Cevap Yaz
16 Mart 2023, 0:42 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sinif Matematik Ders Kitabi SDR Dikey Yayincilik Cevaplari


5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20. Sayfa Cevapları Doğal Sayılar

İçindekiler

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 11 Ders Kitabı Cevapları

DOĞAL SAYILAR

İstanbul’un nüfusu rakamla yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde edilmiş olur?
Cevap: İstanbul’un nüfusu 15 290 231’dir. Bu rakam 8 basamaklı bir sayıdır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları

3) Elde ettiğiniz abaküste boncukları çubuklara geçirerek 548 653 sayısını modelleyiniz.

Modellediğiniz sayı kaç basamaklıdır?
Cevap: Modellediğimiz sayı 6 basamaklıdır.

Modellediğiniz sayıyı okumaya hangi bölük ve basamaktan başlıyorsunuz?
Cevap: Modellediğim sayıyı okumaya binler bölüğünden ve yüz binler basamağından başlıyorum.


4) Abaküste 1 743 584 sayısını modelleyiniz.

Modellediğiniz sayı kaç basamaklıdır?
Cevap: Modellediğim sayı 7 basamaklıdır.

548 653 sayısını okumak için kullandığınız bölük ve basamaklar, 1 743 586 sayısını okumak için yeterli midir?
Cevap: Hayır yeterli değildir. Okumamız için milyonlar bölüğüne ihtiyacımız vardır.

7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları yazıp okumak için basamak tablosunda hangi bölük ve basamakları kullanmalısınız? Açıklayınız.
Cevap:

7 basamaklı sayılar için milyonlar bölüğü, milyonlar basmağı yeterlidir.
8 basamaklı sayılar için milyonlar bölüğü ve on milyonlar basamağı yeterlidir.
9 basamaklı sayılar için milyonlar bölüğü ve yüz milyonlar basamağı yeterlidir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların en büyük bölüğü hangisidir?
Cevap: 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların en büyük bölüğü milyonlar bölüğüdür.

7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların en büyük basamağı hangisidir?
Cevap: 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların en büyük basamağı yüz milyonlar basamağıdır.

315 254 539 doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak değerlerini söyleyiniz.
Cevap:

5 rakamı tekrar etmiştir. 315’te basamak değeri 5 000 000’dur. 254’te 500 000’dir. 539’da 500’dür.
3 rakamı tekrar etmitşir 315’te basamağ değeri 300 000 000’dur, 539’da basamak değeri 30’dur.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını defterinize yazınız.
Cevap:

a) 56 888 010: Elli altı milyon sekiz yüz seksen sekiz bin on
b) 199 199 199: Yüz doksan dokuz milyon yüz doksan dokuz bin yüz doksan dokuz
c) 1 000 000: Bir milyon

2) Milyonlar bölüğü 8, binler bölüğü 157 ve birler bölüğü 808 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 8 157 808

3) 8, 4, 0, 5, 9, 7, 4, 6 rakamlarını kullanarak dokuz basamaklı en büyük doğal sayıyı yazınız
Cevap: 8, 4, 0, 5, 9, 7, 4, 6 rakamlarını kullanarak oluşturulabilecek en büyük doğal sayı 987 654 440’tır.

4) Basamaklarındaki rakamların basamak değerleri; 200 000 000, 40 000 000, 5 000 000, 600 000, 80 000, 8 000, 300, 60 olan doğal sayıyı defterinize yazınız.
Cevap: Bu basamak değerlerine göre sayımız 245 688 360’tır.


5) Aşağıdaki doğal sayıları okunuşlarıyla eşleştiriniz.

348 896 ==> Üç yüz kırk sekiz bin sekiz yüz doksan altı
808 808 808 ==> Sekiz yüz sekiz milyon sekiz yüz sekiz bin sekiz yüz sekiz
8 888 888 ==> Sekiz milyon sekiz yüz seksen sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz
13 348 745 ==> On üç milyon üç yüz kırk sekiz bin yedi yüz kırk beş


6) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.

a) Yedi milyon altı yüz altı bin dokuz yüz on üç: 7 606 113
b) On üç milyon yüz bir bin dokuz yüz yetmiş iki: 13 121 972
c) Üç yüz on sekiz milyon dört yüz doksan iki bin beş yüz altı: 318 492 506


7) 692 581 470 doğal sayısını defterinize çizeceğiniz basamak tablosunda gösteriniz.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 21-22-23-24-25. Sayfa Cevapları Sayı ve Şekil Örüntüleri

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİ

? 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde verilen sayı dizisindeki kuralı nasıl açıklayabilirsiniz?
Cevap: 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde verilen sayı dizisinde 1’den başlayıp 2’şer artan bir sayı örüntüsü vardır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

? Yaptığınız boyamanın adımları arasında nasıl bir sayı örüntüsü oluşmuştur? Bu örüntüyü açıklayınız.
Cevap: Yaptığımız boyama sonrası 2’şerli artan bir sayı örüntüsü oluşmuştur. Bu örüntü 0’dan başlayıp 2’şer artmaktadır.

? Etkinliğin 6. adımında kaç adet kare boyanmalıdır?
Cevap: Etkinliğin 6. adımında 12 adet kare boyanmalıdır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 25 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1-) 7’den başlayarak beşer ilave etmek suretiyle devam eden sayı dizisinin 8. terimi kaçtır?
Cevap: Örüntü 7 – 12 – 17 – 22 – 27 – 32 – 37 – 42 diyerek devam eder. Cevap B) şıkkı 42’dir.


2-) 8’den başlayarak sekizer ilave etmek suretiyle devam eden sayı dizisinde hangi sayıyı kullanmayız?
Cevap D) şıkkı 58’dir.


3-) Yukarıda verilen şekil örüntüsündeki 4. adımı çiziniz. Örüntüde kullanılan mavi ve yeşil kutulardan 4. adımda kaçar tane kullanıldığını söyleyiniz.
Cevap: Aşağıdaki örüntüde 4. adımda yeşilden 10 kutu, maviden 4 kutu kullanılmıştır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 25 Ders Kitabı Cevapları


4-) Efe düzenli olarak her gün 14 sayfa kitap okumaktadır.

a) Efe’nin bir haftada okuduğu kitap sayfası sayılarını günlere göre adım adım gösteriniz.
Cevap: 14 – 28 – 42 – 56 – 70 – 84 – 98

 

b) Efe’nin 3 haftanın sonunda okuduğu kitap sayfası toplamı kaçtır?
Cevap: 3 x 7 x 14 = 21 x 14 = 294

 

c) Efe kaçıncı haftanın sonunda toplam 588 sayfa kitap okur?
Cevap: 588 : 14 = 42 :7 = 6 . hafta


5) 2 8 14 20 … 32 sayı örüntüsünde boş bırakılan yeri doldurunuz.
Cevap: 2 – 8 – 14 – 20 – 26 – 32

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 26-27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 26 Ders Kitabı Cevapları

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

2017 yılında Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı toplam sporcu sayısı nasıl hesaplanır? Elde ettiğiniz bilgileri açıklayınız.
Cevap: Türkiye Dağcılık Federasyonu üyelik sistemiyle çalışmaktadır. Bu üyeler kayıt yaptırdığı için bir sistem havuzunda toplanmaktadır. Bu havuzdaki insanların hepsi toplama işlemi yapılarak hesaplanır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 29 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

3) Çıkardığınız boncukları aynı basamaklara gelecek şekilde başka bir abaküste modelleyiniz

– İkinci abaküste oluşan doğal sayı kaçtır? Bu sayı çıkarma işleminde neyi ifade eder?
Cevap: İkinci abaküste 3 412 doğal sayısı oluşmuştur. Bu sayı çıkarma işleminde çıkanı ifade eder.

– Birinci abaküste kalan boncukların oluşturduğu sayı kaçtır? Bu sayı çıkarma işleminde neyi ifade eder?
Cevap: Birinci abaküste kalan boncuklar 31 242 sayısını oluşturur. Bu sayı fark (kalan)’ı ifade eder.


4) Yapılan işlemi defterinize basamak tablosunu çizerek gösteriniz.
Cevap:

34 654
31 242
-______
3 412

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 31 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

1) Yanda verilen toplama işlemini birler basamağından başlayarak yapınız

*, ¦, ? ve ? yerine yazılacak rakamları kaç buldunuz? Verilmeyen rakamları bulmak için uyguladığınız stratejiyi açıklayınız.
Cevap: Bu sembollerin yerine yazılacak rakamları bulabilmek için toplama ve çıkarma işlemleri yaptım.

39 818
55 005
9 743
1 620
+_______
106 186


2) Yanda verilen çıkarma işlemini birler basamağından başlayarak sırasıyla yapınız.
Cevap:

96 060
57 831
-______
38 229

Semboller yerine yazılacak rakamları kaç buldunuz? yıldız ve üçgen yerine yazılacak rakamları bulmak için uyguladığınız stratejiyi açıklayınız.
Cevap:

Yıldızı 1,
Beşgeni 0,
Üçgeni ise 8 bulduk.

Sonucu bulabilmek için çıkarma ve toplama işlemi yaptık.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 35 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

1) Aşağıdaki tabloda verilen toplama işlemlerini zihinden yaparak tabloyu doldurunuz.
¬ Zihinden toplama işlemi yaparken kullandığınız stratejileri açıklayınız
Cevap: Toplama işlemi yaparken önce onluk olarak toplayıp sonra birlik basamağını ekliyorum.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 35 Ders Kitabı Cevapları


2) Aşağıdaki tabloda verilen çıkarma işlemlerini zihinden yaparak tabloyu doldurunuz.
¬ Zihinden çıkarma işlemi yaparken kullandığınız stratejileri açıklayınız.
Cevap: Çıkarma işlemi yaparken onluk olan kısımları çıkarıp sonra birlik kısmını çıkarıyorum.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 35 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 39 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

1) 6538 + 8391 işlemini kâğıda yazarak işlem sonucunu tahmin ediniz.
Cevap: 14929


2) 6538 + 8391 işlemini hesap makinesini kullanarak yapınız.
Cevap: 14929


3) 78 352 – 19 463 işlemi kâğıda yazarak işlem sonucunu tahmin ediniz.
Cevap: 58889


4) 78 352 – 19 463 işlemini hesap makinesini kullanarak yapınız.
Cevap: 58889


Alıştırmalar

1. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap:

a) 314 + 167=481
b) 57 775 + 61 016=118791
c) 980 – 891=89
ç) 8976 – 1410=7566
d) 67 891 – 48 902=18989


2) 3455 + ? = 6148 işleminde “?” yerine hangi sayı gelmelidir?
Cevap: ? =2693


3) ? – 17 676 = 31 132 işleminde “?” yerine hangi sayı gelmelidir?
Cevap: ? =48808

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 40 Ders Kitabı Cevapları

4) Aşağıdaki toplama işleminde her şekil bir rakamın yerine kullanılmıştır. Buna göre a + b + c işleminin sonucu kaçtır abc+abc+abc+abc=1704<
Cevap:
4*(abc)=1704
1704/4=426
abc=426 ise a+b+c=4+2+6=12


5) Bir müzeyi, cumartesi günü 10 195 kişi, pazar günü ise cumartesi günü ziyaret edenlerin sayısından 1116 fazla kişi ziyaret etmiştir. Hafta sonunda bu müzeyi kaç kişi ziyaret etmiştir?
Cevap: 10195+10195+1116=21506


6) Aşağıda bazı sayılarla yapılan zihinden toplama işlemine ilişkin farklı stratejilerin kullanımına örnekler verilmiştir. Hangi stratejinin kullanımı doğrudur?
Cevap: C) 37 + 23 = 37 + 3 + 20


7) Bir köprüden ilk hafta 27 212 adet araç geçmiştir. Bu köprüden ikinci hafta geçen araç sayısı ilk hafta geçen araç sayısından 1412 adet daha azdır. İkinci haftanın sonunda bu köprüden kaç adet araç geçmiştir?
Cevap:

İlk hafta geçen araç sayısı: 27212
İkinci hafta geçen araç sayısı: 27212-1412=2580
İkinci haftanın sonu: 27212+25800=53012

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 41 Ders Kitabı Cevapları

8) Aşağıda zihinden çıkarma işlemine ait stratejiler verilmiştir. Hangi stratejinin kullanımı yanlıştır?
Cevap: C) 72 – 59 = 72 – 50 – 9


9) Aşağıda verilen işlemlerle sonuçlarına ait tahminleri eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 41 Ders Kitabı Cevapları


10) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 41 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


11) Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen rakamları bulunuz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 41 Ders Kitabı Cevapları 3.resim

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 42-43-44-45-46-47. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 42 Ders Kitabı Cevapları

Her birinde 30 yumurta bulunan paketlerden 140 paket yüklenen bir kamyondaki toplam yumurta sayısını nasıl hesaplayabiliriz? 1845 yumurtanın 15’li kaç adet pakete yerleştirilebileceğini nasıl hesaplayabiliriz? Açıklayınız.
Cevap:
Yumurta sayısı=30*140=4200 yumurta vardır.
1845/15=123 pakete yerleştirilir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 43 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

1) 125 doğal sayısını onluk taban bloklarını kullanarak modelleyiniz.
Cevap: 100’lük kısmı için 10*10, 20’lik kısmı için 2*10, birlik kısmı olan beş için ise 5 tane birlik taban blok oluştururuz.Toplamda 12 tane 10’luk , 5 tane birlik taban kullanılır.


2) Onluk taban bloklarını kullanarak 125 doğal sayısı için 5 modelleme daha yapınız.
Cevap:
1)100 tane birlik küp üzerine 2 tane onluk küp geriye kalan 5 için ise beş tane birlik kullanırız.
2)125 tane birlik küp kullanabiliriz.
3)12 tane onluk küp üzerine 5 tane birlik küp kullanabiliriz.
4)1 tane yüzlük küp 2 tane onluk küp beş tane birlik küp kullanabiliriz.
5)10 tane onluk küp 25 tane birlik küp kullanarak modelleme yapabiliriz.


¬ Modellediğiniz sayıların toplamını bulmak için başka hangi yöntemleri önerebilirsiniz?
Cevap: Modellediğim sayı adedi ile sayıyı çarparak toplamını bulabilirim.


¬ Modellediğiniz sayıların toplamı kaçtır?
Cevap: 125+125+125+125+125=625’tir.


3) Modellediğiniz sayı adedi ile 125 sayısını çarpınız. Bulduğunuz sonucu, modellediğiniz sayıların toplamı ile karşılaştırınız.
Cevap: 5*125=625 Modellediğim sayıalrın toplamı ile aynı sonucu veri.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

1) Yukarıdaki mavi renkle gösterilen 2 ile çarpma işlemlerini yapınız. İşlem sonuçlarını yanlarında bulunan kutucuklara yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları


2) Yukarıda verilen kırmızı renkle gösterilen 50 ile çarpma işlemlerini yapınız. İşlem sonuçlarını yanlarındaki kutucuklara yazınız.
Cevap:
50*4=200
50*0=0
50*600=30000


3) Kutucuklara yazdığınız sayıların toplamını alarak alttaki mor renkli sonuç kutucuklarına rakamları yazınız.
¬ Sonucu kaç buldunuz?
Cevap: 31408


¬ Hesap makinesini kullanarak 604*52 işlemini yapınız. Bulduğunuz sonuçla yukarıda yaptığınız işlemlerin sonucunu karşılaştırınız.
Cevap: 31408. Aynı sonuçları elde ettim.


4) 7200/18
Yukarıda verilen bölme işlemini yapınız.
Cevap: 400
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


¬ Bölme işlemini yaparken nelere dikkat ettiniz? İşleminizin kalanı var mı? Varsa bu sayı kaçtır?
Cevap: Elde kalıp kalmadığına ve sıfırları yerleştirirken dikkatli oldum.


¬ Hesap makinesini kullanarak işlemi yapınız. Sonuçları karşılaştırınız.
Cevap: Hesap makine ile yaptığımda da aynı sonuca ulaştım.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 53. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

1) 125 doğal sayısını 10, 100 ve 1000 doğal sayıları ile ayrı ayrı çarpma işlemlerini hesap makinesi yardımıyla yapınız.
Cevap: ((Bu kısım öğrenci tarafından yapılmalıdır.))


2) Yapılan çarpma işlemlerinin sonuçlarını bir tablo ile gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları


Hesap makinesi ile yaptığınız çarpma işlemlerini zihinden nasıl yaparsınız?Açıklayınız.
Cevap: Hesap makinesi ile yapılan bu işlemleri eğer sayı onluk bir sayı le çarpılıyorsa sayının sonuna çarptığım onluk sayıda kaç tane sıfır var ise o kadar sıfır ekleyerek zihnimden yaparım.


3) 250 doğal sayısını 20, 200 ve 2000 doğal sayıları ile ayrı ayrı çarpma işlemlerini hesap makinesi ile yapınız.
Cevap: ((Bu kısım öğrenci tarafından yapılmalıdır.))


4) Yapılan çarpma işlemlerinin sonuçlarını bir tablo ile gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


Bir doğal sayıyı 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan nasıl çarparsınız? Açıklayınız.
Cevap: Doğal sayının sonunda onluk sayının sonunda kaç tane sıfır var ise ekleyerek yaparım.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 60-61-62. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 60 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

a) 241 x 121 = 29 161
b) 345 x 408 = 140 760
c) 726 x 88 = 63 888
ç) 666 x 505 = 336 330


2) Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.

a) 6490 ÷ 55 = 118
b) 3053 ÷ 71 = 43
c) 8418 ÷ 6 = 1403
ç) 952 ÷ 28 = 34


3) Aşağıda verilen işlemlerle sonuçlarına ait tahminleri eşleştiriniz.

561 x 48 = 28 000
482 x 396 = 200 000
964 x 107 = 100 000

8120 ÷ 58 = 140
6939 ÷ 27 = 300
720 ÷ 72 = 10


4) Aşağıdaki stratejilerden hangisi 74 x 50 işlemine ait zihinden çarpma işlemidir?
Cevap: A) 74’ü 2’ye böleriz, bölümü 100 ile çarparız.


5) Satranç yarışmasına katılan 38 kişi, kura çekilerek ikişerli eşleştirilmiştir. Eşleştirilen oyuncuların aynı anda satranç oynayabilmeleri için kaç adet satranç tahtası gereklidir?
Cevap: A) 19
Çözüm: Oyuncular ikişerli oynayacakları için 38’i ikiye böleriz. 38 ÷ 2 = 19


6) 45 kişilik bir turist kafilesi gezerken otobüsleri bozuluyor. Geziye taksilerle devam etmek zorunda kalıyorlar. Bir taksi en fazla 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğuna göre en az kaç adet taksiye ihtiyaç vardır?
Cevap: 12 taksiye ihtiyaç vardır.
Çözüm: Her taksiye 4 yolcu binebildiği için 45 yolcuyu 4’e böleriz. Kalan 1 olduğu için bir tane fazladan da taksi gerekir.

45 ÷ 4 = 11
Kalan 1 olduğu için bir tane daha taksi isteriz. 11 + 1 = 12

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

7) Aşağıdaki stratejilerden hangisi 8600 ÷ 100 işlemine ait zihinden bölme işlemidir?
Cevap: C) 8600 sayısının sonundan iki tane sıfırı sileriz.


5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

8) işlemindeki verilmeyen bölünen kaçtır?
Cevap: 2 252
Çözüm: 2 252’nin 4’e bölümü 563’tür.


9) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları bulunuz.

a) 346 x 23 = 7958

b) 24 x 6 = 144

c) 88 x 88 = 7744

ç) 16 x 60 = 960


10) Yanda verilen çarpma işleminde kutucuklara yazılması gereken rakamları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

11) Bir sosyal yardımlaşma derneği, 3 aileye para yardımında bulunacaktır. 15 000 TL bu ailelere eşit şekilde paylaştırılacaktır.

a) Her bir ailenin alacağı parayı hesaplayınız.
Cevap: 5.000 TL
Çözüm: 15 000 ÷ 3 = 5 000 TL


b) Yardım alacak ailelerdeki birey sayısı sırası ile 3, 5 ve 2’dir.Bu para her bir birey eşit para alacak şekilde paylaştırılırsa kişi başına kaç TL düşeceğini hesaplayınız.
Cevap:

3 kişilik olan ailede kişi başına 1.666 TL‘dir.
5 kişilik olan ailede kişi başına 1.000 TL‘dir.
2 kişilik olan ailede kişi başına 2.500 TL‘dir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 67. Sayfa Cevapları ÜSLÜ İFADELER

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1) Yirmi sekizin karesi olarak ifade edilen gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A şıkkıdır.


2) Aşağıda çarpım şeklinde gösterimi verilen sayıları üslü olarak gösteriniz.
Cevap:

a) 5 x 5 x 5 = 5³
b) 13 x 13 = 10²
c) 16 x 16 x 16 = 16³
ç) 22 x 22 x 22 = 22³


3) Aşağıda verilen üslü ifadelerle değerlerini eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları


4) Aşağıda verilen tablolardaki boşlukları örneklere uygun olarak doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları 2.resim
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları


5) 12 üzeri 3 gösteriminin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 12²

SDR Dikey Yayıncılık tarafından yayımlanan 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 67’de yer alan üslü sayılar ile ilgili etkinlikerli konu içerisinde müfredeta en uygun şekilde cevaplandırdık ve görseller ile bu cevaplarımızı destekledik. Sayfa içerisindeki cevapları görmek için konumuzu inceleyebilirsiniz.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 68-69-70-71. Sayfa Cevapları İKİ İŞLEM İÇEREN PARANTEZLİ İFADELER

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 68 Ders Kitabı Cevapları

Parantezler işlem önceliğini nasıl belirleyebilir? Düşününüz.
Cevap: Parantezin içindeki işlemler yapıldıktan sonra diğer dört işlem yapılır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 69 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

1) İki farklı kâğıt parçasına 90 ÷ (6 x 3) ve (90 ÷ 6) x 3 işlemlerini yazınız.
Cevap:

1.Kağıt: 90 ÷ ( 6 x 3 ) =90 ÷ ( 18 ) = 5
2.Kağıt: (90 ÷ 6 ) x 3 = ( 15 ) x 3 = 45

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 70 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

1) 17 – 8 işlemini yapınız.
Cevap: 17 – 8 = 9


2) İşlem sonucunu 6 ile çarpınız. Çarpımı kaç buldunuz?
Cevap: 9 x 6 = 54


3) 6 x 17 işlemini yapınız.
Cevap: 6 x 17 = 102


4) İşlem sonucundan 8’i çıkarınız. Farkı kaç buldunuz?
Cevap: 102 – 8 = 94


İlk yaptığınız işlemlerin sonucunda bulduğunuz çarpım ile ikinci yaptığınız işlemlerin sonucunda bulduğunuz farkı karşılaştırınız. İki sayı birbirine eşit mi? Açıklayınız.
Cevap: 54 ve 94 buldum. İki sayı birbirine eşit değil.


Aynı sayıların kullanıldığı ve aynı işlemlerin yapıldığı iki ayrı ifadenin sonuçları hakkında ne söylenebilir? Düşüncenizi belirtiniz.
Cevap: Parantezin öncelikli ve önemli olduğu anlaşılıyor.


Yan yana yazılarak verilen işlemlerde işlem önceliği önemli midir? Açıklayınız.
Cevap: Evet önemlidir. Parantez içerisindeki işlemleri yaparak başlanmalıdır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 71 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıdaki parantezli işlemleri yapınız.
a) 188 + (41 – 19)
Cevap: 188 + ( 22 ) =210


b) (567 – 66) + 303
Cevap: ( 501 ) + 303 = 804


c) (6403 – 2901) ÷ 34
Cevap: ( 3502 ) ÷ 34 = 103


ç) (275 x 33) – 5089
Cevap: ( 9075 ) – 5089 = 3986


d) 6923 ÷ (2807 + 4116)
Cevap: 6923 ÷ ( 6923 ) = 1


e) 987 x (8888 – 8888)
Cevap: 987 x ( 0 ) = 0


2) İşlemleri yaparak aşağıdaki kutucukları doldurunuz. Yaptığınız işlemlere ait ifadeleri kutucukların altındaki boşluklara yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 71 Ders Kitabı Cevapları


3) (16 + 2²) ÷ 5 işlemini yapmayı gerektirecek bir problem kurunuz.
Cevap: Bahçesinde 5 tür çiçek bulunan Ali amcanın toplamda 16 çiçeği vardır. Ali amca çiçeklerini gruplara ayırmak istiyor ama gruplar eşit olmuyor. Bu yüzden 4 çiçek daha ekiyor. Bu şekilde gruplandıran Ali amcanın bahçesindeki grupların her birinde kaç çiçek vardır.


4) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 489’dur?
Cevap: B) (78 x 3²) – 213


5) İbrahim Bey, 950 metre uzunluğundaki parkurda 6 tur koştuktan sonra 1420 metre daha koşarak evine dönmüştür. İbrahim Bey’in koştuğu mesafeyi belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) (950 x 6) + 1420

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 72-73-74-75. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla İlgili Problemler

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

İnsanların günlük yaşamlarını sağlıklı olarak devam ettirebilmeleri için her gün belirli miktarda kalori almaları gerekir. İnsanların günlük almaları gereken kaloriler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları
Anaokulumuzda 5 yaşında 18 öğrenci bulunmaktadır. “18 öğrencinin bir günlük kalori ihtiyacı ne kadardır?”
Cevap: 18 x 2400 = 43,200 kalori

Siz de tablo verilerinden yararlanarak benzer problemler kurunuz ve çözünüz.
Cevap:” Bir ailede 2 büyük ve 1 tane 5 yaşında çocuk vardır. Bunların günlük kalori ihtiyacı ne kadardır? ”
2800 + 2800 + 2400 = 8000

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

Yandaki tabloda bazı şehirler arasındaki uzaklıklar verilmiştir.
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

Düzce-Hakkâri arası 1626 km’dir. Düzce’den hareket eden bir otobüs saatte ortalama 80 km hızla gitmekte ve her 3 saatte bir, yarım saat mola vermektedir. Ayrıca her 8 saatte bir şoför değişmektedir. Buna göre,

a) Otobüs Düzce’den Hakkâri’ye yaklaşık kaç saatte gider?
Cevap: Yaklaşık 23 saat 30 dakikada gider.

b) Düzce’den Hakkâri’ye gidene kadar en az kaç defa mola verilmeli ve şoför en az kaç kez değişmelidir?
Cevap: En az 6 defa mola verilmelidir ve şoför en az 3 defa değişmelidir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

“72 kolinin her birinde 16 paket süt bulunmaktadır. Bu sütler marketteki raflara yerleştirilmiştir. Raflardaki sütlerden 160 paketi satılmıştır. Kalan süt miktarı kaç kolidir?”
Cevap:
160 ÷ 16 = 10 koli satıldı.
72 – 10 =62 koli kaldı.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Bir trendeki bayan yolcu sayısı 234’tür. Erkek yolcu sayısı bayan yolcu sayısından 48 fazladır. Otobüsteki toplam yolcu sayısını bulunuz.
Cevap:
234 + 48 = 282
282 + 234 = 516 yolcu sayısı


2) Bir okulda 68 kız, 54 erkek öğrenci vardır. Bu okula erkek öğrencilerin yarısı kadar daha öğrenci geliyor. Okuldaki yeni öğrenci sayısını bulunuz.
Cevap:
54 ÷ 2 = 27
68 + 54 + 27 = 149 öğrenci sayısı


3) Ayşe 12, annesi 37 yaşındadır. Buna göre 5 yıl sonra Ayşe ile annesinin yaşları toplamı kaçtır?
Cevap: C) 59
Ayşe 5 yıl sonra 17
Annesi 5 yıl sonra 42
42 + 17 = 59


4) Cevabı 69 olan işleme ait problem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 1380 kg portakal, 20 kg’lık kasalara eşit olarak yerleştirilmek isteniyor. Kaç adet kasaya ihtiyaç vardır?

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 76-77-78-79. Sayfa Cevapları 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

1) Okunuşu “yetmiş milyon üç yüz kırk yedi bin sekiz yüz seksen bir” olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 70 347 881


2) 398 900 547 doğal sayısının bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini tabloda gösteriniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları


3) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazılışlarıyla eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


4) Aşağıda verilen örüntünün 6. adımında kullanılacak toplam kare sayısı kaçtır?
Cevap: 11’dir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları 3.resim


5) Beş basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır?
Cevap: 99 999 – 1000 = 98 999


6) 87 819 doğal sayısındaki 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
Cevap: 80 000 + 800 = 80 800


7) Bir çıkarma işleminde fark 12 441’dir. Eksilen sayıyı 11 794 azalttığımızda çıkarma işleminin yeni farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 647

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

8) Aşağıda verilen işlemlerin hangisindeki zihinden yapılacak işleme ait strateji doğrudur?
Cevap: A) 75 + 48 + 55 = 75 + 55 + 48 = 130 + 48


9) Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi işlem sonuçlarıyla karşılaştırınız.
Cevap:

a) 678 + 491 + 344
Tahminim: 1510
Gerçek Sonuç: 1513


b) 5505 – 3138
Tahminim: 2360
Gerçek Sonuç: 2367


c) 7749 – 352
Tahminim: 7400
Gerçek Sonuç: 7397


ç) 8520 + 3692
Tahminim: 12 200
Gerçek Sonuç: 12 212


10) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen rakam ve sayıları bulunuz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları çarpma işlemi


11) Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen rakam ve sayıları bulunuz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


12) Aşağıda verilen işlemlerle sonuçlarına ait tahminleri eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 77 Ders Kitabı Cevaplarıtahmin eşleştirme

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

13) Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. İşlemler için uyguladığınız stratejiyi açıklayınız.
Cevap:

a) 62 x 27 = (60 x 27) + (27 x 2) =1620 + 54 = 1674
b) 804 000 ÷ 1000 = 804
c) 31 x 100 = 31 000
ç) 3170 ÷ 5 = 634


14) 25 adet zeytinyağı şişesi, içine en fazla 4 tane zeytinyağı şişesinin konulabildiği ahşap kasalara yerleştirilecektir. En az kaç tane ahşap kasaya ihtiyaç vardır? Açıklayınız.
Cevap: 25 ÷ 4 = 6.25 Bu yüzden en az 7 ahşap kasa gereklidir.


15) İşlem sonucu 26 olarak bulunan soru aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Bir bölme işleminde bölen sayı 12, bölüm 2 ve kalan da 2 ise bölünen sayı kaçtır?


16) Erdal ve Seda’nın yaşları toplamı 29’dur. Erdal, Seda’dan 3 yaş büyüktür. Seda’nın yaşı kaçtır? Erdal 6 sene sonra kaç yaşında olacaktır?
Cevap:
e + s = 29
e – s= 3
Bu denklemlerden e= Erdal’ın yaşı= 16, s= Seda’nın yaşı= 13 olur.
Erdal 6 sene sonra 16 + 6 = 22 yaşında olur.


17) Aşağıdaki sayılardan bir doğal sayının karesi veya küpü olan sayıları yuvarlak içine alınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları


18) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

a) “Dokuzun karesi” ifadesi, 9² şeklinde gösterilir. …D…….
b) 16³ gösterimi, “16’nın küpü” olarak ifade edilir. …D…….
c) 1 sayısının küpü, 3’e eşittir. …..Y ….
ç) “14² = 2744” ifadesi yanlıştır. …D….

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 79 Ders Kitabı Cevapları

19) 5³ – 6² işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 125 – 36 = 89


20) Aşağıdaki işlemlerde yapılan hataları açıklayınız ve düzeltiniz.
Cevap:

a) 2² = 2 x 2 x 2 ==> 2 x 2 = 4 ya da 2 x 2 x 2 = 2³ e eşit olmalıdır.
b) 128 x (8 – 2) = 222 ==> 128 x 6 = 768 olmalıdır.
c) 2³ = 3² ==> 2³ = 2 x 2 x 2 = 8 olmalıdır.
ç) 18389 + 31611 = 40000 ==> 50 000 olmalıdır.


21) 5’ten başlayarak dörder ilave etmek suretiyle devam eden sayı örüntüsünün 9. terimini bulunuz.
Cevap: 5 => 9 => 13 => 17 => 21 => 25 => 29 => 33 => 37
9. terim 37′ dir.


22) ?– 52194 = 78256 işleminde “?” yerine gelecek sayıyı bulunuz.
Cevap: 78256 + 52194 = 130 450 = ?


23) Serpil 12, annesi 37 ve babası 42 yaşındadır. 3 yıl sonra bu üç kişilik ailenin yaşları toplamı kaç olur?
Cevap:

3 yıl sonra Serpil 15, annesi 40, babası 45 yaşında olacaktır.
15 + 40 + 45 = 100 olur.


24) Hatice teyzenin bir ineği ve bir koyunu vardır. Hatice teyze kovadaki 10 kilogram yemi iki hayvanına eşit olarak paylaştırıyor. Her bir hayvanın payına düşen yem kaç kilogramdır?
Cevap: 10 ÷ 2 = 5 kilogramdır.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 82-83-84-85-86. Sayfa Cevapları Kesirler ve Kesirlerle İşlemler

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

Kesirler

Ömer ve Ahmet, arkadaşlarıyla birlikte kaçar dilim pizza yediler? Ömer ve Ahmet’in arkadaşlarıyla birlikte yedikleri pizza dilimlerinin büyüklükleri aynı olabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Ömer 8 dilimden bir dilim yerken Ahmet 4 dilimden bir dilim yedi. Pizzayı sekize böldüğümüzde Ömer’in yediği bir dilim olurken bu durumda Ahmet 2 dilim yemiş olur. Yedikleri bir dilim pizzanın büyüklükleri aynı değildir. Ahmet’in yediği pizza dilimi Ömer’in yediği pizza diliminin iki katı büyüklüğündedir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Kullandığınız parçaları büyüklük sırasına göre nasıl sıralarsınız? Kullandığınız stratejiyi
açıklayınız.
Cevap: 1 > 1/2 > 1/4 > 1/8


7 tane 1/4 ’lük parça ile iki bütünün ne kadarını elde edebilirsiniz? Açıklayınız.
Cevap: 1 bütün ve 3/4 lük bir parça elde ederiz.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

2/4 kesri kaç tane 1/4 kesrinden oluşmaktadır?
Cevap: 2 tane 1/4 ten oluşmaktadır.


5/8 kesri kaç tane 1/8 kesrinden oluşmaktadır?
Cevap: 5 tane 1/8 kesrinden oluşmaktadır.


Modellediğiniz kesirlere ait 1/4 ve 1/8’lik parçalar aynı büyüklükte midir? Parçaların büyüklüğü hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Aynı büyüklükte değildir. 1/8 ‘lik parça 1/4 lük parçanın yarısıdır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir?
Cevap: A) 1/2


2) Kesir birimi 1/5 olan üç farklı kesir yazınız.
Cevap: 3/15, 5/25, 4/20


3) 1/3 ve 1/6 birim kesirlerinden hangisi küçüktür? Model çizerek açıklayınız.
Cevap: 1/6 kesri, 1/3 kesrinden daha küçüktür.
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

 

 

 

 


4) 2/5 kesrini ve birim kesirlerini sayı doğrusunda gösteriniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları 4.soru


5) Aşağıdaki sayı doğrusunda birim kesirleri belirtilen kesir kaçtır?
Cevap: 8/10 dur.


6) 8/9 kesrinin, birim kesirlerinin sayı doğrusundaki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları 6.soru

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 92. Sayfa Cevapları Tam Sayılı Kesirler ve Birleşik Kesirler

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 92 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere dönüştürünüz.
Cevap:
a) 5/2
b) 45/6
c) 19/4
ç) 35/6
d) 3/2


2) Aşağıda verilen bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürünüz.
Cevap:
a) 2 tam
b) 1 tam 3/4
c) 2 tam 6/10
ç) 1 tam 3/6
d) 2 tam 4/5
e) 6 tam 2/3


3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) 7 < 8/2


4) Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir?
Cevap: A) 1/2


5) Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde yeşil çizgi ile gösterilen kesri, tam sayılı kesir ve bileşik kesir olarak yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 92 Ders Kitabı Cevapları


6) Aşağıda verilen cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:
(D) Her doğal sayı paydası 1 olan kesir olarak ifade edilebilir.
(Y) Tam sayılı kesir, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamıdır.
(Y) Paydası payından büyük olan kesir bileşik kesirdir.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 102. Sayfa Cevapları DENK KESİRLER VE KESİRLERİ SIRALAMA

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen kesirleri şekiller üzerinde modelleyiniz. Kesirler arasındaki ilişkiyi belirtiniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

2) Aşağıda verilen kesirlerin en sade hâlini bulunuz.
Cevap:
a) 6/9 = 2/3
b) 4/16 = 1/4
c) 3/15 = 1/5
ç) 18/54 = 1/3
d) 20/36 = 5/9

3) Aşağıdaki kesirlerden 5/7 kesrine denk olan kesirleri işaretleyiniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

4) 13/15, 3/15, 10/15, 7/15 ve 1/15 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 13/15 > 10/15 > 7/15 > 3/15 > 1/15

5) 3/5 ve 6/10 kesirlerinin denkliğini modelleyerek gösteriniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

6) Aşağıda verilen kesir genişletme ve sadeleştirme işlemlerini tamamlayınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 103-104-105-106. Sayfa Cevapları Bir Çokluğun Bir Basit Kesir Kadarı

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 103 Ders Kitabı Cevapları

Aşçıların günlük olarak kullanılacak malzemelerini kontrol etmeleri, ihtiyaç olan malzemeleri hazır bulundurmaları neden önemlidir? Açıklayınız.
Cevap: Çünkü yapacakları yemeğin bir ölçüsü vardır. Bu ölçülere göre kaç kişilik yapacaklarını bilmektedirler. Buna göre de ölçüleri hazır tutmaktadırlar.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

? 6 kişilik öğrenci grubuna, 4 kişilik öğrenci grubundaki kadar boncuk vermek istesek kaç boncuğa ihtiyacımız olurdu? Açıklayınız (Şekil 2).
Cevap: 6 tane daha boncuğa ihtiyacımız olurdu.


? Basit kesir kadarı verilen çokluğun, tamamını nasıl hesaplarsınız? Geliştirdiğiniz stratejiyi açıklayınız.
Cevap: Tamamı paydadaki değerdir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

? Karelerin içindeki sayıların toplamı kaçtır?
Cevap: 4 x 13= 52


? 13 sayısı, karelerin içindeki sayıların toplamının kaçta kaçıdır?
Cevap: 1/4 ‘idir.


? Toplamını aldığınız bu sayı, karelerin içindeki sayıların toplamının kaçta kaçıdır? Açıklayınız.
Cevap: 13/52′ üdür.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) 3/5 ’i kız olan sınıfımızın mevcudu 25 öğrencidir. Sınıfımızdaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?
Cevap: 25 x (2/5)= 10 tane erkek öğrenci vardır.


2) 78 dakikanın 2/6 ’sı kaç dakikadır?
Cevap: 78 x (2/6)= 26 ‘dır.

A) 26 dk


3) Faruk Bey, 258 km’lik yolun 4/6 ’sını arabasıyla gittikten sonra mola vermiştir. Faruk Bey’in mola verdiği yerden ulaşacağı yere olan uzaklığı kaç km’dir?
Cevap: 258 x (2/6)= 86 km dir.


4) Zehra, bir kitabın 7/10 ’unu okumuştur. Zehra, 140 sayfa kitap okuduğuna göre bu kitap toplam kaç sayfadır?
Cevap: X x (7/10)= 140 => X= 200 sayfadır.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

Atmosferdeki azot ile oksijen oranını toplayabilir misiniz? Azotun oksijenden ne kadar fazla olduğunu hesaplayabilir misiniz?
Cevap: Evet hesaplayabiliriz. Farklarını alarak azotun oksijenden ne kadar fazla olduğunu bulabiliriz.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

¦ Toplam kaç tane 1/8 kesri kullandınız?
Cevap: 8 tane 1/8 kesri kullandım.


¦ Oluşan modelin boyu hakkındaki düşünceniz nedir?
Cevap: 1 parçanın sekize bölünmüş halidir.


¦ Toplama işleminin sonucunu kaç buldunuz? Açıklayınız.
Cevap: 1/2 + 5/8 = 9/8 elde edilir.


¦ 2 tane 1/6 kesrinden bir tanesini alırsanız geriye kalan 1/6 kesri modellediğiniz çıkarma işleminin sonucu mudur? Açıklayınız.
Cevap: Evet, çıkarma işleminin sonucudur.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 113 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıdaki işlemleri modelleyerek çözünüz.
Cevap:

a. 2/11 + 5/11= 7/11
b. 9/13 – 6/13= 3/13
c. 9/16 – 5/8= -(1/16)
d. 2/9 – 2/18= 2/18


2) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap:
a. 3 + 7/12= 43/12
b. 5 -1/6= 29/6
c. 8 + 3/8= 67/8
ç. 11 – 5/9= 9479


3) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap:
a. 5(3/5) + 3(7/10)= 9,3
b. 6(7/6) + 4(8/12)= 71/6
c. 9(2/3) – 6(1/9)= 32/9
ç. 10(2/5) – 4(7/10)= 57/10


4) 60 tane balonun 1/3 ’ünü 1. gün, 1/4 ’ünü 2. gün satan baloncunun 5 balonu da patladığına göre geriye kaç balonu kalmıştır?
Cevap:

60- (60×1)/3 – (60×1)/4 -5 = 60 – 20 – 15 – 5= 20 balon kalmıştır.


5) “3/5, 1/10, 3/20, 100” verilerini gerektirecek bir problem kurunuz ve kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap:

Problem: Ayşe bahçesinden topladığı 100 portakalın 3/5 ini komşusuna verecek, 1/10 unu okuldaki çocuklara verecek ve 3/20 sini de satacaktır. Buna göre Ayşe’nin elinde kaç tane elma kalır?

Cevap: 100 – (100×3)/5 – (100×1)/10 – (100×3)/20= 100 – 60 – 10 – 15= 15 tane elma kendisine kalmıştır.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 114-115-116. Sayfa Cevapları 2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

1) Aşağıda verilen birim kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 1/16 < 1/12 < 1/9 < 1/4 < 1/2


2) 3/7 kesrini birim kesirleri ile birlikte sayı doğrusunda gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları


3) Aşağıda verilen tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere dönüştürünüz.
Cevap:

a) 1 tam 2/3 = 5/3

b) 4 tam 4/10 = 44/10

c) 12 tam 6/8 = 102/8

ç) 8 tam 3/6 = 51/6


4) Aşağıda verilen bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürünüz.
Cevap:

a) 7/4 = 1 tam 3/4

b) 9/6 = 1 tam 3/6

c) 19/9 = 2 tam 1/9

ç) 16/14 = 1 tam 2/14


5) “Her doğal sayı, paydası 1 olan bir kesir olarak ifade edilebilir.” Yukarıdaki ifadeye göre 9 ve 14 doğal sayılarını kesir olarak yazınız.
Cevap:

9 = 9/1
14 = 14/1


6) Aşağıda verilen kesirleri yanlarındaki sayılarla genişletiniz.
Cevap:

a) 9/14 = 81/126

b) 3/8 = 12/32


7) Aşağıda verilen kesirleri yanlarında belirtilen sayılarla sadeleştiriniz.
Cevap:

a) 15/30 = 3/6

b) 12/32 = 3/8


8) Aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 4/17 < 8/17 < 9/17 < 14/17 < 19/17


9) 3/4 ’ü 18 olan doğal sayının tamamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 24
18 x 4 = 72
72 ÷ 3 = 24

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

10) 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programında şehitler için 324 kişi saygı duruşunda bulunmuştur. Saygı duruşuna katılanların 9/12 ’si erkektir. Buna göre saygı duruşuna katılan kadınların sayısını bulunuz.
Cevap:

324 ÷ 12 = 27
27 x 9 = 243 erkek sayısı.
324 – 243 = 81 kadın sayısı.


11) Burak biriktirdiği 84 TL’nin 2/6 ’sı ile çok istediği oyun setini satın aldı. Burak, oyun seti için kaç TL ödemiştir?
Cevap:

84 ÷ 6 = 14
14 x 2 = 28 TL


12) Aşağıda verilen şekil üzerinde 24’ün 3/4 ’ünün kaç ettiğini çizimler yaparak gösteriniz.
Cevap:

24 ÷ 4 = 6
6 x 3 = 18

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları (1)


13) Aşağıdaki işlemleri çözünüz.
Cevap:

a) 3/13 + 7/13 = 10/13

b) 8/9 – 5/9 = 3/9

c) 3/5 + 11/15 = 9/15 + 11/15 = 20/15

ç) 4/7 – 5/21 = 12/21 – 5/21 = 7/21


14) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

a) 9 + 1/7 = 64/7

b) 4 – 3/5 = 17/5

c) 15 + 7/9 = 142/9

ç) 7 – 3/8 = 53/8


15) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

a) 206/15

b) 61/14


16) 1/10 ‘u ile 1/5 ‘inin toplamı 9 olan sayı kaçtır?
Cevap: D) 30
1/10 + 1/5 = 3/10
9 x 10 = 90
90 ÷ 3 = 30

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

17) Bir bakkal elindeki 40 kg bulgurun önce 3/8 ’ini, sonra ise geriye kalanın 3/5 ’ini satıyor. Geriye kaç kg bulgur kalmıştır?
Cevap: D) 10
40 ÷ 8 = 5
5 x 3 = 15
40 – 15 = 25
25 ÷ 5 = 5
5 x 3 = 15
25 – 15 = 10 kg bulgur kalmıştır.


18) Dursun amca 42 metrekarelik tarlasının 3/7 ’sine mısır, 1/7 ’ine buğday ekiyor. Dursun amcanın tarlasının kaç metrekarelik alanı boş kalmıştır?
Cevap: C) 18
42 ÷ 7 = 6
6 x 3 = 18 mısır
42 ÷ 7 = 6 buğday
18 + 6 = 24
42 – 24 = 18 boş kalan alan.


19) 1/3 ’ü ile 1/6 ’sının farkı 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 30
1/3 – 1/6 = 1/6
5 x 6 = 30


20) 75 m kumaş, 3/5 ve 5/6 verilerini gerektirecek bir problem kurunuz ve kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap: ” 75 m kumaşın ilk önce 3/5 ‘i daha sonra kalan kısmın 5/6 ‘sı kullanılıyor. Buna göre geriye kalan kumaş kaç m’dir? ”
75 ÷ 5 = 15
15 x 3 = 45 kullanıldı.
75 – 45 = 30
30 ÷ 6 = 5
5 x 5 = 25 kullanıldı.
45 + 25 = 70
75 – 70 = 5 m kaldı.


21) ( 4 – 2 tam 3/5 ) + 2/5 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:
( 4 – 13/5 ) + 2/5
7/5 + 2/5 = 9/5


22) 2 tam 2/3 + 4 tam 1/6 + 3 tam 1/2 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:
8/3 + 25/6 + 7/2
16/6 + 25/6 + 21/6 = 62/6


23) ( 9 – 7/8 ) + ( 6 – 3/4 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 107/8
65/8 + 21/4
65/8 + 42/8 = 107/8

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 127-128-129. Sayfa Cevapları ONDALIK GÖSTERİMLER

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 127 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen kesirlerle ondalık gösterimlerini eşleştiriniz.
Cevap:

1/10 = 0,1
50/100 = 0,05
14 tam 8/10 = 14,8
3 tam 726/1000 = 3,726
88/1000 = 0,088
5/100 = 0,05
7/10 = 0,7

2) Modellenen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız.
Cevap:

a) 2,68

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 128 Ders Kitabı Cevapları

b) 0,8

c) 0,5

ç) 20,092

3) Aşağıda verilen basamak tablolarındaki noktalı yerleri, ipuçlarından yararlanarak uygun bir şekilde tamamlayınız ve bu ondalık gösterimleri tabloların altına yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 128 Ders Kitabı Cevapları (1)

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 129 Ders Kitabı Cevapları

4) Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin okunuşlarını yazınız.
Cevap:

a) 0,9: sıfır tam onda dokuz
b) 0,24: sıfır tam yüzde yirmi dört
c) 24,909: yirmi dört tam binde dokuz yüz dokuz
ç) 543,1: beş yüz kırk üç tam onda bir

5) Aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimlerden hangisi doğru yazılmıştır?
Cevap: A) Sıfır tam onda dokuz › 0,9

6) Ondalık kısmı 105, tam kısmı 16 olan ondalık gösterimi yazınız.
Cevap: 16,105

7) Okunuşu “seksen altı tam binde dokuz yüz yedi” olan ondalık gösterimin yüzde birler basamağındaki rakam kaçtır?
Cevap: 86,907
Yüzde birler basamağındaki rakam 0’dır.

8) Aşağıda verilen ondalık gösterimlerle ilgili ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

….D…. 0,374 › Onda birler basamağındaki sayının basamak değeri 0,3’tür.
….Y…. 23,45 › Tam kısmı 45’tir.
….Y…. 1,156 › Binde birler basamağındaki sayının basamak değeri 6’dır.
….D…. 85,49 › Birler basamağındaki sayının basamak değeri 5’tir.
….D…. 4,044 › Yüzde birler basamağında 4 vardır.
….D…. 14,70 › Yüzde birler basamağındaki 0 atılırsa sayının değeri değişmez.
….Y…. 70,07 › Onda birler basamağındaki sayının basamak değeri 1/10 ’dur.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 134. Sayfa Cevapları Ondalık Gösterimleri Sıralama

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 134 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) 4,4 ondalık gösterime eşit olan iki tane ondalık gösterim yazınız.
Cevap: 4,40 ve 4,400

2) 6,5?9 > 6,549 ifadesinde ? yerine gelebilecek rakamları işaretleyiniz.
Cevap: ? = 5, 6, 7, 8, 9

3) Aşağıda verilen ondalık gösterim sıralamalarından hangisi yanlıştır?
Cevap: B) 4,02 > 4,2 > 3,98 > 0,20

4) 3,21; 5,8; 3,23; 6,8; 5,81 ondalık gösterimlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 6,8 > 5,81 > 5,8 > 3,23 > 3,21

5) 4,36? < 4,368 olması için ? yerine yazılabilecek en büyük rakam hangisidir?
Cevap: 7

6) Aşağıdaki sayı doğruları üzerinde verilen noktalara karşılık gelen ondalık gösterimleri yazınız.
Cevap:

a) E = 0,6
b) N = 4,27
c) S = 0,7
D = 1,5
L = 2,3

7) Aşağıda verilen kareli bölge üzerinde bir sayı doğrusu çiziniz ve 2,7; 1,8; 0,8; 2,1 sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 134 Ders Kitabı Cevapları (1)

8. Aşağıda ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 134 Ders Kitabı Cevapları (2)

9) 62,409 ondalık gösteriminde 2 ve 0 rakamlarının yerini değiştirerek yeni bir ondalık gösterim elde ediniz. Elde ettiğiniz ondalık gösterim ile 62,409 ondalık gösterimini karşılaştırınız.
Cevap: 60,429
60,429 < 62,409

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 143-144. Sayfa Cevapları Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 143 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
Cevap:

a) 37,73
b) 445,165
c) 71,701
ç) 615,704


2) Tam kısmı 54 ve ondalık kısmı 93 olan, ondalık gösterim ile tam kısmı 4 ve ondalık kısmı 532 olan ondalık gösterimin toplamı kaçtır?
Cevap: B) 59,462
54,93 – 4,532 = 59,462


3) Sonucu 65,7 olan bir toplama işlemi ile bir çıkarma işlemi yazınız.
Cevap:

32,4 + 33,3 = 65,7
122,4 – 56,7 = 65,7


4) 67,8 ondalık gösteriminden küçük, 67,6 gösteriminden büyük olan ondalık gösterim kaçtır?
Cevap: 67,7

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 144 Ders Kitabı Cevapları

5) Ondalık gösterimlere ait işlemlerle kesir olarak verilen sonuçlarını eşleştiriniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 144 Ders Kitabı Cevapları


6) Aşağıdaki işlemleri kesirle yapılan işlemlerden yararlanarak yapınız.
Cevap:

a) 34/10 + 8/10 = 42/10 › 4,2
b) 27/10 – 19/10 = 8/10 › 0,8


7) Aşağıdaki işlemlerde yapılan hatayı açıklayınız ve doğru işlem sonuçlarını bulunuz.
Cevap: Yapılan hata virgüllerin alt alta konulmamasıdır.

a) 421,739
b) 199,115


8) 1,04 + ( 4/10 – 3/10 ) işleminin sonucu kaçtır?
Cevap:

4/10 – 3/10 = 1/10
104/100 – 1/10 = 94/100 › 0,94


9) Manavdan 1,5 kg soğan, 3 kg patates, 2,75 kg domates ve 1,25 kg salatalık satın alan bir kişi toplamda kaç kg ürün almıştır?
Cevap:

1,5 + 3,0 + 2,75 + 1,25 =8,5 kg ürün almıştır.


10) Ayşegül kuru yemişçiden 0,300 kg badem içi, 0,400 kg çiğ fındık ve 0,500 kg kabak çekirdeği satın aldı. Hanife ise 0,400 kg ay çekirdeği, 0,200 kg badem içi, 0,700 kg da leblebi satın aldı.

a) Ayşegül ile Hanife’nin ayrı ayrı satın aldıkları toplam kuru yemiş miktarları birbirine eşit midir? İşlemleri yaparak açıklayınız.
Cevap: Kuru yemiş miktarları birbirlerine eşit değildir.

0,300 + 0,400 + 0,500 = 1,200 › 1,2 kg Ayşegül almıştır.
0,400 + 0,200 + 0,700 = 1,300 › 1,3 kg Hanife almıştır.


b) Hanife’nin satın aldığı ay çekirdeği miktarı 1 kg’dan ne kadar eksiktir? İşlem yaparak gösteriniz.
Cevap:

0,400 › 0,4
1,0 – 0,4 = 0,6 kg eksiktir.


11) Hakan boş olan kumbarasına üç tane 25 kuruş, bir tane 50 kuruş ve dört tane 1 TL atıyor. Hakan’ın kumbarasında toplam kaç lirası olduğunu bulunuz.
Cevap:

0,25 + 0,25 + 0,25 = 0,75 kuruş
0,75 + 0,50 + 4,0 = 5,25 TL vardır.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 160. Sayfa Cevapları Yüzdeler

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Bir kolideki 40 tane yumurtanın %80’i sağlamdır. Kırık olan yumurtalar kaç tanedir?
Cevap:

%80’i sağlamsa %20’si kırıktır.
%20 = 20/100
40 x 20 = 800
800 ÷ 100 = 8 tane kırıktır.


2) 12/15 kesrini modelleyiniz ve % sembolüyle gösteriniz.
Cevap:
12/15 = 4/5 = 80/100 = %80
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları


3) Yandaki şekilde boyalı kısma karşı gelen sayıyı kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle yazınız.
Cevap:

8/20
0,40
%40


4) Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi %8’e eşittir?
Cevap: D) 0,08


5) İşaretli olan yeri kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle yazınız.
Cevap:

6/10
0,6
%60


6) Aşağıda verilen kesir ile yüzdelik gösterimlerini eşleştiriniz.
Cevap:

1/4 = %25
4/5 = %80
7/10 = %70
13/20 = %65


7) 3/5, 9/10, 11/20 ve 7/25 kesirlerini % sembolü kullanarak sıralayınız.
Cevap: %90 > %60 > %55 > %28

3/5 = %60
9/10 = %90
11/20 = %55
7/25 = %28


9) 40 kişilik bir sınıfın %30’u voleybol, %40’ı futbol, %30’u ise basketbol oynuyor. Voleybol ve futbol oynayan toplam kaç kişidir?
Cevap:

40 x 30 =1200
1200 ÷ 100 = 12 voleybol
40 x 40 = 1600
1600 ÷100 = 16 futbol
12 kişi basketbol
12 + 16 = 28 toplam


10) 50 kişilik bir grubun %58’i İngilizce, %34’ü Almanca, %8’i ise Çince konuşabilmektedir. Almanca konuşanlar ile Çince konuşanlar toplam kaç kişidir?
Cevap:

50 x 58 = 2900
2900 ÷ 100 = 29 İngilizce
50 x 34 = 1700
1700 ÷ 100 = 17 Almanca
50 x 8 = 400
400 ÷ 100 = 4 Çince
17 + 4 = 21 toplam

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 161-162-163. Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları

1) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) 38/100 = 0,038


2) Okunuşu “yüz seksen dört tam binde beş yüz kırk yedi” olan ondalık gösteriminin basamak adlarını ve basamak değerlerini verilen tablo üzerinde gösteriniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları


3) Aşağıdaki verilen ondalık gösterimlerle okunuşlarını eşleştiriniz.
Cevap:

5,40 = Beş tam yüzde kırk
20,04 = Yirmi tam yüzde dört
0,04 = Sıfır tam yüzde dört
5,498 = Beş tam binde dört yüz doksan sekiz


4) Kesir kısmı 405, tam kısmı 56 olan ondalık gösterimin onda birler basamağındaki rakam kaçtır?
Cevap: Onda birler basamağında 4 vardır.

56,405


5) Aşağıda ondalık gösterimleri verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 0,3 < 0,39 < 5,7 < 5,75 < 8,009 < 8,18 < 15,82

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları

6) Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde 0,6 ve 0,1 ondalık gösterimlerini işaretleyiniz.

Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları (1)


7) Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde A noktasına karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız.
Cevap: A = 3,44


8) Aşağıdaki işlemlerde ? işareti ile gösterilen rakamları yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları (2)


9) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap:

a) 8,57
b) 27,53
c) 46,16
ç) 445,167


10) Aşağıda verilen kesirlerden hangisinin % sembolü ile gösterimi yanlıştır?
Cevap: B) 9/100 = %90


11) Aşağıda % sembolü ile verilen ifadelerin hangisinin ondalık gösteriminde hata yapılmıştır?
Cevap: D) %9 = 0,9

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 163 Ders Kitabı Cevapları

12) 0,38 + 0,03 + 0,2 toplamının % sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) %61


13) Aşağıdaki gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: b > a > c > d

a = 22/100
b = 28/100
c = 19/100
d = 9/100


14) Aşağıdaki gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap: d < c < b < a

a = 28/100
b = 15/100
c = 13/100
d = 11/100


15) 700 kg balın %70’i satılıyor. Geriye kaç kg bal kalmıştır?
Cevap:

%70 = 7/10
700 ÷ 10 = 70
70 x 7 = 490 kg satıldı.
700 – 490 = 210 kg kaldı.


16) 850 TL’ye alınan bilgisayar %25 kâr ile kaç TL’ye satılır?
Cevap:

850 ÷ 4 = 212,5 TL kar.
850 + 212,5 = 1062,5 TL’ye satılır.


17) 900 TL’lik etiketi olan bir televizyon %22 indirimle kaç TL’ye satılır?
Cevap:

900 ÷ 100 = 9
9 x 22 = 198 TL indirim.
900 – 198 = 702 TL’ye satılır.


18) Bir marketteki 120 adet süt şişesinin %10’u raflara dizilirken kırılıyor. Geriye kaç adet süt şişesi kalmıştır?
Cevap:

120 x 10 = 1200
1200 ÷ 100 = 12 tanesi kırıldı.
120 – 12 = 108 tane kaldı.


19) Yumurtanın tanesini 30 kuruştan alıp %10 kârla satan bir bakkal, 250 yumurtanın satışından kaç TL kâr elde eder?
Cevap:

30 x 10 = 300
300 ÷ 100 = 3 kuruş kar.
250 x 3 = 750 kuruş › 7,50 TL kar elde eder.


20) Bir satıcı 200 TL’ye aldığı bir malı %30 zararla, 300 TL’ye aldığı bir malı ise %40 kâr ile satıyor. Satıcının bu iki satıştaki kâr-zarar durumu ne olur?
Cevap: 120 – 60 = 60 TL kar elde eder.

200 ÷ 100 = 2
2 x 30 = 60 TL zarar.

300 ÷ 100 = 3
3 x 40 = 120 TL kar.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 171. Sayfa Cevapları Doğru, Doğru Parçası ve Işın

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen noktadan geçen iki doğru çizerek isimlendiriniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları

2) [MN] olarak gösterimi yapılan şekil aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A)

3) Aşağıda verilen şekli sembolle gösteriniz.
Cevap: [HL

4) “ ? ” sembolü neyi temsil eder? Açıklayınız.
Cevap: İki doğrunun birbirini dik kestiğinin sembolüdür.

5) Aşağıda verilen doğru parçalarının uzunluklarını cetvelle ölçünüz. Ölçme sonuçlarını sembol kullanarak yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları

6) Aşağıdaki doğruları isimlendirerek doğruların birbirlerine göre olan durumlarını açıklayınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları (1)

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184. Sayfa Cevapları Temel Geometrik Kavramlar – Üçgen ve Dörtgenler

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 174 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 174 Ders Kitabı Cevapları
¦ Yılmaz, Perihan’ın kaç birim sağındadır?
Cevap: 11 birim sağındadır.

¦ Namık, Özlem’in kaç birim yukarısındadır?
Cevap: 2 birim yukarısındadır.

¦ Galip’in Mustafa’ya göre konumunu açıklayınız.
Cevap: Galip, Mustafa’nın 8 birim sağında ve 4 birim aşağısındadır.

¦ Elif’in 8 birim solunda kim vardır?
Cevap: Buse vardır.

¦ Mustafa’nın 4 birim aşağısının 2 birim solunda kim vardır?
Cevap: Özlem vardır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

¦ Dar açı olarak isimlendirdiğiniz açılar hangileridir? Yazınız.
Cevap: Ölçüsü 90° den küçük olan açıya denir.

¦ Verilen şekilde dik açı var mıdır? Varsa dik açıların isimlerini yazınız.
Cevap: ADB, ADC, DEF, DEG, BDE, CDE.

¦ Verilen şekilde geniş açı var mıdır? Varsa geniş açıların isimlerini yazınız.
Cevap: FHI, GIH.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

¦ Eşit uzunluktaki doğru parçalarını çizerken nasıl bir strateji uyguladınız? Açıklayınız.
Cevap: Her köşeye bir isim verdim. Cetveli o noktaların üzerinde koyarak doğruyu çizdim.

¦ Doğru parçalarının birbirine göre durumları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Doğruları birbirine dik olarak çizdim.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 185-186. Sayfa Cevapları Üçgen ve Dörtgenler – Alıştırmalar

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Yanda verilen noktalı kâğıt üzerindeki noktalardan;
a) K noktasının A noktasına,
b) N noktasının Z noktasına,
c) A noktasının Y noktasına,
ç) O noktasının M noktasına göre konumunu yön ve birim kullanarak belirtiniz.
Cevap:

a) K noktasının A noktasına göre konumu 4 birim yukarı 2 birim sağadır.
b) N noktasının Z noktasına göre konumu 4 birim aşağıdır.
c) A noktasının Y noktasına göre konumu 1 birim sağadır.
ç) O noktasının M noktasına göre konumu 5 birim yukarıdır.


2) Aşağıda verilen kareli kâğıt üzerindeki doğru parçalarına eşit uzunlukta olan birer tane doğru parçası çiziniz. Çizdiğiniz doğru parçalarını isimlendiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


3) Aşağıdaki kareli kâğıt üzerine birer tane dar, dik ve geniş açı çizerek isimlendiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları 3.resim

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları

4) Aşağıda verilen açıları isimlendirerek bunları dar, dik ya da geniş açı olarak belirleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları


5) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
Cevap:

a) T AÇISI , T sembolü ile gösterilir.
b) ……GENİŞ AÇI……. açı, 90º den büyük ve 180º den küçüktür.
c) Ölçüsü 90º olan açı, …DİK……. açıdır.
ç) Ölçüsü 90º den küçük olan açı, ……DAR…. açıdır.


6) Aşağıda verilen doğrulara dışındaki ve üzerindeki noktalardan dikmeler çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

7) Aşağıda verilen hangi seçenekteki doğru parçaları paralel değildir?
Cevap: C


8) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

…Y….Paralel doğrular kesişir.
…D….Paralel doğru parçalarının uzunlukları birbirine eşit olmayabilir.


9) Günlük yaşamdan paralel doğrulara örnek durumlar bularak aşağıya yazınız.
Cevap: Kalorifer peteği duvara paraleldir.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 187-188-189-190-191-192. Sayfa Cevapları Çokgenler

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 187 Ders Kitabı Cevapları

Trafik levhaları çeşitli geometrik şekillerde üretilmektedir. Çeşitli geometrik şekillere sahip trafik levhaları ile bunların anlamlarına birer örnek veriniz.
Cevap: Geometrik şekillerin kenarları ve köşeleri olur. Trafik levhalarından okul geçidi levhası, yaya geçidi levhası örnek verilebilir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 190 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

1) Noktalı kâğıt üzerinde sırasıyla üç, dört, beş ve altı kenarlı düzlemsel kapalı şekiller çiziniz.

2) Çizdiğiniz şekilleri kenar sayılarına göre isimlendiriniz.

3) Kenar sayılarına göre isimlendirdiğiniz şekillerin iç bölgelerini boyayınız.


4) Boyadığınız iç bölgede oluşan açıları işaretleyerek gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 190 Ders Kitabı Cevapları


5) Verilen tablodaki boşluklara istenen bilgileri yazınız.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 190 Ders Kitabı Cevapları (1)

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 192 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıdaki şekillerden hangisi çokgendir?
Cevap: B)

2) Aşağıdaki çokgenleri isimlendirerek iç açılarını gösteriniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 192 Ders Kitabı Cevapları

3) KRTY dörtgeni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) KRTY dörtgeninin 6 kenarı vardır.

4) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Üçgenin köşegeni yoktur.
(Y) Beşgenlerin dört kenarı vardır.
(D) Köşegen, komşu olmayan köşeleri birleştirir.

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları Üçgen Çeşitleri

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 193 Ders Kitabı Cevapları

¦ Yelkenin geometrik şeklinin tekneye sağladığı kolaylık ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Teknenin dengesini sağlar ve yön almasının sağlar.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 194 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Oluşturduğunuz şemaya göre bir üçgen hem eşkenar hem de dik açılı olabilir mi? Tartışınız.
Cevap: Bir üçgen hem eşkenar hem de dik açılı olamaz. Bir açısı 90° ise diğer açılar 90°’den küçük olur.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 196 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Gruplarda kaç tane üçgen olduğunu belirtiniz.
Cevap: 3 tane dik açılı, 2 tane dar açılı, 2 tane geniş açılı üçgen vardır.


İkiz kenar üçgenler ve çeşit kenar üçgenler açılarına göre kaç değişik şekilde olabilir? Açıklayınız.
Cevap: 2 tane ikizkenar, 1 tane eşkenar ve 4 tane çeşitkenar üçgen vardır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 198 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) İzometrik kâğıt üzerinde dar, dik ve geniş açılı üçgenler çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 198 Ders Kitabı Cevapları


2) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y”
yazınız.
Cevap:

a) İkizkenar üçgenler; dar, dik veya geniş açılı olabilir. (D)
b) Geniş açılı üçgenler, eşkenar veya çeşitkenar üçgen olabilir. (Y)
c) Üç kenar uzunluğu da eşit olan üçgen, eşkenar üçgendir. (D)


3) Aşağıda verilen üçgenlerin açı özelliklerine göre çeşitlerini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 198 Ders Kitabı Cevapları


4) Aşağıda verilen üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 198 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

 

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 199-200-201-202-203-204-205-206-207-208. Sayfa Cevapları Üçgen ve Dörtgenler

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

¦ Dilimlenmiş baklava fotoğrafında hangi geometrik şekilleri görmektesiniz? Bu şekilleri hangi özelliklerine göre isimlendirebilirsiniz.
Cevap: Üçgen ve dörtgenler vardır. Kenardaki baklavaların üç kenarı olduğu için üçgen olduğunu diğerlerinin dört kenarı olduğu için dörtgen olduğunu söyledim. Kısacası kenar sayısına göre isimlendirebilirim.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 202 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Üçgenin iç açılarının bir noktada kesiştiğini fark ettiniz mi?
Cevap: Evet, fark ettim.


Farklı renkteki açılar birbirinin üzerine gelmeden nasıl bir açı oluşturdu?
Cevap: 180°’lik bir açı oluşturdu.


Yan yana gelen açıların toplamı kaç derecedir?
Cevap: 180° dir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 204 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Paralelkenar da komşu iki köşenin açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Açıklayınız.
Cevap: Paralelkenar da komşu iki köşenin açılarının ölçüleri toplamı 180° dir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 207 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıdaki noktalı kâğıda altlarında yazılı olan dörtgenleri çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 207 Ders Kitabı Cevapları


2) Verilen çokgenlerin isimlerini altlarına yazınız ve köşegenlerini çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 207 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


3) Aşağıdaki boşlukları doğru olacak şekilde doldurunuz.
Cevap:

a) Üçgenlerin iç açıları toplamı ….180° DİR….

b) Dörtgenlerin iç açıları toplamı ….360° DİR….

c) Kare ve dikdörtgenin her bir iç açısı ….90° DİR….

ç) Paralelkenar ve eşkenar dörtgenin ….KARŞILIKLI…. açıları birbirine eşittir.

d) Kare ve eşkenar dörtgenin bütün ….KENARLARI…. eşittir, dikdörtgen ve paralelkenarın ….KARŞILIKLI KENARLARI…. eşittir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 208 Ders Kitabı Cevapları

4) Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıların ölçüsünü bulunuz.
Cevap:

a) 40°
b) 35°
c) 98°
ç) 62°


5) B ve C açılarının ölçüleri birbirine eşittir. B açısının ölçüsü A açısının ölçüsünün iki katına eşittir. Buna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: B)36°


6) Yandaki paralelkenarda m(C) = 126° ise m(B) nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C)54°


7) ABCD karesinde [BD] köşegendir. Buna göre m(EAD)’i kaç derecedir?
Cevap: 107 + 45= 152 ==> 180 – 152 = 28° dir.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 208 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 209-210-211-212-213. Sayfa Cevapları 4. Ünite Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 209 Ders Kitabı Cevapları

1) Başlangıç noktaları aynı olan zıt yöndeki iki ışın birleşirse aşağıdakilerden hangisi oluşur?
Cevap: B)Doğru Parçası


2) Yukarıdaki doğrunun farklı gösterimlerini yazınız.
Cevap: [KM] şeklinde gösterilir.


3) Gösterimi [RS olan şekli çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 209 Ders Kitabı Cevapları


4) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

a) Aynı düzlemdeki iki doğru birbirlerine paraleldir. Y
b) Birbirine paralel iki doğruyu göstermek için “ // ” sembolü kullanılır. D
c) Birbirine çakışık olan doğrular, birbirlerine paraleldir. Y


5) Aşağıdaki kareli kâğıt üzerinde verilen noktalardan yararlanarak AF ışınını, CF doğru parçasını ve AC doğrusunu çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 209 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


6) Aşağıdaki kareli kâğıt üzerinde verilen S noktasının Y noktasına göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade ediniz.
Cevap: 6 birim yukarısında 7 birim sağındadır.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları

7) Aşağıdaki doğru parçalarına eşit uzunlukta doğru parçaları çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları


8) Aşağıda verilen doğru parçalarından paralel olanları sembol kullanarak gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


9) Aşağıdaki fotoğraf üzerinde paralel doğru parçaları işaretleyiniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları 3.resim


10) Aşağıdaki açılardan hangisi dar açıdır?
Cevap: A

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 211 Ders Kitabı Cevapları

11) Aşağıdaki doğrulara, verilen noktalardan dikme çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 211 Ders Kitabı Cevapları


12) Aşağıdaki noktalı kâğıda birer tane dar, dik ve geniş açı çizerek isimlendiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 211 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


13) Yanda noktalı kâğıt üzerine çizilmiş olan açı aşağıdaki gösterimlerden hangisiyle belirtilmez?
Cevap: B


14) Aşağıda verilen çokgenlerin isimlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 211 Ders Kitabı Cevapları 3.resim


15) Aşağıda verilen çokgenlerden köşegeni olmayanları işaretleyiniz.
Cevap: Soldan iki ve dördüncü sırada olan üçgenlerin köşegenleri yoktur.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 212 Ders Kitabı Cevapları

16) Yanda verilen ŞNYR dikdörtgeninin;

a) Kenarlarını,
Cevap: [ŞR], [YN]

b) Köşegenlerini,
Cevap: [ŞY], [RN]

c) Köşelerini,
Cevap: Ş,R,Y,N

ç) İç açılarını yazınız.
Cevap: 90°


17) Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarına ve açılarına göre çeşitlerini belirtiniz.
Cevap:
1. Üçgen eşkenar üçgendir.
2. Üçgen çeşitkenar dil üçgendir.
3. Üçgen eşkenar üçgendir.
4. Üçgen çeşitkenar üçgendir.


18) Aşağıdaki noktalı yerlere üçgen, dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk çiziniz ve bu şekilleri isimlendiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 212 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 213 Ders Kitabı Cevapları

19) Aşağıdaki üçgenlerin verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz.
Cevap:
1. Üçgen: 55 + 55= 110 => 180 -110 = 70°

2. Üçgen: 135 +23 = 158 => 180 -158 = 22°


20) ABCD dikdörtgen [AC ]ve [BD] köşegen olduğuna göre m(DEC) kaç derecedir?
Cevap: 33 +33 =66 => 180 – 66 = 114°


21) “ Kare ve eşkenar dörtgenin köşegenleri …………………………………………………….”
Yukarıdaki cümleyi doğru olacak şekilde tamamlayınız.
Cevap:  Kare ve eşkenar dörtgenin köşegenleri kenar uzunluğuna eşittir.


22) ABCD paralelkenarında m(C) =71° ve m(DEB) = 90° ise m(ADE) kaç derecedir?
Cevap: 90 +71 = 161 => 180 – 161 = 19°

5.Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 216-217-218-219-220-221-222-223-224. Sayfa Cevapları Veri İşleme

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 216 Ders Kitabı Cevapları

Seçim zamanlarında çokça grafiklerle ve verilerle karşılaşırız. Verileri grafik ile ifade etmenin nedenleri nelerdir?
Cevap: Bunun sebebi seçim sonuçlarının daha iyi, daha çabuk ve karşılaştırma yapılarak anlaşılması içindir. Bu grafikler sayesinde önceki yıllar ile karşılaştırma yapabilmekteyiz.

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Tatilde gitmek istenilen yerler ve nedenleri ile ilgili 3 tane araştırma sorusu belirleyiniz. Sınıftan belirlediğiniz 10 arkadaşınıza sorularınızı yöneltip yorumlayınız.
Cevap:

  • Tatile nereye gitmek istersiniz?
  • Tatil yerini seçerken nelere dikkat edersiniz?
  • Gittiğiniz tatil yerinde nerede kalmak istersiniz?

2) 10 kişinin evlerinde bulunan cep telefonu sayıları aşağıda verilmiştir. Aylin 3, Murat 3, Suna 1, Recep 3, Meral 2, Mehmet 4, Semih 2, Ayşe 4, Nuray 3, Cenk 4 Gruptaki kişilere ait cep telefonu sayıları ile ilgili sıklık tablosu ve sütun grafiği oluşturunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları


SÜTUN GRAFİĞİ
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


3) Aşağıdaki tabloda bir okuldaki 5. sınıf öğrencilerinin, engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye alabilmek için topladıkları plastik kapak sayıları yer almaktadır. Tablodaki verileri kullanarak sütun grafiği çiziniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları 3.resim


4) Bir okulda sosyal yardımlaşma kapsamında 5A sınıfı 200 TL, 5B sınıfı 120 TL, 5C sınıfı 200 TL ve 5D sınıfı 150 TL bağış toplamıştır. Bu verilerle sıklık tablosu oluşturarak sütun grafiğini çiziniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları 4.resim

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.