Cevap Yaz
15 Mart 2023, 20:29 - Sena Yazdı

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 4. sınıf türkçe ders kitabı 132-133-134-135-136-137-138 Cevapları konusunu paylaştık. Ayrıca bu sayfalar içerisinde Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni Cevapları konusu da bulunmaktadır. Bunlar içerisinde eksik veya hatalı olabilecek kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları

4.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitab 132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Masalcı Dede Pertev Naili Boratav

4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Görsellerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Görseller ve başlığa göre metnin konusu masal anlatan bir dede olabilir.


2. Metnin ikinci görselinde yer alan masal kahramanları kimlerdir? Tanıdıklarınızın adlarını söyleyiniz.
Cevap:  Masal kahramanlarından Keloğlan, Nasrettin Hoca, Köroğlu ve Dede korkut vardır.


4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 134 Ders Kitabı Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bunların anlamını sözlükten bulup yazınız.
Cevap:

Halk bilimi
Tahminim: Halkla ilgili araştırma yapan birim.
Anlamı:  Farklı bölgelerde yaşayan halkları araştırıp onlar hakkında kuram  ve yasalar bulmaya çalışan bilim dalıdır.


Kültür
Tahminim: Toplumların gelenek, görenek ve yaşayış tarzı.
Anlamı: Bir toplumun gelenek, görenek, yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümü.


Edebiyat
Tahminim: Düşünce ve duygularımızı belirttiğimiz yazılar.
Anlamı: Dil ile kullanılan duygu, düşünce ve hayallerin merak uyandırarak kaleme alınması.


Arşiv
Tahminim: Bilgilerin saklandığı yer.
Anlamı: Eski konulara ait önemli evrak ve belgeler.


b. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Bunları uygun kelimelerle eşleştiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 134 Ders Kitabı Cevapları


4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 135 Ders Kitabı Cevapları

2. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Pertev Naili Boratav’ın önemli başarıları nelermiş?
Cevap: Türk halkının kültür zenginliğini yok olmasını önlemiştir.


2. Pertev Naili Boratav neden gece gündüz çalışırmış?
Cevap: Halkın masallarının, türkülerinin, efsanelerinin kaybolmasından korktuğu için gece gündüz çalışırmış.


3. Pertev Naili Boratav ne gibi çalışmalar yapmış?
Cevap: Türk halk edebiyatı örnekleri toplayarak sayısız kitap yayımlamıştır.


4. Pertev Naili Boratav hangi halk edebiyatı eserlerini yok olmaktan kurtarmış?
Cevap: Masalları, türküleri ve efsaneleri yok olmaktan kurtarmış.


5. Pertev Naili Boratav’ın arşivi bugün nerede bulunuyormuş?
Cevap: İstanbul’daki Tarih Vakfında bulunuyormuş.


3. ETKİNLİK

Metne göre yazarın halk edebiyatı ürünlerini korumaya yönelik bakış açısını açıklayınız.
Cevap: Pertev Naili Boratav Türk halkını çok sevmekle beraber halk edebiyatı ürünlerini korumak için gece gündüz çalışmıştır.


4. ETKİNLİK

Halk edebiyatı ürünlerinin neden korunması gerektiğini sınıfça tartışınız. Tartışma sırasında masal, destan, türkü, fıkra kelimelerini anlamına uygun kullanınız.
Cevap: Halk edebiyatı ürünlerinin korunması Türk halkının geçmişinin ve eserlerinin korunması demektir. Geçmişsiz ve esersiz bir millette kültürsüz kalmaya mahkumdur.  Bu yüzden kültürümüzün büyük bir kısmını kapsayan masal, destan, türkü ve fıkraları büyük bir özenle korumalıyız.


4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 136 Ders Kitabı Cevapları

5. ETKİNLİK

a. “Masalcı Dede Pertev Naili Boratav” başlıklı metin, bilgilendirici metin midir, hikâye edici metin midir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: ”Masalcı Dede Pertev Naili Boratav” başlıklı metin bilgilendirici metindir. Masalcı Dede Pertev Naili Boratav’ın eserlerinden ve başarılarından bahsedilmiştir.

– Daha genç bir lise öğrencisiyken köy köy dolaşıp masallar, destanlar toplamaya başladı.
– Dinlediği masalları, destanları, şiirleri, halk türkülerini tek bir kelime atlamadan defterlerine yazardı. 
– Pertev Naili Boratav’ın yaşamı boyunca topladığı Türk halk edebiyatı örnekleri, ülkemizin en büyük arşivlerinden birini oluşturmaktadır.


b. Türüne göre bu metnin bölümlerini adlandırınız. Bu bölümlerin hangi cümlelerle başlayıp hangi cümlelerle sona erdiğini ilgili kutucuklara yazınız.
Cevap: 

Giriş Bölümü
” Pertev Naili Boratav’ın ilk büyük başarısı, Anadolu halkının kültür zenginliğini kaybolmaktan kurtarmasıydı.” cümlesi ile başlayıp “Çünkü halkı tanımak, anlamak için bu çok önemliydi.” cümlesiyle son bulmuştur.

Gelişme Bölümü
”Pertev Naili Boratav halkın masallarının, türkülerinin, efsanelerinin kaybolmasından korktuğu için gece gündüz çalıştı. ” cümlesi ile başlayıp ” Bu toplu arşiv, bugün İstanbul’daki Tarih Vakfında yer almaktadır.” cümlesi ile son bulmuştur.

Sonuç Bölümü
”Pertev Naili Boratav, yaşamı boyunca sayısız kitap yayımladı. ” cümlesi ile başlayıp ” Onun yok olmaktan kurtardığı bu masalların, türkülerin, destanların yaşaması için bizim de onları okumamız gerekir.” cümlesi ile son bulmuştur.


6. ETKİNLİK

a. Defterinize yazdığınız masal ve oyun tekerlemelerini arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları2


b. Aşağıdaki masal tekerlemelerinden hangisinin masalların başında, hangisinin masalların ortasında, hangisinin masalların sonunda kullanıldığı hakkında arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:

“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken… Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken…→ Masalların başında kullanılır.

“Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” → Masalların ortasında kullanılır.

“Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Altı ay, bir güz gittik. Bir de ne görelim? Bir arpa boyu yol gitmemişiz.” → Masalların sonunda kullanılır.


4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 137 Ders Kitabı Cevapları

7. ETKİNLİK

a. En sevdiğiniz masalı ana hatlarıyla arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap:

Külkedisi Sindirella

Annesinin vefatından sonra babasının evlenmesi ile üvey annesi, babası ve iki üvey kız kardeşiyle yaşayan Sindirella’nın babası yurt dışına çalışmaya gitmektedir. Bunu fırsat bilen üvey anne Sindirella’yı farelerin olduğu tavan aralığında yatırarak evdeki işleri yaptırmaktadır. Günlerden bir gün ülkenin prensi tüm halka evleneceğini duyuruyor ve bir balo düzenleniyor.

Sindirella’da her genç kız gibi üvey annesine baloya gitmek istediğini söylüyor. Fakat kötü üvey anne bunu kabul etmeyerek kızı tavan arlığına kilitliyor. Az bir zaman sonra küçük bir peri gelerek ondan bal kabağı ve fare bulmasını istiyor. Küçük peri istediklerini bulan Sindirella’ya bal kabağından araba farelerden at yapıyor fakat gece 12 de eski hallerine döneceklerini söylüyor. Baloya giden Sindirella prensle tüm gece dans ediyor. Gece 12 olmak üzereyken gitmek istiyor fakat prens kalmasını isteyince koşa koşa saraydan çıkmaya çalışıyor. Koşarken ayakkabısının tekini düşürüyor ve ayakkabıyı bulan prens tüm halka ayakkabının sahibi ile evleneceğini yayıyor.

Tüm genç kızlara giydirmelerine rağmen sahibini bulamıyorlar. Sıra Sindirella’nın evine gelince üvey anne Sindirella’yı tavan aralığına kilitliyor. Fareleri anahtarı üvey anneden alarak kapıyı açıyor ve ayakkabıyı giymesine yardımcı oluyorlar. Onu gören prens ayakkabıyı denetiyor, ayağına oturunca aradığı kişinin Sindirella olduğunu anlıyor ve evleniyorlar.


b. Aşağıdaki açıklamalardan anlattığınız masalın içeriğine uygun olanları belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:
4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 137 Ders Kitabı Cevapları


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.
Cevap:

acı→ tatlı
tenha→ kalabalık
aşağı→ yukarı
şişman→ zayıf
barış→ savaş
fakir→ zengin
bayat→ taze
ıslak→ kuru
dağınık→ toplu
zararlı→ yararlı
özgür→ tutsak
zor→ kolay
parlak→ mat
yumuşak→ sert
pahalı→ ucuz
derin→ sığ
uzak→ yakın
hafif→ ağır


4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 138 Ders Kitabı Cevapları

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri, verilen sayılardan uygun olanı yazarak tamamlayınız.
Cevap:

Haftanın …….altıncı……. günü cumartesidir.

Bir yıl …….üç yüz altmış beş……. gündür.

Sınavda ….yüz….. sorunun 97’sini doğru yanıtlamış.

…7…. hafta sonra ocak ayı sona erecek.

Kardeşim bu yıl …3…. sınıfa gidiyor.

Saat ……11.00… ’de uyumayı alışkanlık hâline getirmiş.

Pazardan …2…. kilogram patates aldık.

…10…. Kasım’da saat …….dokuzu beş geçe………. sirenler çalar.

Okulumuzda binden fazla (….1010….) öğrenci öğrenim görüyor.

…II…. Dünya Savaşı’yla ilgili bilgileri ansiklopedinin ….V… cildinde buldum.


b. Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 138 Ders Kitabı Cevapları


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz.
Cevap: 4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 132-133-134-135-136-137-138. Sayfa, Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazabilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.