Cevap Yaz
13 Nisan 2023, 15:29 - Sena Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 47-48-49-50-51-52. Sayfa Cevapları CEM Yayınları

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 47-48-49-50-51-52. Sayfa Cevapları CEM Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusunda 4. sınıf öğrencilerimizin hem okulda hemde okulda edindikleri ev ödevlerinde en çok ihtiyaç duyacağı ve en çok zorlandığı, ingilizce eğitiminin temelini kapsayan 4.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 47-48-49-50-51-52’deki cartoon characters ünitesi içerisindeki bir takım çalışmaları çevirisiyle beraber paylaşmış bulunuyoruz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 47-48-49-50-51-52. Sayfa Cevapları CEM Yayınları

4.Sınıf CEM WEB Ofset Yayınları İngilizce Ders Kitabı 47-48-49-50-51-52. Sayfa Cevapları Cartoon Characters

4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

13- Color and find the correct story.
Çeviri: Renklendirin ve doğru hikayeyi bulun.
Cevap: a. Pinocchio


14- Which story above is about honesty? Do you know another cartoon, story or fable about honesty?
Çeviri: Yukarıdaki hikayelerden hangisi dürüstlükle ilgilidir? Dürüstlük hakkında başka bir çizgi film, hikaye veya masal biliyor musunuz?
Cevap: Pinocchio is about honesty. La Fantaine stories are about honesty. (Pinokyo dürüstlükle ilgilidir. La Fontaine hikayeleri dürüstlükle ilgilidir.)


15- Look at the pictures below. Who is honest? Tick the correct pictures. 
Çeviri: Aşağıdaki resimlere bakın. Kim dürüst? Doğru resimleri işaretleyin.
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları


16- Are you honest?
Çeviri: Sen dürüst müsün?
Cevap: Yes, I’m honest. (Evet, dürüstüm.)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

17- Listen and match the objects with the  cartoon characters.
Çeviri: Dinleyin ve nesneleri çizgi film karakterleriyle eşleştirin.
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları


18- Listen again and fill in the blanks.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları1

Look at the dog. It is Harry’s dog. It is ……..his…….. dog. (Köpeğe bak. Harry’nin köpeğidir. Bu onun köpeği.)

Is this Tom’s ball? (Bu Tom’un topu mu?)

Is this …..my……. guitar? (Bu benim gitarım mı?)

Are they ….your…. books? (Onlar senin kitapların mı?)

Is this Kim and Sally’s puzzle? (Bu Kim ve Sally’nin bulmacası mı?)

Is this …..our…… brush? (Bu bizim fırçamız mı?)

And this Kim’s cat. It is ….her….. ct. (Bu da Kim’in kedisi. Herk’tir.)

Yes, it is …..his…. ball. (Evet, bu onun topu.)

No. It is Tom’s guitar. (Hayır. O, Tom’un gitarı.)

No. They are Harry’s books. (Hayır. Onlar Harry’nin kitapları.)

Yes, it is ….their….. puzzle. (Evet, bu onların bulmacası.)

No. It is Sally’s brush. (Hayır. Sally’nin fırçası.)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

19- Look at the pictures in activity 5. Read and write True (T) or False (F).
Çeviri: 5. aktivitedeki resimlere bakın. Doğru (T) veya Yanlış (F) okuyup yazın.
Cevap: 

(T) This is Kim’s plane. (Bu Kim’in uçağı.)

(F) This is Harry’s cat. (Bu Harry’nin kedisi.)

(F) These are Tom’s books. (Bunlar Tom’un kitapları.)

(T) This is Kim and Sally’s puzzle. (Bu Kim ve Sally’nin bulmacası.)


20- Draw what you, your mother and father have. Talk about them.
Çeviri: Sende, annende ve babanda ne varsa çizin. Onlar hakkında konuş.
Cevap: 

This is my mother’s guitar. She can play guitar, but I can’t. (Bu annemin gitarı. O gitar çalabilir ama ben çalamam.)

This is my father’s ball. He can play football, but I can’t. (Bu babamın topu. O futbol oynayabilir ama ben oynayamam.)

These are my mother’s and father’s puzzle. They can do puzzles but I can’t. (Bunlar annemin ve babamın yapbozu. Onlar yapboz yapabilirler ama ben yapamam.)


21- Work in pairs. Ask and answer about the objects in activity 16.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. 16. aktivitedeki nesneler hakkında soru sorun ve cevaplayın.
Cevap: 

– Is this your bike? (Bu senin bisikletin mi?)

– Yes, this is my bike. I can ride a bike. (Evet, bu benim bisikletim. Bisiklete binebilirim.)

– Is this your plane? (Bu senin uçağın mı?)

– No, it isn’t. I can’t fly. (Hayır, değil. uçamıyorum.)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

LET’S PRACTICE! (UYGULAMA YAPALIM!)

1- Look at the table. Write True (T) or False (F).
Çeviri: Masaya bak. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Cevap: 

(T)1. Akın can play the guitar, but he can’t ride a donkey.(Akın gitar çalabilir ama eşeğe binemez.)

(T) 2. Tuna can’t play the guitar or speak Russian. (Tuna gitar çalamıyor veya Rusça konuşamıyor.)

(F) 3. Akın can take pictures, but he can’t speak Russian. (Akın fotoğraf çekebilir ama Rusça konuşamaz.)

(T) 4. Tuna and Müge can ride a donkey. (Tuna ve Müge eşeğe binebilir.)

(F) 5. Kamil and Akın can’t play the guitar or take pictures. (Kamil ve Akın gitar çalamıyor, fotoğraf çekemiyor.)

(T) 6. Tuna can’t take pictures or jump high. (Tuna fotoğraf çekemez veya yükseğe zıplayamaz.)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

2- Answer and find.
Çeviri: Cevapla ve bul.

1. Can you say ten colors in English? (İngilizce on renk söyleyebilir misin?)

2. Can you count 1-50 in English? (İngilizce’de 1-50 arasında sayabilir misiniz?)

3. Where are İzmir, Samsun and Kars? Can you say? (İzmir, Samsun ve Kars nerede? Söyleyebilir misin?)

4. Can you sing a song English? (İngilizce şarkı söyler misin?)

5. Can you say the colors of Turkish flog? (Türk kırbaçlarının renklerini söyleyebilir misiniz?)

6. Can you spell your best friend’s surname? (En iyi arkadaşının soyadını heceleyebilir misin?)

7. Can you say your hometown? (Memleketini söyleyebilir misin?)

8. What can you do? Say 3 things. (Ne yapabilirsin? 3 şey söyle.)

9. Can you say 3 words same in Turkish? (Aynı 3 kelimeyi Türkçe söyleyebilir misiniz?)

10. Can you count 50-1 in English? (İngilizce’de 50-1’i sayabilir misin?)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

3- Read and circle the correct words.
Çeviri: Doğru kelimeleri okuyun ve daire içine alın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 47-48-49-50-51-52. Sayfa Cevapları CEM Yayınları

4.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 47-48-49-50-51-52. Sayfa, Cartoon Characters Ünitesi içerisinde eksik veya hatalı bir kısım ile karşılaşmanız halinde bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.