulak: Duyu Organı mıdır? : EVET
 3. Kalp: Duyu Organı mıdır? : HAYIR
 4. Deri: Duyu Organı mıdır? : EVET
 5. Beyin: Duyu Organı mıdır? : HAYIR
 6. Kol: Duyu Organı mıdır? : HAYIR
 7. Dil: Duyu Organı mıdır? : EVET
 8. Bacak: Duyu Organı mıdır? : HAYIR
 9. Burun: Duyu Organı mıdır? : EVET

Ç. Duyu organlarının özellikleri ile duyu organlarını aşağıda verilen örnekteki gibi eşleştiriniz.

 1. Kulak
 2. Göz
 3. Dil
 4. Burun
 5. Deri

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 55-56 Cevapları

D. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri altta verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.

 1. koku
 2. kulak
 3. ışık
 4. gürültülü
 5. sigara

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. B
2. C
3. A
4. B
5. A

Duyu organlarımız çok önemlidir. Duyu organlarımız kulak, burun, deri, dil ve göz olmak üzere 5 tanedir. Bunları çocuk yaşta öğrenmeliyiz ki ileride faydası olur.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 60-61-62. Sayfa Cevapları Varlıkların Hareket Özellikleri

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 60 Cevapları

1. BÖLÜM: VARLIKLARIN HAREKET ÖZELLİKLERİ

Hazırlık Sorusu: Koşu yarışmasında birinci olmak isteyen bir öğrenci sizce nasıl koşmalıdır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Koşu yarışmasında birince olmak isteyen bir öğrenci çok hızlı koşmalıdır. Yarışmadan önce sürekli antrenman yapmalıdır.
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 62 Cevapları

ÜÇ DAKİKA Deneyi

5. Belirlediğiniz varlıkların isimlerini lise halinde defterinize yazınız.

Hareket Eden Varlıklar

 1. Araba
 2. Kuş
 3. Motorsiklet
 4. İnsanlar
 5. Uçak
 6. Helikopter

Neler Gözlemlediniz?

İs,mlerini tahtaya yazdığınız varlıklardan hangilerinin hareket özellikleri birbirine benzemektedir?
Cevap: İsimlerini tahtaya yazdığımız varlıklardan kuş ve insanlar benzer; araba, motosiklet, uçak ve helikopterde benzer özellikler gösterir.

Her cisim aslında hareket eder. Canlılar kendi iradeleriyle, cansız varlıklar canlıların kuvvetiyle hareket ederler. Mesela bir şoför arabanın gaz pedalına basmazsa araba ilerleyemez.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 70-71-72. Sayfa Cevapları Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 70 Cevapları

2. BÖLÜM: CİSİMLERİ HAREKET ETTİRME VE DURDURMA

Hazırlık Sorusu: Top oynarken size doğru gelen topu durdurmak için nasıl davranırsınız?
Cevap: Top oynarken bana doğru gelen topu durdurmak için ayağımı topun önüne koyup hafifçe itme kuvveti uygularım.
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 71 Cevapları

PİNPON TOPUNUN VE SUYUN HAREKETİNİ GÖZLEMLEYELİM

Neler Gözlemlediniz?

1. Pinpon topunun havalanmasını sağlayan etki nedir?
Cevap: Pinpon topunun havalanmasını sağlayan etki hava akışı gerçekleşmesidir.

2. Suyun hareket etmesini sağlayan etki nedir?
Cevap: Su pipetten çekildiği için su hareket ediyor.

Bu gibi etkinlikleri evimizde anne ve babamızla yada kardeşlerimizle denemeliyiz. Bilim öğrenmek, bilimi uygulamaktan başlar. Bu nedenle evde sık sık bilimsel deney yapmalıyız.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 85-86-87-88-89. Sayfa Cevapları Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 85 Cevapları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Bu varlıklar ile aşağıdaki zarflarda verilen hareket türlerini örnekteki gibi yazarak eşleştiriniz.

 • Sallanma: 1
 • Dönme: 4, 6, 8
 • Yön değiştirme: 9, 10
 • Hızlanma: 5, 7
 • Yavaşlama: 2, 3

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 86 Cevapları

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. itme – yön değiştirme
2. çekme
3. yavaşlama
4. hızlanma
5. sallanma
6. dönme
7. hareket
8. sel ve çığ
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 87 Cevapları

C. Noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 87 Cevapları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Ambulansın sesini duyan bir şoför, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Cevap A şıkkıdır.
3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 87 Cevapları

2. Yukarıda verilen resimde gördüğünüz eğlence treni aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmaz?
Cevap B şıkkıdır.


3. Kuvvetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap B şıkkıdır.


4. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin yaptığı hareketin türü, diğerlerinden farklıdır?
Cevap C şıkkıdır.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 92-93-94-95-96-97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları Hazırlık Çalışmaları

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 92 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Sorusu

Soru: Yere düşen plastik top mu yoksa vazo mu kırılabilir? Sizce bu durumun sebebi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Yere düşen bir plastik top kırılmaz çünkü plastik top plastikten yapıldığı için yani yumuşak bir malzemeden yapıldığı için kırılmaz ancak vazo kırılgan bir malzemeden yapıldığı için kırılabilir.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 93 Ders Kitabı Cevapları

Okuduğunuz günlükte Ayşegül’ün okul gezisinde yaşadığı bazı olaylar anlatılmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ayşegül zilin sert, fes kumaşının yumuşak olduğunu sizce nasıl anlamıştır?
2. Ayşegül, Mersin’in Silifke yöresine ait kıyafetlerin rengârenk olduğunu hangi duyu organını kullanarak algılamıştır?
3. Ayşegül, stantlardan gelen yiyeceklerin kokularını ve tatlarını hangi duyu organını kullanarak algılamıştır?

1. Ayşegül zilin sert, fes kumaşının yumuşak olduğunu dokunarak ve gözüyle bakarak anlamıştır.
2. Ayşegül, Mersin’in Silifke yöresine ait kıyafetlerin rengârenk olduğunu gözleriyle anlamıştır.
3. Ayşegül, gelen yiyeceklerin kokularını burnuyla, tatlarını diliyle anlamıştır.


Biz de gün içinde Ayşegül gibi birçok maddeye dokunuyoruz. Bazı maddeleri tadıyor, bazı maddeleri ise kokluyoruz. Peki sizce bütün maddeler aynı özellikte midir? Maddelerin özelliklerini sizce nasıl algılarız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Maddelerin özelliklerini koklayarak, tadarak, dokunarak anlayabiliriz kısacası duyu organlarımızla anlarız.

Aşağıdaki resimde gördüğünüz çocuk, gülün kokusunu, rengini ve yediği dondurmanın tadını hangi duyu organlarıyla algılamaktadır? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Gülün kokusunu burnuyla, rengini gözüyle ve yediği dondurmanın tadını diliyle anlamıştır.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim- Cevaplayalım

Aşağıda verilen soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

S: Futbol topu niçin plastikten yapılmıştır? Futbol topu plastik yerine süngerden yapılsaydı ne olurdu?
C: Futbol topu sürekli ayağımızla vurduğumuz için ayağımızı acıtmayacak ve vurduğumuzda hızlı ve düzgün hareket etmesi içişn plastikten yapılır. Süngerden yapılsaydı top çok yavaş harekete ederdi.


S: Anahtarlar niçin demirden yapılmıştır? Anahtarlar demir yerine camdan yapılsaydı ne olurdu?
C: Anahtarlar kilitleri açarken çok zorladığı için kırılmaması için demirden yapılmıştır. Anahtarlar camdan yapılsaydı kullanılamazdı çünkü her kilit açılışında anahtarlar kırılırdı.


S: Kıyafetlerinizde esnek bir madde olan kumaş yerine sert bir madde kullanılsaydı ne olurdu?
C: Kıyafetlerimiz rahat giyelim diye yumuşak yapılmıştır bu giysiler sert bir maddeden yapılsaydı giyilemez hale gelirdi ve ağır olurlardı.

Sayfa 92-93’te baya zorlanmıştım ancak bu siteye girip bakınca zorlandığım yerleri kolaylıkla yaptım. 92 VE 93. sayfadaki sorular bana zor gelmişti bu sitedekiler rahatlıkla yapmış o yüzden tekrar tekrar teşekkür ederim.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 102-103-104-105-106-107. Sayfa Cevapları Bazı Maddeler Vücudumuza Zarar Verebilir

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları

Araştıralım- Anlatalım

Aşağıda verilen soruyu cevaplayabilmek için çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Yasemin, cam bardağın sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunarak anlamaya çalışıyor.
 • Murat, kâğıt kesmek için makas kullanıyor.
 • Yeliz, maket yaparken yapıştırıcı kullanıyor.

Yasemin, Murat ve Yeliz’in yukarıda belirtilen durumlarda hangi güvenlik önlemlerini almaları gerekir?

 • Yasemin cam bardağa dokunurken elinin kuru olmasına dikkat etmelidir elinden bardak kayarsa bardak kırılabilir ve saçılan camlar kendisini yaralayabilir.
 • Murat kağıdı keserken bir büyüğünden yardım almalıdır önlem almadan yaparsa elini kesebilir.
 • Yeliz marketten aldığı yapıştırıcının çocuklar için uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıdaki kutularda verilenleri, örnekteki gibi pürüzlü veya pürüzsüz madde olarak sınıflandırınız.

Mermer tezgâh : Pürüzsüz madde
Televizyon ekranı : Pürüzsüz madde
Ağaç kabuğu : Pürüzlü madde
Ayna : Pürüzsüz madde
Buruşturulmuş kâğıt: Pürüzlü madde
Çakıl taşı: Pürüzlü madde


Aşağıdaki kutucuklarda verilenleri, örnekteki gibi sert veya yumuşak madde olarak sınıflandırınız.

Demir bilye: Sert Madde
Tahta masa: Sert Madde
Kazak: Yumuşak Madde
Pamuk: Yumuşak Madde
Bulaşık süngeri: Yumuşak Madde
Taş: Sert Madde
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda konuşan öğrencilerin söylediklerinden doğru ve yanlış olanları belirleyerek altta verilen tablodaki noktalı yerlere yazınız. Yanlış bilgi veren öğrencilerin ifadelerinin doğru şeklini defterinize yazınız.

Hangi öğrencilerin söylediği doğru?: Esma, Bora ve Necla
Hangi öğrencilerin söylediği doğru?: Yasin ve Sevil

Sert ve yumuşak maddenin neler olduğunu anlamak çokta zor olmasa gerek. Bilmeyen olabilir o bilmeyenlerde bu siteye gelip istediği bilgiyi edinip kitaplarına not alabilirler ancak çok ta zor olmasa gerek maddelerin katı mı sıvı mı gaz mı olduğunu anlamak.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıda numaralandırılarak verilmiş cümlelerde ne ifade edildiğini bularak bulmacada verilen kutucuklara yazınız. Bulmacadaki mavi kutucuklarda yukarıdan aşağıya bir şifre gizlidir. Şifreyi bulunuz ve bulmacanın altındaki kutucuklara yazınız.
Bulmaca
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıdaki tabloda görselleri verilen maddelerle ilgili soruları cevaplandırınız

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

A. Tabloda verilen maddelerden hangisi veya hangileri kırılgandır?

CEVAP: 1 – 6

B. Tabloda verilen maddelerden hangisi veya hangileri serttir?

CEVAP: 7 – 9 – 2 – 5

C. Tabloda verilen maddelerden hangisi veya hangileri yumuşaktır?

CEVAP: 8 – 4 – 3

D. Tabloda verilen maddelerden hangisi veya hangileri pürüzlüdür?

CEVAP: 5-2
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Dokunmamızın ve tatmamızın tehlikeli olduğu maddelerle çalışırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyız?
2. Çevrenizdeki maddelerden katı, sıvı ve gaz hâlde olanlara hangi örnekleri verebilirsiniz?

1. Dokunmamızın ve tatmamızın tehlikeli olduğu maddelerle çalışırken koruyucu gözlük, maske, eldiven ve bir büyüğümüzden yardım alarak önlem almalıyız.
2. Çevremdeki maddelerden su, süt, meyve suyu gibi maddeler sıvı; çaydanlıktan çıkan buhar, oksijen gibi maddeler gaz; koltuk, elma, masa ve kalem gibi maddeler katıdır.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki maddelerden hangisi gaz hâldedir?
CEVAP: C


2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

CEVAP: B


3. Maddelerin rengini aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisiyle algılarız?

CEVAP: A


4. Aşağıda görselleri verilen varlıklardan hangisi esnek bir maddedir?

CEVAP: B
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

5. Cam bardakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP: C


6. Aşağıda verilen madde ve hâl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

CEVAP: C


7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP: B


8. Pamuk, oyun hamuru ve kumaş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

CEVAP: A


9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP: A
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları

Bu sayfadaki anahtar kelimeleri defterinize geçirip formu kendinize göre doldurun.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Işığın Görmedeki Rolü

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 122 Ders Kitabı Cevapları

1. BÖLÜM: IŞIĞIN GÖRMEDEKİ ROLÜ

Hazırlık Sorusu: Evimizde ampuller olmasaydı ne gibi zorluklar yaşardık? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Evimizde ampuller olmasaydı akşamları ve güneş almayan odaları aydınlatamazdık. Bu sorun bizim hayatımızı olumsuz etkilediği için bir çok işimizi zar zor yapacak duruma geliriz.Sinan, babasından 9. yaş günü hediyesi olarak “Bilim Öğrenen Çocuk” adlı bir derginin bir yıllık aboneliğini istemişti. İlk sayısı geldiğinde Sinan, dergiyi heyecanla okumaya başladı. Haydi siz de bu derginin sayfalarından birini okuyunuz

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

Okuduğunuz yazıdan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Deniz fenerleri olmasaydı, deniz taşıtları sizce ne gibi zorluklarla karşılaşırdı?
2. Ampuller olmasaydı günlük hayatınızda ne gibi zorluklar yaşardınız?

1. Deniz fenerleri olmasaydı, deniz taşıtları karaya veya limana yanaşırken etraflarını göremedikleri için ciddi kazalar olabilirdi deniz fenerleri sayesinde gemilere yönlerini gösterebiliyorlar.
2. Ampuller olmasaydı günlük hayatınızda aydınlatma sorunu yaşardık bu sorun hayatımızı ciddi şekilde etkilerdi.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları

NELER ÖĞRENDİK?

Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki parantezin içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altta verilen noktalı yerlere yazınız.

1. (D) Karanlık ortamlarda cisimleri görmekte zorlanırız.
2. (Y) Görme olayının gerçekleşmesi için ışık gerekli değildir.
3. (D) Araba farları sürücülerin yolu ve çevredekileri görmeleri için gerekli ışığı sağlar.
4. (Y) Cisimleri sadece güneş ışığı varken görebiliriz.
5. (D) El fenerleri gece karanlığında cisimleri görmemizi sağlar.
6. (D) Ampuller olmasaydı gece olduğunda mum ışığında ders çalışırdık.
7. (Y) Aydınlık ortamlarda cisimleri göremeyiz.

2. Soru yanlış çünkü görme olayı için aydınlık yani ışık gören bir ortam olması gerekir. | 4. soru yanlış çünkü cisimleri sadece güneş ışığı varken değil diğer doğal ve yapay ışık kaynakları varkende görürüz. | 7. soru yanlış çünkü aydınlık ortamda cisimler görünür aydınlık değilse cisimleri göremeyiz.

Işık olmadan bir hayat düşünülemez. Her türlü elektronik aletlerde az da olsa ışık kullanılıyor. Buzdolabı, araba, motosiklet, bilgisayar, televizyon, telefon, apartman lambaları ve daha bir çok yerde kullanılıyor.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 127-128-129-130. Sayfa Cevapları Işık Kaynakları

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 127 Ders Kitabı Cevapları

2. BÖLÜM: IŞIK KAYNAKLARI

Hazırlık Sorusu: Çevrenizdeki varlıklardan hangileri ışık yayar? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çevremizdeki varlıklardan ateş böceği, ay, güneş gibi varlıklar ışık yayar.

Aşağıdaki resimleri dikkatle inceleyiniz. Bu resimlerde gördüğünüz ışık yayan cisimleri belirleyerek yanlarında verilen noktalı yerlere yazınız.

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 127 Ders Kitabı Cevapları

Bu resimde evdeki lambalar, gökyüzündeki yıldızlar ve araba farı ışık yayıyor.


3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 127 Ders Kitabı Cevapları

Bu resimde şimşekler ışık yayıyor.

Işık kaynakları herkesçe bilinen basit şeylerdir. Şimşek, yıldırım, ateş böceği, güneş, ay ve yıldızlar gibi ışık kaynakları doğal; ampul, far, telefon ışığı, araba farı ve bunun gibi insan tarafından yapılmış olanlarsa yapay ışık kaynaklarıdır.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 131-132. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları

NELER ÖĞRENDİK?

Aşağıda gördüğünüz labirentin içinde bazı ışık kaynaklarının adı verilmiştir. Eve giderken yolunu kaybeden Yasemin’in doğal ışık kaynaklarını takip ederek evine ulaşmasını sağlayınız.

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 131-132. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri altta kutu içinde verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelerden bazılarını birden çok kez kullanabilirsiniz.

doğal – yapay – ışık – icat – güneş – şimşek – kaynak – gaz lambası

1. Işık cisimleri görmemizi sağlar.
2. Güneş ve Yıldız doğal ışık kaynağıdır.
3. Ampul yapay ışık kaynağıdır.
4. Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayar.
5. Güneş, ateş böceği ve yıldızlar doğal ışık kaynaklarıdır.
6. Yapay ışık kaynakları ışık yaymak için başka bir varlığa ihtiyaç duyar.
7. El feneri yapay ışık kaynağıdır.
8. Güneş gündüzleri varlıkları görmemizi sağlayan ışık kaynağıdır.
9. Her ışığın üretildiği bir enerjisi vardır.
10. Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından icat edilmiştir.

Neler öğrendik bölümündeki bulmaca ve boşluk doldurmada çok zorlanmıştım sayenizde burayı da geçebildim özellikle boşluk doldurmada çok zorlandım ancak bu site sayesinde rahatlıkla yaptım. Teşekkür ederim.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 135-136-137-138. Sayfa Cevapları Ses Kaynakları

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 135 Ders Kitabı Cevapları

SES KAYNAĞININ YAKINLAŞIP UZAKLAŞMASI

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için her yıl 29 Ekim’de geçit törenleri yapılır. Bu törenlerde gösteri yapan okul bando takımlarının yürüyüşlerini düşününüz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

? Bando takımları bulunduğunuz yere yaklaştıkça müzik aletlerinden gelen sesin şiddeti nasıl değişir?
? Bando takımları bulunduğunuz yerden uzaklaştıkça müzik aletlerinden gelen sesin şiddeti nasıl değişir?

? Bando takımları bulunduğum yere yaklaşınca sesin şiddeti bana yaklaştıkları için artmaya başlar.
? Bando takımı benim olduğum yerden uzaklaşmaya başladığı için bando takımının çıkardığı sesler azalır.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 139-140. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 139 Ders Kitabı Cevapları

NELER ÖĞRENDİK?

A) Aşağıdaki tabloda resimleri verilen varlıklarla ilgili alttaki soruları cevaplayınız.

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 139-140. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

1. Tabloda verilenlerden hangileri doğal ses kaynağıdır?
Cevap: Tabloda verilen görsellerden 8, 6, 3 ve 1 doğal ses kaynaklarıdır.

2. Tabloda verilenlerden hangileri yapay ses kaynağıdır?
Cevap: Tablo içerisinde yer verilen resimlerden 7, 9, 2, 4 ve 5 yapay ses kaynaklarındandır.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 140 Ders Kitabı Cevapları

B) Bir okçu aşağıda gördüğünüz hedef tahtasında, doğru ifadelerin bulunduğu alanlara birer atış yapacaktır. Buna göre okçu kaç puan toplar?

Bir sesin şiddeti artıyorsa ses kaynağı uzaklaşıyor demektir. (4 puan)
Ses üreten varlıklara ses kaynağı denir. (6 puan)
Ambulansın sireni doğal ses kaynağıdır. (8 puan)
Ses her yönde yayılır. (10 puan)
Her sesin bir kaynağı vardır. (12 puan)

6, 10 ve 12 puanlı hedefler doğrudur buna göre 6, 10 ve 12’nin toplamı cevaptır. 6 + 10 + 12 = 28 Cevap 28 puan.

Puan sorusunun cevaplarını biliyordum ancak olayın mantığını anlamamıştım meğer bunları toplayacak mışız. Ben bilseydim zaten bu siteye gelmeden onları toplardım ki doğru cevabı bulmuştum. Ama bu site sayesinde bu anlamadığım yerleri yapabiliyorum. Teşekkür ederim.

3.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 152 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A) Aşağıda ünitede geçen bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadeleri bulmaca içinde sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya bularak işaretleyiniz. İşaretlediklerinizin dışında kalan harflerden oluşan şifreyi bularak alttaki yere yazınız.

ses şiddeti – insanses kaynağıyapay sesdoğal ses ışıkradyorüzgarmeşaledeniz feneriampul işitme kaybı el fenerigüneşmum

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

ŞİFRE: SES / HER / YÖNDE / YAYILIR
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları

B) Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. İnsanlar niçin el feneri, ampul, gece lambası ve araba farı gibi yapay ışık kaynaklarını icat etmişlerdir?
Cevap: İnsanlar akşam vakitlerinde doğal ışık kaynaklarından yeterince faydalanamadıkları için kendi yaptıkları yapay ışık kaynakları dediğimiz kaynaklardan daha çok faydalanabildikleri için icat etmişlerdir.

2. Esra’nın evi, tren istasyonuna çok yakındır. Esra her gece, önce trenin sesinin şiddetinin arttığını sonra da azaldığını fark etmektedir. Sizce bu durumun sebebi nedir?
Cevap: Esra’nın evinin yakınında tren istasyonuna yaklaşan trenler oldukça Esra’nın evine gelen tren ses şiddeti artar ancak tren istasyonundan bir tren ayrılırsa Esra’nın evine gelen tren sesinin şiddeti azalır.

3. Ebru erken kalkmak için her akşam çalar saatini kurmakta, sabah olduğunda da çalar saatinin sesiyle uyanmaktadır. Fakat çalar saati bir sabah çalmadığı için Ebru okula geç kalmıştır. Ebru’nun çalar saati sizce o sabah niçin çalmamış olabilir?
Cevap: Ebru çalar saatini o akşam ayarlamayı unutmuş olabilir veya Ebru çalar saati ayarladıktan sonra kendisine uzak bir yere koyduğu için duymamış olabilir.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

C) Aşağıdaki ifadelerde verilen noktalı yerleri tamamlayarak bilimsel olarak anlamlı cümleler elde ediniz.

1. Ambulansın sesini daha şiddetli duyuyorum.
Çünkü, ambulanstan çıkan sesler çok yüksek olduğu için her yerden rahatlıkla duyulabilir.

2. Uçağın sesini daha az duyuyorum.
Çünkü, uçaklar çok yüksekte uçtukları için onların seslerini çok az duyarız.

3. Gürültülü ortamlarda bulunmamaya özen göstermeliyiz.
Çünkü, aşırı gürültülü ortamlarda kulak zarımız zarar görüp ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

4. İnsanlar meşale, el feneri ve ampul gibi yapay ışık kaynakları üretmişlerdir.
Çünkü, akşamları sürekli yararlanabilecekleri doğal ışık kaynakları bulamamışlardır.

5. Karanlık ortamlarda görme olayı gerçekleşmez.
Çünkü, görme olayının gerçekleşebilmesi için ışık kaynağına ihtiyaç duyulur.
Ç) Aşağıda verilen ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları olarak sınıflandırınız. Ses kaynaklarını tabloda verilen uygun yerlere yazınız.

? Keman ? Düdük ? Gemi ? Fil ? Şelale ? Yıldırım ? Radyo ? Rüzgâr ? Arı

Doğal ses kaynakları: Fil, Şelale, Yıldırım, Rüzgar ve Arı.
Yapay ses kaynakları: Keman, düdük, gemi, radyo.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 155 Ders Kitabı Cevapları

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

1. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi bir yönüyle ikisinden farklıdır?
Cevap: B


2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C


3. Koridorda çalan zilin sesini sınıftaki öğrenciler duyabilir.
Yukarıda açıklanan durumun sebebi sesin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
Cevap: A
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 156 Ders Kitabı Cevapları

4. Aşağıdaki durumların hangisinde duyulan sesin şiddeti artar?
Cevap: A

5. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?
Cevap: B

6.Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap: C

7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C

Sayfa 152’deki bulmacada bir çok kelimeyi ve anahtar kelimeyi bulamamıştım ancak bu siteye girince tak diye yaptım. Gerçekten ama gerçekten çok başarılı bir site cevaplar %100 doğru ve tutarlı.

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-161-162. Sayfa Cevapları Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Sorusu: Yakın çevrenizde gördüğünüz canlı varlıklar nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yakın çevremde gördüğüm canlılar kuşlar, insanlar, kediler, köpekler, karıncalar, böcekler; cansız varlıklar ise beton, demir, taş, tahta, cam gibi maddelerdir.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları

Sözlerini okuduğunuz şarkıda hangi varlıkların isimleri geçmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Şarkıda kırmızı balık, göl, Balıkçı Hasan, olta, sepet.

Sizce şarkıda geçen başka hangi sözler kırmızı balık ve Balıkçı Hasan’ın canlı olduğunun kanıtıdır. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Şarkıda geçen “Balıkçı hasan seni tutacak, seni sepetine atacak” gibi sözler Balıkçı Hasan’ın canlı bir varlık olduğuna işarettir.

Siz de çevrenizde bulunan canlı varlıklara örnekler veriniz.
Cevap: İnsan, kedi, köpek, böcek, karınca, kuş gibi varlıklar canlı varlıklara örnektir.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları

Siz de çevrenizde bulunan cansız varlıklara örnekler veriniz.
Cevap: Tahta, demir, kapı, kalem, ayakkabı, çanta gibi maddeler cansız varlıklara örnektir.

Sayfa 161’deki şarkı gerçekten çok güzel ve onada çok güzel sorular hazırlamışlar. Diğer sayfalarda zorlandığım sorular olunca girip bu siteden baktım ve doğru cevapları öğrendim. Bu site sayesinde çok başarılı olacağım.

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 170-171-172-173. Sayfa CevaplarıYaşadığımız Çevreyi Tanımanın Önemi

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 170 Ders Kitabı Cevapları

2. BÖLÜM: BEN VE ÇEVREM

Hazırlık Sorusu

İçtiğiniz sütlerin kutularını nereye atıyorsunuz? Niçin?

Cevap: İçtiğimiz sütleri çöp kutusuna eğer varsa da geri dönüşüm kutularına atıyorum. Çevreyi temiz tutmak için yere çöp atmıyorum ve çöp kutularına atıyorum.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları

Verilen okuma metnine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ayşe, Zehra ve Hakan kalem ve silgi ihtiyaçlarını nereden karşılayacaklarını biliyorlar mı?
Cevap: Ayşe, Zehra ve Hakan kalem, silgi ihtiyaçlarını nereden karşılayacaklarını biliyorlar.

2. Ayşe, Zehra ve Hakan okudukları ilkokula sabahları yanlarında aile büyükleri olmadan gidebilirler mi?
Cevap: Ayşe, Zehra ve Hakan eğer birlikte giderse tek başlarına ilkokula gidebilirler çünkü trafikte güvenli olarak yürümenin kurallarını biliyorlar.

3. Ayşe, Zehra ve Hakan yürüyüş sırasında niçin kaldırımı ve yaya geçidini kullanmışlardır?
Cevap: Ayşe, Zehra ve Hakan kaldırımı ve yaya geçidini araç trafiğinden korunmak ve güvenli bir şekilde yürümek için kullanırlar.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 172 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda verilen sorunun cevabını noktalı yerlere yazınız.

Yaşadığı çevrede hastanenin, devlet dairelerinin, çarşının, pazarın, marketin veya alışveriş merkezlerinin yerini bilmeyen bir kişi sizce günlük hayatında ne gibi zorluklar yaşayabilir?

Cevap: Yaşadığı çevredeki kamu kuruluşlarını ve alışveriş yapacağı yerleri bilmediğinden dolayı kaybolabilir ve acil bir durumda nereye gideceğini bilemez.

Boş süt kutularınızı açın ve birbirine ekleyerek orta büyüklükte bir kutu yapın.Sonra plaj veya pikniğe gittiğinizde soğuk meşrubatları içerisine koyun ağzını kapatın.Kutunuzu termos olarak kullabilirsiniz.İçecekler saatlerce soğuk kalacaktır

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 178-179-180-181-182-183. Sayfa Cevapları Çevre Temizliğinin Önemi.

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları

Canlı varlıklar yaşamlarını sürdürebilmek için her türlü ihtiyaçlarını çevrelerinden karşılarlar. Canlıların yaşamları ve yaşadıkları çevre birbirine bağlıdır. Örneğin, karıncaların yaşama alanı toprak, balıkların yaşama alanı ise sudur. İnsanlar şehirlerden köylere, ormanlardan adalara kadar çok geniş bir çevrede yaşar.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları

1. Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo çiziniz. Tabloya görsellerdeki kartlarda bulunan çevrelerin türünü “X” ile işaretleyerek belirtiniz.

178-179-180-181-182-183. Sayfa Cevapları

2. Kartlarınızdaki görsellerde bulunan çevrelerden hangilerinin yapımında insan emeği yoktur?
Cevap: Orman, göl, ada, çayır, mağara ve şelalelerde insan emeği yoktur.

3. Kartlarınızdaki görsellerde bulunan çevrelerden hangileri insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır?
Cevap: Sera, apartman, hayvanat bahçesi, köprü, çocuk parkı ve okul insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar tarafından yapılmıştır.

Maalesef oluşumunda insan emeğinin olmadığı orman,ada ce çayır gibi yerler insan emeği ile yok ediliyor.İnsanlara rahat nefes alabilecekleri yer bırakmıyorlar.

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 188-189-190. Sayfa Cevapları Doğal Çevreyi Korumak İçin Yapılması Gerekenler

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 188 Ders Kitabı Cevapları

DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Araştıralım- Anlatalım

. Aşağıda verilen soruyu cevaplayabilmek için çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

? Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenler nelerdir?
Cevap: Doğal çevreyi korumak için ağaç ekmeliyiz, sanayi atıkları suya bıraıkılmamalı, lağım suları denize karışmamalı, piknik yaptıktan sonra çöplerimizi toplamalı, atıklarımızı yere atmamalıyız ve bu gibi kurallara uyarsak doğal çevreyi koruruz.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 190 Ders Kitabı Cevapları

Neler Gözlemlediniz?

Bu etkinliğin doğal çevrenin korunmasına ne gibi katkıları vardır?
Cevap: Bu etkinlik ile birlikte doğal çevreye rastgele çöp atmıyor, çöplerimizi geri dönüşüm ile yeniden kullanıyor ve doğaya zarar vermiyoruz.

Arkadaşlar piknik yaptıktan sonra atıklarımızı bırakmamayı öğrenmemiz lazım artık.Pikniğe giderken herkes yanına bir çöp poşeti alsa zaten olay otomatikman çözülecek.

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 191-192-193. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik?

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 191 Ders Kitabı Cevapları

NELER ÖĞRENDİK?

A.) Aşağıdaki resimlerde gördüğünüz yerlerin doğal çevre mi yoksa yapay çevre mi olduğuna karar vererek ok yönünde ilerleyiniz. Ulaştığınız çıkıştaki harfleri aşağıdaki kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz.

ŞİFRE: BAŞARDINIZ

1 => B
2 => Ş
3 => R
4 => I
5 => N
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 192 Ders Kitabı Cevapları

B.) Aşağıda verilen kutucuklar içindeki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde yukarıdan aşağıya ilerleyiniz. Buna göre alttaki çıkışlardan hangisine ulaşırsınız?

Cevap: Y > D > D > 3. çıkış
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 193 Ders Kitabı Cevapları

C.) Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki parantezin içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altta verilen noktalı yerlere yazınız.

1. (D) Yaşadığımız çevreyi tanımamız hayatımızı kolaylaştırır.
2. (D) Yaşadığımız çevreyi temiz tutmalıyız.
3. (Y) Çevre temizliğinden yalnızca büyükler sorumludur.
4. (D) Temiz bir çevre, salgın hastalıkları önleyebilir.
5. (Y) Sadece ev ve okul temizliğine dikkat etmeliyiz.
6. (D) Yediğimiz meyvelerin kabuklarını çöp kutusuna atmalıyız.
7. (Y) Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için yalnız havaya ihtiyacı vardır.
8. (Y) Atık maddeleri su kaynaklarına atmak sudaki canlı yaşamını olumsuz etkilemez.
9. (D) Pamukkale Travertenleri bir doğal anıttır.

Yanlışların doğruları: 3- Çevreyi temiz tutmak yalnızca büyüklerin sorumluluğu değil, küçük büyük herkesin sorumluluğudur.

5- Ev okul dışında vakit geçirdiğimiz her yeri temiz tutmalıyız bunlar sinema, park, kültür merkezleri gibi yerlerdir.

7- Bitkilerin büyüyüp gelişmesi için havaya, güneşe, suya ihtiyacı vardır.

8- Atık maddeleri suya atmak o sudaki canlıların yok olmasına yol açar.

Arkadaşlar ben bir sahil kasabasında yaşıyorum.Geçen gün dalgıçlar temizlik için sudalardı ve bende onları izliyordum.Bir dalgıç dipten demir bir masa çıkardı.Artık sözün bittiği yer.Demir masa denize atılır mı ya.

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 196-197-198-199-200. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik?

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 196 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A.) Aşağıdaki şemaların merkezine, altta kutucuklar içinde verilen ifadelerden uygun olanlarını örnekteki gibi yazınız.

Lunapark – Akvaryum – Yürüyüş yolu = Yapay Çevre

Bisiklet – Kağıt – Makas = Cansız varlıklar

Orman – Dağ – Deniz = Doğal çevre

Sincap – Kedi – İnsan = Canlı varlıklar
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 197 Ders Kitabı Cevapları

B.) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yılmaz, bir bitkinin yaşam döngüsünü gözlemliyor. Gözlem sonuçlarını bir rapor hâline getiriyor. Yılmaz’ın gözlem raporu aşağıdaki gibidir.

Bitkinin yapraklarından bazıları döküldü, bazıları kurumaya başladı.

Yılmaz’ın gözlem raporunun bu şekilde olmasının sebebi nedir?

Cevap: Yılmaz, bitkiyi güneş görmeyen bir yere koymuş olabilir veya bitkiyi hiç sulamamış olabilir.


2. Aşağıdaki varlıkları, canlı ve cansız varlıklar olarak sınıflandırınız.

Canlı Varlıklar: Karınca – Ayı – Sinek

Cansız Varlıklar: Bilgisayar – Bardak – Maydanoz – Kağıt – Su – Çay

3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Doğal çevre, doğada kendi kendine var olmuş yapılardır. Yapay çevreyse tamamen insanlar tarafından oluşturulmuş, insanların ihtiyaçlarını karşılayan yol, okul, köprü gibi yapılardır.


C.) Aşağıda verilen şemadaki noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

Doğal Çevreyi Korumak İçin Yapılması Gerekenler

 • Atıklarımızı denizlere, göllere atmamalıyız.
 • Kanalizasyon, lağım sularını denizlere akıtmamalıyız.
 • Kaçak olarak avlanmamalıyız.
 • Küresel ısınmayı engelleyerek kutuplardaki hayvanların yaşamalarını sağlamalıyız.

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 198-199-200 Ders Kitabı Cevapları

Ç.) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

CEVAP ANAHTARI

200

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 204-205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik?

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 204 Ders Kitabı Cevapları

1. BÖLÜM: ELEKTRİKLİ ARAÇ GEREÇLER
Hazırlık Sorusu: Evinizde elektrikler kesildiğinde hangi araç gereçleri kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Evimde elektrik kesildiğinde pill el feneri ve mum kullanıyoruz.

Günümüzde yaşayan insanların bazı davranış ve alışkanlıkları ile yaklaşık 100 yıl önce yaşamış insanların davranış ve alışkanlıkları arasında çeşitli farklılıklar vardır.
İnsanlar eskiden aydınlatma amacıyla akşamları mum veya kandil yakarlardı.
İnsanlar eskiden bir yerden başka bir yere gidebilmek için ya yürüyor ya da at arabaları kullanıyorlardı.
Günümüzde bazı öğrenciler ödev yaparken masa lambası kullanmaktadır.
Günümüzde otomobil, uçak ve tren gibi ulaşım araçlarıyla eskiye göre çok daha kısa sürelerde ulaşım sağlanmaktadır

Sizce insanların günlük yaşamlarında meydana gelen bu değişimlerin sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: İnsanların günlük yaşamında meydana gelen bu değişikler teknolojinin gelişmesi nedeniyle olmuştur. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün yeni bir şeyler bulmaya çalışır.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 207 Ders Kitabı Cevapları

Düşünelim- Cevaplayalım
Aşağıda verilen soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

Günlük hayatta ısınma ve aydınlatma amacının dışında kullandığımız elektrikli araç gereçlere örnekler veriniz. Bu elektrikli araç gereçlerin kullanım amaçları nelerdir?

Cevap: Televizyon, bilgisayar, telefon, ütü makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli çaydanlık gibi aletleri kullanıyoruz. Bu aletler günlük hayatta vakit geçirmemize ve işlerimizi kolaylaştırmaya yarayan aletlerdir.

Biz zamanında çok büyük bir deprem yaşadık.Bu sebepten dolayı babam herkesin başucuna bir fener aldı.Deprem anında elektrikler kesildiğinden panik olmamızı en aza indirgeyecektir dedi.

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 212-213-214-215-216. Sayfa Cevapları Elektrik Kaynakları

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 212 Ders Kitabı Cevapları

2. BÖLÜM: ELEKTRİK KAYNAKLARI

Hazırlık Sorusu: Evinizde elektrikler kesildiğinde hangi araç gereçleri kullanamıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Evimizde elektrik kesildiği zaman pilli el feneri, şarzlı telefonlardaki fenerleri ve mumu kullanıyoruz.

ELEKTRİKLİ ARAÇ GEREÇLERİN KULLANDIĞI ELEKTRİK KAYNAKLARI

Günlük hayatta insanlar elektrikli araç gereçleri kullanırken aşağıdaki görsellerde verildiği gibi bazı sorunlarla karşılaşır. Görselleri inceleyerek bu sorunların neler olabileceğini arkadaşlarınızla paylaşınız.

El fenerinin çalışmamasının ve prize takılı ütünün ısınmamasının sebebi ne olabilir Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: El fenerinin çalışmaması pillerin bitmiş olmasından dolayı olabilir. Ütü ise elektrik olmadığı için çalışmıyor olabilir.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 213 Ders Kitabı Cevapları

Neler Gözlemlediniz?

1. El feneri ve saç kurutma makinesi hangi durumlarda çalışmadı?
Cevap: El feneri içinde pil yokken, saç kurutma makinesi prizde değilken çalışmadı.

2. El feneri ve saç kurutma makinesinin çalışmamasının sebebi nedir?
Cevap: El feneri ve saç kurutma makinesine güç gitmediği için çalışmamıştır. Pil ve elektrik bu aletlere güç verir.

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 220-221-222. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik?

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 220 Ders Kitabı Cevapları

NELER ÖĞRENDİK?

A.) Aşağıda verilen üçlü sözcük gruplarından örnekteki gibi anlamlı cümleler oluşturunuz.

 

1. Çamaşır makinesi, buzdolabı, şehir elektriği
Cevap: Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi araçlar şehir elektriği ile çalışır.

2. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, batarya
Cevap: Cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi aletler batarya ile çalışır.

3. Otomobil, elektrik kaynağı, akü
Cevap: Otomobiller içerisinde elektrik kaynağı olan akülerle çalışır.

4. Şehir elektriği, maliyet, fatura
Cevap: Evdeki elektrik maliyetimiz artarsa şehir elektriğini kullandığımız için fatura pahalı gelir.

5. Pil atığı, zararlı maddeler, çevre
Cevap: Pil atıkları gibi zararlı maddeleri çevreye atarsak etrafımız kirlenir.

6. Pil, akü, batarya
Cevap: Pil, akü ve batarya gibi güç kaynakları bazı aletlere güç verir.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 221 Ders Kitabı Cevapları

B.) Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki parantezin içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altta verilen noktalı yerlere yazınız.

1. (D) İçinde pil olmayan el feneri çalışmaz.
2. (D) Çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi, şehir elektriği ile çalışır.
3. (Y) Bulaşık makinesi, akü ile çalışır.
4. (D) Elektriği kullanırken tutumlu olmalıyız.
5. (D) Pil atıklarının rastgele doğaya bırakılması hava, su ve toprak kirliliğine sebep olabilir.
6. (D) Pil atıkları bazı hastalıklara sebep olabilir.
7. (Y) Buzdolabı ve tost makinesi, pille çalışır.
8. (Y) Pil, akü ve bataryadan başka elektrik kaynağı yoktur.
9. (D) Otomobillerdeki farlar, radyo ve klima, şehir elektriği kullanarak çalışır.

Yanlış olanların doğrusu:

3- Bulaşık makinesi şehir elektriğiyle çalışır.
7- Tost makinesi ve buzdolabı şehir elektriğiyle çalışır.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 222 Ders Kitabı Cevapları

C.) Aşağıda verilen kutucuklar içindeki araç gereçler hangi elektrik kaynağıyla çalışıyorsa o yönde ilerlenecektir. Elektrikli araç gereçlerin hangi elektrik kaynağı ile çalıştığını bilen bir öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?

Sayfa 222

Cevap: 3. Çıkış

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 227. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik?

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 227 Ders Kitabı Cevapları

NELER ÖĞRENDİK?

Yusuf, aşağıdaki akış şemasında bulunan cümleleri 1 numaralı cümle ile başlayıp ok yönünde ilerleyecektir. Okuduğu ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirecektir. Buna göre hangi ifadelerin doğru, hangi ifadelerin yanlış olduğunu aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Sayfa 227

Doğru İfadeler: 1 – 2 – 5
Yanlış İfadeler: 3 – 4

Yanlış İfadelerin Doğruları: 3. ifadede bozulan araçları kendimiz tamir etmemeliyiz bir büyüğümüze veya yetkili birisine tamir ettirmeliyiz. 4. İfade de ise araç gereçleri kablosundan değil daha sağlam bir yerinden tutarak hareket ettirmeliyiz.

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 230-231-232-233-234. Sayfa Cevapları Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 230 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

 

A.) Aşağıda verilen elektrikli araç gereç isimlerini “ısınma amaçlı araç gereçler”, “aydınlatma amaçlı araç gereçler” ve “ev araç gereçleri” olarak sınıflandırarak örnekteki gibi eşleştiriniz.

Isınma amaçlı araç gereçler: elektrikli ısıtıcı, elektrikli battaniye
Aydınlatma amaçlı araç gereçler: floresan lamba, araba farı, lamba, el feneri
Ev araç gereçleri: Telefon, ütü
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 231 Ders Kitabı Cevapları

B.) Aşağıdaki tabloda resimleri verilen varlıkların ortak özelliklerini örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız.

 1. Batarya ile çalışan elektrikli araç gereçler
 2. Şehir elektriği ile çalışan araç gereçler
 3. Pil ile çalışan araç gereçler

C.) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Elektrikli araç gereçlerin yol açabileceği tehlikelerden korunmak için hangi önlemleri almalıyız?
Cevap: Elektrikli araçların yol açabileceği tehlikelerden korunmak için elektrikli araç gereçlerin kullanım kılavuzunu okumalıyız ve dikkatli kullanmalıyız.

2. Atık pillerin çevreye verebileceği zararlar nelerdir?
Cevap: Atık piller toprağı verimsiz hale getirir ve radyasyon yayar.

3. Atık pillerin çevreye verebileceği zararları en aza indirmek için neler yapılmalıdır?
Cevap: Atık pil toplama kutularına pillerimizi atmalıyız.

4. Elektriği tasarruflu kullanmanın önemi nedir?
Cevap: Elektriğimizi ne kadar az kullanırsak ülkemizin ve bizim cebimizde o kadar çok para kalır.

5. Elektrikli araç gereçlerin çalışmasını sağlayan elektrik kaynakları nelerdir?
Cevap: Şehir elektriği, pil, adaptör.
3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 232-233-234 Ders Kitabı Cevapları

Ç.) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

Cevap Anahtarı

3. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 232-233-234 Ders Kitabı Cevapları

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.