Cevap Yaz
8 Mayıs 2023, 23:59 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 12-13-14-15-16-17. sayfa cevaplarını paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. Bu üniteler içerisinde kişilerin özellikleri ve görünümleri hakkında ingilizce kazanımları cevapladık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları Apperance and Personality

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları

Which one is more important for you: “Appearance” or “Personality”? Why?
Çeviri: Hangisi sizin için daha önemli: “Görünüş” mü, “Kişilik” mi? Neden?
Cevap: I think personality is more important. Because appearance is temporary, personality is permanent. (Bence kişilik daha önemlidir. Çünkü görünüş geçicidir, kişilikse kalıcı.) 


Look at the photos and match them with the adjectives below.
Çeviri: Fotoğraflara bakın ve aşağıdaki sıfatlarla eşleştirin.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları


Listen and check your answers.
Çeviri: Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 MEB Yayınları

Complete the sentences with the adjectives in part 2.
Çeviri: Cümleleri 2. bölümdeki sıfatlarla tamamlayın.
Cevap:

1. He is ___selfish___. He always thinks himself and never shares.

2. She is ___shy___. She feels very nervous when she talks in front of people.

3. She is ____cheerful___. She smiles all the time and looks happy.

4. He is ___well-built___. He does a lot of sports and works hard at the gym.

5. He is ___plump___. He really likes eating junk food.

6. He is ___generous__. He visits many countries and he always buys us presents.

7. He is ___short___. He can’t reach the shelves.

8. She is ___stubborn__. She never changes her mind.

9. She is ___slim___. She tries to keep ft and looks thin.

10. He is ___tall___. He can play basketball well.


Listen and check your answers.
Çeviri: Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.


Which adjectives can you use to describe yourself? Take notes and talk about yourself.
Çeviri: Kendinizi tarif etmek için hangi sıfatları kullanabilirsiniz? Notlar alın ve kendiniz hakkında konuşun.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 MEB Yayınları

Lily and Ahmet are two new students at school. Read and listen to their messages for the school website and answer the questions.
Çeviri: Lily ve Ahmet okula yeni gelen iki öğrencidir. Okul web sitesi için mesajlarını okuyun ve dinleyin ve soruları yanıtlayın.

Cevap:
Where are they from?
(Onlar nereli?)
Lily is from England. (Lily İngiltereli.)

Where do they live?  (Onlar nerede yaşıyor?)
They live in Istanbul. (İstanbul’da yaşıyorlar.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 MEB Yayınları

Read the messages again and fll in the table.
Çeviri: Mesajları tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 MEB Yayınları


Read again. Write True (T) or False (F). Correct the false sentences.
Çeviri: Tekrar okuyun. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Yanlış cümleleri düzeltin. 
Cevap:

1. _T_ Lily studies hard because she wants to be a vet.

2. _F_ She doesn’t like being in İstanbul.
She loves beging in İstanbul.

3. _F_ She likes spending time with her friends.
She likes spending time alone.

4. _F_ Ahmet isn’t new at school.
Ahmet is new at school.

5. _T_ He sometimes has problems with his teachers.


Work in pairs. Ask and answer the questions.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Soruları sorun ve cevaplayın.
Student A: Ask about Lily and answer about Ahmet. (Lily hakkında soru sor ve Ahmet hakkında cevap ver.)
Student B: Ask about Ahmet and answer about Lily. (Ahmet’i sor ve Lily hakkında cevap ver.)

Cevap:
How are Lily’s eyes? (Lily’nin gözleri nasıl?)
She has big and blue eyes. (İri ve mavi gözleri var.)

How are Ahmet’s eyes? (Ahmet’in gözleri nasıl?)
He has green eyes and wears glasses. (Yeşil gözleri var ve gözlük takıyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları

Do you have many friends? Who is your best friend? Why is she/he your best friend?
Çeviri: Çok arkadaşın var mı? En iyi arkadaşın kim? Neden o senin en iyi arkadaşın?
Cevap: No, I don’t have many friends. Seher is my best friend. She is my best friend as she is always by my side.
(Hayır çok arkadaşım yok. En iyi arkadaşım Seher. Her zaman yanımda olduğu için en iyi arkadaşım.)


Listen to Lilly and her mother talking about Lilly’s new classmates. Write the names under the photos.
Çeviri: Lilly ve annesinin Lilly’nin yeni sınıf arkadaşları hakkında konuşmasını dinleyin. İsimleri fotoğrafların altına yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları


Listen again and write at least 2 sentences for each person.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve her kişi için en az 2 cümle yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 MEB Yayınları

Work in groups. Choose a person in the picture. Describe her/him to your group. 
Çeviri: Gruplar halinde çalışın. Resimdeki bir kişiyi seçin. Grubunuza onu tanımlayın.
Cevap: Mark is wearing a shirt and brown trousers. He is carrying a brown school bag. He is tall and thin. He has got blond hair and blues eyes. (Mark bir gömlek ve kahverengi bir pantolon giyiyor. Kahverengi bir okul çantası taşıyor. O uzun ve ince. Sarı saçları ve mavi gözleri var.)


Work as a class. Choose someone in the class but don’t say her/his name. Your friends will guess the person by asking yes/no questions about her/him.
Çeviri: Sınıf olarak çalışın. Sınıfta birini seçin ama ismini söylemeyin. Arkadaşlarınız o kişi hakkında evet/hayır soruları sorarak kişiyi tahmin edeceklerdir.
Cevap:

Is he cheerful? (Neşeli mi?)
Yes, he is. (Evet, öyle.)
Does she have black hair? (O siyah saçlı mı?)
No, she doesn’t. (Hayır, değil.)
Is she wearing a headscarf? (Başörtüsü takıyor mu?)
Yes, she is (Evet öyle.)
Meyram? (Meyrem mi?)
Yeah! (Evet!)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 12-13-14-15-16-17. Sayfa, Apperance and Personality ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veya hatalı bir kısımla karşılaşırsanız bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.