Cevap Yaz
13 Nisan 2023, 15:28 - Sena Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları CEM Yayınları

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları CEM Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 4.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 17-18-19-20-21-22-23 cevaplarını aşağıda paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları CEM Yayınları

4.Sınıf CEM WEB Ofset Yayınları İngilizce Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları Classroom Rules

4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

14- Listen and circle what you need. Then find the puppet.
Çeviri: Dinleyin ve neye ihtiyacınız olduğunu daire içine alın. Sonra kuklayı bulun.
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları


Assignment: Prepare a puppet. Ask for and give permission
Çeviri: Ödev: Bir kukla hazırlayın. İzin isteyin ve izin verin.


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

16- Write the missing numbers.
Çeviri: Eksik sayıları yazınız.
Cevap:
a. five – ten – fifteen – twenty
(beş – on – on beş – yirmi)
b. three – six – nine – twelve
  (üç – altı – dokuz – on iki)
c. ten – twenty – thirty – forty
(on – yirmi – otuz – kırk)
d. four – eight – twelve – sixteen
(dört – sekiz – on iki – on altı)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları

17- Listen and point.
Çeviri: Dinle ve göster.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları


18- Listen and tick. Find the extra number.
Çeviri: Dinle ve işaretle. Ekstra numarayı bulun.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları1


19- Play “BOOM”.
Çeviri: “BOOM” oynayın.


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları

20- Match the numbers.
Çeviri: Sayıları eşleştir.
Cevap:

32 → thirty-two (otuz iki)

41 → forty-one (kırk bir)

44 → forty-four (kırk dört)

39 → thirty-nine (otuz dokuz)

33 → thirty-three (otuz üç)

25 → twenty-five (yirmi beş)

12 → twelve (on iki)

15 → fifteen (on beş)

13 → thirteen (on üç)


21- Listen and circle.
Çeviri: Dinle ve daire içine al
Cevap: 
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları1


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

LET’S PRACTICE! (UYGULAMA YAPALIM!)

1- Match and say.
Çeviri: Eşleştir ve söyle.
Cevap: 

(b) 1. May I read the book? (Kitabı okuyabilir miyim?)
(c) 2. Can I use your laptop? (Dizüstü bilgisayarınızı kullanabilir miyim?)
(g) 3. May I open the doar? (Kapıyı açabilir miyim?)
(d) 4. May I clean the board? (Tahtayı temizleyebilir miyim?)
(e) 5. Can I ride your bike? (Bisikletinize binebilir miyim?)
(f) 6. May I listen to the radio? (Radyo dinleyebilir miyim?)
(a) 7. May I eat a sandwich? (Sandviç yiyebilir miyim?)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

3- Read and match.
Çeviri: Oku ve eşleştir.
Cevap:

(c) 1. Raise your hand to speak. (Konuşmak için elinizi kaldırın.)
(e) 2. Don’t eat in the classroom. (Sınıfta yemek yemeyin.)
(a) 3. Go to school on time. (Okula zamanında gidin.)
(b 4. Listen to your teacher. (Öğretmeninizi dinleyin.)
(d) 5. Don’t play volleyball in the classroom. (Sınıfta voleybol oynamayın.)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

4- Work in pairs. Tick 3 sentences. Ask your friend to do them.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. 3 cümleyi işaretleyin. Arkadaşınızdan bunları yapmasını isteyin.


5- Can you find the missing numbers?
Çeviri: Eksik sayıları bulabilir misin?
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları CEM Yayınları

4.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevaplari 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa, Classroom Rules ünitesi etkinlik çalışmaları konusu içerisinde eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.