Cevap Yaz
10 Kasım 2022, 20:33 - Beyza Sultan Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 97-98-99-100. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık

6.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 97-98-99-100. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 97-98-99-100. Sayfa Cevapları FCM Yayıncılık

6.Sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 97-98-99-100.  Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 97 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız.

1. Peygamberimiz (s.a.v.), İslam’a davetine niçin en yakınlarından başlamıştır? Açıklayınız.
Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), İslam’a davet etmesi, İslam’ın yayılmasını kolaylaştırmıştır.


2. Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam’ı Mekke’de yayarken ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır? Bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam’ı Mekke’de yayarken hakarete, zorbalığa uğramıştır.


3. İsrâ ve Miraç Olayı ne demektir? Açıklayınız..
Cevap: Peygamberimizin Mescid-i Haram’dan Kudüs’ teki Mescid-i Aksa’ya bir gece yürüyüşü ile götürülmesine “İsra” , bu olaydan sonra yaşadığı olaya “Miraç” denir.


4. Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar niçin Medine’ye hicret etmişlerdir? Belirtiniz.
Cevap: İslam’ ı yaymak için uygun olan ortamı sağlaması ve İslam’ın güçlenerek yayılmasından dolayı hicret etmişlerdir.


5. Mescid-i Nebi’nin, Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde ne gibi sosyal işlevleri vardı? Belirtiniz.
Cevap: Müslümanların ibadet etmesi, savaş stratejilerini konuşmak ve sosyal olaylar için karar almak için kullanılırdı.


6. Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de sosyal barışı sağlamak için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bilgi veriniz.
Cevap: Tarihte ilk yazılı anayasa kabul edilen Medine Vesika’sına aracılık etmiştir. Muhacirler ile ensarları kardeş ilan etmesi gibi çalışmalar yapmıştır.


7. Bedir Savaşı’nın başlıca sonuçları nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Müslümanların zaferi ile sonuçlanmıştır. Hz. Muhammed ile Mekkeli müşrikler arasında geçmşitir. Yetmiş müşrik öldürülmüştür ikisi de esir alınmıştır.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 98 Ders Kitabı Cevapları

B. Aşağıdaki şemaları doldurunuz.

1. İlk Müslümanların adlarını aşağıdaki şemaya yazınız.
Cevap: Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebu Bekir


2. Hicret’in Müslümanlar için ne gibi faydaları ve sonuçları olmuştur? Aşağıdaki şemaya yazınız.
Hicretin Faydaları ve Sonuçları : İslam dininin yayılması için ortam oluşmuştur. Medine’deki Müslümanlar Mekke’deki Müslümanların göçüne yardımcı oldular ve arlarındaki bağlar güçlendi.


C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
1. Peygamberimize (s.a.v.) ilk inen ayetler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakara suresinin ilk beş ayeti
B) Müddessir suresinin ilk beş ayeti
C) Alak suresinin ilk beş ayeti
D) Fâtiha suresinin tamamı


2. Müslümanların ilk hicret ettikleri yer neresidir?
A) Medine
B) Habeşistan
C) Taif
D) Şam


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi FCM Yayıncılık Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

3. “Akabe Biatları” kimler arasında gerçekleşmiştir?
Cevap: D) Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medineli Müslümanlar arasında


4. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?
Cevap: B) Muhacir – ensar


5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v.) ile Yahudiler arasında yapılan Medine
Sözleşmesi’nin maddeleri arasında yer almaz?
Cevap: D) Yahudiler ve Müslümanlar birbirlerinin düşmanlarıyla ittifak kurabilecekler.


6. Aşağıdaki olay ve tarih eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır?
Cevap: B) Mekke’den Medine’ye hicret – 620


7. I. İlk Müslümanlardan biridir.
II. Peygamberimizin (s.a.v.) en yakın arkadaşı ve sadık dostudur.
III. Hicret yolculuğunda Peygamberimizin yanında yer almıştır.
Yukarıda sözü edilen sahabi kimdir?
Cevap: B) Hz. Ebu Bekir (r.a.)


8. Peygamberimiz (s.a.v.), Hendek Savaşı’ndan önce müşriklerle yapacakları savaşta nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda, sahabilerle görüş alışverişinde bulunmuştur. Bunun sonunda Selman-ı Farisi adlı sahabinin Medine’nin etrafına hendek kazılmasına dair teklifi uygun bulunmuştur. Bu durum Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliğini ortaya koymaktadır?
Cevap: C) Peygamberimizin (s.a.v.) istişareye önem verdiğini


Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (Y)
2. (D)
3. (D)
4. (D)
5. (D)
6. (Y)
7. (D)
8. (Y)


D. Aşağıdaki Nasr suresinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
Bismillahirrahmânirrahîm.

İzâ câe nasrullahi velfeth ve raeytennase yedhulûne fîdinillahi efvâcâ. Fesebbih bihamdi Rabbike vestagfr İnnehû kane tevvâbâ.


6.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 97-98-99-100. Sayfa, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.