Cevap Yaz
4 Mayıs 2023, 1:11 - Beyza Sultan Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 27-28-29-30. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 27-28-29-30. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık

6.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 27-28-29-30. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 27 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız.

1. Peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
Cevap:
Peygamber: Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emirleri insanları dine çağırmakla görevlendirilen vasıflı kimse.
Vahiy: Allah’ın dilediği emirleri peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılması.


2. Peygamberlerin ne gibi görevleri vardır? Bilgi veriniz.
Cevap:

Tebliğ: Peygamberlerin Allah’tan aldıkları mesajları doğru ve eksiksiz bir şekilde insanlara iletmesi.

Beyan : Peyganberlerin vahyi insanlara açıklamasıdır.

Davet : Tüm Peygamberler insanları Allah’a inanmaya ve sadece ona secde etmeye çağırırlar.


3. Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin insanlara ne gibi faydaları olmuştur? Örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: Allah insanlara irade ve akıl vermiştir. İnsanları diğer canlılardan ayıran özellikte doğru ve yanlışı ayırt edebilmeleri, kötülükten uzak duracak iradeye sahip olmalarıdır.


4. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını kısaca özetleyiniz.
Cevap: Hz. Adem ilk insan, ilk peygamberdir. Hz. Adem’den önce Allah melekleri yaratmış. Allah insanı yaratmak istediğinde meleklere söz etmiştir. Bunun üzerine melekler orada kan dökecek bozgunluk yaratacak birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana teşbih ve tasdif ediyoruz. Demiştir . İlk cennet hayatını yaşayandı, ilk hata yapandı.İlk insan ve ilk peygamberdir. 

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 28 Ders Kitabı Cevapları

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara Allah’ın (c.c.) yardımı ve izniyle peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri olağanüstü olaylara ne ad verilir?
Cevap: B) Mucize


2. Aşağıda, peygamberlerin sıfatlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
Cevap: C) İsmet: Dürüst ve güvenilir olmak.


3. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ………………….. yılları arasında, ayet ve sureler hâlinde, parça parça indirilmiştir.

Yukarıdaki boşluğa hangi tarihler gelmelidir?
Cevap: B) 610-632


4. Aşağıdaki ilahi kitap ve peygamber eşleştirmesinden hangisi hatalıdır?
Cevap: A) Tevrat – Hz. İbrahim (a.s.)


5. “Sizin en ……………. Kur’an’ı ……………. ve öğreteninizdir.” Buhârî, Fedâilü’l – Kur’an, 21.
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir?
Cevap: C) hayırlınız – öğrenen


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 29 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, yay ayraç içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız.

Peygamberlik kavramı, İslam kültüründe nübüvvet ya da risalet kavramlarıyla ifade edilir.

Peygamberler, getirdiği vahiylerle insanlara doğru yolu göstermiş, onları iyi ve güzele yönlendirmiştir.

Peygamberler güzel ahlakları ve erdemli davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim’de 6666 ayet ve 114 sure yer almaktadır.

Kur’an-ı Kerim’i okumaya ve anlamaya önem vermeliyiz.

Hz. Âdem (a.s.) tüm insanlığın atasıdır.

sAtalarımız Kur’an-ı Kerim’i okurken ve taşırken belden yukarıda tutmaya özen göstermişlerdir.


Ç. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (Y)
2. (D)
3. (D)
4. (Y)


D. Kunut dualarında eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Cevap:

Allâhümme inna nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minübike ve netubü ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleykel. hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfurük Ve nahleu ve netrukü men yefcürük. Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve necüdü ve ileyke nesâ ve nahfid. Nercû rahmeteke ve nahşâ azabek İnne azâbeke bilküffâri mulhık.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 30 Ders Kitabı Cevapları

 

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 30 Ders Kitabı Cevapları

SOLDAN SAĞA
1. Peygamber
2. İlahi Kitap
3.Tevrat
4. Tebliğ
5. Mucize
6. Muhammed
7. Suhuf
8. İsmet
9. Kunut

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Emanet
2. Kuran-ı Kerim
3. Vahiy
4. İncil 
5.Risalet
6.Fetanet

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.