Cevap Yaz
23 Ocak 2022, 14:47 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları GÜN Yayınları

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları GÜN Yayınları

 

6.Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 9-10-11. Sayfa Cevapları 1. ALLAH’IN (C.C.) ELÇİLERİ: PEYGAMBERLER

İçindekiler

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 9 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Vahiy, peygamber, resul, nebi” sözcüklerinin anlamlarını araştırıp öğreniniz.
Cevap:

Vahiy: Cebrail (a.s) tarafından peygamberlere ulaştırılan Allah’ın sözleridir.
Peygamber: Allah (c.c) tarafından insanlar arasından seçilmiş ve Allah’a ibadet edip onları doğru yolu göstermesi için görevlendirilmiş insanlardır.
Resul: Kendisine kitap inen peygamberdir.
Nebi: Peygamber demektir.

2. Peygamberlerin sıfatları hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Peygamberler sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ ve adalet gibi bir çok sıfatlara sahiptir.

3. Dört büyük ilahi kitabın adını ve hangi peygamberlere gönderildiğini araştırıp defterinize not ediniz.
Cevap: 

Zebur: Davud (a.s)
Tevrat: Hz. Musa (a.s)
İncil: Hz. İsa (a.s)
Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (s.a.v)

4. Peygamberler tarihi, Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan, Hz. Âdem’le (a.s.) ilgili bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri, defterinize özetleyiniz.
Cevap: İlk peygamber Hz. Adem’dir. Hz. Adem’den sonra binlerce peygamber geldiği bilinmektedir. Bu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v)’dir

5. Kunut duaları hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Kunut duaları namazda okunan ve dua etmeye teşvik eden bir duadır.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 10 Ders Kitabı Cevapları

1. ALLAH’IN (C.C.) ELÇİLERİ: PEYGAMBERLER

Adını bildiğiniz peygamberler hangileridir?
Cevap: Adını bildiğim peygamberler şunlardır:

 • Hz. Süleyman
 • Hz. Davud
 • Hz. Musa
 • Hz. Muhammed
 • Hz. İsa
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Yakup

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 11 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

(…) Nisâ suresi, 165. ayet.

Yukarıdaki ayet, peygamberler ve peygamberlikle ilgili nasıl bir mesaj içermektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Peygamberler Allah tarafından gönderilmiş müjdeleyici yani cennete gitmemize yarayacak bilgileri bize veren insanlardır.

6.Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 12-13-14. Sayfa Cevapları 2. PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 12 Ders Kitabı Cevapları

2. PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ

(…) Şuarâ suresi, 143. ayet.

Yukarıdaki ayet, peygamberlerin nitelikleri hususunda sizlere nasıl bir fikir vermektedir?
Cevap: Yukarıdaki ayete göre peygamberlerin niteliklerinden güvenilir olmasından bahsedilmiştir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

(…) Meryem suresi, 56. ayet.
(…) Şûarâ suresi, 143. ayet.
(…) Ahzâb suresi, 39. ayet.
(…) Sâd suresi, 45. ayet

Yukarıdaki ayetlerde peygamberlerin hangi sıfatları geçmektedir? Bunları belirleyip aşağıya listeleyiniz ve bu özelliklerin önemini arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevap: Yukarıdaki ayetlerde peygamberlerin şu özellikleri geçmektedir:

 • Sıdk
 • Emanet
 • Tebliğ
 • Fetanet

Yukarıdaki ayetlerde bu sıfatlar geçmektedir. Bunların peygamberlerde olması onlara diğer insanlar tarafından inanılmasını güçlendirir.

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 75-76. Sayfa Cevapları Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Alkollü içkilerin toplumsal açıdan ne gibi zararları vardır? Örneklerle anlatınız.
Cevap: Alkollü içkiler insanları bilinçsiz olarak hareket ettirdiği için başkalarına karşı zarar vermeye meğillidir. Örneğin açık alanda içki içen birisi çok basit nedenden dolayı bile bir insanı yaralayabilir.

2. Kumar ne gibi olumsuzluklar doğurur? Açıklayınız.
Cevap: Kumar insanların paralarını boş yere harcamalarına ve haram para kazanmalarına sebep olur. Kazandıkları haram paradan bereket gelmez ve kaybettiği paralar yüzünden muhtaç duruma düşer.

3. Zararlı alışkanlıklar için söylenen “Bir kere denemekten bir şey olmaz!” yaklaşımı doğru mudur? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: Doğru değildir çünkü bu tür alışkanlıklar bağımlılık yapar ve geri dönüşü olmayan hatalara yol açar.

4. Zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap: Zararlı alışkanlıklara başlama nedeni özentilik ve arkadaş ortamı neden olabiliyor.

5. Zararlı alışkanlıklarla kul hakkı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Zararlı alışkanlıklar insanın kendi vücudunu kötüleştirdiği için Allah’ın emanet ettiği vücuda ihanet etmiş oluyoruz. Kul hakkıda buna benzer başkalarının hakkını yemek kul hakkıdır.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 1. B
 2. A
 3. C
 4. D

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

(Y) Alkollü içki içen kişi, sıkıntı ve dertlerinden tamamen kurtulur.
(D) Kumarda kazanan yoktur, kumar oynayan herkes sonuçta kaybeder.
(Y) Alkollü içkilerin ara sıra ve az miktarda içilmesinde sakınca yoktur.
(Y) Kötü alışkanlıklar kişinin sadece kendisine zarar verir.
(D) ”Bir kere denemekten bir şey olmaz.” anlayışı büyük bir tuzak ve aldatmacadır.
(D) Dinî ve ahlaki değerler, kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmamızı sağlar.
(D) Tebbet suresi Ebu Leheb ile eşinin helak olacağından söz etmektedir.
(D) Gençleri kötü alışkanlık ve davranışlardan korumak, devletin de görevidir.


Ç. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız.

kumar – günah – sarhoşluk – düşmanlık – içki – tehlikeye – haramdır

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 77. Sayfa Cevapları Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

1. “Vahiy, tebliğ, hicret, sahabi, muhacir ve ensar” kavramlarının anlamlarını araştırıp defterinize yazınız.
Cevap:

Vahiy: Allah tarafından vahiy meleği tarafından peygamberlere gönderilen bilgi, mesaj.
Tebliğ: Peygamberler tarafından insanlara bildirilmesi gereken vahiylerin söylenmesi.
Hicret: Bir nedenden dolayı bir yerden başka bir yere göç etmek.
Sahabi: Peygamber efendimizi görmüş Müslümanlara denir.
Muhacir: Mekke’den Medine’ye hicret etmiş insanlara denir.
Ensar: Hicret eden muhacirlere yardım eden insanlara denir.

2. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk indirilen ayetlerin hangileri olduğunu araştırıp öğreniniz.
Cevap: İlk indirilen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir. Alak suresi “Oku, yaradan rabbinin adıyla oku” diye başlar.

3. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’de İslam’ı insanlara anlatırken ne gibi güçlüklerle karşılaştığını araştırınız.
Cevap: Peygamber efendimizin İslam’ı yaymasına engel olan müşrikler onlara boykot uygulamış ve onlarla kimsenin konuşmamasını kimsenin onunla alışveriş yapmamalarını sağlamışlardır. Bu nedenle Müslümanlar kıtlık yaşamış. Ayrıca peygamberimiz namaz kılarken üzerine deve işkembesi atmış ve peygamberimiz secdeden ancak kızının yardımıyla kalkabilmiş.

4. Medine Sözleşmesi nedir? Bu konu hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Medine Sözleşme’si peygamber efendimizin hicretten sonra kurmuş olduğu İslam devletinin kanunları niteliğindedir.

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni bularak okuyunuz ve bu hutbeden temel insan hakları ile ilgili ilkeler çıkarınız.
Cevap: 

 • Her insanın canı, malı ve namusu korunmalıdır.
 • Kimsenin başkasına zarar vermeye yetkisi yoktur.
 • İnsanlar ırk ve renk ayırt etmeksizin eşit davranılmalıdır.
 • Arapların bir başka millete, başka bir milletinde Araplara üstünlüğü yoktur, herkes eşittir.

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları Hz. Muhammed’in Daveti: Mekke Dönemi

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

1. HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) DAVETİ: MEKKE DÖNEMİ

Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy ne zaman ve nerede, kaç yaşındayken gelmiştir?
Cevap: İlk vahiy peygamber efendimize Nur Dağı’nın Hira Mağarasında 610 yılında peygamberimiz 40 yaşındayken gelmiştir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 79 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik: Peygamberimize (s.a.v.) ilk inen ayetlerin “Oku!” emriyle başlaması, bizim için nasıl bir mesaj içerebilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Allah insanların cahil kalmamasını okuyarak ilim ve bilim öğrenmesini istemiş olabilir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik: Yukarıdaki metni, Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’ı yayarken verdiği mücadele ve onun kişiliği açısından değerlendiriniz.
Cevap: Peygamber efendimiz mücadelesini ölünceye kadar devam ettirecek ve her ne vaat olursa olsun o yolundan geri çevrilmeyecek bir insandı.

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 84-85. Sayfa Cevapları Hicret

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

2. HİCRET

Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar, Mekke’den Medine’ye ne zaman ve niçin hicret (göç) etmişlerdir?
Cevap: Hicret 622 yılında Mekke’li Müslümanlar tarafından Medine’ye yapılan bir hicrettir. Bu hicret Mekke’de kötü muamele gören Müslümanlar için şart olmuş ve Allah tarafından emrolunduğu için yapılmıştır.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

NOT EDELİM: Yukarıdaki ayetten hangi mesaj ve ilkeleri çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.
Cevap: Başka bir yerden göç etmek zorunda kalan insanlara sahip çıkanlar, onlara iyilik yapanlar cennetliktir. Her insan yaşamayı hak eder bunun için herkes elinden geleni yapmalıdır.

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 86-87-88-89. Sayfa Cevapları Medine Dönemi

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

3. HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) DAVETİ: MEDİNE DÖNEMİ

Medine’nin İslam tarihi açısından yeri ve önemi nedir?
Cevap. Medine İslam devletinin kurulduğu yer olması ve Mekkeli Müslümanların zulümden kaçıp hicret ettikleri yer olması nedeniyle İslam tarihinin dönüm noktalarından birisidir.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

Yukarıdaki hadisleri de dikkate alarak Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) ilme verdiği önem hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Her insan bir şeyler öğrenmeli ve öğretmelidir. En az bir bilim-ilim dalında uzmanlaşmalıdır ve öğretmelidir.

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları Medine Dönemi

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 90 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik: Yukarıdaki ayetler, Yüce Allah’ın (c.c.) Bedir ve Hendek savaşlarında Müslümanlara yardımı konusunda size neler düşündürmektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Allah Müslümanları asla yalnız bırakmamış ve melek ordusuyla Müslümanlara destek olmuştur. Allah kimseyi yarı yolda bırakmaz ve sahipsiz bırakmaz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 92 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik: Peygamberimiz (s.a.v.); kendisine ve Müslümanlara çeşitli eziyetler eden, onları yaşadıkları yerden hicret etmek zorunda bırakan Mekkeli müşrikleri, Mekke’nin fethinden sonra genel af ilan ederek bağışlamıştır. Bu olay, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönünü ortaya koymaktadır? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
Cevap: Peygamberimizin merhametli ve bağışlayıcı bir insan olduğunu, kin beslemediğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle peygamberimiz herkeste olmayan bir özelliğe sahiptir.

 

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 97-98. Sayfa Cevapları Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 97 Ders Kitabı Cevapları

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy nerede, ne zaman ve nasıl gelmiştir? Bilgi veriniz.
Cevap: İlk vahiy Mekke’de Nur Dağının Hira Mağarasında, 610 yılında peygamber efendimize vahiy meleği Cebrail a.s tarafından getirilmiştir. 

2. Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam’a çağrısını yaygınlaştırmak için ne gibi girişimlerde ve çalışmalarda bulunmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Peygamberimiz Darül Erkam dediğimiz yerde İslamı tanıdıklarıyla paylaşmış daha sonrasında Mekke’de çok işlek bir yerde tepeye çıkarak halka açık bir şekilde davet etmiştir. 

3. Müslümanları Mekke’den Medine’ye hicret etmeye zorlayan sebepler nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap: Mekkeli müşrikler Müslümanlara zulmediyor ve boykot uyguladıkları için Müslümanlar yaşamak için hicret etmek zorunda kalmışlardır.

4. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’de sosyal barışı sağlamak için neler yapmıştır? Anlatınız.
Cevap: Medine’de barış sağlanması için Ensar ile Muhacir’i kardeş ilan etmiş ve Medine Sözleşmesi yapmıştır.

5. Mescid-i Nebi’nin sosyal işlevi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Mescid-i Nebi Müslümanların Medine’de ortak toplanma alanıydı. Müslümanlar orada ilim öğreniyor, dini öğreniyor ve namaz kılıyorlardı.

6. Veda Hutbesi’nde ne gibi evrensel mesajlar yer almaktadır? Belirtiniz.
Cevap: Zina, adam öldürmek, faiz gibi kötü şeylerin haram olduğunu tekrar tekrar vurgulamış ve insanların birbirine saygılı olmaları istenmiştir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 1. B
 2. C
 3. B
 4. A
 5. B
 6. B

 


C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.

Hz. Ali – Hz. Ebu Bekir – ensar – Bedir – Medine Sözleşmesi – muhacir

1. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ….muhacir…. denir.
2. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş, ….Bedir…. Savaşı’dır.
3. Peygamberimizin (s.a.v.) Medineli Yahudilerle yaptığı antlaşmaya ….Medine Sözleşmesi…. denir.
4. Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye ….Hz. Ebubekir…. ile birlikte hicret etmiştir.
5. Peygamberimizin (s.a.v.) cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
6. Medineli Müslümanlara ….Ensar…. adı verilir.

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 99. Sayfa Cevapları Hazırlık Çalışmaları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Şehit, gazi, değer, ehl-i beyt ve rahmet” sözcüklerinin anlamlarını sözlüklerden araştırınız.
Cevap: 

Şehit: Allah yolunda ölmüş kişilere denir.
Gazi: Allah yolunda savaşmış ve ölmemiş kişilere denir.
Değer: Bir eşyaya yada kişiye karşı göstermiş olduğumuz önem.
Ehl-i Beyt: Peygamberimizin soyundan gelenlere denir.
Rahmet: Allah tarafından kullarına yapmış olduğu bağışlamaya denir.

2. İstiklal Marşımızın ne zaman ve niçin yazıldığını, nasıl kabul edildiğini araştırınız.
Cevap: İstiklal Marşımız Kurtuluş Savaşında yorulmuş halkımız için yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan şiir 12 Mart 1921 yılında TBMM tarafından Ulusal Marş olarak kabul edilmiştir.

3. Vatanın bir millet için neden önemli olduğunu düşününüz.
Cevap: Vatan bir milletin yaşadığı yer ve namusudur. Bir düşman vatanına girerse namusumuza tecavüz olur ve toprağımız yok olur.

4. Türk milletinin önem verdiği, kutsal saydığı manevi değerlerin neler olduğunu araştırınız.
Cevap: Türk milleti dinine, bayrağına, vatanına ve töresine manevi ve kutsal değer olarak kabul eder.

5. Kandil gecelerimiz hangileridir? Genel Ağ, İslam ansiklopedisi vb. kaynaklardan araştırıp öğreniniz.
Cevap: Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir olmak üzere 5 tane kandil gecemiz vardır.

6. Dinî ve millî bayramlarımız toplumun birlik ve kaynaşmasında nasıl bir rol oynar? Aile büyüklerinizle konuşunuz.
Cevap: Dini ve milli bayramlar ortak olarak kutlandığı için insanların arasındaki problemler son bulur ve tek yürek olurlar.

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 100-102-103-104. Sayfa Cevapları Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

1. TOPLUMUMUZU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER

Toplumumuzu birleştiren ortak değerler neler olabilir?
Cevap: Camilerimiz, yüce kitabımız Kur’anı Kerim ve bayrağımız toplumumuzu birleştiren ortak değerler arasındadır.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik: Yukarıdaki dizelerde neler vurgulanmakta, bizden neler istenmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Yukarıdaki dizeler bizlere tarihimizi ve dedelerimizin nelerini feda ederek bu cennet vatanı bizlere bıraktığını hatırlatmak istenmektedir.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik: Aşağıya, akrostiş tekniğini kullanarak bir şiir yazınız.

Türk toprağıdır ilelebet Türk toprağı kalacaktır,
Ülkümüz uğruna bu yolda asla ayrılmayacağız.
Rakamları bizden bin kat dahi olsa,
Kılımızı bile kıpırdatmayacağız.
İster İngiliz, ister Alman, İster Amerikan,
Yine olsun yine onları denize gömeriz.
Ecadımızın bizlere emanetidir bu topraklar,
Memleketimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

 

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 105-106-107. Sayfa Cevapları Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik: Şair, yukarıdaki şiirde bayrağımıza karşı duygularını hangi ifadelerle dile getirmektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.
Cevap: Şair, bayrağa karşı duygularını “Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşinin gelinliği ve şehidinin son örtüsü” olarak dile getiriyor.

Siz bayrağımızın dalgalandığını gördüğünüzde hangi duyguları yaşıyor, neler hissediyorsunuz? Söyleyiniz.
Cevap: Bayrağımız dalgalandığında gururlanıyorum ve o bayrak gökte dalgalandığı için askerlerimize ve atalarımıza her zaman dua ediyorum.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 106 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik: Sizce şehitlerimize ve gazilerimize neden minnet borçluyuz? Düşüncelerinizi sınıfta açıklayınız.
Cevap: Şehit ve gazilerimiz bu vatan uğruna çarpışarak canını vermiş veya bir uzvunu kaybetmiş kahramanlardır. Bizler için çarpışmışlardır bu nedenle onlara minnet borçluyuz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

2. DİNÎ BAYRAMLAR, ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

Dinî bayramlarımızda neler yapılır?
Cevap: Dini bayramlarımızda bayram namazı kılınır, insanlarla bayramlaşılır kurban bayramında kurban keseriz, akrabaları ziyaret ederiz, çocuklar şeker toplamaya gider.

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Dini Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları

2. DİNÎ BAYRAMLAR, ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

Etkinlik: Dinî bayramlarla ilgili bir anınızı aşağıya yazınız.
Cevap: Ramazan bayramında bayram namazından sonra akrabalarımıza gittik ve arası dargın olan iki dayım geldi. Bayram oldukları için birbirleriyle selamlaştılar ve aralarındaki sorunlar ortadan kalktı ve şu an samimi bir şekilde yaşıyorlar.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik: Kandil gecelerinde çevrenizde, camilerde, televizyonlarda ne gibi etkinlikler yapılmaktadır? Gözlem ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kandil gecelerinde oruç tutulur, camilerde vaazlar verilir ve bazı insanlar çocuklara hediye dağıtır.

6. Sınıf GÜN Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 113. Sayfa Cevapları Değerlendirme Çalışmaları


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GÜN Yayınları Sayfa 113 Ders Kitabı Cevapları

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Bir milleti diğerlerinden ayıran temel özellikler nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap: Bir milleti diğer milletler ayıran temel özellikleri dili, dini, kültürü ve gelenek-görenekleridir. Bu özellikler ülkeleri ayıran özelliklerdir

2. Vatanımızı neden çok severiz? Açıklayınız.
Cevap: Vatanımız şehitlerin kanlarıyla sulanmış ve üzerinde bağımsız bir şekilde yaşayalım diye atalarımızın emaneti olduğu için severiz ve savunuruz.

3. Dinimizin vatan savunmasına verdiği önemi anlatınız.
Cevap: Dinimiz İslam, vatan savunmasına büyük önem vermektedir peygamber efendimizin vatan savunması ile ilgili bir çok hadisi bulunmaktadır.

4. Bayrak ve İstiklal Marşı’nın milletimiz için önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Bayrak ve İstiklal Marşı’mız bizim milli değerimizdir ve bağımsızlığımızın göstergesidir. Bu değerlerden birisi aşağılanırsa veya kalkışılırsa tüm millet bunun için ayağa kalkar.

5. Dinimizde şehitlik ve gaziliğin önemi nedir? Kısaca anlatınız.
Cevap: Dinimiz Allah yolunda ölenleri yani şehitleri cennetin en güzel makamıyla müjdelemiştir. Gaziler yani Allah yolunda çarpışıp yara alanlar da dinimizde yeri ap ayrıdır.

6. Milletimiz, Peygamberimize (s.a.v.) olan sevgisini nasıl göstermiştir? Örnekler veriniz.
Cevap: Peygamber efendimiz halkımız tarafından önder olarak kabul edilip sevilir, saygı görülür. Peygamberimizin ismi anıldığında ona saygı için salavat getiririz, çocuklara peygamberimizin adı verilir ve bu şekilde ona karşı saygı ve sevgimizi gösteririz.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

Cevap Anahtarı:

 1. C
 2. D
 3. A

C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.

Mevlit – Kadir – Miraç – şehit – M. Âkif Ersoy

1. Peygamberimizin (s.a.v.) doğum gününü …..Mevlit….. Kandili olarak kutlarız.
2. Kur’an-ı Kerim …..Kadir….. Gecesi’nde indirilmiştir.
3. İstiklal Marşımızı …..M. Âkif Ersoy….. yazmıştır.
4. Namaz ibadeti, beş vakit olarak …..Miraç….. Kandili’nde farz kılınmıştır.
5. Din, vatan, millet gibi kutsal değerler uğrunda savaşıp da hayatını kaybedenlere …..şehit….. denir.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.