Cevap Yaz
15 Mart 2023, 17:55 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21. Sayfa Cevapları Milyonlar

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 12 Ders Kitabı Cevapları

Milyonlar
Hazır Mıyız?

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 1984: Bin dokuz yüz seksen dört
b) 593 201: Beş yüz doksan üç bin iki yüz bir
c) 70 423: Yetmiş dört bin dört yüz yirmi üç
ç) 200 004: İki yüz bin dört


2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

a) On altı bin yetmiş üç: 16.073
b) İki bin yetmiş beş: 2075
c) Altı yüz seksen üç bin on yedi: 683.017 


3) Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları 12. Sayfa Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 13 Ders Kitabı Cevapları

Birlikte Yapalım 1

1 000 001 sayısının okunuşunu yazınız.
Cevap: 1.000.001 sayısı Bir milyon bir diye okunur.

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları

Birlikte Yapalım 3

Okunuşu “seksen iki milyon yüz yirmi sekiz” olan sayıyı yazınız.
Cevap: Seksen iki milyon yüz yirmi sekizin sayı olarak yazılışı 82 000 128’dir

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 15 Ders Kitabı Cevapları

Birlikte Yapalım 4

9 basamaklı bir sayının değeri en yüksek basamağı hangisidir?
Cevap: 9 basamaklı bir sayının en büyük basamağı yüz milyonlar basamağıdır.

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 16 Ders Kitabı Cevapları

OYUN ZAMANI

Şifreyi Buluyorum

1. 49 753 sayısının binler bölüğündeki en küçük rakamın basamak değeri: 40.000 ==> M
2. 316 145 267 sayısındaki en büyük rakamın basamak değeri: 7 ==> İ
3. 678 179 244 sayısındaki en küçük rakamın basamak değeri: 100.000 ==> R/L
4. 96 451 867 sayısının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri: 6.000.000 ==> Y
5. 201 638 256 sayısının binler bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri: 8.000 ==> O
6. 530 056 009 sayısının milyonlar bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri: 500.000.000 ==> N

ŞİFRE: MİLYON

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

Birlikte Yapalım 5

Siz de yukarıdaki sayıda verilen sıfır rakamlarının basamak ve sayı değerlerini bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları

Birlikte Yapalım 9

Verilen rakamlarla oluşturulabilecek 9 basamaklı en küçük sayının birler bölüğündeki sayıyı bulunuz.
Cevap:

Rakamlar 576 543 210
Oluşturulabilecek 9 basamaklı en küçük sayı: 102 345 567
Birler bölüğündeki sayı 5 – 6 ve 7’dir.
Birler basamağındaki sayı 7’dir.


Birlikte Yapalım 10

Atatürk Havalimanı’ndan yolculuk yapanların sayısı 4 534 064’ten fazla olsaydı YILDIZ yerine hangi rakamlar yazılabilirdi?
Cevap: Yolculuk yapanların sayısı 4 534 064’ten fazla olsaydı yıldız yerine 5-6-7-8-9 rakamları yazılabilirdi.

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 27 418 906: Yirmi yedi milyon dört yüz on sekiz bin dokuz yüz altı
b) 706 564 123: Yedi yüz altı milyon beş yüz altmış dört bin yüz yirmi üç
c) 6 493 509: Altı milyon dört yüz doksan üç bin beş yüz dokuz
ç) 19 008 473: On dokuz milyon sekiz bin dört yüz yetmiş üç


2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört: 20 101 980
b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş: 198 322 135
c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı: 58 0160 056
ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on: 4 473 110


3) Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları


4) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları 20. Sayfa Ders Kitabı Cevapları

5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.


6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.

• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir: 17 000 561 > Yedi milyon beş yüz altmış bir
• 9 708 043 ile 90 708 043: 9 708 043 < 90 708 043


b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?
Cevap: 

Konya’nın Nüfusu: 2 161 303
Bursa’nın Nüfusu: 2 901 396 

Bu sayılara göre Bursa’nın nüfusu, Konya’nın nüfusuna göre daha fazladır.


c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?
Cevap: 

Türkiye’nin Nüfusu 79 814 871
İngiltere’nin Nüfusu 66 030 000

ise Türkiye’nin nüfusu, İngiltere’nin nüfusuna göre daha fazladır.

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

7) 87 000 005 > 8() 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için () yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.
Cevap: 8() 973 009’da () yerine 0-1-2-3-4-5-6 rakamları yazılabilir.


8) Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

(D) Murat istenen sayıyı doğru yazmıştır.
(D) Murat’ın yazdığı sayının sayı değerleri toplamı 34’tür.
(D) Murat’ın yazdığı sayıdaki en küçük basamak değerine sahip rakam 9’dur.
(Y) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayı dokuz basamaklıdır.
(Y) Şükran Öğretmen’in okunuşunu verdiği sayının on milyonlar basamağında 1 vardır.


9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.

a) 15 318 952 -> III
b) 903 140 009 -> VI
c) 7 684 050 -> I
ç) 21 022 017 -> II


10) Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküsteki basamak ve bölük adlarını yazınız.

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.