Cevap Yaz
13 Mart 2023, 16:11 - Gülsüm Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları 15 Temmuz

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 56-57-58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 56 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. 15 Temmuz şehitlerinden biriyle ilgili araştırdığınız yaşam öyküsünü arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

MUSTAFA CAMBAZ

53 yaşındaki Mustafa Cambaz Yenişafak gazetesinde foto muhabiriydi.Batı Trakya’nın Gümülcine kentinde doğan Mustafa Bey, Yunan ordusunda askerlik yapmayı reddettiği için Yunanistan vatandaşlığından atılmıştı.Evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Bey, darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Çengelköy karakolunu basan darbeciler tarafından göğsünden iki kurşunla şehit edildi.Şehit olduğunda vatansızdı. Bakanlar kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alındı. 


2. Mehmet Âkif Ersoy’un “Sahipsiz olan memleketin batması haktır. / Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.” dizelerinin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.

Cevap: Vatan bir çocuk ise annesi de o vatanın milleti olduğunu düşünüyorum.Ancak elinden tutup götürmek gerekir ve annesiz çocuk nasıl korkar ve ağlar ise vatan da o şekilde başıboş kalır başka milletlerin elinde hırpalanır.Bana bu düşünceleri anımsattı.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 58 Cevapları

1.ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 58 Ders Kitabı Cevapları


B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden üç tanesini seçerek bu kelimeleri kullanacağınız bir konuşma yapınız. Konuşmanıza uygun bir hitap ifadesiyle başlayınız.
Cevap:

Ata’m İzindeyiz

Ey onurlu vatandaş! Umudunu yitirme! Devletimizin savaşın ortasındaki meşum hali herkesi içten içe üzerken asla umudunu kaybetmeyen Atatürk sayesinde bu devlet yeniden ayaklandı. Atatürk’e duydukları minnet borcunu ifa etmek için çabalayan Türk askeri takdire şayan bir başarı gösterdi.Bu başarı elbette bizlere en kıymetli hazine olan vatan sevgisini ve bağımsızlığı bıraktı.Bizde Ata’ya olan minnet borcumuzu ödemek için onun ilkelerini takip edeceğiz.Ata’m izindeyiz.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk milleti, bütün dünyaya nasıl örnek olmuştur?
Cevap: Darbenin karşısında durmuş ve kanlı darbenin olmasını engellemiştir.


2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin temsilcisi olarak kuruluşundan günümüze hangi mücadeleleri vermiştir?
Cevap: Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştirmiş, Türkiye’nin demokrasiye geçişini gerçekleştirmiş, demokratik parlamenter sistemi yıllar içinde geliştirmiş, bir milleti yokluk ve yoksulluktan alıp muasır medeniyet seviyesine çıkarmanın mücadelesini vermiştir.


3. TBMM’ye “Gazi Meclis” adının verilmesinin sebebi ne olabilir? Anlatınız.
Cevap: Yıllardır ayakta duran ama sürekli el uzatılan yıkılmaya çalışılan bir meclis olduğu için denilmiş olabilir.


4. Millî birlik ve beraberlik bir millete neler kazandırır? Düşüncelerinizi anlatınız.
Cevap: Milli birlik ve beraberlik millete bağımsızlığı verir.Kararlı bir milletin karşısında kimse duramaz.


5. 15 Temmuz’da milletimiz nasıl bir tehlike atlatmıştır? Milletimiz bu tehlikenin üstesinden nasıl gelmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Askeri darbe girişiminde bulunulmuş ama milletin birlik ve beraberliği sayesinde başarısız olmuştur.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 59 Cevapları

 

3. ETKİNLİK

 

B) Yukarıdaki görsellerden ve görsellerle ilgili verilen bilgilerden hareketle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi sınıfınızda öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri ile ilgili milletin vatan sevgisinin hala sıcak olduğunu görmüş olduk. Ata’nın bize bıraktığı topraklara sahip çıktık ve sahip çıkacağız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 60 Cevapları

 

4. ETKİNLİK

 

A) Aşağıdaki havuzda yer alan kelime ve kelime gruplarını uygun yerlere örnekteki gibi yerleştiriniz. İstediğiniz kelime ve kelime grubunu birden fazla kullanabilirsiniz.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 60 Ders Kitabı Cevapları


B)Bu kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bir konuşma yapınız.
Cevap: Ey Türk vatandaşı!Milli iradenle eşitlik ve adalet için demokratik yollarla oy kullan.Siyasi partilere boş bir şekilde inanmayın.Uyanın ve araştırın.En demokratik, insan haklarına riayet eden ve milletine saygı duyan yöneticiyi seçin.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 61 Cevapları

 

5. ETKİNLİK

 

A) Aşağıda “birlik ve beraberlik” konulu bir özdeyiş ve atasözü yer almaktadır.Siz de “birlik ve beraberlik” konulu özdeyiş ve atasözleri bularak ilgili yerlere yazınız.
Cevap:
Özdeyişler

 • “Büyük işler, önemli atılımlar ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz.”(M.Kemal Atatürk)
 • “Ülkede birliği koruyabilirseniz yaşayabilirsiniz.”(Bilge Kağan)
 • “Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır.”(Muhammed Said)

Atasözleri

 • Birlikten kuvvet doğar.
 • Bir elin nesi var iki elin sesi var.
 • Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
 • Nerede birlik orada dirlik
 • Tek kanatla kuş uçmaz.
 • Ağaç düşerse yakınına yaslanır.
 • Komşu komşusunun külüne muhtaçtır.
 • Dost kara günde belli olur.
 • El el ile, değirmen yel ile.
 • Anca beraber kanca beraber

B) Yukarıdaki atasözleri ve özdeyişlerden seçtiklerinizi kullanarak “birlik ve beraberlik” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:
Hissedilen Kardeşlik
Yeri geldiğinde Kıbrıs harekatı yeri geldiğinde de yakın dönemdeki 15 Temmuz hain saldırıda topsuz tüfeksiz ellerine sadece taşları alarak savaşan halkın vatan için bilakis kendilerine düşen her bir görevi canı pahasına ödeyerek, gazi olmuş, şehit düşmüşlerdir.Anca beraber kanca beraber diyerek bir kez daha tüm Dünya’ya Çanakkale’deki gibi Kuvayı milliye ruhunun , bu ruhun kardeşliğinin ve vatanın bir toprak parçası olmadığını ispatlamışlardır. 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

 

6. ETKİNLİK

 

B) Yukarıdaki şiirde dize sonlarındaki ses benzerliklerini bulunuz. Bu benzerliklerin şiire olan katkısını açıklayınız.
Cevap:
…bugün… düğün=>-ün sesleri tam kafiyedir.Metne ahenk katmıştır.
…yolunda…dalında=> -ında sesleri tam kafiyedir.
…yola…kola=> -ola sesleri zengin kafiyedir.
…türküsü…gözünü=> -ü sesi yarım kafiyedir.

Ses benzerlikleri kulağa hoş gelmesini ve okuyan kişiye duyguyu yansıtmasını sağlar.


C) Dize sonlarında ses benzerliği olacak şekilde “Atatürk, vatan, birlik ve beraberlik” konularından biriyle ilgili en az iki dörtlükten oluşan bir şiir yazınız. Yazdığınız şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız.Şiirinize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:
Vatan İçinmiş
Hudutları kanla çizilmiş
Namusumun örtüsü edinilmiş
Hilal ile yıldızı bir araya getirmiş
Şehidimin adı Mehmetçik imiş

Hepsi bir imiş
Hepsi senin içinmiş
Adın toprak parçası değil
Vatan imiş

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 63 Ders Kitabı Cevapları

7. Etkinlik

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.Bu görsellerin çağrıştırdığı duygu ve düşüncelerinizi anlatacağınız hikaye edici bir metin yazınız.
Cevap:
Türk milleti her zaman vatanı ve bağımsızlığı için mücadele vermiştir.Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale’ de İzmir’de Yunanları denize dökerken hep birlik ve beraberlik ruhu ile savaşmışlardır.Kolay olmadığını biliyorlardı ama gözlerine görünmüyordu.
Milletine güvenen bir komutan ve Ata’sına güvenen bir millet manevi duygularla birleşirse o bayrağın özgürce dalgalanacağını bilmiyordu bu vatana göz dikenler.Milleti rahat uyumadan kendisi de uyumayan bir Ata’nın torunları 15 Temmuz’da ayaklandı aynı duygularla.Bu vatanı yar ellere yar etmedi Atalarımız, torunları olarak bizde kimselere yar etmeyiz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Vatan sevgisi” konulu bir şiir araştırınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 63 Ders Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.