Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 16:05 - Beyza Sultan Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 197-198-199-200-201-202-203-204-205. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 197-198-199-200-201-202-203-204-205. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 197-198-199-200-201-201-202-203-204-205 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 197-198-199-200-201-202-203-204-205. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 197-198-199-200-201-202-203-204-205. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 197 Ders Kitabı Cevapları

Şifreyi Bulalım
Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa yazılarak) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz.
Cevap:

ŞİFRE  : SORUMLULUK / BİLİNCİ

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 197 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 198 Ders Kitabı Cevapları

A) Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.
1. Yer kabuğunun bazı bölgelerinde doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan minerallere ne denir?
Cevap: MADEN


2. Yeni iş kurarak ya da mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişiye ne denir?
Cevap: GİRİŞİMCİ


3. Ağaçların sık veya seyrek ancak kesintisiz bir örtü oluşturduğu alana ne denir?
Cevap: ORMAN


4. Tarım ürünlerini, uygun koşulları oluşturarak mevsimi dışında üretmeye ne denir?
Cevap: SERACILIK


5. Canlılara yaşama ortamı sağlayan yer kabuğunun yüzey bölümüne ne denir?
Cevap: TOPRAK


6. Yatırımın kurulması ve yürütülmesi için gerekli olan paraya ne denir?
Cevap: SERMAYE


7. Devletin hizmet sunmak amacıyla doğrudan veya satılan ürünlerin, sağlanan hizmetlerin fiyatlarının üstüne ekleyerek dolaylı olarak vatandaşlardan topladığı paraya ne denir?
Cevap: VERGİ


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

B) Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci 4. çıkışa ulaşır.


2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap: 1,3,6 ve 7. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.


3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap: 2,4 ve 5. kutucuklardakşi ifadeler yanlıştır. Doğruları ise şöyledir:
2. Bursa ve çevresinde ipek böcekçiliği yaygındır.
4. Sivas Divriği’ de demir madeni çıkarılır.
5. Bor ; roket yakıtı, sabun, boya, deterjan, ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılan bir madendir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 200 Ders Kitabı Cevapları

C) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (D)
2. (D)
3. (D)
4. (Y)
5. (D)
6. (D)
7. (D)
8. (Y)


Ç) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

1. Zeytin, mısır, pamuk gibi ürünler TOPRAK kullanılarak üretilir.

2. Ülkemizdeki DENİZ ve GÖL balıkçılık ve turizm faaliyetleri yapılır.

3. LİNYİT çevre kirliliğine sebep olan yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır.

4. Fabrikalarda makinelerin çalıştırılması, tarımda seraların ısıtılması, otellerin aydınlatmasının sağlanması ENERJİ sayesinde olmaktadır.

5. Mal ve hizmetlerin tesliminde alıcının satıcıya ödediği dolaylı vergiye KDV denir.

6. İnsanların geçimini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe MESLEK adı verilir.

7. Sabırlı, anlayışlı ve şefkatli bir yapıya sahip kişi ÖĞRETMENLİK mesleğini yapabilir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 201 Ders Kitabı Cevapları

Ç) Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:
1. Yenilenemeyen Enerji Kaynakları
2. Hidroelektrik Enerji
3. Linyit
4. Rüzgar Enerjisi
5. Nükleer Enerji


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 202 Ders Kitabı Cevapları

E) Ülkemizde çıkarılan madenler ve bu madenlerin çıkarıldıkları yerler aşağıda verilmiştir. Madenleri ve çıkarıldıkları yerleri oklarla eşleştiriniz.
Cevap:

1. Sivas Divriği  → e. Demir
2. Artvin Murgul → c. Bakır
3. Elazığ Guleman  → f.Krom
4. Konya Seydişehir  → g. Boksit
5. Zonguldak → a.Taş kömürü
6. Batman ve Diyarbakır  → d.Petrol
7. Muğla Yatağan  → b. Linyit
8. Kırklareli  → ç. Doğal gaz


F) Kaynakların bilinçsiz kullanımının canlı yaşamına etkileriyle ilgili bir metin yazınız. Metni yazarken aşağıda verilen ifadelerden yararlanabilirsiniz.
Cevap: Kaynakların bilinçsiz kullanılması ilerde çok sorun yaşacağımızın habercisidir. Kaynakları bilinçsiz kullanmak canlıların haytını tehlikeye atmaktır. Hem canlıların yaşamını tehlikeye atıyor hem de kendi geleceğimizi mahvediyoruz. Kaynakları bilinçli kullanrak geleceği daha güzel bir hale getirebiliriz. Sen de kaynakları bilinçli kullan. 


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 203 Ders Kitabı Cevapları

G) Ülkemizde vergi toplamakla görevli kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığının 29. Vergi Haftası ile ilgili hazırladığı bir afiş aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Devlet vatandaşlarından aldığı vergilerle hangi hizmetleri sağlamaktadır?
Cevap: Devlet vatandaşlarından aldığı vergilerle kamu hizmetleri vermektedir.


2. Devletin vatandaşlarından aldığı vergilerden bir çocuk olarak nasıl yararlanıyorsunuz?
Cevap: Devletin vatandaşlarından aldığı vergilerden bir çocuk olarak parklarda oynayarak yararlanıyorum.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 204 Ders Kitabı Cevapları

Ğ) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
Cevap:
1. B

2.D
3. B
4. A
5. C
6. D
7. A
8. B
9. D
10. A


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 205 Ders Kitabı Cevapları

H) Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Ülkemizin kaynakları ile ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
Cevap: Ülkemizin kaynakları ile ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler arasında doğru bir orantı vardır Yeraltı oldukça zengin bir ülkeyiz. Gelecek nesillere doğru bir şekilde bırakılmalıdır.


2. Çevre kirliliğini azaltmada yenilenebilir enerji kaynaklarının katkılarını belirtiniz.
Cevap: Çevre kirliliğini azaltmada yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye zararları yok denecek kadar azdır. Doğaya zararları yoktur. Bu yönleri ile yenilenebilir enerji kaynakaları tercih sebebidir.


3. Bir yerde yatırım ve pazarlama yapmak için hangi coğrafi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediniz.
Cevap: Yatırım ve pazarlma yapılacak bölge hakkında doğru bir gözlem yapılmalı, doğru olmayan bölgelere yatırım yapılması sonucu coğrafi özellikleri bunu karşılayamaz ve büyük bir zarara uğrarsınız.


4. Vatandaşlık sorumluluğu olarak vergi vermenin niçin önemli olduğunu açıklayınız.
Cevap: Vatandaşlık sorumluluğu olarak vergi vermek bir vatandaşlık görevidir.


5. Nitelikli insan gücünün ülkemiz ekonomisine katkılarını belirtiniz.
Cevap: Nitelikli insan gücü eğitimli insanlardan oluşur ise ülke gelişimi de bir o kadar hızlı olur.


6. Bireyin meslek seçimini etkileyen unsurların neler olduğunu ifade ediniz.
Cevap: Bireyin meslek seçiminde ilgi alanları, tercihleri önemlidir.


6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 197-198-199-200-201-202-203-204-205. Sayfa, 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.