Cevap Yaz
25 Mayıs 2024, 22:35 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 257-258-259-260-261-262-263-264. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 257-258-259-260-261-262-263-264. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7.Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun da bulunduğu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 257-258-259-260-261-262-263-264 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 257-258-259-260-261-262-263-264. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 257-258-259-260-261-262-263-264. Sayfa Cevapları 7.Ünite Değerlendirme Çalışmaları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 257 Ders Kitabı Cevapları

ŞİFREYİ BULALIM

Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa yazılarak) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 257 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 258 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Bir ülkenin, başka ülkelerden mal veya hizmet satın almasına ne denir?
Cevap: İTHALAT

2. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel ögelerin tümüne ne denir?
Cevap: POPÜLER KÜLTÜR

3. Ülkemizin en uzun sınır komşusunun adı nedir?
Cevap: SURİYE

4. Ülkemizin ithal ettiği fosil yakıtlardan birinin adı nedir?
Cevap: PETROL

5. Ülkemizin ihraç ettiği madenlerden birinin adı nedir?
Cevap: KROM

6. Bir ülkenin coğrafi konumundan dolayı elde ettiği ekonomik, siyasi, askerî kültürel, yer altı zenginlikleri gibi faktörlerin tümüne ne denir?
Cevap: JEIPOLİTİK  KONUM

7. Merkezi, Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan, ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu teşkilatın adı nedir?
Cevap: AVRUPA KONSEYİ

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 259 Ders Kitabı Cevapları

Popüler kültür kavramından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: 2. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap: 1, 2, 5 ve 7. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız
Cevap: 3, 4 ve 6. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir

3. Ülkemiz Almanya’dan ithalat yaptığı gibi Almanya’ya ihracat da yapmaktadır.
4. Kahve, ithal ettiğimiz ürünlerden biridir.
6. Hazır yiyecek anlayışı kültürümüze ait bir unsur değildir

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 259 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 260 Ders Kitabı Cevapları 

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

1. (D) 1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazandı.

2. (D) Türkiye ve Azerbaycan birbirlerine “kardeş ülke” yakıştırması yapmaktadır.

3. (Y) Ülkemizin en çok ihracat yaptığı ülke Rusya’dır.

4. (Y) Bir ülkenin diğer ülkelerden mal ve hizmet satın almasına ihracat adı verilir.

5. (D) Türkiye askerî güç bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almaktadır.

6. (Y) Birleşmiş Milletler dünyadaki devletlere ekonomik olarak destek vermek amacıyla kurulmuştur.

7. (D) Hazır yiyeceklerle beslenme anlayışı bir popüler kültür unsurudur.

8. (D) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.


Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
Cevap:

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün evinin bulunduğu sınır komşumuz __Yunanistan__ dır.

2. Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan soydaşlarımızla sosyal, ekonomik ve kültürel alanda iş birliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında ülkemizde __TİKA__ kurulmuştur.

3. Ülkemizin en çok ithalat yaptığı ülke __ÇİN__ dir.

4. Bir ülkenin diğer ülkelere mal veya hizmet satmasına __ihracat__ adı verilir.

5. Kâr elde etmek amacıyla üretilen her türlü mal ve hizmetin alınıp satılmasına __ticaret__ adı verilir.

6. Ülkemiz __jeopolitik__ konumundan dolayı uluslararası alanda önemli rollere sahip olmuştur.

7. __Kültür__ bir toplumun bilgi, gelenek, ahlak, sanat, inanç vb. maddi ve manevi unsurlarının tümüdür.

8. __Popüler kültür__ belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel unsurların bütünüdür


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 261 Ders Kitabı Cevapları

D. Kutucuklarda isimleri verilen devletlerle veya kuruluşlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunu yaparken kutucuklardaki harflerden uygun olanları noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 261 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 262 Ders Kitabı Cevapları

E. Aşağıda verilen durumların ihracat mı yoksa ithalat mı olduğunu belirleyerek altta verilen ilgili kutucuklara yazınız
Cevap:

İthalat: 2, 3, 4, 7, 9, 11
İhracat: 1, 5, 6, 8, 10, 12


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 263 Ders Kitabı Cevapları

F. Aşağıda bazı Türk Cumhuriyetleri veya komşu olduğumuz ülkelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bunların hangi ülkeler olduğunu belirleyiniz ve isimlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 263 Ders Kitabı Cevapları


G. Aşağıda verilen noktalı yerlere kültürümüze ait olmayan unsurların, medya araçları yoluyla toplum hayatını nasıl etkilediğini konu alan bir kompozisyon yazınız. Kompozisyonu yazarken yazım ve noktalama kurallarına uymayı unutmayınız. Yazmış olduğunuz kompozisyonu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Toplumuzum da kültürümüz günden güne değişmeye başlamıştır. Eski zamanlardan günümüze atalarımızdan gelen birçok alışkanlıklar, etkinlikler bulunmaktadır. Kültürümüze ait olmayan unsurlar  kültürümüzü unutturup değerlerimizi kaybettirmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 264 Ders Kitabı Cevapları

Ğ. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin diğer ülkelere en fazla ihraç ettiği ürünler arasında yer alır?
Cevap: B) Fındık

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin diğer ülkelerden en fazla ithal ettiği ürünler arasında yer alır?
Cevap: D) Petro

3. Verilen bilgiye göre ülkemiz ekonomisi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
Cevap: A) Ülkemizin ithalata yaptığı harcama, ihracat gelirinden fazladır.

4. . Azerbaycan petrolünün ülkemiz aracılığıyla Avrupa’ya ulaşmasını sağlayan boru
hattı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:  B) Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı

5.(…) Bu özelliklerin ülkemize;
I. dinî
II. ekonomik
III. siyasi
alanlardan hangilerinde avantaj sağladığı söylenebilir?

Cevap: C) II ve III 


H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizin, Türk Cumhuriyetleri ve sınır komşularıyla ilişkilerinin iyi durumda olmasının sağlayacağı katkıların neler olduğunu ifade ediniz
Cevap: Sınır komşularımız ile ilişkilerimiz iyi olduğu zaman ekonomik açıdan gelişmemizi, kültürel etkileşim sağlamamıza, oluşabilecek tehditlerin önlenmesine katkıda bulunur.

2. Ülkemizin; kaynaklarını kullanarak ürettiği, ihtiyacından fazla olan ürün ve hizmetleri nasıl değerlendirdiğini açıklayınız.
Cevap: Ürettiği ürünleri ihtiyacından fazla olanı ihracat etmektedir.

3. Uluslararası bir kuruluş olan NATO’da ülkemizin üstlendiği rolü belirtiniz.
Cevap: Güvenlik açısından güçlenmiş ve Türkiye’nin Avrupa-Atlantik camiasına adapte olmasına katkısı vardır.

4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini açıklayınız.
Cevap: Popüler kültürün içimize yerleşmesiyle asıl kültürümüz unutulmaya yüz tutmuştur. Geçmişten gelen ve değerimiz olan alışkanlıklarımız popüler kültürün yerleşmesi ile yok olmaya başlamıştır. Bu da bizlerin geçmişini unutturmuştur.


6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 257-258-259-260-261-262-263-264. Sayfa, 7.Ünite Değerlendirme Çalışmaları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.