Cevap Yaz
25 Aralık 2022, 17:58 - Sena Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 45-49-50-51-52. Sayfa Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 45-49-50-51-52. Sayfa Cevapları ATA Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 6. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 45-49-50-51-52. Sayfa Cevapları ATA Yayınları paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 45-49-50-51-52. Sayfa Cevapları ATA Yayınları konusunda Ak Sakallı Bilge Dede Metninin Etkinlik Çalışmaları bulunmaktadır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 45-49-50-51-52. Sayfa Cevapları ATA Yayınları

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı 45-46-47-48-49-50-51-52 Sayfa Cevapları AK SAKALLI BİLGE DEDE

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması

1. Kul hakkı konusunda yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bir önceki konumuzda Kul Hakkı ile ilgili paylaştığımız bilgileri görmek için tıklayın. (Sayfanın en aşağısında.)

2. Haklıyken hakkınızı alamadığınız bir durum hayal ediniz. Hakkınızı almak için neler yapardınız?
Cevap: Hakkımı alamadığım kişi ve birimlerle konuşmaya çalışırım. Hala problemim çözülmüyor ve hakkımı alamıyorsam durumu şikayet edeceğim gerekli yerlere bildiririm.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

a) Metinde yer alan ve harfleri karışık hâlde verilen aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ ten belirleyerek yazınız.
Cevap:

1- Öneri : Kabul edilmesi için öne sürülen görüş.

2- Meşale: Ucunda yanıcı madde olan ve aydınlatma amacıyla kullanılan değnek.

3- Bilge: Her şeyi bildiği gibi, bildiği şeyleri de iyi ve sağlam bilen, bilgiyi en yararlı bir biçimde kullanabilen.

 

4- Yargıç: Hukuk öğrenimi görmüş ve yasanın aradığı nitelikleri taşıyan, yargı yetkisini ulus adına kullanan görevli.

5- Ders: Öğretmenin, bir sınıfta, belirli bir konuda ve sürede öğrencilere bilgi vermesi.

6- Deli Kanlı: Çocukluk döneminden çıkmış genç erkek.


b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.
Cevap:

Arkadaşıma açacağı iş yeri için bir kaç öneride bulundum.

Gezi turunda karanlık mağarayı aydınlatmak için meşale verildi.

Babam gibi bilge bir adam olmak istiyorum. 

Yargıç babama yapılan haksızlığın cezasını kesti.

Öğretmenim dersleri iyi dinlememi istedi.

Küçük kardeşim kocaman bir delikanlıya dönüşmüş

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

2. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde “ev” kelimesine getirilen ekleri inceleyiniz. Ardından eklerin kelimeye kattığı anlamları açıklayınız.

• Ali aradığı evi buldu.= -i eki getirilmiş. Belirtme ekidir, neyi bulduğunu belirtmiş.

• Ali okuldan eve geldi.= -e eki getirilmiş. Yönelme ekidir, nereye ulaştığını belirmiş.

• Ali hasta olduğu için evde kaldı.= -de eki getirilmiş. Bulunma ekidir, eylemin yapıldığı yeri belirmiş.

• Ali hızla evden çıktı.= -den eki getirilmiş. Ayrılma ekidir, nereden çıktığını bildirmiş.


b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları “-i, -e, -de, -den” eklerinden uygun olanı ile doldurunuz.

Gözde, kırılan kalem ( -i ) çöpe attı.

Arkadaşlarım sahil ( -e ) geliyor.

Kardeşimle göl ( -e ) kadar koştuk.

Dün gece kitap okurken kanepe ( -de ) uyuyakalmışım.

Şehir ( -den ) köy ( -e ) kadar olan yolu asfaltladılar.

Kütüphane ( -de ) araştırma yaparken kardeşim ( -i ) gördüm.


3. Etkinlik

Metinde yer alan deyimlerden beşini belirleyiniz. Belirlediğiniz deyimleri metindeki anlamından hareketle cümle içinde kullanınız.
Cevap: 

Hak yememek: Çalıştığımız yerde hak yenmiyor.

İş işten geçmek: Arkadaşımı uyardım ama iş işten geçmiş

Gönlü razı olmamak: Kardeşimin ayrı eve taşınmasına gönlüm razı değil.

Karnı zil çalmak: Sabahtan beri bir şey yemedim karnım zil çalıyor.

Akıl danışmak: Okul tercihlerim için amcama akıl danıştım.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

4. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin hangi amaçla kullanıldığını arkadaşlarınızla tartışınız.

Biraz üşürüm ama sonunda yüz altın sahibi olurum. (Soucunda kazanacağı altından dolayı ilk durumu göz ardı ettiğini anlatmak istemiş)

Sonuçta iddiayı kazandığını ama komşusunun parasını vermediğinden yakınmış. (Olması gereken durumun gerçekleşmediğini belirtmek istemiş.)


b) Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak kul hakkıyla ilgili kısa bir bilgilendirici metin yazınız.
Cevap:

Kul hakkına bir çok konudan örnek verebiliriz ancak insanları rahatsız edecek durumların tümü demek daha kısa olacaktır.

Herkesce hırsızlık, iftira gibi durumların kul hakkı olduğu biliniyor fakat sınıfta ders işleniyorken sesli konuşmanın da buna dahil olduğunu bilmiyorlar. Yerlere çöp atmak ta bir kul hakkıdır ama kimse bunu önemsememektedir.


5. Etkinlik

Okuduğunuz metnin özetini defterinize yazınız. Metni özetlerken aşağıdaki maddeleri dikkate alınız.
Cevap:

Yoksul anne oğul ve çok varlıklı bir komşuları varmış. Bu komşuları eğlenmek amacıyla yoksul olan gence derede sabaha kadar durması karşılığında ona 100 altın vereceğini söylemiş fakat sabaha kadar derede duran gence parasını vermeyip bahaneler üretmiş . Bunun üzerine yargıca giden gence yargıç varlıklı adamı haklı bulduğunu söylemiş.

Bu duruma üzülen yoksul genç bilge dedeye durumu anlatmış. Bilge dede de yargıcı ve zengin komşuyu yemeğe çağırarak aynı durumu onlara karşı kullanmış ve yoksul çocuğun parasının ödenmesini sağlamış. 


6. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Adam, yoksul delikanlıya ne yaparsa yüz altın vereceğini söylemiş?
Cevap: Adam, yoksul delikanlıya sabaha kadar derede durursa 100 altın vereceğini söylemiş.


2. Delikanlı, gölden çıkıp hakkı olan yüz altını istediğinde ne olmuş?
Cevap: Varlıklı komşusu annesinin elindeki meşaleyi bahane ederek altınları vermemiş.


3. Adam altınları vermemek için nasıl bir bahane bulmuş?
Cevap: Yoksul gencin annesinin onu aramak için elinde tuttuğu meşaleyle ısındığını bahane etmiş.


4. Delikanlı, hakkını aramak için kime akıl danışmış?
Cevap: Delikanlı, hakkını aramak için bilge dede ye akıl danışmış.


5. Ak Sakallı Bilge Dede, delikanlıya hakkını araması için kime gitmesini söylemiş? Sonrasında ne olmuş?
Cevap: Yargıca gitmesini söylemiş fakat yargıç kibirli zengin adamı haklı bulup genci göndermiş.


6. Ak Sakallı Bilge Dede, yargıca ve zengin adama nasıl bir ders vermiş?
Cevap: Yargıcı ve zengin adamı yemeğe çağırmış fakat yemeği saatlerce vermemiş. Sabırsızlanarak dışarı çıkan yargıç yemeklerin bir tarafta ateşin bir tarafta olduğunu görmüş ve bunların bu şekilde nasıl pişeceğini sormuş. Bilge dede de ‘ meşale deredeki çocuğu nasıl ısıttıysa öyle pişecekler ‘ demiş.


7. Dersini alan yargıç, zengin adama ne yapmasını söylemiş?
Cevap: Yargıç, zengin adama çocuğun 100 altınını vermesini söylemiş.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayınları Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

7. Etkinlik

Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde siz olsaydınız delikanlıya hakkını araması için nasıl bir çözüm yolu sunardınız?
Cevap: Ak sakallı dedenin yerinde olsaydım aynı yaptığı gibi adaletli ve bilgili bir yargıca gitmesini söylerdim.


8. Etkinlik

Öğretmeninizin duyuru metni yazımıyla ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz. Daha sonra sıra arkadaşınızla okulunuzda yapılacak bir yarışma organizasyonu kurgulayınız. Kurguladığınız yarışmayla ilgili duyuru metninizi aşağıdaki bölüme yazınız.
Cevap: 

Sevgili Öğrenciler,
23 ekimde düzenlenecek olan müzik yarışmasına başvurular başlamıştır. Başvuru yapacak olan öğrencilerimiz ikili gruplar halinde katılımınızı yapmanız rica edilir. Son başvuru 5 ekim cuma günüdür.


Gelecek Derse Hazırlık

Fabl türü ve ünlü fabl yazarları hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.
Cevap:

Fabl türü nedir: Karakterleri genelde hayvanlardan seçilen ve yine genelde koşuk şeklinde yazılan bir öykü türü.

Ünlü fabl yazarları: Dünyanın en ünlü fabl yazarları Ezop, La Fontaine ve Beydeba’dır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 45-49-50-51-52. Sayfa Cevapları ATA Yayınları 2022-2023

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.