Cevap Yaz
5 Nisan 2023, 15:33 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 205-206. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 205-206. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205-206 Cevapları konusunu paylaştık. Ölçme ve Değerlendirme konusu içerisindeki cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 205-206. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 205-206. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. İlk insanlar ihtiyaçlarını doğal çevreden ..doğrudan.. karşılamıştır.
2. Günümüzden 10-12 bin yıl önce insanlar …tarımsal… faaliyetle birlikte yerleşik hayata geçmiştir.
3. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler insanların ihtiyaçlarının ..çeşitlenmesine… neden olmuştur.
4. Atatürk Barajı’nın faaliyete geçmesiyle ..sulu.. tarım alanlarında artış yaşanmıştır.
5. Günümüzde doğal kaynakların hızla tüketilmesi ..çevre.. sorunlarının artmasına neden olmuştur.


B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Aşağıdaki görselde, denizde meydana gelen petrol tankeri kazası sonrasında tankerden sızan petrolün kıyıda meydana getirdiği çevre kirliliği gösterilmiştir.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları MEB Yayınları

Tanker kazası sonrası denize sızan petrolün etkili olduğu kıyıda ne gibi çevre
sorunlarının yaşanması beklenir?
Cevap: Su kirliliği meydana gelir. Daha sonra hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Denizdeki canlıların ölümüne sebep olur. 


7. İnsanların biyosferdeki etkilerinin başında bitki örtüsünü tahrip etmesi gelmektedir. İnsanların özellikle tarım ve yerleşme alanı açmak, sanayi tesisleri kurmak, yakacak odun ve kereste elde etmek, hayvanları otlatmak için yapmış olduğu tahribatlar doğal bitki örtüsüne yönelik başlıca tahribatlarındandır.
Doğal bitki örtüsünün insanlar tarafından yoğun bir şekilde tahrip edilmesinin atmosfere ne tür etkilerinin olması beklenir?
Cevap: Bitkileri Tahrip etmeleri ormanların giderek yok olmasına neden olmaktadır. Bitkilerin tahrip edilmesi yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. Ölçme ve Değerlendirme

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasıyla doğal çevrede yaşanabilecek durumlardan birisi değildir?
Cevap: D) Sulanabilir tarım alanlarının artması 

9. (…) Okuma parçasına göre aşağıdakilerden hangisi Aral Gölü’nün kurumasıyla bölgede meydana gelen durumlardan biri değildir?
Cevap: E) Aral Gölü’nü besleyen akarsuların akış yönünün değiştirilmesi

10. (…) İnsanın doğal çevreyi kullanma biçimlerini, insanlığın dünyadaki serüveni açısından sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: B) III, II, IV ve I

11. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrede insan eliyle meydana gelen değişimlerden birisi değildir?
Cevap: D) Doğal bitki örtülerinin kendini yenileyebilmesi

12. I. Çevre kirliliği
II. Canlı türlerinin azalması
III. Doğal kaynakların tüketilmesi
Yukarıdakilerden hangileri insanların doğal çevrede yapmış olduğu etkilere bağlı ortaya çıkan çevre sorunlarındandır?
Cevap: E) I, II ve III

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.