Cevap Yaz
29 Mayıs 2022, 15:54 - Sena Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 240-241-242-243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 240-241-242-243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Yıkıcı Doğa Olayları konusunun da bulunduğu 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240-241-242-243-244-245 Cevapları paylaştı. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 240-241-242-243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 234-235-236-237-238. Sayfa Cevapları Yıkıcı Doğa Olayları

5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 241 Ders Kitabı Cevapları 

1) Deprem sırasında evinizin güvenli yerlerinde bulunmak hayatınızı kurtarır. Evinizin en güvenli yerlerini ailenizle birlikte tespit ederek aşağıdaki boşluklara  yazınız.
Cevap: 

Odanızda: Masamın altı.
Salonda: Yemek Masasının altı.
Oturma odasında: Kolonun yanı.
Mutfakta: Yemek masasının altı.
Banyo ve tuvalette: Duvarların köşesi ve kolonun yanı.
Koridorda: Koridorun köşesi.


2) Deprem sırasında evimizdeki elektrik sigortaları, doğal gaz ve su vanalarını kapatmak hayatınızı kurtarır. Siz de evinizdeki sigorta ve vanaların yerlerini ailenizden öğrenerek aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: 

Elektrik sigortası: Dış kapının hemen yanındaki duvardadır.
Doğal gaz sigortası: Mutfak penceresinin hemen yanında.
Su vanası: Balkon kapısının yanında.


Ben Mühendisim

Bu ünitede öğrendiğimiz konulara ilişkin bir ihtiyaç veya problem belirleyelim. Problemin günlük hayatta kullanılan araç, nesne veya sistemleri geliştirmeye yönelik olmasına dikkat edelim. Bu problemi çözmek için bir mühendis gibi çalışalım. Kitabınızın 14. ve 15. sayfalarında yer alan basamakları takip edelim. Oluşturduğumuz ürünleri yıl sonu bilim şenliğinde sergileyelim.
Cevap: 

Problem: Deprem sırasında dışarı çıkabilecek bir aracın bulunmaması.
Çözüm: Deprem sırsında saniyeler içinde dışarı çıkabileceğimiz kaydırakların geliştirilmesi.


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 242 Ders Kitabı Cevapları 

1) Aşağıdakilerden hangisi tarım ilaçlarının bilinçsizce ve aşırı kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri değildir?
Cevap: D) Topraktaki bütün mikroskobik (mikroorganizma) canlı türlerinin artmasına yol açması


2) Bir gazete haberine göre, güneş enerjisiyle çalışan otomobillerin sayısı hızla artmaktadır. Bu durum devam ederse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Cevap:  A) Fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin azalması


3) Araştırmacılar, bir bölgede meydana gelen olay ve sonuçları ile ilgili inceleme yapıp rapor hazırlamışlardır. Rapordaki sonuçlara göre bölgedeki olay aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap:  A) Plansız şehirleşme


4) Şekilde bir bölgenin 15 yıl önceki ve bugünkü durumu verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bugünkü duruma gelinmesi için yapılan doğru uygulamalar arasında yer alır?
Cevap: D) Fabrikada arıtma tesisleri kurulup faaliyete geçirilmesi


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 243 Ders Kitabı Cevapları 

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların basına “D“, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
Cevap:

(Y) Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerdendir. Yanlış (Deprem, sel, fırtına gibi olaylar biyoçeşitliliği tehdit eden doğal afetlerdir.)

(D) Çevre kirliliği, orman yangınları, kontrolsüz avlanma gibi olaylar biyoçeşitliliği azaltır.

(Y) Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenmiş canlılardır.  (Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenme tehlikesinde olan canlılardır.)

(D) Tarım zararlılarına karşı kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.

(Y) Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz. (Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açar.)

(D) Zehirli atıklar ve mikroplar su kaynaklarını kirleterek salgın hastalıkların oluşmasına sebep olur.

(Y) Tanker kazaları hava kirliliğine sebep olur. (Tanker kazaları su kirliliğine sebep olur.)

(D) Sel tehlikesi olan eğimli yamaçlarda teraslama yapılmalıdır.

(D) Deprem sırasında koşarak binadan çıkmaya çalışmamalıyız.

(D)Yanardağlara yakın yerlerde yerleşim alanları oluşturulmamalıdır.


B- Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.
Cevap:

Dinozor, Moa kuşu, Mamut ….nesli tükenmiş…. canlılardandır.

….Biyoçeşitlilik…. bir bölgede yaşayan canlı sayısı ve çeşidinin fazla olmasıdır.

Arabaların egzozlarından, evlerin ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar ….hava kirliliğine…. sebep olur.

Atmosferde bulunan ve ısının tutulmasını sağlayan sera gazlarının miktarının aşırı artması  onucunda ….sera etkisi…. oluşur.

Hava kirliliği ….asit yağmurlarına…. sebep olur.

Doğaya atılan ….piller…. toprak kirliliğine sebep olur.


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 244 Ders Kitabı Cevapları 

1. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar?
Cevap: C) Doğal yasam alanlarının korunması


2. Temiz bir gölde yasayan canlı türleri ve sayıları sekil-1’deki gibidir. Göl kirlendiğinde canlı türlerinin sayıları sekil-2’deki gibi değişim gösteriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A) A ve D türleri kirlilikten aynı şekilde etkilenmiştir.


3. I. Asit yağmurları I. Asit yağmurları
II. Küresel ısınma
III. Deprem
IV. Sel
V. Ozon tabakasının incelenmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangisi insan faaliyetleri sonucu oluşur?
Cevap:
D) I, II ve V


4.Temizlik maddelerinde kullanılan katkı maddeleri evlerin atık sularının nehir, göl ve denizlere karışmasıyla buralarda birikir. Bunun sonucunda buralarda yaşayan canlıların olumsuz etkilenerek üreyemediği tespit edilmiştir.

Bu konudaki bir çalışmanın sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre araştırmayı yapan kişi elde ettiği verileri aşağıdaki hangi grafikle gösterebilir?
Cevap: C)


5. Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?
Cevap: C) Bitkilerin karbondioksit alıp, oksijen vermesi


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 245 Ders Kitabı Cevapları 

6. Bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karışmıştır. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?
Cevap: C) Tür çeşidi ve sayısı artar.


7. Sera etkisi aşağıdakilerden hangi çevre sorunu sonucu oluşur?
Cevap: B) Hava kirliliği


8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde soyu tükenen canlılardan birisidir?
Cevap: A) Anadolu leoparı


9. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi taşıdığı için koruma altına alınan canlılardan birisidir?
Cevap: C) Kardelen çiçeği (bitkisi)


10. Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili; Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili;
I. Hayvanların yasadışı avlanması engellenmeli
II. Geri dönüşüm uygulamaları desteklenmeli
III. Çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmeli
IV. Doğal yaşam alanları korunmalı İfadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap:
D) I, II, III ve IV


11. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
Cevap: A) Toplu taşıma araçları kullanılmamalı


12. I. Doğa dengesini korur.
II. Sağlığımızı korur.
III. Ekonomiye katkıda bulunur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri biyoçeşitliliğin önemini açıklar?
Cevap:
D) I, II ve III


13. Toprak birçok canlının yaşama alanını oluşturur. Toprakta oluşan kirlilik bu canlıları olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
Cevap: A) Yapay gübre kullanmak


14. Aşağıdakilerden hangisi çok hızlı ve ani gelişen, çok miktarda can ve mal kaybına sebep olan doğal afetlerden biri değildir?
Cevap: B) Kuraklık


15. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekenlerden değildir?
Cevap: B) Su vanalarını kapatmak


5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 240-241-242-243-244-245. Sayfa, Yıkıcı Doğa Olayları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.