Cevap Yaz
26 Mart 2023, 21:24 - Sena Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154-157-158-159-160. Sayfa Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154-157-158-159-160. Sayfa Cevapları ATA Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde İhtiyar Çilingir Metni Cevapları konusunun bulunduğu 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154-157-158-159-160 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154-157-158-159-160. Sayfa Cevapları ATA Yayınları

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı 154-155-156-157-158-159-160. Sayfa Cevapları İhtiyar Çilingir Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması

1. Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlarla ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 

– Çini sanatı
– Hat sanatı
– Cam sanatı
– İşleme sanatı
– Bakırcılık
– Çömlekçilik
– Ağaç işleri sanatı
– Halı dokumacılığı
– Örgüler


2. Yörenizde bulunan el sanatlarının neler olduğunu açıklayınız.
Cevap: Yöremizde bulunan el sanatları:

– Çömlekçilik
– Bakırcılık
– Örgü
– Halı dokumacılığı


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 157 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

a) Aşağıda metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara yazınız.
Cevap:

Ö K K Ü R→ Körük

A Z A T M U N M→ Muntazam

S O K N A N→ Noksan

L U U S→ Usul

Ç E R İ M E K L E→ İçerlemek


b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.
Cevap:

  • Ateşi körüklemek için elim yandı.
  • Ödevini muntazam bir şekilde yapmış.
  • Ben hiçbir işimi noksan yapmamaya çalışırım.
  • Önden usul usul gidiyordu.
  • Bana içerledi sanırım.

2. Etkinlik

Metinden, soru eki almış cümleyi belirleyiniz ve belirlediğiniz cümleyi aşağıya yazınız.
Cevap: — Canım, parasıyla değil mi?


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 158 Ders Kitabı Cevapları

3. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ve kelime gruplarını inceleyiniz. Daha sonra incelediğiniz kelime ve kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Altı çizili kelime gruplarından Hakan, o ve İstiklal Caddesi kelimeleri isim; orada, babamla benden, bizden kelimeleri isim yerine kullanılan sözcüklerdir.


b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri yuvarlak içine alınız.
Cevap:

Bütün kitapları ben okudum.
Dedemler oraya elli yıl önce gitmiş.
Çocuklardan birkaçı kütüphaneyi çok seviyordu.
Sen bunları nereden öğrendin?
Bazıları senin hiç konuşmadığını düşünüyor.
Lütfen buraya gel! (gizli zamir sen)


4. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazar, çilingiri nasıl betimlemektedir?
Cevap: Yazar, çilingiri, ihtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük şeklinde betimlemiştir.


2. Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ne yapmaktadır?
Cevap: Yazar dükkânın önünde dururken çilingir halkaları ısıtarak birbirine geçirip kapatıyormuş.


3. Genç adam, çilingirden ne yapmasını istemektedir?
Cevap: Genç adam, çilingirden değneğin ucuna beş on halka geçirmesini istemiş.


4. Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir neden gencin dediğini yapmak istememiştir?
Cevap: Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir usulünün bu olmadığı için dediğini yapmak istememiştir. 


5. Çilingir, gencin hangi sözüne içerlemiştir? Çilingir bu söze neden içerlemiştir?
Cevap: Çilingir, gencin ”Canım, parasıyla değil mi?” sözüne içerlemiştir. Mesleğini severek yaptığından ve paraya kıymet vermediğinden içerlemiştir.


6. Okuduğunuz metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.
Cevap: Konuşma çizgisi bazı kısımlarda kullanılmamıştır.


5. Etkinlik

Siz çilingir dükkânında olsaydınız, çilingire hangi soruları sormak isterdiniz? Yazınız.
Cevap: Ben çilingir dükkânında olsaydım;

– Bu işi neden bu kadar severek yaptığını,
– Neden çocuğun istediğini ısrarla reddettiğini sorardım.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 159 Ders Kitabı Cevapları

6. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: İşini aşkla severek ve usulünce yapan yaşlı adamın başından geçen bir olay.

Metnin Ana Fikri: Sanata olan aşk, işini severek yapmak.


7. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Neden-sonuç cümlelerinin başına “N”, amaç-sonuç cümlelerinin başına “A”, koşul cümlelerinin başına ise “K” yazınız.
Cevap:

(N) Yorulduğu için maratonu tamamlayamadı.

(K) Ödevlerini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin.

(A) Bisiklet alabilmek için bütün yaz babasının yanında çalıştı.

(N) İstediğin topu alırım yeter ki sen üzülme.

(A) Seni rahatsız etmeyelim diye yüksek sesle konuşmadık.

(N) Kasları güçlensin diye spor yapıyor.

(N) Zaman yetersizliğinden halk oyunları grubu çalışmalarını tamamlayamadı.

(A) Kitap okumak için kütüphaneye gitmiş.


8. Etkinlik

Öğretmeninizin tartışma kurallarıyla ilgili yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyiniz. Ardından sınıfınızı öğretmeninizin rehberliğinde iki konuşmacı grubuna ayırınız ve “El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?” sorusunun cevabını aramak amacıyla büyük grup tartışması yapınız.
Cevap: 

El işçiliğiyle yapılan ürünler daha estetiktir:
El işçiliği sanatçının estetik anlayışından izler taşır. Yöresinin estetik anlayışına, kültürüne göre değişiklik göstereceğinden eşi benzeri yoktur.

Fabrikalarda üretilen ürünler daha estetiktir:
Fabrikada üretilen ürünler hesaplamalar, üzerinde çalışmalar sonucu yapılmaktadır. Yapılan her ürün birbirinin aynısı olduğundan kusursuzdur ve herkese hitap etmektedir. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

9. Etkinlik

Serim bölümü verilen aşağıdaki masalın devamında olabilecek olayları kendi hayal gücünüzün yardımıyla defterinize yazınız.
Cevap:
Küçük çocuk ”hemen büyümek istiyorum” demiş. Kuş bu isteğini gözden geçirmesini istese de aynı dilekte ısrar etmiş. Kuş ”Pekala öyleyse” diyerek küçük çocuğu bir anda kocaman yapmış. Çocuk büyüyünce odasına sığmamaya başlamış. Boynu bükülmeye başlayınca evden çıkması gerektiğini anlamış. Zorlana zorlana kapıdan çıkmaya çalışmış. Sonunda kocaman olmuştu ama bu sefer de eve sığamıyordu. Bir müddet büyük olmanın tadını çıkarmak istemiş. Sokak sokak gezmiş, ormanlarda dolanmış, deniz kıyılarında gezmiş. Hava iyice kararınca korkmaya başlamış. ”Ben çok büyüğüm korkmama gerek yok” diyerek kendini kandırsa da çok korkuyormuş. Evini ve arabalarını da çok özlemiş. Ama eve dönüş yolunu da bilmiyormuş. Ağlamaya başlamış evini, ailesini, oyuncaklarını özlediğini sayıklayarak dakikalarca ağlamış. En başından beri onu izleyen kuş haline üzülerek yanına gelmiş. ”Artık büyük olmak istemiyor musun?” diye sormuş. ”Hayır istemiyorum. Lütfen beni küçült. Evime gitmek istiyorum” demiş. Kuş vakit kaybetmeden küçük çocuğu eski haline getirerek evine götürmüş. Sabah olduğunda koşarak annesinin yanına giden çocuk bu halinden çok memnun olduğunu büyümek istemediğini söylemiş. 


Gelecek Derse Hazırlık

Ünlü ressamlar ve tablolar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Araştırdığınız ünlü ressamlardan birinin hayatı ve eserleriyle ilgili hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla hazırlanınız.
• Hazırlıklı konuşmanızı zenginleştirmek amacıyla görsellerle destekleyiniz.
Cevap: 

En meşhur ve bilindik ressamlar:
Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
– (İnci Küpeli Kız), Johannes Vermeer
– (Yıldızlı Gece), Vincent Van Gogh
– Guernica, Pablo Picasso
– (Öpücük), Gustav Klimt
– (Çığlık), Edvard Munch
– (Son Akşam Yemeği/Son Yemek), Leonardo Da Vinci
– (Venüs’ün Doğuşu), Sandro Botticelli
– (Adem’in Yaratılışı), Michelangelo Buonarroti

LEONARDO DA VİNCİ

Leonardo Da Vinci Rönesans döneminde yaşamıştır. 15 Nisan 1452 yılında İtalya’da dünyaya gelmiştir. Yaşadığı dönemin ünlü mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı ve ressamıdır. En bilindik eserleri olan Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği ile tanınmaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları


6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 154-157-158-159-160. Sayfa, İhtiyar Çilingir Metni Cevapları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.